190913 KvARTal Festival programa WEB (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by Adobe InDesign CC 2015 (Macintosh) / Adobe PDF Library 15.0, and has been sent on pdf-archive.com on 15/09/2017 at 22:51, from IP address 84.54.x.x. The current document download page has been viewed 301 times.
File size: 5.43 MB (10 pages).
Privacy: public file
File preview


15 - 17
септември 2017

vol. 2
генерален
спонсор

www.facebook.com/kvARTal.kolektiv

„КвАРТал“
„КвАРТал“ ее инициатива,
инициатива, чиято
чиято цел
цел ее обособяването
обособяването на
на културен
културен квартал
квартал вв София,
София, по
по примера
примера на
на редица
редица
важни
европейски
градове
като
Краков,
Прага,
Будапеща,
Рим
и
много
други.
София
е
една
от
малкото
важни европейски градове като Краков, Прага, Будапеща, Рим и много други. София е една от малкото
столици
столици вв Европа,
Европа, вв които
които такъв
такъв подобен
подобен център
център все
все още
още няма,
няма, аа нуждата
нуждата от
от създаването
създаването му
му ее повече
повече
от
необходимост
в
контекста
на
културното,
социално
и
икономическо
развитие
на
града.
от необходимост в контекста на културното, социално и икономическо развитие на града.
ШОКОЛАДОВА
ШОКОЛАДОВА
ФАБРИКА,
УЛ.
ФАБРИКА,
УЛ.12ГЕОРГ
ГЕОРГ
ВАШИНГТОН
ВАШИНГТОН 12
Парти
зона
Парти
зона
STAROBRNO
STAROBRNO
16 септември

47
47

16
септември
19:30
Концерт на BLACK

19:30
Концерт
BLACK
SWELLS
- ВХОД на
СВОБОДЕН
SWELLS
- ВХОД СВОБОДЕН
17 септември

48
48

16
и -17
септември
11:00
20:00
Бял Щърк, Гларус,

19:30
Концерт
на ГРИГОВОР/
ЖЛЪЧ/ГЕНА
- ВХОД
СВОБОДЕН
ЖЛЪЧ/ГЕНА - ВХОД СВОБОДЕН

ШОКОЛАДОВА
ШОКОЛАДОВА
ФАБРИКА,
УЛ.
ФАБРИКА,
УЛ. ГЕОРГ
ГЕОРГ
ВАШИНГТОН
ВАШИНГТОН 12
12
buzz
зона
buzz
зона 47
47
покрив
покрив
16 септември

ГРАДИНКАТА
ГРАДИНКАТА
НА
НА УЛ.
УЛ. ЦАР
ЦАР СИМЕОН
СИМЕОН 58
58

16
септември
17:00
„Верижна реакция“ -

17:00
„Верижна
реакция“ - –
колективно
представление
колективно
пърформанс представление
на Войн де Войн–
пърформанс
на Войн де Войн
17 септември

17
септември
17:00
Актьори срещу поети“,
17:00
Актьори срещу поети“,
литературно-актьорски
литературно-актьорски
проект
проект

институционални партньори:
институционални партньори:

официа
лна
официа
лна
чил
зона
чил
зона
16 и 17 септември

11:00
- 20:00
Щърк, Гларус,
Витошко
ЛалеБял
и Pivoteka.bg
Витошко
Лале и зажаднели
Pivoteka.bg
очакват всички
очакват
всичкикрафт
зажаднели
за качествено
пиво и
за
качественоулично
крафтизкуство.
пиво и
атрактивно
атрактивно улично изкуство.

17
септември
19:30
Концерт на ГРИГОВОР/

организатори:
организатори:

ЪГЪЛА
НА
ЪГЪЛА
НА УЛ.
УЛ. СЕРДИКА
СЕРДИКА
И
УЛ.
ТРИАДИЦА,
И
УЛ. ТРИАДИЦА, ПОД
ПОД
ВЕЛИЧЕСТВЕНОТО
ВЕЛИЧЕСТВЕНОТО
ДЪБОВО
ДЪРВО.
ДЪБОВО ДЪРВО.

основен партньор:
основен партньор:

партньори:
партньори:

медийни партньори:
медийни партньори:

bg
bg

pop-up
49
pop-up
49
garden
garden
16 септември 12:00 - 17:00

16 септември
12:00
- 17:00и
Инициатива
на Smart
Brokers
Инициатива
на
Smart
Brokers
магазин за цветя Nea flowers и
магазин за цветя Nea flowers

16

основ ни лок а ц и и
бул. Сливница

50

бул. Сливница

ул. Ангиста

31ул

. Поп Б

ул. Св.С

огомил

огомил

ул. Поп Б

39

одий

7

ара

Ст
ул.

29

ул. Дунав

ндуков

сандър До

а

нин

пла

25
ек
бул. княз Ал

ул. Геор
г

бул. Мар
ия Луиза

Левски

нав

2

рна
уме
ул. Ч

27

ца

оси

Р
ул.
ж
ари

44 11

43

ро

20

ул. Искър
ул. Бачо Ки

ца

15
ул. Веслец

48

иади

21

ул. Сердика

ул. Т
р

кър

р

скъ

И
ул.

