Prezentarea Comunei Vulcana Pandele .pdf

File information


Original filename: Prezentarea Comunei Vulcana Pandele.pdf

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 24/08/2017 at 15:08, from IP address 193.231.x.x. The current document download page has been viewed 630 times.
File size: 771 KB (11 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Prezentarea Comunei Vulcana Pandele.pdf (PDF, 771 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Şcoala Gimnazială Vulcana Pandele
Loc. Vulcana Pandele, Str. Bisericii, nr. 1
Jud. Dâmboviţa
Tel. / Fax: 0245 / 230024
Mail: scoalavulcanapandele @yahoo.com
An şcolar 2016-2017

TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
✓ Prezentarea Comunei Vulcana Pandele, Jud. Dȃmboviţa
✓ Cȃteva date despre Şcoala Gimnazială Vulcana Pandele

Descrierea sintetică a contextului în care funcţionează instituţia de educaţie
(demografic, geografic, economic, social, cultural etc.)

Denumirea actuală: Şcoala Gimnazială Vulcana Pandele
Adresa: Loc. Vulcana Pandele, Str. Bisericii nr. , Jud. Dâmboviţa, Cod Poştal: 137540
Tel./ Fax: 0245 / 230024
Mail: scoalavulcanapandele@yahoo.com
Sloganul şcolii: „Impreună reuşim”
Simbolul şcolii: Bradul
Uniforma şcolii este alcătuită din costum albastru de blugi, cămaşă albă, cravată roşie şi vesta
personalizată.
Invăţământul preşcolar a funcţionat în Vulcana Pandele, aproximativ după 1945, cu o singură
educatoare, Constanţa Banu. Localul folosit în scop educativ era casa parohială din Vulcana Pandele.
Invăţământul şcolar primar pentru clasele I-VII s-a desfăşurat în două clădiri, una în Satul
Gura Vulcanei, pentru Satul Gura Vulcanei şi Toculeşti, a doua în Satul Vulcana Pandele pentru
Satele Vulcana Pandele şi Făgeţel. Cele două clădiri, aproximativ identice ca arhitectură, au fost
construite pe timpul când ministru a fost Spiru C. Haret ( 1851 – 1912 ), primul român doctor în
matematică, sociolog, pedagog, om politic, membru al Academiei Române, care a reorganizat pe
baze moderne învăţământul de toate gradele, construind multe şcoli în întreaga ţară.
In fiecare sală de clasă erau 3 sau 4 rânduri de bănci din lemn cu 2 – 4 locuri; pentru fiecare loc,
banca avea un spaţiu pentru călimară, de formă circulară şi pupitre pentru manuale şi caiete. La
clasele I- II, scrierea se făcea pe tăbliţe din azbest special, cu condei. In timpul războiului şi după,
elevii învăţau în cele două săli amestecaţi: într-o sală se lucra la Matematică şi în cealaltă la Lb.
Română, situaţia fiind determinată de numărul redus de învăţători ori de lipsa spaţiului necesar unei
clase. Până în 1948 fiecare sala de clasă avea o icoană mare, tabloul cu Regina Mamă, cu Regele
Mihai şi al Mareşalului Antonescu până în 1944.
Invăţătorii de primă mărime din acea vreme din Vulcana Pandele au fost familia Botea
Ecaterina şi Constantin, soţ şi soţie, mentori pentru foarte multe generaţii care, şi în prezent, vorbesc
1

