results .pdf

File information


Original filename: results.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 20/09/2017 at 10:31, from IP address 95.108.x.x. The current document download page has been viewed 441 times.
File size: 284 KB (14 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


results.pdf (PDF, 284 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Квалификационный этап Четвертьфинала ICPC Южного подрегиона 2017­2018
Результаты
   №

Кто

=

Штраф

1

Saratov SU L:
Androsov,
Glazov, Dalabaev

13

974

2

Innopolis U H:
Gajvoronskij,
Yalalov,
Karafallakh

13

1038

3

Saratov SU O:
Ripinen, Smirnov,
Kireev

13

1192

4

Saratov SU N:
Petrov,
Mescheryakov,
Piklyaev

12

1237

12

1332

12

1343

11

862

11

1005

11

1027

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M   

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+3

+

+

+

00:40

01:30

00:15

01:37

01:46

01:48

00:04

00:49

00:27

02:20

00:56

02:53

00:09

+

+

+

+

+1

+4

+

+

+

+1

+

+

+

00:09

00:58

00:41

00:27

01:21

03:17

00:05

00:21

01:00

02:54

01:33

02:30

00:02

+

+

+1

+

+

+5

+

+

+1

+1

+

+

+

00:26

02:17

00:42

01:43

01:12

02:29

00:03

00:22

00:57

03:07

00:30

03:18

00:06

+

+

+3

+1

+3

+1

+

+

+

00:14

00:43

01:15

02:28

03:13

02:55

00:03

00:55

01:41

­3

+

+

+

00:40

03:42

00:08

* Volgograd

5

Unofficial B:
Agafonov,
Agafonov,
Agafonov

+

+2

+1

+

+1

+1

+

+1

+

00:40

02:06

00:49

02:41

02:15

03:10

00:06

01:06

01:41

­1

+1

+

+

01:28

03:42

00:08

* Samara

6

7

Unofficial C:
Muravyov,
Muravyov,
Muravyov
Samara NRU L:
Dimitrov,
Kajmakov,
Fattakhov
* Taganrog

8

Unofficial C: Lyz,
Druppov, Palij

+1

+

+

+

+1

+1

+

+

+

00:12

00:51

01:08

02:42

02:22

03:08

01:12

01:23

01:58

+

+

+

+

+2

+1

+

+

+

00:22

00:54

01:19

02:03

01:35

02:55

00:11

00:40

01:55

+

+

+

+

+

+2

+

+1

+

00:23

01:05

01:33

02:25

01:52

03:27

00:26

00:53

02:14

­1

 

­1

+

+

+

01:36

03:37

01:14

+
01:13

+
01:14

­3

 

+
00:15

+
00:13

* Nizhnij

9

novgorod
Unofficial E:
Ilyukhov,
Gromova, Bosov

10

Saratov SU J:
Sokolkov,
Romaschenko,
Nartsev

10

782

11

Samara NRU M:
Bezrukov,
Ponomarev,
Murtazin

10

830

12

Volgograd STU I:
Nosov, Penskoj,
Kirienko

10

871

10

1103

14

Mordovian SU G:
Korovin,
Martynov,
Nemchinova

10

1122

15

Innopolis U O:
Mullanurov,
Kabirov, Badur

10

1145

16

Innopolis U G:
Varenov, Bojko,
Sultanov

10

1338

9

746

+

+

+2

+3

+2

+

+

+1

+

00:11

01:31

02:07

02:05

02:17

03:44

00:04

00:59

00:45

+

+

+

00:20

00:29

01:22

+

+

+

00:13

02:13

02:24

­1

­6

+1

+

+

+2

+

02:12

02:44

00:04

01:16

01:54

+1

+3

+

+

+

01:21

03:35

00:09

00:56

00:37

+

+1

+

+1

+

00:17

02:10

00:34

03:10

02:39

­1

+

+

+1

00:09

00:52

02:20

­3

 

 

 

+
00:27

+
01:33

+
00:58

+
01:13

 

 

 

 

+
00:17

+
00:08

+
00:04

+
00:07

* Penza Unofficial

13

17

A: Proskurin,
Proskurin,
Proskurin

Saratov SU M:
Bajbakov,

+1

+1

+

+3

+17

00:28

00:16

01:00

02:46

03:26

+

+

+1

00:51

01:02

01:39

 

+4

+

+3

+

00:02

01:22

02:05

+

+2

+2

+8

00:32

03:10

03:31

+

+1
02:06

+

+1

­3

00:24

00:54

 

+
01:22

03:45

01:48

02:21

+
00:44

+2

+

+1

+
00:02

02:54

00:45

01:11

­5

­5

+

+1

+

00:04

00:59

02:04

+1

+5

+

+

+5

03:26

02:48

00:04

00:29

03:11

 

+2

+1

+

+

+

02:39

03:11

01:42

00:18

01:18

 

 

 

 
 

+
00:54

+
01:37

+
01:42

+1
01:52

+
00:33

 

 

 

 
 