П
ул.

ул. И
с

ул. Будапеща

41

10

у
ул. Д

35

46

37

аковски

сиф

ул. Екзарх Йо

овски

сиф

13

40

19

36
уст
авг

28

32
3 24 33

арх Йо

30
14 17

сиф

х Йо

зар

Ек
ул.

и
1-т

52

38

12

9

45 49

ул. Георги С.Р

8 26 34

ц
ул.

1
ул.

23

6

1

он

име

ар С

5

нк
ул. Георги Бе

ул. Екз

Симеон

ул. Св.Св. Ки
ул. Веслец

51

ий

рил и Метод

16

ил
бул. Вас

Вашингт

он

л и Мет

ул. Цар

18

22

в. Кири

47

бул. Сливница

4

42

АРТ МАГАЗИНИ И ДИЗАЙН
1. GOLOKA ул. Будапеща 37
2. Knapp ул. Бачо Киро 5А
3. CUSH.BE ул. Екзарх Йосиф 37
4. Лилит ул. Врабча 15
5. Маргаритки ул. Бенковски 42
6. PLAYSENSE ул. Цар Симеон 55
7. СКЛАДА ул. Бенковски 11,
ет. 4
8. Feydom ул. Цар Симеон 82
АРТ ПРОСТРАНСТВА
9. Ателие Пластелин ул. Цар
Симеон 48
10. Ателие VIA NEGATIVA ул.
Искър 62
11. Гешов Gallery ул. Сердика 4
12. SeeMeOn ул. Цар Симеон 29
13. Синята къща с часовника
ул. Георги Бенковски 29
14. Sito Studio ул. Цар Симеон 47
15. SOHO ул. Искър #4
16 .Studio 84 ART and Motion
бул. Мария Княгиня 84
17. ТЕЗГЯХ ул. Цар Симеон 47
18. Червената точка ул. Кирил
и Методий 24

БАРОВЕ И РЕСТОРАНТИ
19. Бар Abordage ул. Веслец 22
20. Barabar ул. Триадица 4
21. DADA Cultural Bar ул.
Бековски 10 „ЗОНА+“
22. Делта блус бар ул. Св. Св.
Кирил и Методий 44
23. COM.BAR ул. Сердика 23
24. Cush.BAR
ул. Екзарх Йосиф 37
25. Tea House ул. Бенковски 11
26. L‘ETRANGER ул. Цар Симеон 78
27. Фабрика Дъга ул. Веслец 10
28. French 75 ул. Сердика 28
29. CHAYA Tea Room ул. Врабча
15Б „ЗОНА+“
ДЕЦА
30. Детска къща Дъга ул.
Бачо Киро 36
31. център МОМО ул. Поп
Богомил 47

ДРУГИ
32. Дом на киното
ул. Екзарх Йосиф 37
33. Kaufland В КВАРТАЛА

ИНСТИТУЦИИ
40. AGBU Sofia ул. Бачо Киро 29
41. Български Културен
Център Веслец 13
42. Гьоте институт
Атрактивна рикша
ул. „Будапеща“ 1, София
със „Свежите приятели“ на
Kaufland ще обикаля по ул. „Цар 43. Полски институт
ул. Веслец 12
Симеон“ и ще раздава свежи
44. Филиал на Столична
плодове
библиотека ул. Сердика 4
45. Читалище „Цанко Церковски
PHOTOROBO Безплатна 1946“ ул. „Симеон“ 58
46. Шалом България
снимка за спомен от
фестивала и Kaufland. Търсете ул. Екзарх Йосиф 18
фото-инсталацията до Дома
POP-UP
на киното
47. Арт Фондация ДОМА
34. Клуб на пътешественика
преобразява „ШОКОЛАДОВА
ул. Сердика 19
ФАБРИКА“ Георги Вашингтон 12
35. MOVE.BG ул. Сердика 20
36. Рекламна агенция „НЕДА“ 48. Официална чил Зона
49. Pop Up Garden
ул. Дунав 42
37. ПОЖАРНАТА на 1ва Районна
СПОРТ
служба ул. Екзарх Йосиф 46А
50. йога Мандала бул. Мария
38. Хлебна къща София ул.
Луиза 58
Екзарх Йосиф / ул. Чумерна
51. Зала Сердика ул. Сердика 25
39. 24 часа ул. Кирил и
52. Flava House ул. Цар Симеон
Методий 84
70

арт магазини и дизайн
1. GOLOKA ул. Будапеща 37

арт пространства
9. АТЕЛИЕ ПЛАСТЕЛИН ул. Цар Симеон 48

16 и 17 септември

15 септември

10:00 - 19:00 Отворени врати на GOLOKA шоурум с намаление на
новата колекция
13:00 - 16:00 Работилница за хип-хоп инструментали с Alexmall,
Gem и Logoff