cu recunoştinţă şi pioşenie de aceştia. De exemplu, d-ul prof. de istorie Oproiu care a avut-o
învăţătoare pe d-na Botea în clasele I-IV în perioada 1943 – 1947. D-ul prof. Oproiu îşi aminteşte
câteva date interesante despre Şcoala din Vulcana Pandele:
- anul 1943 – clasa I are 40 de copii;
- clasa a IV-a a fost absolvită de 31 de elevi;
- clasa a VII-a a fost absolvită de 10 de elevi;
- cursul liceal urmat de 10 elevi;
- cursul superior absolvit de 3 copii din cei 40 înscrişi în clasa I.
In şcolile din Comuna Vulcana Pandele, alături de soţii Botea, au fost dascăli pentru multe generaţii
de elevi: Ion Banu, Nicolae Gh. Manea, Violeta I. Banu, Olga Ploscaru, Nicolae Ploscaru, Dumitru
Bendic, Olimpia Manea, Florica Manea, Lili Olteanu, Domnica Popa, Octavian Banu, Dumitru Banu.
Reforma învăţământului din acea vreme a determinat elevii din Vulcana Pandele din clasele V
şi VI să se înscrie la ciclul doi la Şcoala Brăneşti pentru câteva luni când, şi la Vulca Pandele s-a
organizat ciclul doi dar în Casa Gabriel Popescu din Gura Vulcanei.
In anul şcolar 1949 –1950, ciclul doi a funcţionat cu clasele V- VII cu elevi primiţi din satele
vecine, Dolani şi Lăculeţe. Serbarea de sfârşit de an, până la reforma învăţământului, s-a desfăşurat
anual în ziua de 29 iunie de „Sf. Petru şi Pavel”, unde fiecare clasă primea pentru premiile 1, 2 şi 3
diplome şi coroniţe iar pentru menţiuni, diplome şi câte o jerbă de flori.
Şcoala Vulcana Pandele, numită şi „şcoala din brazi”, a luat fiinţă în 1855, actuala clădire a
deschis larg uşile copiilor în anul 1964 şi, de-a lungul timpului, la conducerea şcolii, au fost 10
directori, după cum urmează:
1. Prof. Istorie Drăghici Cuzea – 1959-1963;
2. Prof. Biologie Manea Victor – 1964- 1968;
3. Prof. Istorie Popa Domnica – 1968-1970;
4. Prof. Lb. Română –Şerbănescu Constantin – 1970-1973;
5. Prof. Geografie Mariniuc Mircea – 1973-1984;
6. Prof. Matematică Tărăban Vasile – 1984-1990;
7. Prof. Lb. Română Ploscaru Lidia – 1990- 1996;
8. Prof. Ed. Fizică Vlad Petre – 1996-1998;
9. Prof. Biologie Ana Veronica – 1998 – 2001;
10. Prof. Fizică Toader Izabela – 2001 – până în prezent.
Amplasarea Şcolii Gimnaziale Vulcana Pandele ( Latitudine GPS 45,018141 şi Longitudine
GPS 25,392145 ) într-un cadru natural deosebit precum aleea de 57 de brazi înalţi şi bătrâni, livada
cu pomi fructiferi, parcul şcolar şi două terenuri de sport ( baschet şi fotbal ) amplasate în aer liber, îi
asigură acesteia o poziţie geografică cu o climă temperată, în zona dealului Fusea, la 1,5km de
Scoala Gimnazială Gura Vulcanei şi la 3km de Scoala Gimnazială Brăneşti. Un semn divin în
legătura trainică şcoală – comunitate este Biserica Vulcana Pandele, cu Hramul „Adormirea Maicii
Domnului – 15 august”, aflată în imediata vecinătate a Scolii Gimnaziale Vulcana Pandele.

