Organisatieonderdelen Rijk met OIN tbv e facturatie v1.3 .pdf

File information


Original filename: Organisatieonderdelen_Rijk_met_OIN_tbv_e-facturatie v1.3.pdf
Author: Scholten, W. (Wouter) - Logius

This PDF 1.4 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 22/08/2017 at 14:01, from IP address 92.111.x.x. The current document download page has been viewed 472 times.
File size: 294 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Organisatieonderdelen_Rijk_met_OIN_tbv_e-facturatie v1.3.pdf (PDF, 294 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Organisatieonderdelen Rijk met OIN
ten behoeve van e-facturatie

Colofon

Versienummer
Datum
Status

1.3
14-08-2017
Vastgesteld

Documentbeheer

Datum
20-12-2016
22-12-2016
27-01-2017
24-04-2017
14-08-2017

Versie
0.1
1.0
1.1
1.2
1.3

Auteur
Logius
Logius
Logius
Logius
Logius

Opmerkingen
Eerste versie ter publicatie
Nieuwe versie januari 2017
Nieuwe mutaties tbv EZ
Mutaties tbv minOCW

Inleiding
In dit document vindt u een overzicht van alle onderdelen van de Rijksoverheid waar u
een e-factuur aan kunt versturen. Voor de routering en identificering van deze
organisaties wordt gebruikt gemaakt van een OIN oftewel het
Overheidsidentificatienummer. Let op dat u het volledige OIN gebruikt inclusief de
voorloopnullen.
Lijst OIN’s
Het ministerie van Algemene Zaken
Ministerie van Algemene Zaken
Dienst Publiek & Communicatie

Overheidsidentificatienummer
00000001003227376000
00000004000000148000

Het ministerie van Buitenlandse Zaken
Het ministerie van Buitenlandse Zaken

Overheidsidentificatienummer
00000001003227406000

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
FMHaaglanden
Huurcommissie
Logius
P-Direkt
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
Rijksvastgoedbedrijf
SSC-ICT
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

Overheidsidentificatienummer
00000001003214345000
00000004000000075000
00000004000000061000
00000004003214345001
00000004000000058000
00000001822100824000
00000001856305765000
00000004000000054000
00000004000000059000

Het ministerie Defensie
Het ministerie van Defensie
Het ministerie van Defensie - DMO/OPS
Het ministerie van Defensie - Paresto
Het ministerie van Defensie - 1GNC

Overheidsidentificatienummer
00000001008078452000
00000004000000039000
00000004000000041000
00000004000000158000

Het ministerie van Economische Zaken
Het ministerie van Economische Zaken
Agentschap Telecom
Autoriteit Consument & Markt
DICTU
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
Centraal Planbureau
Staatstoezicht op de Mijnen
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Overheidsidentificatienummer
00000001003214369000
00000004000000010000
00000004000000152000
00000004000000149000
00000001001932779000
00000004000000018000
00000004000000016000
00000004000000006000

Het ministerie van Financiën
Het ministerie van Financiën
Belastingdienst
Domeinen Roerende Zaken

Overheidsidentificatienummer
00000001003214394000
00000001002179908001
00000004000000040000

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu
ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming)
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Nederlandse Emissie Autoriteit
Planbureau voor de Leefomgeving
Rijkswaterstaat

Overheidsidentificatienummer
00000001003214321000
00000002003214321001
00000001851407742000
00000001821693992000
00000004000000017000
00000001822550556000
00000001003214412000

Pagina 2 van 5

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
 OCW Kerndepartement
 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
 Inspectie van het Onderwijs (IvhO)
 College voor Toetsen en Examens (CvTE)
 Onderwijsraad (OR)
 Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)
 Raad voor Cultuur (RvC)
 College van Beroep Hoger Onderwijs (CBHO)
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Nationaal Archief

Overheidsidentificatienummer
00000001003214400000

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Agentschap SZW
Rijksschoonmaakorganisatie

Overheidsidentificatienummer
00000001003227522000
00000004000000140000
00000001003227522001

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport
CIBG
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Sociaal en Cultureel Planbureau