16 септември

2. KNAPP ул. Бачо Киро 5А
15 и 16 септември

13:00 - 18:00 Отворени врати. 20% отстъпка за всички посетители в рамките на двата дни

12:00 „Радичков в квАРТал“
20:00 Концерт импровизации с флейти на Юри Марков: Вход с
дарения
10:30 - 16:00 „Домашен пластелин“ - Игра с домашен пластелин
Водещи: Люси Деркрикорян и Деница Иванова. Вход с дарения
17:00 „THE MALL“ - фотографска изложба на Петя Гърноева
19:00 THE STRAWBERRY FINS - концерт - 5 лв

17 септември

Открит базар с представяне на нови артикули от продуктовото
портфолио на CUSH.BE

12:00 „СътвоРиМи“ пред Ателие Пластелин
„ШЕКСПИР В ПЛАСТЕЛИН“. Вход с дарения
16:00 | 18:30 Ричард III - театрален анонс
16:30 | 19:00 Мяра за мяра - представление

4. ДИЗАЙНЕРСКО МОДНО АТЕЛИЕ „ЛИЛИТ“ ул. Врабча

10. АТЕЛИЕ VIA NEGATIVA ул. Искър 62

3. CUSH.BE ул. Екзарх Йосиф 37

15 (вход от към ул. Дунав)

15, 16 и 17 септември
Дискусия за модните тенденции през Есен-Зима 2017 и за това
как да избираме дрехи в магазините за дрехи втора употреба.
Забавление за възрастни и деца - приготвяне на различни украси
за коса, шнолки, щипки, фиби от прежда и остатъци от платове.

16 септември

18:00 - 19:00 „Действото СИМУЛМОРТ“ - видеопрезентация на доц.
д-р Валерий Пърликов

11. ГЕШОВ GALLERY ул. Сердика 4
15 септември

5. ШИВАШКО АТЕЛИЕ “МАРГАРИТКИ” ул. Бенковски 42
15, 16 и 17 септември

19:30 Откриване “POST FAKT UP” - представяне на стрийт
артиста Драго - PXRN в партньорство с Арт Фондация ДОМА
(15-26.09.2017)

10:00 - 18:00 Отворени врати на ателието; представяне на
сценични костюми от участия на триото Sentimental Swingers

12. SEEMEON ул. Цар Симеон 29

15 септември
18:00 Музика и поезия в двора на ателието

16 и 17 септември

15 септември

16:00 Откриване изложба „SeeMeOn: български продуктов дизайн“

16 септември

17 септември

Изложба „SeeMeOn: български продуктов дизайн“
16:00 - 17:00 Презентация - работилница - „От скица до реализиран
проект: Лампа“

18:00 Акапелно - концерт в Двора на Вера и Деси от Sentimental
Swingers

17 септември
Изложба „SeeMeOn: български продуктов дизайн“

6. PLAYSENSE ателие за ръчно изработени детски играчки
ул. Цар Симеон 55

13. СИНЯТА КЪЩА С ЧАСОВНИКА ул. Георги Бенковски 29

10:00 - 14:00 Детски уъркшоп по рисуване от ателието на
Николинка Климушева

15 септември
18:00 Работа с деца до 4-годишна вързраст - подреждане на пъзели с 4-те годишни сезона

16 септември

20:00 Концерт на група „Сибила” в двора (етно, джаз)

17 септември

16 септември

17:00 - 19:00 Изложба скулптура и керамка в ателието на Дона и
Марта

18:00 Работа с деца от 4 до 6 години; игри - хвърляне на рингове;
бързо подреждане на таблицата за умножение

14. SITO STUDIO УЛ. ЦАР СИМЕОН 47

17 септември

15 септември

18:00 Състезателни игри (Дженга и Танграм)

12:00 - 21:00 Отворени врати
18:00 - 20:00 Paper Marbling, работилница за възрастни - 10 лв

7. СКЛАДА ул. Бенковски 11, ет. 4

16 септември

15 септември
11:00 - 19:00

16 септември
11:00 - 16:00
Изложба на съвременни мебели - дизайн от Бразилия

8. FEYDOM Централен магазин за мека мебел ул. Цар Симеон 82
15, 16 и 17 септември

17:00 - 18:00 Демонстрация на мебели, които се трансформират

10:00 - 13:30 Детска работилница за ситопечат (за деца от 9 до 14,
две групи от 10:00 и от 12:00) - 20 лв
14:00 - 18:00 Работилница по цианотипия (за деца и възрастни две
групи от 14:00 и от 16:00) - 25 лв
19:00 - 22:00 Sito Studio на 3! Рожден ден, изложба и демонстрационен ситопечат - дарение за материали

17 септември
10:00 - 13:30 Детска работилница за ситопечат (за деца от 9 до 14,
две групи от 10:00 и от 12:00) - 20 лв
14:00 - 18:00 Работилница по цианотипия (за деца и възрастни две
групи от 14:00 и от 16:00) - 25 лв

15. SOHO - АРТ КОУЪРКИНГ ПРОСТРАНСТВО ул. Искър 4

17. ТЕЗГЯХ ул. Цар Симеон 47

09:00 - 19:00 Отворени врати за коуъркинг
12:00 - 18:00 Начална точка на Sofia Alternative Tour на квАРТала с
Free Sofia Tour (пакет с указания 12 лв.)
19:30 - 21:30 Official Opening Party part I with jazzy funky SoCONCERT:
Tripple

20:30 Откриване на дългоочакваното продължение на едноименната творба СКАРАТА, която Николай Божинов създава през 2014 г,
естествено прераства в самостоятелна изложба.

