PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactBASES 3r Concurs de Portades FMVilaplana .pdf


Original filename: BASES - 3r Concurs de Portades FMVilaplana.pdf
Author: Josep Bigorra i Llauradó

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 24/08/2017 at 18:18, from IP address 85.94.x.x. The current document download page has been viewed 203 times.
File size: 108 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


3R CONCURS DE PORTADES – FESTA MAJOR DE VILAPLANA 2017

PRIMER- La temàtica de la portada s’ha de centrar en Vilaplana i/o la Festa Major de
Vilaplana. Cada concursant podrà presentar una única obra inèdita. Queda prohibit el
plagi parcial o total de qualsevol imatge i/o cartell ja existent.
SEGON- Els originals podran realitzar-se en qualsevol format garantint que la seva
reproducció gràfica sigui fàcil. No s'admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i
volums enganxats.
TERCER- La portada haurà d’adoptar la forma vertical, el seu format serà DIN A5 (148 mm x
210 mm) i no hi podran haver textos ni inscripcions en un marge de 5mm a cada extrem.
QUART- Als treballs, hi haurà de figurar de forma visible la inscripció: «Festa Major de
Vilaplana» i «del 6 al 22 d'octubre de 2017».
CINQUÈ- L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les modificacions necessàries per a la
correcta publicació.
SISÈ- El termini de presentació s’exhaureix el dia 3 de setembre de 2017 a les vuit del vespre.
SETÈ- El jurat estarà format per membres de la Corporació Municipal.
VUITÈ- El premi del concurs serà un abonament per a dues persones a tots els actes de la
Festa Major de Vilaplana 2017.
NOVÈ- El veredicte del Jurat serà inapel·lable i s’anunciarà a la pàgina web i xarxes socials
de l’Ajuntament a partir del 4 de setembre.
DESÈ- El treball premiat quedarà en propietat de l'Ajuntament de Vilaplana i en farà l’ús que
estimi convenient.
ONZÈ- El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert.
DOTZÈ- LLIURAMENT
ELECTRÒNICAMENT: S’haurà de lliurar en format digital (PDF o JPG) per correu electrònic a
festesvilaplana@gmail.com en aquest cas caldrà indicar en el correu electrònic un pseudònim
que haurà de donar nom a l’arxiu adjunt, juntament amb el nom i cognoms de l’autor, l’adreça,
el telèfon i el correu electrònic.
PRESENCIALMENT: A les oficines de l’Ajuntament (Plaça de la Vila) en horari d’oficina (d’11 a
14h). les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb un pseudònim, que també
haurà de constar a l’anvers del cartell i a l’interior del sobre juntament amb el nom i cognoms
de l’autor, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic. Els autors/es podran signar les seves obres
una vegada conegut el veredicte del jurat.
ÚLTIMA- Les bases d’aquest concurs s’entenen acceptades pels concursants, pel sol fet de
participar-hi.


Document preview BASES - 3r Concurs de Portades FMVilaplana.pdf - page 1/1

Related documents


bases 3r concurs de portades fmvilaplana
festes del mel 2013definitiu
baseslegals
festa major 2013
boc20160423fira llibre
periferia beat


Related keywords