Dialoog 3e kwartaal 2017 (PDF)
File information


This PDF 1.7 document has been generated by Adobe InDesign CC 2017 (Macintosh) / Adobe PDF Library 15.0, and has been sent on pdf-archive.com on 18/08/2017 at 18:00, from IP address 200.2.x.x. The current document download page has been viewed 524 times.
File size: 6.58 MB (153 pages).
Privacy: public file
File preview


2017

DIALOOG | IN GESPREK MET HET WOORD

DE BRIEF
AAN DE
GALATEN

3e kwartaal

DIALOOG DIGITAAL
Download dialoog met de
volgende code:
d0wNL0ad0317

Alleen voor de gebruiker van
deze papieren Dialoog.
Wij vertrouwen op uw begrip
en medewerking.

STICHTING ESDA
Onderaan de bladzijden treft u tekens een
oranje geblokt gedeelte aan. Daarin staat
een Bijbeltekst met een vraag, die soms ook
zo in de tekst er boven voorkomt.
De oranje geblokte gedeelten corresponderen met de ESDA kwartaalkalender. De
ESDA kwartaalkalender wordt gemaakt
voor (oud-)cursisten van het ESDA-Instituut.
Regelmatig willen (oud-)cursisten de sabbatschool bezoeken. Zij zijn aan Bijbelstudie
gewend geraakt en vinden het fijn om er
met anderen over te kunnen praten. Met
name de Verdieping (Benini-methode) is
geschikt als eerste kennismaking met de
sabbatschool voor onze cursisten. Maar ook
de andere Bijbelstudies in Dialoog worden
enorm gewaardeerd. Via de kwartaalkalender weten zij over welk onderwerp er
telkens gesproken gaat worden. Wanneer

een ESDA-cursist een eindje op weg is met
een cursus, of deze heeft afgerond, krijgen
ze Dialoog ook toegezonden (of afgegeven
via een plaatselijke ESDA-contactpersoon).
Soms ook vragen ze hem zelf al eerder aan
na een bezoek aan de sabbatschool. Een
aantal gemeenten neemt ieder halfjaar
een paar extra exemplaren van Dialoog
af, om op hun lectuurtafel te leggen voor
bezoekers. Misschien is dat ook een idee
voor uw gemeente?
Wilt u de ESDA-kalender en bijbehorend
blad CONTACT ook ontvangen? Laat het
dan even weten via esda@adventist.nl
Dan komt uw naam ook op de verzendlijst
te staan en ontvangt u voortaan ook de
kwartaalkalender. De kwartaalkalender is
overigens ook zeer geschikt om te gebruiken
bij uw ochtendwijding.

120e jaargang

DE BRIEF
AAN DE
GALATEN

3e kwartaal

COLOFON

Eindredactie Departement Persoonlijke Ontwikkeling
Redactie Kerkelijk medewerkers in Nederland en België
Vormgeving limelight.design.studio@gmail.com
Bewerking
De lessen voor volwassenen zijn vertaald en bewerkt vanuit het Engels.
De verdieping voor jong en oud is geschreven in samenwerking met de Adventkerk in
andere Europese landen. De jongerenlessen zijn geschreven in Nederland.
De bijbelteksten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, tenzij anders wordt vermeld.
©2017 departement Persoonlijke Ontwikkeling
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide, Nederland. www.adventist.nl
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel
van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

GEBRUIKTE BOEKEN 3E KWARTAAL 2017
Van Jeruzalem tot Rome, Ellen G. White
De Grote Strijd , Ellen G. White
Selected Messages, deel 1, Ellen G. White
Jezus, de Wens der Eeuwen, Ellen G. White
Patriarchen en Profeten, Ellen G. White

The Epistle to the Galatians, F. Bruce, 1982
Galatians, Sam K. Williams, 1997
The SDA Bible Commentary, deel 6
Grace in Galatia, Ben Witherington III, 1998
Galatians, Frank J. Matera, 1997

A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans, C. E. B. Cranfield, 1975
Pointed Illustrations, William Moses Tidwell, 1951
New Testament Commentary, Exposition on Galatians, William Hendriksen, Grand Rapids,
Mich.: Baker Book House, 1968
The Use and Abuse of parallels, Derek R. Moore-Crispin, 1989
‘Chosen in Christ’, Signs of the Times, 2 januari, 1893
Galatians: Paul’s Charter of Christian Freedom, Leon Morris, 2003
The New American Commentary: Galatians, Timothy George, 1994
The Epistle to the Galatians, James D. G. Dunn, 2011
The message of the Galatians, John R. W. Scott, 1978
Our Creator Redeemer: An Introduction to Biblical Covenant Theology, Hans K. LaRondelle, 2005
The Christ of the Convenants, O. Palmer Robertson, 1980
International Student Fellowship Newsletter, maart 2007