Overheidsidentificatienummer
00000002003182447001
00000002006756402002
00000004000000038000
00000004000000062000
00000004000000053000

Het ministerie van Veiligheid en Justitie
Ministerie VenJ - Bestuursdepartement
Autoriteit Persoonsgegevens
Centraal Justitieel Incassobureau
College voor de Rechten van de Mens
Dienst Justis
Hoge Raad der Nederlanden
Immigratie en Naturalisatie Dienst
Justitiële Informatiedienst
Nederlands Forensisch Instituut
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
Openbaar Ministerie
Raad voor de Kinderbescherming
Schadefonds Geweldsmisdrijven

Overheidsidentificatienummer
00000001003214436000
00000004000000079000
00000004000000044000
00000004000000082000
00000004000000008000
00000004000000009000
00000004000000012000
00000004000000002000
00000004000000011000
00000004000000081000
00000004000000034000
00000002003214436001
00000001821702622000

Het ministerie van Veiligheid en Justitie - Rechtspraak
Bureau Raad voor de rechtspraak
Centrale Raad van Beroep
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Gerechtshof Amsterdam
Gerechtshof Arnhem Leeuwarden
Gerechtshof Den Haag
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Rechtbank Amsterdam
Rechtbank Den Haag
Rechtbank Gelderland
Rechtbank Limburg
Rechtbank Midden-Nederland
Rechtbank Noord-Holland
Rechtbank Noord-Nederland
Rechtbank Oost-Brabant
Rechtbank Overijssel
Rechtbank Rotterdam
Rechtbank Zeeland - West Brabant
Spir-It
Studiecentrum Rechtspleging

Overheidsidentificatienummer
00000004000000076000
00000004000000037000
00000004000000049000
00000004000000046000
00000004000000147000
00000004000000056000
00000004000000036000
00000003273808340000
00000004000000025000
00000004000000055000
00000004000000150000
00000004000000146000
00000004000000033000
00000004000000142000
00000004000000143000
00000004000000032000
00000004000000151000
00000004000000027000
00000004000000145000
00000004000000047000
00000004000000073000

00000001800866472000
00000001822312888000

Pagina 3 van 5

Het ministerie van Veiligheid en Justitie - Dienst Justitiële
Inrichtingen
Apparaatskosten Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag
Detentiecentrum Rotterdam
Detentiecentrum Zeist
Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag
Dienst Vervoer en Ondersteuning Dienst Justitiële Inrichtingen
Divisie Vreemdelingenbewaring Dienst Justitiële Inrichtingen
Forensisch Psychiatrisch Centrum Oostvaarderskliniek
Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht
Hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag
Justitieel Complex Alphen aan den Rijn
Justitieel Complex Schiphol
Justitieel Complex Zaanstad
Justitiële Inrichting Caribisch Nederland
Ned. Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting Achterhoek
Penitentiaire Inrichting Almelo
Penitentiaire Inrichting Almere
Penitentiaire Inrichting Arnhem
Penitentiaire Inrichting Dordrecht
Penitentiaire Inrichting Grave
Penitentiaire Inrichting Haaglanden
Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard
Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel
Penitentiaire Inrichting Leeuwarden
Penitentiaire Inrichting Lelystad
Penitentiaire Inrichting Middelburg
Penitentiaire Inrichting Nieuwegein
Penitentiaire Inrichting Rotterdam
Penitentiaire Inrichting Sittard
Penitentiaire Inrichting Ter Apel
Penitentiaire Inrichting Tilburg
Penitentiaire Inrichting Utrecht
Penitentiaire Inrichting Veenhuizen
Penitentiaire Inrichting Vught
Penitentiaire Inrichting Zuid-Oost
Penitentiaire Inrichting Zwaag
Penitentiaire Inrichting Zwolle
Rijks Jeugdinrichting
Sectordirectie Forensische Zorg Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag
Divisie Gevangeniswezen Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag
Divisie Jeugd Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag
Shared Service Center Dienst Justitiële Inrichtingen
Shared Service Center ICT Dienst Justitiële Inrichtingen

