Predlog za sporazumni razvod braka (PDF)
File information


Author: xx

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 31/07/2017 at 12:45, from IP address 109.228.x.x. The current document download page has been viewed 13664 times.
File size: 124.01 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


OSNOVNI SUD NOVI SAD
PREDLAGAČI: 1. Mirjana Petrović iz Novog Sada, Branka Radičevića br. 25/14
2. Petar Petrović iz Novog Sada, Branka Radičevića br. 25/14

PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA
Predlagači su zaključili brak dana 01.05.1990. godine.
DOKAZ: Izvod iz matične knjige venčanih
Predlagači su odlučili da sporazumno okončaju brak.
DOKAZ: Saslušanje predlagača
Predlagači u braku imaju jedno zajedničko maloletno dete, i to ćerku Petrović Milicu.
DOKAZ: Izvod iz matične knjige rođenih
Predlagači su se sporazumeli oko vršenja roditeljskog prava nad zajedničkim
maloletnim detetom, kao i oko deobe zajedničke imovine, i to tako da se njihovo
zajedničko dete Milica Petrović poveri na čuvanje i na vaspitanje majci Mirjani
Petrović, dok će imovina biti podeljena tako što će predlagačima pripasti po ½
zajedničke imovine koju čini jedan stan površine 50 m2 u Novom Sadu u ul. Branka
Radičevića br. 25/14 i pokućstva u tom stanu, dok će putničko vozilo marke Renault
Megane registarski broj NS 007 JB pripasti predlagaču Petru Petroviću.
Na osnovu svega navedenog, predlagači predlažu da sud po sprovedenom postupku
donese sledeću

PRESUDU
Predlog se usvaja u celosti.
Razvodi se brak predlagača MIRJANE PETROVIĆ iz Novog Sada i PETRA
PETROVIĆA iz Novog Sada zaključen dana 01.05.1990. godine pred matičarem
grada Novog Sada, upisan u Matičnu knjigu venčanih za 1990. godinu, pod brojem
555555/1990.
Maloletna MILICA PETROVIĆ iz Novog Sada, dete predlagača, rođena
12.03.1999. godine, poverava se na čuvanje i vaspitanje predlagaču MIRJANI
PETROVIĆ iz Novog Sada.
Obavezuje se predlagač PETAR PETROVIĆ da na ime izdržavanja maloletnog
deteta MILICE PETROVIĆ plaća mesečno iznos od 25% svojih redovnih mesečnih
novčanih primanja umanjenih za poreze i doprinose i obaveze za obavezno socijalno

osiguranje, računajući od dana presuđenja, do petog dana u mesecu za prethodni
mesec, pod pretnjom izvršenja.
Utvrđuje se da će predlagač PETAR PETROVIĆ, koji ne vrši roditeljsko pravo nad
detetom, održavati lični odnos sa detetom MILICOM PETROVIĆ tako što će dete
dovoditi do svog stana svakog drugog petka u 18 časova i vraćati ga u nedelju u 18
časova do stana majke deteta, a dete će kod njega takođe boraviti i pola letnjeg i pola
zimskog raspusta svake školske godine.
Utvrđuje se da su predlagači suvlasnici na po ½ (jednu polovinu) zajedničke imovine
koju čini jedan stan površine 50 m2 u Novom Sadu u ul. Branka Radičevića br. 25/14
i pokućstva u tom stanu, dok će putničko vozilo marke Renault Megane registarski
broj NS 007 JB pripasti predlagaču PETRU PETROVIĆU.
Svaki predlagač snosi svoje troškove.
U Novom Sadu, dana 01.03.2011. godine

PREDLAGAČI
1. ______________
2. ______________


Download Predlog-za-sporazumni-razvod-brakaPredlog-za-sporazumni-razvod-braka.pdf (PDF, 124.01 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Predlog-za-sporazumni-razvod-braka.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000630932.
Report illicit content