Projekt zadaszenia nad peroniami (PDF)
File information


Title: rys A2_ stacja Kutno

This PDF 1.6 document has been generated by ABBYY PDF Transformer+, and has been sent on pdf-archive.com on 23/07/2017 at 16:36, from IP address 31.183.x.x. The current document download page has been viewed 313 times.
File size: 3.23 MB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


600
200

RZUT

200

200

RZUT

200

200

600
200

200

200

200

600
200

200

200

A
PERON NR 1

110
RZUT
Płatew stalowa rura prostokątna

130

120

B

600

Płatew stalowa rura prostokątna

Schemat obudowy klatki schodowej,
rozstaw słupów - RYS. A1

80

80
130

123

Płatew stalowa rura prostokątna

rura prostokątna
RP 100x40

Słup stalowy dwutownik IPE 300

łączniki do
mocowania szkła

320

E
130

Blachownica stalowa o zmiennym przekroju

PRZEKRYCIE DACHU BLACHA
W KOLORZE SZARYM - RAL 7040

Blachownica stalowa o zmiennym przekroju
Słup stalowy dwutowy IPE 300

400

130

Fundament żelbetowy

123

szkło klejone
gr.8mm,
laminowane,
hartowane z
powłoką
samoczyszczącą
motyw dekoracyjny
na wysokości
1,50-2,00m

D

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
W KOLORZE SZARYM - RAL 7016

182
197

600
572
52

C

KOLORYSTYKA:

Słup stalowy dwutownik IPE 200
300
245

Słup stalowy dwutownik IPE 300

UWAGA!
Kolory na wydruku mogą nie odpowiadać projektowanej,
rzeczywistej kolorystyce obiektu.
Obowiązująca kolorystyka - według numerów RAL.

400

130

Płatew stalowa rura prostokątna

Rynna o przekroju prostokątnym
szer.150

Blachownica stalowa o zmiennym przekroju

Blachownica stalowa o zmiennym przekroju

- 1,30
spód fundamentu
Fundament żelbetowy
- 0,90
wierzch fundamentu

F

Rewizja

1.5

Mocowanie słupa z
fundamentem

40

1.5

10

+ 108,409

150
płyta peronowa
szczegóły posadowienia
w branży torowej

+ 107,644

80

40

80

40

20

120

10

+ 108,404

1

100

150
płyta peronowa
szczegóły posadowienia
w branży torowej

1.5

1.5

1.6
30-15

26.8-11.8

Mocowanie elementów
stalowych

płyta peronowa
szczegóły posadowienia
w branży torowej

1.5

1.5

+ 107,644

+ 107,631

10

70

20

40

80

350

438
80

Tytuł Projektu:

40

20

Nawierzchnia :
Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

pas ostrzegawczy dotykowy
40 cm - kolor naturalnego betonu

120

1

10
1

+ 108,391

150

płyta peronowa
szczegóły posadowienia
w branży torowej

Temat opracowania:

B1 LCS KUTNO
B1.D stacja Kutno (124,600-130,700)

linia ostrzegawcza 20 cm - kolor żółty

+ 108,391
100

URS Polska Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa

Umowa nr 90122000612ZI

pas ostrzegawczy dotykowy
40 cm - kolor naturalnego betonu

40

Wykonawca:

PROJEKT
WYKONAWCZY

Trasa pozbawiona przeszkód
min. szer. 160 cm od strefy zagrożenia
min. wys. 240 cm

7

linia krawędziowa - 10 cm - kolor zblizony do białego

40

ul.Targowa 74, 03-734 Warszawa

ZADANIE:

linia ostrzegawcza 20 cm - kolor żółty

395

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Słup stalowy IPE 300

linia krawędziowa - 10 cm - kolor zblizony do białego

Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

Słup stalowy IPE 200

odwodnienie liniowe
na podbudowie z chudego
betonu - wg część 6 - sieci
wodno - kanalizacyjne

1

Trasa pozbawiona przeszkód
min. szer. 160 cm od strefy zagrożenia
min. wys. 240 cm

Rynna o przekroju
prostokątnym szer.150
mocowana za pomocą
chaków do płatwii

15

Kostka betonowa 8 cm
Piasek zagęszczony do Is=1,00

40

216

1.6

30-15

7

Klatka schodowa
obudowana ścianką szklaną
o wysokości 1,82 m
Szkło klejone min gr.8mm

Nawierzchnia :

Piasek zagęszczony do Is=1,00

130
Posadowienie wiaty względem nawierzchni peronu: spód fundamentu znajduje się 1,30 m od nawierzchni peronu
liczonej od poziomu płyty peronu od strony toru.

