Wykaz podręczników SP 1718 .pdf

File information


Original filename: Wykaz podręczników SP 1718.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Online2PDF.com, and has been sent on pdf-archive.com on 22/08/2017 at 11:58, from IP address 85.198.x.x. The current document download page has been viewed 467 times.
File size: 122 KB (13 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Wykaz podręczników SP 1718.pdf (PDF, 122 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Wykaz podrę z ików o owiązują y h w roku szkol y

7/2018

w Szkole Podstawowej nr 32

Przedmiot
Klasa I
Edukacja
wczesnoszkolna

Religia
Klasa II
Edukacja
wczesnoszkolna

Tytuł podrę z ika
Finansowane podrę z iki przez MEN
1. Podrę z ik „Nowi Tropiciele” cz.1-5
2.”Nowi Tropiciele”- karty pracy cz.1-5
„Nowi Tropiciele”- Karty matematyczne cz. 1-5
3. Informatyka kl.1
4. Język a gielski – „BUGS TEAM1 /C.READ
A.Soberón
A.Parr- Modrzejewska

Wydawnictwo

WSiP

Macmillan Education

5.Podrę z ik „Żyje y Boży ś ie ie”Jed ość
Elż ieta Ko drak, Dariusz Kurpiński, Jerzy S opek
Fi a sowa e podrę z iki przez MEN
1. Podrę z ik MEN
. Ć i ze ia „Ć i ze ia z po ysłe .” część – 4
WSiP
. Język a gielski – Our Discovery Island 2. Podrę z ik Pearson
wieloletni
. Zeszyt ć i zeń. Our Dis o ery Island 2.
Pearson
1

5. Podrę z ik „Idziemy do Jezusa” - Dariusz Kurpiński, Jed ość, Kiel e
Jerzy Snopek

Religia

Przedmiot

Tytuł podrę z ika

Wydawnictwo

Klasa III
Edukacja
wczesnoszkolna

Fi a sowa e podrę z iki przez MEN
1. Podrę z ik MEN
2. „Ć i ze ia z po ysłe ” cz. 1-4
WSiP
. Język a gielski – Our Discovery Island 3. Podrę z ik Pearson
. Zeszyt ć i zeń – Our Discovery Island 3.
Pearson

Religia

5. „Jezus jest z nami” Jerzy S opek, Dariusz Kurpiński

Jed ość, Kiel e

2

3

Przedmiot
Klasa IV
J. polski

J. angielski
Matematyka

Historia
Przyroda
Muzyka

Plastyka
Zaję ia te h i z e
Informatyka
Religia

Tytuł podrę z ika
Fi a sowa e podrę z iki przez MEN
„SŁOWA Z UŚMIECHEM”
Literatura i kultura
Nauka o języku
Ortografia
E glish Class A + ć i ze ia ,S.Zer as C.Bright A.Tka z
„Matematyka z plusem”
Ć iczenia do matematyki wersja B
(arytmetyka, geometria)
„W zoraj i dziś” Bogu iła Olsze ska Grzegorz
Wojciechowski
„Tajemnice przyrody” Maria Marko –Worło ska
Feliks Szlajfer,Joanna Stawarz
Muzyka
Podrę z ik dla klas IV – VI SP
Seria: odkrywamy na nowo
Autorzy:
M. Rykowska
Z. Szałko
„Do dzieła” – klasa 4
Podrę z ik do zajęć te h i znych dla SP
„Wychowanie komunikacyjne”
„Informatyka”
„Miejs e peł e BOGA t ”;
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Wydawnictwo

WSiP

Pearson
GWO

Nowa Era
Nowa Era
Operon

Nowa Era
WSiP
WSiP
Jed ość, Kiel e
4

Lp.
Klasa V
1.

2.

3.

4.

Przedmiot

Język polski

Tytuł podrę z ika
Fi a sowa e podrę z iki przez MEN

Wydawnictwo

„SŁOWA Z UŚMIECHEM”
Literatura i kultura
Nauka o języku
Ortografia
„Matematyka z plusem” podrę z ik i ć i ze ia
wersja B (arytmetyka, geometria)

WSiP

Klucz do historii

WSiP

Discover English 2 – podrę z ik i ć i ze ia

PEARSON

GWO

Matematyka

Historia

Język a gielski

5

5.

Przyroda

6.

Zaję ia te h i z e

„Tajemnice Przyrody 5”

Nowa Era

„Te h ika a o dzień”

WSiP

Podrę z ik – kontynuacja z klasy IV
+ TECHNIKA Podrę z ik dla Szkoły Podsta o ej
Część Ko u ika yj a

7.

8.

Operon

„Spotka ia U oga ają e”

Jed ość

Muzyka. Odkrywamy na Nowo

OPERON

Religia

Muzyka

Kl. IV – VI

6

9.

Plastyka

10. Informatyka

„Do dzieła” – klasa 5

Nowa Era

„Informatyka”

WSIP

7

KLASA VI
Lp.

Przedmiot

Tytuł podrę z ika

Autor

1.

Matematyka

„Matematyka z plusem” podrę z ik i zeszyt
ć i zeń z. , aryt etyka i geo etria

M. Dobrowolska

2.

Język polski

„Sło a z uś ie he ”

Eva Horvarth ,

LITERATURA,KULTURA,NAUKA O JĘZYKU
I ORTOGRAFIA

A ita Żegleń

Wydawnictwo
GWO

WSiP

A. Czerny, H. Lach,
3.

Przyroda

„Tajemnice przyrody 6 ”

K. Grzybowska - Mnich

Nowa Era

WSiP
4.

Historia

„Klucz do historii”

Kalwat, Lis

5.

Język angielski

DISCOVER ENGLISH 3

I. Wildman

Podrę z ik i ć i ze ia

I. Hearn

Pearson

8

6.

Religia

Podrę z ik do religii „Taje

i e BOGAtego ży ia” Red. Ks. Krzysztof
Mielnicki

Jed ość

7.

Plastyka

„Do dzieła”

Nowa Era

8.

Muzyka

Muzyka. Odkrywamy na Nowo

OPERON

Kl. IV – VI
9.

Technika

„Te h ika a o dzień”

WSiP

Podrę z ik – kontynuacja z klasy V

10

Informatyka

-

-

-

9


Related documents


wykaz podr cznik w sp 1718
wykaz podr cznik w gim 17 18
wykaz podrencznikow 2012
wykaz podr cznik w kl ia 2012 2013
margozin 2013 14 wrzesie
i a lp

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Wykaz podręczników SP 1718.pdf