2

Incepând cu 01.09.2010 Şcoala Gimnazială Vulcana Pandele devine unitate cu personalitate
juridică – PJ - având 3 structuri:
➢ Şcoala Gimnazială Gura Vulcanei, Str. Calea Vulcanei nr. 38, tel. 0245/230318
• Grădiniţa cu Program Normal Vulcana Pandele, Str. Principală nr. 47, tel.0245/230566
• Grădiniţa cu Program Normal Gura Vulcanei, Str. Calea Vulcanei nr. 38, 0245/230094
La sfârşitul anului şcolar 2009-2010 sunt înregistrate următoarele date:
➢ 223 elevi, fără abandon şcolar şi 2 elevi repetenți;
➢ 53% dintre elevii de clasa a VIII-a au promovat Evaluarea Naţională;
➢ 94% dintre absolvenţii de clasa a VIII-a s-au înscris în învăţământul liceal, din care 20% s-au
înscris pe locurile special rezervate pentru romi;
➢ elevi / copii în plasament: 33
➢ elevi cu părinţii plecaţi în străinătate: 25
➢ media de vârstă a cadrelor didactice: 41 ani
➢ școala are cadru didactic de sprijin pentru elevii cu CES
➢ școala are mediator şcolar – angajat cu CIM nedetrminat de către primărie
➢ școala dispune de rețea AeL cu 10 calculatoare
➢ școala dispune de spațiu CDI
➢ biblioteca are 6695 volume
Localitatea Vulcana Pandele – Poziţia geografică
✓ In sistemul coordonatelor matematice, se află la 2,5 Km nord de paralela 45° latitudine
nordică.
✓ In sistemul coordonatelor geografice este în partea de sud – est a Romȃniei.
✓ In sistemul regionării turistice este la 30 Km sud de Parcul Naţional Bucegi.
✓ In sistemul fizico – geografic sunt evidenţiate următoarele aspecte :
1. Aparţine etajului biogeografic al pădurilor de foioase.
2. Aparţine etajului pedogeografic al argiluvisolurilor
3. In sistem geomorfologic este încadrată în unitatea morfostructurală a Subcarpaţilor
Ialomiţei localizată pe terasa a doua a Ialomiţei, formată în timpul galciaţiunii Wiurm.
Comuna Vulcana Pandele este amplasată în partea de nord-vest a județului Dȃmboviţa, fiind
dispusă de o parte și de alta a pârâului Vulcana și străbătută de râul Ialomița, care formează parțial
3

limita de est a teritoriului comunei. Teritoriul administrativ al comunei Vulcana Pandele include
astăzi 4 sate: Gura Vulcanei, Toculești, Lăculețe Gară şi Vulcana Pandele.
Din punct de vedere administrativ, localitatea Vulcana Pandele a evoluat de la statutul de
cătun la cel de comună rurală (sec. al XIX-lea), a fost comună, devenind doar sat al comunei Brănești
(1968), pentru ca statutul său administrativ actual este să fie cel de comună (sat reședință de comună)
începând cu anul 2002.
Teritoriul administrativ se poate identifica, începând cu secolul al XVIII-lea – harta Specht
(1790) – prin cele 25 de gospodării pe Valea Sticlăriei, urmat apoi de 49 case în Gura Vâlcanei la
începutul sec. XIX (1835). În 1864, în satul Gura Vâlcanei erau 2 moșii – moșia Bunea pe care au
fost împroprietăriți 72 de săteni și moșia Fusea, pe care au fost împroprietăriți 91 de săteni. În satul
Vâlcana, moșia „Pandeloaia” era a familiei Kiriazi, începând cu sec. al XIX-lea și continuând până în
sec. al XX-lea.
Datele de la începutul sec. al XX-lea menționează în anul 1929:
✓ 2355 de locuitori;
✓ o suprafață de 2653 ha – din care arabil 196,22 ha, fânețe 33,78 ha, pășune 335,44 ha,
pomi fructiferi 707,22 ha, păduri 2012 ha;
✓ la 23 iulie 1929 se delimitează raza comunei şi la 3 august 1929 se înființează
comunele de centru în județul Dâmbovița.
La 1 ianuarie 1930 se înființează comuna Vulcana (ce include satele Brănești, Șotânga,
Vulcana Băi, Vulcana de Sus, Vulcana Pandele) cu sat de centru și primărie la Vulcana Pandele. În
1937 populația era de 2616 locuitori, iar suprafața pe cătune era: - Făgețel 95 ha (cu 128 clădiri, 165
de gospodării, 899 locuitori); - Gura Vâlcănii 80 ha (cu 197 clădiri, 222 gospodării, 867 locuitori); Vulcana Pandele 210 ha (cu 234 clădiri, 257 de gospodării, 990 locuitori).
Clima