Trasa pozbawiona przeszkód
min. szer. 160 cm od strefy zagrożenia
min. wys. 240 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

Fundament żelbetowy
wraz z izolacją,
szczegóły w branży konstrukcyjnej

320
PRZEKRÓJ A-A (Rys.A1)

+ 107,649

+ 108,404

7

Słup stalowy IPE 200

Blachownica stalowa o zmiennym przekroju

391
437

1.6
120

206

Data

płyta peronowa
szczegóły posadowienia
w branży torowej

+ 107,631

+ 107,632

10

70

20

40

80

Piasek zagęszczony do Is=1,00

40

+ 108,392
1

A - Architektura
Tytuł rysunku:

Mocowanie słupa
z fundamentem

1-2

100
płyta peronowa
szczegóły posadowienia
w branży torowej

Fundament żelbetowy z
izolacją; podbudowa z
chudego betonu C810

Stanowisko:

Podpis

40

odwodnienie liniowe
na podbudowie z chudego betonu - wg część 6
- sieci wodno - kanalizacyjne

20
1

40

Blacha ochronna
mocowana do blachy
trapezowej usprawniająca
spływ wody z dachu

Słup stalowy IPE 200

Płatew stalowa rura
prostokątna 140x80x3
Blacha trapezowaocynkowana-powlekana

130

1-2

40

20

Mocowanie elelemtów
słupa i blachownicy

oś toru nr 5

80

Blachownica stalowa o
zmiennym przekroju

oś toru nr 2

1-2

100
płyta peronowa
szczegóły posadowienia
w branży torowej

40

Piasek zagęszczony do Is=1,00

70

15

306

40

40

130

20

10

oś toru nr 4

60

oś toru nr 2

40
1

130

oś toru nr 4
+ 107,649

20

Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

10

10

25

Poszerzenie ścianki

pas ostrzegawczy dotykowy
40 cm - kolor naturalnego betonu

Kostka betonowa 8 cm

10

Typ modyfikacji

Zamawiający:

289

detal

15

Kostka betonowa 8 cm

linia ostrzegawcza 20 cm - kolor żółty

pas ostrzegawczy dotykowy
40 cm - kolor naturalnego betonu
(składowa płyty peronowej)

80

Nawierzchnia :

linia krawędziowa - 10 cm kolor zblizony do białego
Nawierzchnia :

355

Słup stalowy IPE 200

linia krawędziowa - 10 cm - kolor zblizony do
białego (składowa płyty peronowej)
linia ostrzegawcza 20 cm - kolor żółty
(składowa płyty peronowej)

+ 108,409

228
Trasa pozbawiona przeszkód
min. szer. 160 cm od strefy zagrożenia
min. wys. 240 cm

400
350

369

355

Trasa pozbawiona przeszkód
min. szer. 160 cm od strefy zagrożenia
min. wys. 240 cm

40

424
391

Słup stalowy IPE 300

Blachownica stalowa o
zmiennym przekroju
Mocowanie elelemtów
słupa i blachownicy

Blacha ochronna
mocowana do blachy
trapezowej usprawniająca
spływ wody z dachu

7
209

600

289

detal
detal

Trasa pozbawiona przeszkód
min. szer. 160 cm od strefy zagrożenia
min. wys. 240 cm

Nr

Obudowany kosz zlewowy

355

Mocowanie elelemtów
słupa i blachownicy

29

26.8-11.8

1.6

Blachownica stalowa o
zmiennym przekroju

15

1.6

Blacha ochronna mocowana do
blachy trapezowej usprawniająca
spływ wody z dachu

10

25

oś toru nr 4

1.6
30-15

29

Trasa pozbawiona przeszkód
min. szer. 160 cm od strefy zagrożenia
min. wys. 240 cm

10

detal

oś toru nr 2

10

Płatew stalowa rura
prostokątna 140x80x3

Płatew stalowa rura
prostokątna 140x80x3

289

1.6

23

10

600

289

289

600
Blacha trapezowa- ocynkowana-powlekana

30-15

600

289

Obudowany kosz zlewowy

Blacha trapezowa- ocynkowana-powlekana

26.8-11.8

Blacha trapezowa- ocynkowana-powlekana

Płatew stalowa rura
prostokątna 140x80x3

200

1.6

Obudowany kosz zlewowy

600

395

200

26.8-11.8

Blacha maskująca z
kapinosem mocowana
do balchy trapezowej
za pomocą nitów
-blacha ocynkowana powlekana,
RAL 7040

600

391
437

200

-

130
PRZEKRÓJ B-B (Rys.A1)

Posadowienie wiaty względem nawierzchni peronu: spód fundamentu znajduje się 1,30 m od nawierzchni peronu
liczonej od poziomu płyty peronu od strony toru.

PRZEKRÓJ C-C (Rys.A1)

Posadowienie wiaty względem nawierzchni peronu: spód fundamentu znajduje się 1,30 m od nawierzchni peronu
liczonej od poziomu płyty peronu od strony toru.
Szczegóły dotyczące konstrukcji wiaty peronowej - znajdując się w części konstrukcyjnej.
Płyty, ścianki peronowe oraz podbudowa pod nie znajduje się w branży torowej.

PRZEKRÓJ D-D (Rys.A1)

Nr projektu

PL 2581

Skala

1:50

Data

Rewizja

listopad
2015

01

Kod rys.
Nr rys.

PW.B1.D.2.1

A2


Download Projekt zadaszenia nad peroniamiProjekt zadaszenia nad peroniami.pdf (PDF, 3.23 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Projekt zadaszenia nad peroniami.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000627693.
Report illicit content