15 септември

16 септември
12:00 - 22:00 SoSTREET FOOD camp в градината с Boom Burgers,
Ribs Brothers, Мекица & Кафе, Kolichka Bar, harmonica, Streetbar&Co
и бар FlipFlop
12:00 - 19:00 SoKIDS camp: работилница по роботика с Технократи
12:00 - 19:00 SoKIDS camp: работилница с книгите на изд. Рибка
12:00 - 19:00 Инициатива SoEMPATHY с грижа за ближния в
колаборация с Reach.out и Council of Refugee Women in Bulgaria за
кампанията им „Добре дошли в българското училище – 2017“,
WWF Bulgaria и Фондация Mo•tif.
12:00 - 19:00 VR experience with Athlon
12:00 - 18:00 Начална точка на Sofia Alternative Tour на квАРТала с
Free Sofia Tour (пакет с указания 12 лв.)
16:00 - 18:30 SoKIDS camp: работилница по грънчарство с Марио
Ангелов
18:30 - 19:00 Oткриване на SoEXHIBITION: Отпечатъци – изложба
графика, керамика и живопис на Марио Ангелов
19:00 - 22:00 funky jazzy hippidy hoppidy trip hop disco & soul DJ set
by Boyan & Zimone

17 септември

15 септември

16 септември
11:00 - 17:00 Fundraiser: Save the Studio. Support your local Craftsman.
Екслузивно представяне на най-новата серия “Хляб, Ток и Вода”
11:00 - 22:00 СКАРАТА, изложба на Николай Божинов

17 септември
17:30 - 18:30 | 19:00 - 20:00 Secret class - Sensitivity.
Местата са ограничени. С предварително записване.
11:00 - 22:00 СКАРАТА, изложба на Николай Божинов

18. ДЕПО ЗА ИЗКУСТВО „ЧЕРВЕНАТА ТОЧКА“
ул. Кирил и Методий 24

15, 16 и 17 септември
14:00 - 19:00 Изложба „Графично“ от авторите Зоран Мише, Горан
Тричковски, Иван Матеев, Васил Ангелов, Ива Димитрова

ба р о в е & р ес то ра нт и
19. БАР ABORDAGE ул. Веслец 22

15, 16 и 17 септември

14:00 - 22:00 Бордови игри, средновековни напитки, пиратски
забавления

20. BARABAR ул. Триадица 4

12:00 - 19:00 SoSTREET FOOD camp в градината с Boom Burgers,
Ribs Brothers, Мекица & Кафе, Kolichka Bar, harmonica organic foods,
Streetbar&Co и бар FlipFlop
12:00 - 19:00 SoKIDS camp: работилница по роботика с Технократи
12:00 - 19:00 SoKIDS camp: работилница с книгите на изд. Точица
12:00 - 19:00 Инициатива SoEMPATHY с грижа за ближния
12:00 - 19:00 VR experience with Athlon
12:00 - 19:00 SoEXHIBITION: Отпечатъци – изложба графика,
керамика и живопис на Марио Ангелов
12:00 - 16:00 Начална точка на Sofia Alternative Tour на квАРТала с
Free Sofia Tour (пакет с указания 12 лв.)
17:00 - 18:00 рефлексия за всички участници след Sofia Alternative
Tour с откритите “съкровища и артефакти”

15 септември

16. STUDIO 84 ART AND MOTION бул. Княгиня Мария Луиза

11:00 - 13:00 Dada’s International Brunch: Арменска и международна
кухня; Готви: Хермина Емирян. Организирано съвместно с Мулти
култи колектив. Вход: 25 лв
13:00 - 16:00 Dada’s Catch me if you can: Игра със скрит предмет.
16:00 - 17:30 Dada’s Drink and Draw: Свободно рисуване.
17:30 - 19:00 Dada’s Open mic: Всеки участник получава една бира/
лимонада почерпка.
19:00 - 21:00 Dada’s Happy Hour & Chill: Специални предложения и
музика.
21:00: DJ Wicked.

