Libertas nr. 60 Konservatisme Trykning 3 .pdf

File information


Original filename: Libertas-nr.-60-Konservatisme-Trykning-3.pdf
Title: Libertas-nr-60-2015.indb
Author: torbe

This PDF 1.3 document has been generated by / Mac OS X 10.11.6 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 10/09/2017 at 00:35, from IP address 2.110.x.x. The current document download page has been viewed 320 times.
File size: 3.5 MB (7 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Libertas-nr.-60-Konservatisme-Trykning-3.pdf (PDF, 3.5 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


60

FEBRUAR

2015

Konservatisme
Ryan Smith
David Vestergaard Thomsen
Henrik Carmel
Christian Egander Skov
Mikael Jalving
Nicolai J. Foss
Katrine Winkel Holm

Fra virkelighedens verden
Ryan Smith

Boganmeldelser
Edmund Burke. The First Conservative.
Edmund Burke.
Torben Mark Pedersen

Den synlige hånd
Torben Mark Pedersen

1

Tidsskriftet LIBERTAS udgives af selskabet Libertas

LIBERTAS NR. 60 MARTS 2015

Indhold
Tema: Konservatisme
Tidsskriftet Libertas
ISSN 0903-9341. © Libertas

Temaindledning

3

Hume mellem konservatisme og liberalisme

5

Ryan Smith

Tidsskriftet Libertas, som udgives af selskabet Libertas, er et
ua hængigt tidsskrift til fremme
af studiet af fri markedsøkonomi
og personlig frihed.

Hegel og den rationelle stat

8

David Vestergaard Thomsen
Konservative identiteter

13

Henrik Carmel

Tidsskriftet Libertas postomdeles til medlemmer.

Partikonservatismen i Danmark

17

Christian Egander Skov

Tidsskriftet er indekseret i Dansk
Artikelindeks.

Søren Krarups konservatisme

24

Mikael Jalving

Offentliggjort materiale – signeret eller usigneret – udtrykker
ikke nødvendigvis redaktionens,
udgiverens eller medlemmernes
holdninger.

Roger Scrutons liberale konservatisme

34

Nicolai J. Foss
Scruton: Konservatisme som hjemmets filosofi

41

Katrine Winkel Holm

For indholdet hæfter alene forfatterne og redaktionen.

Fra virkelighedens verden
TTIP og frihandel

Redaktion
Torben Mark Pedersen (ansv.)
Johan J.R. Espersen
Casper Hunnerup Dahl
Ryan Smith
Jens Emil Eistrup
Erik Winther Paisley
Redaktionen kan kontaktes på:
torbenmarkp@hotmail.com

46

Ryan Smith
Boganmeldelser

48

Jesse Norman: Edmund Burke. The First Conservative.
Dennis O’Keeffe: Edmund Burke.
Torben Mark Pedersen
Den synlige hånd
Tegninger som frihedskamp
Torben Mark Pedersen

52

Hegel og den rationelle stat
David Vestergaard Thomsen

G.W.F. Hegel (1770-1831) tilhører den tyske idealisme og er kendt for
en svært tilgængelig og kompleks iloso i. Han står bag en ganske interessant statsteori, som fremlægges i Grundlinien der Philosophie des
Rechts fra 1821 (da. Rets iloso i). Det er en teori om den rationelle stat,
der er skabt af rationelle borgere, hvor både juridiske love og socialskabte normer har rationel karakter, hvorfor borgere har en tilsvarende
rationel pligt til at følge dem. På den måde opstår et stærkt argument for
en metafysisk underbygget konservatisme.
Det rationelle subjekt

Kollektiv selverkendelse

Revolutionær arv

8

LIBERTAS NR. 60 FEBRUAR 2015

En konservativ agenda

Statens væsen

LIBERTAS NR. 60 FEBRUAR 2015

9

Sædeligheden

.

10

LIBERTAS NR. 60 FEBRUAR 2015

Det irrationelle oprør

Konklusion

Frihedsbegreber

LIBERTAS NR. 60 FEBRUAR 2015

11

12

LIBERTAS NR. 60 FEBRUAR 2015


Related documents


libertas nr 60 konservatisme trykning 3
beiser hegel the routledge philosophers
2015 usa football senior bowl box score
tesc 2012 org chart 1
ost southunion qlaweb2 compressed 1
young freudians volume 1 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Libertas-nr.-60-Konservatisme-Trykning-3.pdf