Așezarea geografică a Comunei Vulcana Pandele în depresiune influențează variațiile de
temperatură, vânturile și precipitațiile condiționate de latitudine și altitudine. Comuna se încadrează
în zona de climă temperat- continentală cu următoarele caracteristici: Temperatura medie
multianuală, calculată pe intervalul 1976 – 2006 este de 9,8°C, dar suportă variații însemnate de la un
an la altul. În funcție de abaterea pe care o are în plus sau în minus, pot fi numiți ani reci sau ani
calzi. Considerând aproape normală o abatere de până la 0,5°C în plus sau în minus, atunci se pot
distinge ca ani reci 1978, 1980, 1985, cel mai rece fiind anul 1978, cu o medie anuală de numai
8,6°C. Ani calzi au fost 1983, 1989, 1990, 1992 și intervalul 1998 – 2002. Temperatura medie anuală
cea mai ridicată a fost înregistrată în anul 1994, aceasta fiind de 11,5°C.


Temperatura maximă absolută înregistrată a fost de 39,1°C la data de 5 iulie 2000, iar minimă
absolută s-a înregistrat la 13 ianuarie 2004, fiind de -25,8°C. Numărul zilelor senine este în medie
cuprins între 110 – 120 zile/an, în timp ce numărul de zile cu nori este de circa 120 – 140 zile/an.
Înghețul la sol apare de regulă în prima decadă a lunii octombrie (în 1982 și 1998 înghețul a apărut în
4

prima zi a lunii), iar primăvara, cel mai târziu, poate persista până în a 3-a decadă a lunii aprilie
(25.04.1980 sau 29.04.1984). Adâncimea maximă de îngheț este h = 0,90 – 1.00 m (STAS 6054/77 ).
Zăpada cade la sfârșitul lui decembrie și atinge grosimea de 50 – 80 cm.

