Zgoda .pdf

File information


Original filename: Zgoda.pdf
Author: Góral

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 25/08/2017 at 02:01, from IP address 83.29.x.x. The current document download page has been viewed 227 times.
File size: 109 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Zgoda.pdf (PDF, 109 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Zgoda na udział w imprezie alkoholowo-demoralizacyjnej

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki* ……………………………......................... w
imprezie pod hasłem „Pożegnanie niepełnoletności i wakacji u Górala i Klimy”, mającej miejsce dnia 1.
września 2017 roku w Drugim Domu przy ulicy Mickiewicza 11 w Skierniewicach.
Jednocześnie biorę odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka z imprezy.

Przyjmuję do wiadomości, iż dziecko będzie narażone na wszelkiego rodzaju zachowania
demoralizacyjne, konsekwencją czego mogą być trudności w przyszłym rozwoju psychicznym i
moralnym mojej pociechy.

Jestem także świadomy/a, że organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za najrozmaitsze
dolegliwości dziecka związane ze spożywaniem alkoholu, paleniem papierosów, tudzież zażywaniem
innych używek, takich jak kac, zatrucie alkanolami i ich pochodnymi, uzależnienia, problemy
żołądkowe, silne wymioty itp.

Organizatorzy natomiast zobowiązani są do zapewnienia mojemu dziecku świetnej zabawy, którą
zapamięta do końca życia, miłych wspomnień, wybornych trunków, smacznego jadła, godnych
warunków imprezowych, najlepszej muzyki i wspaniałego towarzystwa.

………………………………………….
(podpis ojca)

*niepotrzebne skreślić

………………………………………….
(podpis matki)


Document preview Zgoda.pdf - page 1/1


Related documents


zgoda
o wiadczenie uczestnika zlotu meeting of japanese toys
regulamin maq action 1
regulamin plan
2015 stmig sprawozdanie 1
regulamin zombie walk 2017

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Zgoda.pdf