02 2017 samlet u debat viden.pdf


Preview of PDF document 02-2017-samlet-u-debat-viden.pdf

Page 1 23458

Text preview


TID TIL

STÆRKT FAGLIGT
FÆLLESSKAB
FOTO JAKOB BOSERUP

FÆLLESLEDER AF
FORMAND CLAUS OXFELDT OG
NÆSTFORMAND CLAUS HARTMANN

Sidste weekend i april afholder Politiforbundet kongres.
Det betyder, at tillidsfolk fra hele landet mødes i tre dage for at gøre
status over de seneste fire år, og samtidig lægge sporene for de
kommende fire år.
En kongres er Politiforbundets øverste myndighed. Det er også her,
der vælges formand og næstformand for en fireårig periode.
Men først og fremmest er det tre dage, hvor politiets udvikling og
fremtid bliver holdt ud i strakt arm og diskuteret.
Hvor vi gør status.
Overskriften er enkel. Fagligheden og arbejdsmiljøet er begge under
angreb, og det ligner mere en belejring end en blitzkrig.
Hvordan bjærger vi fagligheden, fællesskabet og bevarer en af verdens bedste politistyrker?
Hvordan undgår vi nedsmeltning og udvanding af politiarbejdet i en
tidsalder, hvor konsulenter sætter alt for store fingeraftryk, hvor
borgerne sukker efter politi, og hvor der er privat kødannelse for at
byde ind på politiets opgaver?
Det er også en større diskussion. For i det lange løb handler det om
demokrati og retssikkerhed.
Om ikke i et øjebliks krise at give køb på helt fundamentale værdier.
Den største værdi er, at vi har et veluddannet, loyalt, engageret,
selvstændigt tænkende og dybt professionelt politi, som borger­
ne har tillid til. Det forudsætter, at politiet får lov og tid til at bruge
deres faglighed.
Den værdi er i fare.
Vi blev valgt til at stå i spidsen for Politiforbundet for fire år siden.
Dengang, i 2013, var politiet allerede hårdt presset, og antallet af
polititjenestemænd i frit fald.
Vi vidste, at der lå store forandringer og reformer lige om hjørnet, og
at økonomisering havde taget overhånd.
Ingen kunne dog helt forudse præcist, hvor voldsomt det ville blive.
Eller hvor hårdt der skulle kæmpes.
Perioden fra 2013 til 2017 har været en af de hårdeste i dansk politis
historie. Den har om noget været kulminationen af, at politiet, lige

2

DANSK POLITI 02/APRIL 2017