Regimul eolian se caracterizează prin predominarea vânturilor de la NV și N cu viteze medii
anuale între 2,1 – 3,2 m/sec și viteze medii lunare între 0,9 m/sec – 4,2 m/sec. Vânturile care
brăzdează arealul comunei Vulcana Pandele au intensități și direcții variate pe toată durata unui an,
valorile medii ale frecvențelor de adiere fiind:
- vânturile din nord și nord-est – 11%;
- vânturile din sud – 15%;
- vânturile din sud-est – 13%;
- vânturile din nord-vest – 10 %
Vânturile predominante sunt Crivățul și Băltărețul. Forma de relief depresionară a comunei are o
influență mare asupra cantităților de precipitații căzute. Precipitațiile sunt în jur de 600-700 mm/an și
se repartizează neuniform, ploile fiind mai dese primăvara și toamna, suficiente pentru asigurarea
nevoilor de apă ale locuitorilor. Cantitatea medie de precipitații într-un an este de 662 mm. Față de
aceasta medie, amplitudinea dintre suma anuală cea mai mare și cea mai mică este considerabilă.
Suma record a fost de 1.266,7 mm în anul 2005. Cea mai mică cantitate căzută într-un an a fost
înregistrată în anul 2000, fiind de doar 354,9 mm.
Apele
Din punct de vedere hidrografic, teritoriul Comunei Vulcana Pandele aparține bazinului
hidrografic al râului Ialomița.
Râul Ialomița, cu un traseu meandrat, pe direcția nord, nord-vest – sud, sud-est, formează
parțial limita de est a teritoriului comunei și prezintă o albie încastrată în roca de bază. Principalul
afluent al râului este Valea Vulcanei, care colectează apele de pe teritoriul administrativ al comunei.
Acestea sunt descrise în continuare, începând de la nord spre sud. Valea Neagră, afluent pe partea
stângă, confluează cu Valea Vulcanei în zona localității Toculești. Valea Neagră se formează pe
teritoriul comunei Brănești prin confluența mai multor văi cu caracter temporar.
Pe teritoriul Comunei Vulcana Pandele, valea are un traseu general de la nord la sud, respectiv
de la nord-est la sud-vest pe sectorul ce traversează intravilanul satului Toculești până la confluența
cu Valea Vulcanei. Pârâul Sticlăriei, afluent pe partea dreaptă, se formează din confluența văii
Spătarului cu valea Morii, ambele având izvoarele în afara teritoriului administrativ al comunei. De
pe teritoriul comunei Vulcana Pandele, Pârâul Sticlăriei colectează cursurile de apă cu caracter
temporar ce se scurg de pe Muntele Bunea și Plaiul Sticlăriei.
În zona de nord a teritoriului pârâul primește ca afluent mai important pe partea dreaptă Valea
Baciului ce se formează pe teritoriul comunei Voinești. Aceasta are un curs general de la vest către
est cu unele schimbări sinusoidale de direcție. Din zona denumită Muntele Bunea izvorăște Valea
Tisei, ce se varsă tot în pârâul Sticlăriei, pe partea stângă.
Un alt afluent pe partea dreaptă a Văii Vulcanei este Valea Pietrei. Aceasta este o vale cu
caracter temporar-torențial ce colectează apele de pe o suprafață relativ mare, situată între Plaiul
Pietrei și plaiul Sticlăriei. Valea Rudei, cu zona de formare în Comuna Voinești, traversează partea
de sud-vest a teritoriului administrativ al Comunei Vulcana Pandele cu o direcție generală de la nordvest la sud-est. Confluența cu Valea Vulcanei se realizează pe teritoriului administrativ al Comunei
Șotânga.
Resursele naturale
Comuna Vulcana Pandele este bogată prin diversitatea peisajului și prin zonele sale de un
pitoresc nebănuit: dealuri, plantații de pomi fructiferi, păduri. Relieful se prezintă ca niște maluri
uriașe, orientate est-vest, a căror înălțime scade de la nord la sud. Între aceste maluri suprapuse, în
mare parte anticlinale, apar o serie de culoare corespunzătoare sinclinalelor. Ele au un relief mai
domol, sunt bine populate, mai despădurite, cu livezi de pomi și pășuni. La contactul dintre zona
5

montană și cea subcarpatică se remarcă un relief depresionar de natură tectonică și de eroziune
diferențială.
Zona prezintă un relief deluros, caracterizat de alternanța dintre dealurile domoale și cele
înalte, cu abrupturi generatoare de alunecări de teren spre văile afluenților Ialomiței.
O analiză a categoriilor de folosință a terenurilor ne relevă faptul că:
- 60 % din suprafață este ocupată de păduri
- 13 % pășuni
- 10 % fânețe
Vegetația spontană ocupă o mare parte din teritoriul comunei.
Fagul, stejarul, mesteacănul, frasinul, jugastrul, carpenul, cireșul și izolat bradul și molidul
sunt speciile de arbori cele mai întâlnite, alături de arbuștii specifici zonei cum ar fi alunul, sângerul,
cornul, cătina, măceșul, porumbarul etc.
Resursele subsolului sunt reprezentate prin nisipuri și pietrișuri, argile, petrol, gaze și
cărbuni. Nisipurile și pietrișurile sunt răspândite pe luncă și terasele râului Ialomița. Nisipurile
daciene sunt exploatate în carieră, necontrolat. Pe teritoriul Comunei Vulcana Pandele sunt
exploatate structurile petroliere din cadrul anticlinalului Cărbunaru. În partea de sud a comunei
Vulcana Pandele aflorează și au fost exploatate stratele de cărbuni (lignit) din depozite Daciene și
Romaniene.
Populația
Populația Totală

5106

Bărbați

2538

Femei
Preșcolari şi școlari
Pensionari
Populația aptă de muncă

2568
317
549
2370

Șomeri
Numărul persoanelor fără ocupație

67
213

Obs.