84

16 септември
10:30 - 12:30 Кундалини йога – със записване - 10 лв.
13:00 - 13:45 Уъркшоп калиграфия – старобългарско уставно
писмо. За деца над 10 г. и възрастни
14:00 - 14:45 Творилница - ателие приложни техники за деца.
15:00 - 15:45 Уъркшоп „Открий своя глас“
15:45 - 16:45 Детска вокална група – прослушване. За деца от
7 – 16 г
17:00 - 18:00 „Език на тялото“ – лекция и демонстрация

17 септември
11:00 - 12:00 и 12:00 - 13:00 Ставна гимнастика с индийски бухалки – тренировка. Цена 10 лв./8 лв.
13:00 - 16:00 Отворени музикални уроци за деца и възрастни –
пиано, китара, вокали. С предварително записване.
16:00 - 19:00 Курс „Език на тялото“ – Модул 1. Със записване - 45
лв. / 40 лв.
19:30 - 22:30 Studio 84 Project – концерт

19:00 Произведения на художници от ДАФНИ (Дружество на анималисти флористи и научни илюстратори), обединени от вдъхновението от растения и животни, от теми, свързани с българската
природа и нейното опазване.

16 септември
15:00 - 21:00 Бира и хороскоп - безплатно гледане на карти с професионалните астролози Жужи и Деси.

17 септември
Целодневно - бирена работилница

21. DADA CULTURAL BAR “ЗОНА+” ул. Бековски 10
15 септември

21:30 Blue Moon: музика на живо; джаз - 7 лв

16 септември

17 септември
11:00 - 13:00 Dada’s International Brunch: Иракска и международна
кухня; Готви: Фреди от „Ашурбанипал“ - 25 лв Организирано съвместно с Мулти култи колектив.
14:00 - 16:00 Dada’s Paper Workshop for Kids. Творческа работилница
за деца - хартиено изкуство с Веселка Николова
16:00 - 18:00 Dada’s Drum Session with Buny and Piero.
18:00 - 20:00 Dada’s Happy Hour & Chill: Специални предложения и
музика.
20:00 - 22:30 Sofia International Pub Quiz - 2 лв

22. ДЕЛТА БЛУС БАР ул. Св. Св. Кирил и Методий 44
15 септември 21:00 Blues Traffic: концерт
16 септември 21:00 Recycled - USA: концерт

23. COM.BAR ул. Сердика 23
15 септември

19:00 - 21:00 Музика на живо с Петко Славов - авторска музика и
кавъри

24. CUSH.BAR ул. Екзарх Йосиф 37
15 септември

21:00 - 03:00 Official Opening Party part II with Groovy Sessions

16 септември
17:30 – 20:00 Swing Dance Workshop for Beginners with Swing Society

17 септември
17:00 Откриване изложба „Една Неделя в квАРТала“ на Иван Шишиев,
създател на проекта „Етюдите на София“
21:00 - 03:00 Official Closing Party @ kvARTal festival

25. TEA HOUSE (ЧАЙ ВЪВ ФАБРИКАТА) ул. Бенковски 11
15 септември

20:00 - 22:30 Музикална импровизация “Виктор Бенев среща Росен
Захариев - Роко”

16 септември
20:00 - 22:00 The Blue Note Jazz Era

26. L‘ETRANGER

ул. Цар Симеон 78

15 септември 17:00 - 22:00
16 и 17 септември 13:00 - 22:00
Френски аперитиви и коктейли с Лиле и Рикар, вино, френски
сирена, охлюви, лучена супа, както и типични френски ястия под
формата на тапас.

27. ФАБРИКА ДЪГА ул. Веслец 10
16 септември

19:00 Изложба Златена Анеталз: ПопАрти, съвместно с Арт
Фондация ДОМА

28. FRENCH 75 ул. Сердика 28
15, 16 и 17 септември

15:00 Попарт изложба „У-хромозома“ + гурме тур

16 септември
16:00 На открито пред бара, Sound Ninja Music Academy, с DJ сет на
ученици от школата и Raw Land.
Уъркшоп за деца и възрастни с 2х2 метрова „дръм машина“, изработена по идея на Sound Ninja.

17 септември
15:00 45 MAFIA - Ramsey Hercules (BOOGIE.FM & BOOGIE Exchange)
& SKILL ( Vinyl‘s Homeplace „Soul Searchin“, Домъ на плочата „Soul
Searchin“). DJ сет и базар за грамофонни плочи.
16 и 17 септември Дегустация на вина от Южна Франция.

29. CHAYA TEA ROOM „ЗОНА +“ ул. Врабча 15Б | вход от ул.
Дунав

15 септември
19:00 - 21:00 Концерт за 47 струни - индийски ситар, турски сас,
тамбура

16 септември
Изложба съвременно изкуство Владислав Георгиев

17 септември
15:00 - 17:00 Демонстрация китайска калиграфия (Силви Велев,
академия „Небесен дракон“) и ГонгФу чай - дегустация. Вход: 12 лв.

деца
30. ЦЕНТЪР МОМО Къща за четящи хлапета, ул. Поп Богомил 47
16 септември

10.00 - 10.30 Йога на смеха за деца над 4 г.
10:30 - 11.30 Забавни езикови ателиета с песни, музикални игри
и нови приятели (ателиета по английски, френски, руски и немски
език), подходящи за деца над 3 г.
11:45 - 12:30 Йога програма за най-малките
11:30 - 12.30 Ателие по народно пеене и танци за деца над 4 г.
11.30 - 12.30 Ателие за приложна наука за деца над 4 г.

