CLIO f.2 LIMITED 1.2 16V 75 f.2 (1).pdf


Preview of PDF document clio-f-2-limited-1-2-16v-75-f-2-1.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7

Text preview


OFERTA FINANSOWANIA
kredyt ulgowy

Przykład wyliczenia dla kredytu ulgowego

Cena samochodu: 49 600,00 pln
Miesięczna rata 887,23 pln wyliczona dla kredytu o nominalnej
stopie oprocentowania 4,99 %, na okres 48 miesięcy, z wpłatą
własną 14 900,00 pln, finansowanymi ubezpieczeniem
kredytobiorcy 2 098,66 pln i opłatą przygotowawczą 1 735,00 pln.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla kredytu o
powyższych parametrach wynosi 10,94 %. Całkowita kwota kredytu
wynosi: 34 700,00 pln, całkowita kwota do zapłaty: 42 587,04 pln.
Stan na dzień 20/04/2017.
Niniejsze dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią
oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Kredyt oferowany jest przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w
Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących
czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na
podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z
siedzibą w Warszawie. RCI Banque S.A. jest instytucją kredytową
utworzoną za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych
Republiki Francuskiej i mającą swoją siedzibę we Francji. Działalność
RCI Banque S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona
jest przez oddział instytucji kredytowej i jest nadzorowana przez
Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie przewidzianym przez
Prawo Bankowe (zgodnie z art.141c ust. 2 oraz 141a ust. 2), a w
pozostałym zakresie przez właściwe władze nadzorcze Francji. Stan
na dzień 20/04/2017.

Zarezerwuj jazdę próbną na www.renault.pl

ZAREZERWUJ JAZDĘ PRÓBNĄ
BROSZURA
www.renault.pl

17/07/17 00:11

CLIO F.2 5/7