Obiective Turistice în Comuna Vulcana Pandele
În Lista Monumentelor Istorice din Comuna Vulcana Pandele, LMI 2010 / 2015, sunt
prezente un număr de 8 obiective, dintre care 3 sunt monumente de categoria A și 5 sunt monumente
de categoria B, astfel:
✓ Sat Gura Vulcanei DB-II-m-B-17529:
4. Biserica „Înălțarea Domnului” – Fusea, str. Malul Mătușii, 1779-1832 (refăcută 1862) DB-II-mB-17530;
5. Casa Ion Popa Cârstea, str. Valea Neagră, 1880-1900 DB-II-m-B-17531
6. Casa Alexandru Olteanu, str. Valea Neagră, 1900 DB-IV-m-A-17824
7. Casa Gravor Gabriel Popescu, str. Muzeului, 1902 Sat Toculești DB-II-m-B-17719
8. Casa Gavrilă Drăguț, str. Toculești, 1934
✓ Sat Vulcana Pandele DB-II-m-A-17770:
1. Biserica „Sfinții Mihail și Gavril” a schitului Bunea, pe muntele Bunea, 1654 DB-II-m-B-17772
2. Casa Nicolae Stefan Dobre, str. Principală, înc. sec. XX DB-II-m-B-17773
3. Casa Dumitru Verzea, str. Principală, înc. sec. XX DB-IV-m-A-17857 Cruce de piatră, în curtea
bisericii schit Bunea, 1765.
6

In decursul timpului, Şcoala Vulcana Pandele a constituit rampa de lansare pentru multe valori ale
societăţii, oameni cu care noi se mândrim şi care sunt cetăţenii de onoare ai Comunei Vulcana
Pandele:
1. Burnei Gheorghe – profesor doctor, şef clinică Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică Bucureşti;
2. Ana Gheorghe – inginer, fost preşedinte a CJ Dâmboviţa, deputat;
3. Vasile V. Dumitrescu – fost director general la Uzinele Mija;
4. Constantin E. Olteanu – general colonel corp de armată, fost ministru al Apărării Naţionale în
perioada 1980 – 1985, fost primar general al capitalei, prof. universitar;
5. Anton Rădulescu – fost director general la Fabrica de Ciment Fieni;
6. Roşoiu Constantin – fost primar al comunei Vulcana Pandele şi viceprimar al comunei
Brăneşti;
7. Mircea Simion – fost director al Fabricii de mobilă Pucioasa şi primar al Oraşului Pucioasa;
8. Vlad Gheorghe – cel mai vârstnic locuitor al comunei, 102 ani.
Apoi, alţi foşti elevi care ne fac cinste oriunde au fost şi oriunde sunt:
➢ Cadre didactice:
- Gabriel Popescu - primul gravor în metal din România;
- Daniel Gr. Popescu – fost profesor la Liceul Dealul;
- Nicolae Gh. Manea – fost director adj. La Liceul Pucioasa;
- Nicolae Goglea – fost director la Liceul V. Alecsandri, Galaţi;
- Cornelia Botea – ing., fost prof. univ. la I.P. Bucureşti;
- Elena Savu – prof. univ. la Universitatea din Piteşti;
- Vasile Oproiu – fost prof. univ. la Universitatea „Al. I. Cuza „ Iaşi;
- Suzeta I. Ionescu, Maria Mihăilă, Ion I. Săvoiu, Monica Gh. Tomescu, Sorin N. Ploscaru,
Petre Vlad, Osiac Elvira,
- Stănescu Gheorghe – prof. de istorie la C.N. „N. Titulescu”Pucioasa;
- Toader Izabela – prof. Fizică, actualul director al Scolii Vulcana Pandele;
- Stănescu Cristina – prof. Lb. franceză;
- Cîrstea Doina Maria – cercetător la Institutul de Biologie Bucureşti;
- Andreiana Maria – educatoare;
- Ana Cătălina – fostă educatoare la Grădiniţa Gura Vulcanei;
- Ileana Glodeanu – educatoare la Grădiniţa Gura Vulcanei;
- Andreiana Tamara – învăţătoare în Germania;
- Bălan Nicoleta Mariana – prof. Lb. română la Şcoala Vulcana Pandele;
- Bob Fănică – prof. istorie;
- Tătaru Georgeta – învăţătoare la Şcoala Vulcana Pandele;
- Meliţă Maria – învăţătoare la Şcoala Gura Vulcanei;
- Popa Mihaela – prof. Matematică la Şcoala Vulcana Pandele;
- Ilie Magdalena – prof. Religie la Şcoala Vulcana Pandele;
- Olteanu Liviu - prof. UVT Târgovişte;
- Mortici Cristian – prof. univ. matematică UVT Târgovişte
➢ Medicină:
- Ion S. Savu;
- Emilia C. Botea – fost director Sanepid Dâmboviţa;
- Ilie Oprea, stabilit în S.U.A.;
- Cristina M. Olteanu. Vasile Tomescu, Petrică Dragomir, Ilie Olteanu;
- Dumitrescu Nina – doctor
- Sandu Melania – doctor
- Banu Cristina - doctor
- Cîrjan Aura – doctor;
7