17 септември
10:30 - 11:30 Ателие за майсторене на вълшебни книжки
11.30 - 12.30 Концерт със забавни етюди с любими театрални
герои и с децата от вокална група “Момо”

31. ДЕТСКА КЪЩА ДЪГА (книжарница Oни) ул. Бачо Киро 36
15 и 16 септември

11:00 - 18:00 Различни работилници - рисуване с къна, изработка на
разделител за книга, гривна от мъниста, как да напишем своето
име на глаголица

16 септември
15.00 - 17.00 Самостоятелна изложба Мина Сапаревска

д ру ги
32. ДОМ НА КИНОТО ул. Екзарх Йосиф 37
15 септември

18:00 „12А“, реж. Магдалена Ралчева (премиера)
20:00 „Пътуване във времето“, реж. Терънс Малик (с гласа на Кейт
Бланшет)
21:35 С приятели на кино: „Каръци“, реж. Ивайло Христов (среща с
екипа)

16 септември
11:00 С деца на кино: “Дългият път на Север”
13:00 “Хляб и зрелища” (съвместно с “Хлебна къща”)
16:30 “Пустиняци” (съвместно със “Солидарна кухня”)
20:00 Човек и природа: “Солта на земята”

17 септември
14:00 Форум “КвАРТал” (участват всички представители на колектива, институции и граждани)
16:00 Танцово кино: “Фламенко, фламенко”, реж. Карлос Саура (съвместно с Институт Сервантес)
18:00 Бракониерството: “Сафари”, реж. Улрих Зайдл (дискусия)
20:00 “Може би утре”, реж. Мартин Илиев (среща с екипа)

33. KAUFLAND В КВАРТАЛ
16 септември

15:30 - 20:00 PHOTOROBO Безплатна снимка за спомен от фестивала и Kaufland. Търсете фото-инсталацията до Дома на киното

16 и 17 септември
16:30 - 19:30 Атрактивна рикша със „Свежите приятели“ на
Kaufland ще обикаля по ул. „Цар Симеон“ и ще раздава свежи плодове

16 и 17 септември
10:00 - 19:00 Игра „Открийте свежите приятели“ на Kaufland в
квАРТала. В партньорство с Escape Room Multiplex MENTALIST. Начална точка е „Дом на киното“, където ще започне приключението

34. КЛУБ НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА ул. Сердика 19
17 септември

17:00 Прожекция на филми: “Те отлитат”,
18:30 Прожекция на филми: “Vans Propeller”
21:00 Софийска доза стендъп от Дими

35. MOVE.BG (OFFICE & COWORKING SPACE) ул. Сердика 20

16 и 17 септември

11:00 - 20:00 Щанд Студио Змей - „Златната ябълка“ и „Носия“
16 септември 18:00 17 септември 17:00
Презентация на проекта Студио Змей - „Златната ябълка“
16 септември 17:00 17 септември 16:00
Презентация на проекта „Носия“

17 септември
18:00 Дими Деянски стендъп
15:00 - 18:00 Работилница Инициатива за социално израстване
(ИСИ)

36. РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ „НЕДА“ ул. Дунав 42
15 септември

11:00 - 18:00 Ден на отворения двор. Зеленина, питие и приятни
разговори

37. ПОЖАРНАТА НА I РАЙОННА СЛУЖБА ул. Екзарх Йосиф
46А

15 септември
10:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 Предоставяне възможност да се
разгледат противопожарни автомобили със специално предназначение, както и на тяхното оборудване, включващо и различни
демонстрации

38. 24 ЧАСА ул. Кирил и Методий 84
15, 16 и 17 септември

13:00 - 21:00 Изложба „Фрагменти от ул. Св.св. Кирил и Методий“ авторска фотогравска изложба на Десислава Кулелиева

15 септември
13:00 - 19:00 Щанд с книги от Книгоиздателска къща „Труд”

16 септември
18.00 Концерт на Yavi в лятна градина на бистро „Часовете Днес”
(ул. Кирил и Методий 84)

16 и 17 септември
12:00 - 19:00 Щанд с книги от КК „Труд”

39. ХЛЕБНА КЪЩА СОФИЯ на ъгъла на ул. Екзарх Йосиф и ул.
Чумерна (всички събитя са със записване)

15 септември
17:00 - 19:00 Хлябовете на Изтока.
Съвместно със Съвета на жените бежанки в България.

16 септември
10:30 - 12:30 За Квартала с вяра, надежда и любов – общностно
месене. Докато хлябовете втасват, заедно ще отидем в Дом на
киното
13:00 Прожекция в Дом на киното на документалния филм „Хляб и
зрелища“, 54 минути. Цена за участниците в месенето: 5 лв.
16:00 - 18:00 Да омесим различията - ще се смесим с хора с увреждания, за да замеси всеки своя уникален хляб, съвместно с Център
за независим живот.

17 септември
11:00 - 14:00 | 16:00 - 19:00 Замеси си бейгъл-геврек oт Полша чак
до Америка и каква роля са изиграли полските евреи. Съвместно с
Полския институт в София и Организация на евреите в България
„Шалом”.