THEMA’S VOLGENDE KWARTALEN:
4e kwartaal 2017: Welke regels gelden er nu? Studie in het boek Romeinen
1e kwartaal 2018: Rentmeesterschap: recht uit het hart
2e kwartaal 2018: Voorbereid op de eindtijd

INHOUD

Zonsondergangen

67

Zendingsproject 3e kwartaal

Dialoog


Evaluatieformulier 3e kwartaal

8
133

3E KWARTAAL
LES TITEL

BLZ.Inleiding 1e kwartaal

10

01

Paulus: discipel voor de heidenen

13

02

Paulus’ gezag en evangelie

23

03

De eenheid van het goede nieuws

33

04

Gerechtvaardigd door geloof alleen

43

05

Geloof in het Oude Testament

53

06

Eerst de belofte

63

07

Leren geloven

73

08

Van slaven tot erfgenamen

83

09

Paulus’ pastorale oproep

93

10

De twee verbonden

103

11

Vrijheid in Christus

113

12

Leven door de heilige Geest

123

13

Het evangelie en de kerk

133

14

Opscheppen over Christus’ offer

143
DIALOOG / INHOUD

5

ZONSONDERGANGEN | 3E KWARTAAL

01
Vrijdag
30 Juni 2017
22.04 uur

Sabbat
1 Juli 2017
22.03 uur

02
Vrijdag
7 Juli 2017
22.00 uur

Sabbat
8 Juli 2017
22.00 uur

03
Vrijdag
14 Juli 2017
21.55 uur

Sabbat
15 Juli 2017
21.54 uur

04
Vrijdag
21 Juli 2017
21.47 uur

Sabbat
22 Juli 2017
21.46 uur

05
Vrijdag
28 Juli 2017
21.37 uur

Sabbat
29 Juli 2017
21.35 uur

06
Vrijdag
4 Augustus 2017
21.25 uur

Sabbat
5 Augustus 2017
21.24 uur

07
Vrijdag
11 Augustus 2017
21.12 uur

Sabbat
12 Augustus 2017
21.11 uur

08
Vrijdag
18 Augustus 2017
20.58 uur

Sabbat
19 Augustus 2017
20.56 uur

09
Vrijdag
25 Augustus 2017
20.43 uur

Sabbat
26 Augustus 2017
20.41 uur

10
Vrijdag
1 September 2017
20.28 uur

Sabbat
2 September 2017
20.26 uur

11
Vrijdag
8 September 2017
20.12 uur

Sabbat
9 September 2017
20.09 uur

12
Vrijdag
15 September 2017
19.55 uur

Sabbat
16 September 2017
19.53 uur

13
Vrijdag
22 September 2017
19.39 uur

Sabbat
23 September 2017
19.37 uur

14
Vrijdag
29 September 2017
19.23 uur

Sabbat
30 September 2017
19.20 uur

6

ZONSONDERGANGEN / DIALOOG

AFGHANISTAN

CHINA

3E KWARTAAL | ZENDINGSPROJECT
PAKISTAN
New Delhi

NEPAL

Thimpu
Kathmandu

BHUTAN

2

BANGLADESH

INDIA

MYANMAR

1

5

ANDAMAN
AND
NICOBAR
ISLANDS

3

4

MALDIVES

INDIAN
OCEAN

SRI LANKA

PROJECTEN ZENDING 3E KWARTAAL 2017:
ZUID-AZIË DIVISIE
1 Trainingscentrum, Ibrahimpatnam, India
2 Meisjesslaapzaal voor de adventistische middelbare
school, Dimapur, India.
3 Meisjesslaapzaal voor de James Memorial hogere middelbare school,
Chennai, India
4 Klaslokalen voor de Adventistische middelbare school, Vellarda, India
5 Klaslokalen voor de Adventistische hogeschool, Hathkanangle, India

DIALOOG / ZENDINGSPROJECT

7

DIALOOG

VERBETER JE
GEMEENTE, START MET
Een nieuwe gril of een beproefd concept?
Misschien denken sommige mensen dat
Sabbatschool in Aktie weer een of andere
gril is van departement Persoonlijke Ontwikkeling. Niets is minder waar. Sinds de jaren
’90 van de vorige eeuw heeft de Generale
Conferentie dit concept al gelanceerd. Daar
waar het toegepast is, waren de resultaten
heel goed. In Europa is het toegepast in
Noord-Italië in de gemeente Bergamo. In
drie jaar tijd verdubbelde de gemeente in
ledental. Maar niet alleen dat, de onderlinge
band was sterker dan ooit en de gemeenteleden waren blij en dankbaar om lid te
mogen zijn van de Adventkerk.
Ook de principes achter de Sabbatschool
in Aktie komen niet zomaar uit de lucht
vallen. Ze zijn gebaseerd op een concept
waarvan de oprichter van de Adventkerk
heeft gezegd dat het niet haar idee was
maar Gods idee.
‘Het vormen van kleine groepen als een
basis voor het werk van de kerk is een plan
dat mij getoond is door hem die zich niet
kan vergissen. Als er veel mensen in de kerk
zijn, laten de leden zich dan groeperen in
kleine groepen om niet alleen zich in te