Boştinaru Andra - doctor
➢ Ingineri:
- Ion Gh. Manea – fost directoral direcţiei Silvice Bihor;
- Gherghe M. Olteanu – fost director Termocentrala Doiceşti;
- Marin M. Olteanu – fost director al Direcţiei Silvice Dâmboviţa, prof. univ.;
- Mircea V. Manea – fost ing. Şef la Combinatul Chimic Turnu Măgurele;
- Dumitru Elena- director General în Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului – în prezent,
detaşat la Bruxelles;
- Ilie Ion, zis Baros – fost director Bavaria Liesing Bucureşti, fost consilier local;
- Mierloiu Vasile – „Apa Nova „ Ploieşti
- Rădulescu Valeriu – fost consilier local
- Mălăuţ David – Director General Economic la o companie telefonică de prestigiu;
- Bratu Dantes – Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Bucureşti
➢ Actori:
- Nuami Dinescu
➢ Avocaţi:
- Banu Laura
➢ Armată:
- Săvoiu Vasile – general de brigadă Buzău;
- Dorel Pietrăreanu – colonel în rezervă – detaşat militar la sediul NATO din Bruxelles.
- Nicolae Penescu – colonel în rezervă;
- Ion D. Safta - colonel în rezervă;
- Ion C. Bălan - colonel în rezervă;
- Vasile Gh. Tomescu - colonel în rezervă;
- Ilie Banu - colonel în rezervă;
- Toader Adrian – colonel în rezervă;
- Radu Vasile - colonel în rezervă, actual primar
➢ Economişti:
- Petre Gh. Popa, Nicolae V. Olteanu;
- Dinu Elena
- Curian Emilia – secretar Scoala Vulcana Pandele
- Oneaţă Georgeta
- Neacşu Andreea – actual viceprimar.
➢ Ziarişti:
- Petre Toacă
- Botea Roxana
➢ Pictori:
- Ionescu Bianca
➢ Maistru:
- Olteanu Constantin – fost primar
- Scîrtoaje Nicolae – fost viceprimar
Ocupaţii şi meserii păstrate din generaţie în generaţie:
- Nicolae Toader – confecţioner sănii, roabe;
- Zamfirescu Floarea – ţesut în război preşuri, macate, bete;
- Nica şi Stan Toader – fierari;
- Ion Ciobanu – croitorie;
- Stan Ionescu – fotograf;
- Ion Bunică – potcovar;
- Ion Mitac – cobzar;
- Oprea Ghibea – violonist;
- Toader Ion – tâmplar;
-