ин с т и т у ц ии
40. AGBU SOFIA Общоарменски Благотворителен Съюз “Парекордзаган” , ул. Бачо Киро 29

16 и 17 септември
10:00 - 18:00 Програма за „Отворени врати на арменската
култура“: картини – Лусия Медзикян (графика), Гроника Кавафян
(живопис), Степан Саркисян (карикатурист). Автентични арменски
костюми от арменска модна линия „Лилит“. Представяне на
професионално направени кадри от местности в Армения – Рафи
Юреджян. Вкусни арменски изкушения и арменска музика. Скулптури
на талантливите артисти от Looneytools.

41. БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ул. Веслец 13
15,16 и 17 септември

12:00 - 18:00 Изложба – живопис, ексклузивно за дните на фестивала. Художници: Албена Щениовска - Еглофф, Христо Христов, Райна
Стоймирова, Радослав Нейчев Иванов и Елица Матеева - Паскинс

42. ГЬОТЕ ИНСТИТУТ ул. „Будапеща“ 1
16 септември

Представяне на Facade Video Festival в София. 3 тематични блока с
избрани видео арт филми:
15:00 - 15:30 Анимация
15:45 - 16:15 Експериментално видео
16:30 - 17:00 Пърформанс

43. ПОЛСКИ ИНСТИТУТ ул. Веслец 12

16 септември (13.00 - 17.00) и 17 септември (10.00 - 16.00)
Прожекции на филми за Полша; изпълнения на полски музиканти;
презентация на английски език за възстановяването на Варшава
след войната; документална изложба „Известни българи в подкрепа
на полската кауза”

44. ФИЛИАЛ НА СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА ул. Сердика 4
(срещу „Гешов Gallery“)

16 септември
Литературно четене пред библиотеката

45. ЧИТАЛИЩЕ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 1946“ ул. „Цар
Симеон“ 58

16 септември
16:30 - 17:30 Безплатен балетен урок от прима балерината Красимира Колдамова

17 септември
10:00 - 12:00 Вокална трупа ,,Смехоранчета“ - демонстративни изпълнения на солисти лауреати от трупата и прослушване за деца

46. ШАЛОМ БЪЛГАРИЯ ул. Екзарх Йосиф 18
15 септември

10:00 - 16:00 Отворени врати на Синагогата и музея към нея

17 септември
10:00 Презентация на проф. Хени Лорер за еврейските диаспори по
повод Европейския ден на еврейската култура
10:00 - 17:00 Отворени врати на Синагогата и музея
11:00 - 13:00 | 16:00 - 18:00 Бейгъл уоркшоп - инициативата е
партньорство между Хлебните къщи, Полски институт и Шалом

рo p - u p
47. АРТ ФОНДАЦИЯ ДОМА ПРЕОБРАЗЯВА В
ПОП-ЪП ПРОСТРАНСТВО СГРАДА “ШОКОЛАДОВА
ФАБРИКА”

с п о рт и танц и
50. ЙОГА МАНДАЛА бул. Мария Луиза 58
16 и 17 септември

ул. Георг Вашингтон 12

10:30 - 19:30 Двадесетминутни сесии йога НИДРА на български и
английски език в защитено и уютно пространство.

Изложба съвременно изкуство:

51. ЗАЛА СЕРДИКА Студио за танци ул. Сердика 25

15-30 септември 2017
откриване 15 септември |19:00 | ет. 3
ГРАВИТАЦИИ ОКОЛО КОНСТРУКЦИЯТА, куратор Надя Тимова
В проекта участват: Александър Вълчев, Ангелика Радева,
Боряна Петрова, Валентина Скиара, Ивайло Христов, Константин Ачков, Красимира Серафимова, Николай Божилов, Николай
Маринов, Светлана Мирчева и Сияна Филатова.
Моден шоурум:

15-17 септември
12:00 - 21:00 | ет. 2 | POP-UP STORE „ИВАН АСЕН 22“ - шоурум
на моден дизайн от концептуалната дизайнерска платформа
Участват: Антония Пашова, Александър Гергинов – Ham
& Eggs, Jar & Jam, Георги Флоров, GIZDA by Катя Лозанова,
Диляна Иванова, Мая Каранешева, nelmit, Prototype 23, Roses
oft he Queen’s Dog, Росица Мршич, Радостина Клинкова, Ива
Григорова, YOD by Яна Дворецка и бижута на Калина Филчева
Лайфстайл:

15 септември

17 септември

15:30 - 17:00 Solo Jazz уъркшоп

52. FLAVA HOUSE Street Dance & Culture Laboratory
ул. Цар Симеон 70

17 септември
17:00 Открит урок по танци: Hip Hop Party Dance

турове
АЛТЕРНАТИВЕН ТУР
15 и 16 септември

По всяко време между 12:00 - 18:00 начална точка в SOHO - 12 лв.