Overheidsidentificatienummer
00000004000000086000
00000004000000125000
00000004000000126000
00000004000000129000
00000004000000128000
00000004000000138000
00000004000000121000
00000004000000120000
00000004000000085000
00000004000000090000
00000004000000124000
00000004000000153000
00000004000000122000
00000004000000130000
00000004000000131000
00000004000000087000
00000004000000088000
00000004000000089000
00000004000000091000
00000004000000093000
00000004000000094000
00000004000000095000
00000004000000097000
00000004000000099000
00000004000000100000
00000004000000101000
00000004000000103000
00000004000000104000
00000004000000107000
00000004000000102000
00000004000000108000
00000004000000109000
00000004000000110000
00000004000000111000
00000004000000112000
00000004000000115000
00000004000000113000
00000004000000114000
00000004000000155000
00000004000000135000
00000004000000134000
00000004000000136000
00000004000000132000
00000004000000133000

Pagina 4 van 5

Wijzigingen- en versiebeheer
Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen die zijn doorgevoerd in een nieuwe
versie van dit document. Hierdoor kunt u snel bepalen of er aanpassingen nodig zijn
bij het verzenden van e-facturen aan de Rijksoverheid.
Versie 1.0: initiele versie
Versie 1.1
Organisatieonderdeel
DMO/OPS

Overheidsidentificatienummer Mutatie
00000004000000039000
Naam gewijzigd, ‘Het ministerie
van Defensie’ toegevoegd.
Paresto
00000004000000041000
Naam gewijzigd, ‘Het ministerie
van Defensie’ toegevoegd.
Het ministerie van Defensie –
00000004000000158000
Toegevoegd, OIN verstrekt per
1GNC
20-01-2017
Ministerie van Onderwijs, Cultuur nvt
Toegevoegd met verwijzing naar
en Wetenschap (kern)
DUO
Basisadministratie
00000002003214345002
Verwijderd, onderdeel is iet meer
Persoonsgegevens en
actief (is nu RvIG) kan niet aan
Reisdocumenten
gefactureerd worden.
Concern administratie
00000004000000139000
Verwijderd, kan niet aan
gefactureerd worden.
Rijks Jeugdinrichting
00000004000000155000
Toegevoegd, OIN verstrekt per
16-12-2016
Directie Bijzondere Voorzieningen 00000004000000138000
Naam gewijzigd
Sectordirectie Gevangeniswezen 00000004000000134000
Naam gewijzigd
Dienst Justitiele Inrichtingen Den
Haag
Sectordirectie Jeugd Dienst
00000004000000136000
Naam gewijzigd
Justitiele Inrichtingen Den Haag
Alle
Alle
Sortering aangepast, eerst
departement, daarna alfabetisch
Versie 1.2
Organisatieonderdeel
Centraal Planbureau
Staatstoezicht op de Mijnen

Overheidsidentificatienummer Mutatie
00000004000000018000
Toegevoegd
00000004000000016000
Toegevoegd

Versie 1.3
Organisatieonderdeel
Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap

Overheidsidentificatienummer Mutatie
00000001003214400000
Gewijzigd

Pagina 5 van 5


Document preview Organisatieonderdelen_Rijk_met_OIN_tbv_e-facturatie v1.3.pdf - page 1/5

Document preview Organisatieonderdelen_Rijk_met_OIN_tbv_e-facturatie v1.3.pdf - page 2/5
Document preview Organisatieonderdelen_Rijk_met_OIN_tbv_e-facturatie v1.3.pdf - page 3/5
Document preview Organisatieonderdelen_Rijk_met_OIN_tbv_e-facturatie v1.3.pdf - page 4/5
Document preview Organisatieonderdelen_Rijk_met_OIN_tbv_e-facturatie v1.3.pdf - page 5/5

Related documents


organisatieonderdelen rijk met oin tbv e facturatie v1 3
jobkrant jobbeurs waregem
workshops middag dag van het jongerenwerk 25 april 2017
nieuwsflits wijzigingen ob final nlversie
ontvoeren kind bjzaa
samenvatting 20examen 20ondernemen

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Organisatieonderdelen_Rijk_met_OIN_tbv_e-facturatie v1.3.pdf