8

-

Stan Savu , zis Brutarul – brutărie;
Glodeanu Ion – vărar

Misiunea Şcolii Gimnaziale Vulcana Pandele
Şcoala Gimnazială Vulcana Pandele te intâmpină cu căldură dându-ţi emoţia plăcută a
copilăriei şi dorinţa de a fi elevul ei. Şcoala noastră este un spaţiu deschis pentru elevi, cadre
didactice şi nedidactice şi comunitate, un loc in care învăţăm să reușim împreună.
Şcoala Gimnazială Vulcana Pandele îşi propune să dezvolte in parteneriat cu comunitatea un
mediu incluziv favorabil învăţării, bazat pe valori morale, in care fiecare individ să beneficieze de
şanse egale indiferent de etnie, religie, cultură, situaţie materială pentru dezvoltarea sa ca persoană
şi personalitate, pentru a fi pregatit pentru o noua treptă superioară de educaţie şi, ca bun cetăţean
al secolului XXI, prin valorificarea colaborării, cooperării şi implicării elevilor, cadrelor didactice
şi nedidactice, al mediatorului şcolar, al părinţilor şi al comunităţii.
Scopul Planului de Dezvoltare Instituţională, PDI, 2014 – 2018
Planul de Dezvoltare Instituţională al Şcolii Gimnaziale Vulcana Pandele are ca scop
dezvoltarea şi promovarea valorilor europene, precum asigurarea egalităţii de şanse tuturor elevilor,
stimularea creativităţii şi a inovării sau incluziunea elevilor cu CES prin crearea unui mediu incluziv
favorabil învăţării, bazat pe valori morale, astfel încât fiecare elev al şcolii să fie pregătit pentru o
noua treptă superioară de educaţie sau prin diversitatea proiectelor care promovează dezvoltarea
competenţelor cheie ale secolului XXI atât la elevi cât şi la cadrele didactice şi nedidactice.
Ţinte strategice urmărite
I. Cuprinderea în mod egal şi sporit în învăţământul obligatoriu a tuturor preşcolarilor şi şcolarilor
din Comuna Vulcana Pandele
II. Promovarea unui management educaţional performant prin elaborarea şi implementarea de
programe/proiecte/activităţi de abilitare curriculară pe discipline/niveluri de studii
III. Pregătirea personalului din perspectiva schimbărilor la nivel naţional şi european pentru
asigurarea calităţii învăţământului în Şcoala Gimnazială Vulcana Pandele
IV. Imbunătăţirea calităţii sistemului de învăţământ la Şcoala Gimnazială Vulcana Pandele
Lista protocoalelor, acordurilor de colaborare şi a parteneriatelor
încheiate la nivelul şcolii cu următoarele instituţii, fundaţii sau diferite şcoli
în perioada 2016 -2018, a PDI
Şcoala Gimnazială Vulcana Pandele dezvoltă relaţii colaborare şi de parteneriat pentru
îmbunătăţirea calităţii activităţilor extracurriculare realizate de personalul didactic şi unele
categorii de personal didactic auxiliar cu diferite instituţii, fundaţii sau diferite şcoli, precum:
➢ I.S.J. Dâmboviţa şi CJRAE pentru şcolarizarea la domiciliu
➢ I.P.J. Dȃmboviţa, Secţia nr. 11 de Poliţie Pucioasa, Postul de Poliţie Vulcana Pandele, I.S.J.
Dȃmboviţa
➢ Organizaţia “Salvaţi Copiii” pentru organizarea şi desfăşurarea programului “Grădiniţa Estivală”
➢ Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dȃmboviţa pentru prevenirea încălcării de către elevi a
prevederilor regulamentului şcolar, prevenirea implicării în actre delincvenţiale precum şi
prevenirea victimizării acestora
➢ Teatrul “ Tony Bulandra” Tȃrgovişte
➢ Complexul Muzeal Curtea Domnească Dȃmboviţa
9


Related documents


prezentarea comunei vulcana pandele
prezentare clasa pregatitoare cn carol i 1
strategie 2007 2013 pui
54936165 istoria veche
bun de tipar
revista cdi 2

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Prezentarea Comunei Vulcana Pandele.pdf