17 септември
По всяко време между 12:00 - 18:00 начална точка в SOHO - 12 лв.
17:00 - 18:00 Рефлексия за всички участници с откритите “съкровища и артефакти”

АРХИТЕКТУРЕН ТУР

19:00 откриване | ет. 2 | ЕВОЛЮЦИЯ НА БАЛАНСА
Изложба на различни колела на една гума – унисайкъл и тяхната история, както и световната федерация по този спорт.
Изложба на Галина Рьом-Рьожбек, Mini Art Foundation и Studio Fo

16 и 17 септември

16 и 17 септември

18:00 Старт пред Статуята на София

11:00 - 19:00 | ет. 2 | PRINT NEST SUDIO
Изложба графика, разговор и работилница с артистите: как се
създава графично клише и каква е технологията на работа.

15, 16 и 17 септември

11:00 | 16:00 Старт пред Дом на киното

ГРАФИТИ ТУР

15, 16 и 17 септември

MOVE.BG ТУР | МОЯТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

11:00 - 20:00 Бял Щърк, Гларус, Витошко Лале и Pivoteka.
bg очакват всички зажаднели за качествено крафт пиво и
атрактивно улично изкуство.

На всяка локация може да се открие жълт пин - ако посетителят
го сканира, ще научи цялата история на мястото:
Застрахователно дружество „Български феникс“, бул. „Княз Александър Дондуков“, 3
Триъгълна кула, „бул. Княгиня Мария Луиза“, 16
Първа мъжка софийска гимназия, ул. „Московска“, 49
Къщата на проф. Георгов, бул. „Княз Александър Дондуков“, 45
Хотел „Сплендид“, ул. „Сердика“, 5

4 9. POP-UP GARDEN Градинката на ул. Цар Симеон 58

СТАРА ЕВРЕЙСКА СОФИЯ

48. ОФИЦИАЛНА ЧИЛ ЗОНА ъгъла на ул. Сердика
и ул. Триадица, под величественото дъбово дърво

16 и 17 септември

16 септември

12:00 - 17:00
Инициатива на Smart Brokers и магазин за цветя Nea flowers

16 и 17 септември

15:00 Старт пред Дом на Киното

В с и ч к и с ъ б ит ия ,
за ко ито не е от б е л я зана ц е на,
са с вход с в о б од е н.

Oрганизаторите не носят отговорност
за промени в програмата на отделните локации.

ГУРМЕ ТУР
фестивал

бул. Сливница

бул. Сливница

бул. Сливница

ул. Ангиста

ул. Поп
ул. Св.С

60

л и Мет

Луиза
бул. Мар
ия

рна

уме
ара

Ст
ул.

а

нин

пла

ул. Дунав

ндуков

сандър До

ек
бул. княз Ал

Левски

ул. Ч

25
59

19. Абордаж | ул. Веслец 22
20. Бар Барабар | ул. Триадица 4
23. COM.bar | ул. Сердика 23
24. CUSH.bar | ул. Екзарх Йосиф 37
25. Tea House (Чай във фабриката
ул. Георги Бенковски 11
26. Френски ресторант L’etranger
ул. Цар Симеон № 78
27. Фабрика Дъга | ул. Веслец 10
28. Бар French 75 | ул. Сердика“ 28
41. Български Културен Център | ул. Веслец 13
53. Ресторант Бюфетъ | ул. Екзарх Йосиф 44
54. Веган ресторант ,,Кринг“ | ул. Цар Симеон 72

унав

ж

ари

27

ро

20

ца

оси

П
ул.

ца

ул. Бачо Ки

иади

ул. Веслец

ул. Сердика

ул. Т
р

48

р
61 ул. Искъ

кър

Ис
ул.

Р
ул.

ул. Будапеща

56

ул. И
с

58
кър

аковски

ул. Ек

63 41

53

нковски

сиф

зарх Йосиф

уст

19

24

арх Йо

ф

оси

рх Й

кза

авг

28

57

Е
ул.

ул. Д

54

26

ул. Георги С.Р

Симеон

ти
11ул.

23

он

име

ар С

ц
ул.

ил
бул. Вас

г Вашин
гтон

ул. Св.Св. Ки

ул. Георги Бе

ул. Цар

62

ий

рил и Метод

одий

ул. Веслец

ул. Геор

ул. Поп Бо

ил

55

в. Кири

ул. Екз

гомил

Богом

55. Бистро Салонъ | бул. Мария Луиза 42
56. Скаптобара | ул. Искър 11А
57. Стерлинг бар | ул. Екзарх Йосиф 103
58. Стерлинг бар 2 | ул. Искър 50
59. Supa Star 2 | бул. Ал. Дондуков 17
60. Сладкарница Tita cakes
ул. Св. Св. Кирил и Методий
61. Ristorante - Pizzeria Felicità By Leo's
ул. Искър 11
62. Сладкарница Цукерня Савенко
ул. Георги С. Раковски 59
63. Ресторант Mi Casa (бивш Руини)
ул. ,Искър 1


Download 190913 KvARTal Festival programa WEB190913_KvARTal_Festival_programa_WEB.pdf (PDF, 5.43 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 190913_KvARTal_Festival_programa_WEB.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000674095.
Report illicit content