cennik T.pdf


Preview of PDF document cennik-t.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


Załącznik cenowy „Wymiana telefonu dla Ofert T oraz T-Mobile 1-Bez Limitu z telefonem.
Raty w T-Mobile / TMUB”.
1.

W okresie od 20.07.2017r. do wyczerpania zapasów właściwych dla wymienionych niżej ofert promocyjnych lub ich wycofania
T-Mobile Polska S.A. („Operator”) oferuje sprzęt zgodnie z poniższym. Wymienione poniżej urządzenia i warunki cenowe dotyczą
Warunków Ofert Promocyjnych odsyłających w swej treści do niniejszego dokumentu.
Promocyjne telefony dla Taryfy „T”. Dotyczy Ofert wymienionych w pkt 2.1., 2.2 oraz 2.3 Wartości podane w tabelach (za wyjątkiem
wierszy „Opłaty miesięczne”) wskazują wyrażoną w złotych polskich wysokość pierwszej raty tj. pierwszej wpłaty. W przypadku
zawarcia Umowy Sprzedaży na Raty rata miesięczna oznacza należną Operatorowi stałą miesięczną ratę określoną tą umową
(tj. bez pierwszej raty). W przypadku zawarcia umowy sprzedaży w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży, rata miesięczna oznacza
stałą ratę miesięczną należną Alior Bank S.A. Oddział T-Mobile Usługi Bankowe i płatną do Operatora na podstawie zawartej z tym
bankiem umowy. Suma Abonamentu i raty jest stała przez cały czas obowiązywania umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych. Oznacza to, że w przypadku spłaty wszystkich rat (składnik sumy w postaci raty spada do zera), Abonament
rośnie do kwoty podanej poniżej w wierszu „Suma Abonamentu i raty miesięcznej”, o ile umowa o świadczenie usług
telekomunikacyjnych przejdzie na czas nieokreślony.

2.

2.1.

Telefony dostępne w ofercie ,,Oferta T oraz T-Mobile 1 – Bez Limitu. Wymiana telefonu na 24 miesiące. Raty w T-Mobile / TMUB’’.

Oferta

Suma opłat miesięcznych

TTTTTTTTTMobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile
Mobile
T2
Bez
Bez
Bez
Bez
Bez
Bez
Bez
Bez
Bez 10GB
Limitu Limitu Limitu Limitu Limitu Limitu Limitu Limitu
Limitu
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I

T1
5GB

T1
2GB

250 zł

70 zł

60 zł

50 zł

9
9
9

9
9
9

9
199
9

200 zł

180 zł

160 zł

140 zł 12 0 zł 100 zł

90 zł

80 zł

Alcatel 20.51
Alcatel Shine Lite
Alcatel U5
Apple iPhone 6 32GB
Apple iPhone 6s 32GB
Apple iPhone 7 128GB
Apple iPhone 7 256GB
Apple iPhone 7 32GB
Apple iPhone 7 Plus 128GB

9
9
9
929
9
1059

9
9
559
1429
89
1349

9
9
859
1709
399
1799

9
99
1489
1959
749
2049

9
569
1799
2269
1329
2349

9
1109
2049
2509
1579
2599

369
1479
2419
2879
1949
2969

469
1549
2519
3089
2149
3149

659
1759
2699
3169
2229
3249

789
1899
2 849
3 319
2 379
3389

939
2049
2 999
3 469
2 529
3539

1059
2169
3 119
3 589
2 649
3659

Apple iPhone 7 Plus 256GB
Apple iPhone 7 Plus 32GB
Apple iPhone SE 32GB
HTC One A9S
HTC U 11
Huawei G8 LTE (RIO)

1499
99

1999
1159

2269
1329
9

2509
1579
9

2819
1889
9

3069
2129
9

9
9

249
9

459
9

709
9

1019
9

1259
9

3439
2499
9
9
1629
9

3619
2599
269
9
1949
429

3719
2779
549
9
1909
529

3849
3 039
689
149
2 179
659

3999
3 189
839
299
2 329
809

4129
3 319
959
449
2 449
929

Huawei Mate 9 Pro
Huawei P10
Huawei P10 Lite
Huawei P8 Lite LTE
Huawei P9
Huawei P9 Lite (2017)

199

349

719
9

969
9

1269
9

1519
469
9

9

9

1889
879
49
9
99
1

1949
959
199
9
399
49

2169
1159
299
9
499
199

2449
1389
399
9
749
299

2599
1539
499
99
999
399

2719
1669
619
269
1199
549

Huawei P9 Plus
Huawei Y5 II
Lenovo B
Lenovo K5 LTE

99

979

1349

1489
9

1779
9

1879
9

9

9

9

2019
9
9
9

2159
9
9
9

2289
19
9
99

Obowiązuje do dnia 20.07.2017

229

429

629