8 HET WOORD / DIALOOG

zetten voor de gemeenteleden maar ook
voor mensen die niet geloven.’
Waarom sabbatschool in aktie?
Dat leden zich blijven ontwikkelen is van levensbelang voor hun persoonlijk geloof maar
ook voor de kerk. Een passieve gemeente
kan niet het verschil maken dat een aktieve
gemeente kan maken. Nu hebben we vaak
gedacht dat de ontwikkeling van gelovigen
vooral zit in meer bijbelkennis. Bijbelkennis
is zeker essentieel voor het geloof. Maar het
is beslist niet het enige waar een gelovige
in moet groeien. Een van de misschien wel
meest onderbelichte elementen van groei
voor een gelovige ligt in de groei in gemeenschapszin.
Juist daar blijkt de sabbatschool in aktie van
waarde te zijn. Sabbatschool in aktie is een
fantastische trainingsplek waar mensen die
tot nu toe gewend waren alleen maar toe
te kijken op laagdrempelige wijze kunnen
gaan meedoen. Je hoeft niet voorin de kerk
te staan, je hoeft niet in een belangrijk commissie te zitten, je hoeft geen ouderling of
diaken te zijn. En toch kun je actief zijn in je
kerk bij de sabbatschool in aktie.

DIALOOG

SABBATSCHOOL IN ACTIE
Bij de sabbatschool in aktie kun je samen met
je groep plannen gaan bedenken. Die plannen
hoeven helemaal niet groot te zijn of heel
indrukwekkend en spectaculair. Het mag iets
eenvoudigs zijn om te doen voor een ander,
voor de buurt, voor iemand die niet meer komt,
voor een dakloze, voor iemand die oud is en
iemand nodig heeft die boodschappen haalt.
De sabbatschool in aktie gaat niet om de
plannen en ideeën van anderen maar om
wat de groep belangrijk vindt. Eigen plannen
inspireren altijd meer dan de plannen die
van het Landelijk Kantoor komen of van de
Generale Conferentie. Dat komt omdat onze
eigen plannen passen binnen onze leefwereld.
Wij weten in Nederland wat je wèl en wat je
niet kunt doen.
Natuurlijk moeten de activiteiten van de groep
nooit het grote geheel ondermijnen. Maar dat
zal ook helemaal niet gebeuren als de groep
het succes van de kerkelijke gemeenschap in
gedachten houdt.
Nog een zeer positief ding van de sabbatschool in aktie is dat het gemeenteleden helpt
te evangeliseren op een eigentijdse wijze.
Er zijn heel verschillende ideeën over wat
evangeliseren nu eigenlijk betekent. Voor som-

migen is evangeliseren met folders langs de
deuren gaan. Voor een ander is evangeliseren
getuigen van je geloof tegen een wildvreemde. Maar evangeliseren is veel groter. Het is
alles wat je voor een ander doet uit naam
van Jezus Christus. Lees maar in Matteüs 25
over de schapen en de bokken. In vers 34-36
zegt de koning: ‘Ik had honger en jullie gaven
mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij
te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie
namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden
mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat
in de gevangenis en jullie kwamen naar mij
toe.’ Johannes 13:35 zegt: ‘Aan jullie liefde
voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn
leerlingen zijn.’ 1 Johannes 4:4 zegt: ‘Wie niet
liefheeft, ken God niet.’ Liefde is het ultieme
evangelisatiemiddel. Iedere sabbatschool in
aktie groep die onderlinge liefde heeft en
naar buiten toe daden van liefde laat zien,
evangeliseert.
Verder zorgt de sabbatschool in aktie dat door
samenwerking er meer gebeurd en het werk op
aarde sneller gedaan kan zijn. De sabbatschool
in aktie is een aktieve manier van kerk-zijn die
een verschil maakt in de maatschappij. Een
verschil dat we nu meer dan ooit nodig hebben.

DIALOOG / HET WOORD 9


Download Dialoog-3e-kwartaal-2017Dialoog-3e-kwartaal-2017.pdf (PDF, 6.58 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Dialoog-3e-kwartaal-2017.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000651277.
Report illicit content