+
00:05

+
00:05

+
00:10

+
00:10

+
00:07

Levshunov,
Slutskij

18

Saratov SU K:
Kurylev,
Kuznetsova,
Demina

9

785

19

Innopolis U R:
Oreshin, Omarov,
Verentsov

9

833

9

837

20

* Ulyanovsk Extra

1

21

Togliatti SU A:
Zakharov, Panin,
Sabirov

9

925

22

* Saransk Extra 1

9

942

23

Kazan FU L:
Ilikaev,
Nigmatullin,
Serov

8

703

24

Voronezh SU N:
Zemlyanukhin,
Nogikh, Kolesov

8

709

8

729

8

754

8

838

+

+

+3

00:18

00:58

03:22

+

+4

+1

00:30

01:28

01:03

+

+

+2

00:35

01:03

01:55

+

+

+1

00:28

01:42

02:23

+

+

+

00:22

02:44

02:17

+

+

+1

00:29

01:40

00:57

­1

­4

­1

­3

­3

+
03:12

+1
02:55

+
03:10

 
+2
03:40

­4

 

 

+

+

+

00:06

00:42

01:17

+

+1

+

00:06

00:53

02:19

+

+2

+1

00:19

01:07

02:26

+

+

+

+

03:46

00:08

00:55

02:44

 

 

­2

­5

 

 

+

+1

+

+1

00:29

02:06

01:21

03:41

­2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­2

 

 

 

 

+

+2

+

00:04

01:43

02:35

+

+3

+1

00:12

01:21

02:11

+

+1

00:11

01:22

 

 

 

 

 

 

­8

 

 

+1
01:47

+1
01:49

+
01:17

+2
02:16

+
00:51

+
03:08

+
01:33

 

 

 

 

 

 

 

+
00:03

+
00:10

+
00:25

+
00:03

+
00:06

+
00:05

+
00:06

* Nizhnij

25

26

27

novgorod
Unofficial C:
Krivonosov,
Krapivin, Lebedev
NNSTU H:
Neimuschev,
Tikhonov,
Kazantaev
* Innopolis Extra

1

28

NNSU C: Mezina,
Petukhov,
Ryabchikova

8

917

29

Innopolis U Q:
Rakhimov,
Saidkhodzhaev,
Kholmatov

8

928

30

Volgograd SU B:
Dubinko,
Peretyatko,
Karpov

8

946

8

950

8

981

+

+

00:23

01:12

+

+

+

00:28

01:47

02:47

+

+

+

00:54

01:45

02:05

+1

+

+5

00:46

00:35

03:37

+

+

+2

01:10

01:37

03:13

+

+

+

00:42

03:34

03:21

+3

+

+

+

03:49

00:25

01:42

02:02

+

+

+4

00:06

01:29

03:30

+

+1

+1

00:05

03:14

03:48

+

+1

+

00:03

01:59

02:36

+

+

+2

00:11

01:24

03:18

+3

+

+1

01:49

00:12

01:34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+
01:32

+
00:56

+
01:18

+
03:11

+2
02:30

+
03:08

 

 

 

 

 

 

+
00:04

+
00:11

+
00:09

+
00:10

+
00:05

+
00:06

* Samara

31

Unofficial E:
Tkach, Zalyalov,
Loptev

+

+

+

00:22

03:45

01:26

 

+1
02:57

­1

+

+3

00:32

03:09

+
01:42

 

+
00:37

* Saratov

32

Unofficial E:
Machula, Rafikov,
Ents

33

Ulyanovsk STU
G: Kondratev,
Gorshkov,
Pecherkin

7

429

34

Innopolis U P:
Khilazhev,
Khazhiev,
Umarov

7

581

35

Innopolis U E:
Novarlich,
Mikryukov,
Miklashevskaya

7

595

36

Saratov SU E:
Smirnov,
Magomedov,
Andrejchenko

7

649

37

Kazan FU K:

7

670

+

+

+

01:16

03:04

03:37

+1

+

01:31

00:49

 

 

 

­6

­13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

00:56

01:44

01:18

+1

+

+1

00:43

01:37

00:54

+

+

+

00:46

03:29

01:08

+

+

+5

00:44

02:33

02:06

+

+4

+1

00:09

03:19

01:06

+

+2

+1

00:02

00:40

02:13

­4

­1

 

+

+4

00:05

01:48

­2

 

 

 

+

 

+2

+

02:17

00:27

+

+1

00:06

03:16

+

­5

00:09

03:20

 

+
01:41

+
00:24

+
02:08

+1
02:17

+
01:34

+
00:33

 

 

 

 

 

 

+
00:29

+
00:10

+
00:11

+
00:11

+
00:10

+
00:05

Gazizov,
Balakirev,
Kapralov
38

Voronezh SU I:
Zolotukhin,
Tishin, Kiselev

7

719

39

ICTIS of
Southern FU I:
Bystrov,
Egortsev,
Demidov

7

731

40

Innopolis U F:
Dinmukhametov,
Antonov,
Akhmetvaleev

7

738

7

757

+

+

+1

01:08

00:36

01:35

 

 

­10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­3

 

 

 

+

 

 

 

­3

 

 

­1

­8

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­1

 

 

 

­2

 

 

­1

 

 

 

­2

+

+1

+2

00:49

02:39

02:16

+

+

+1

00:41

01:14

03:52

+

+1

00:07

03:25

+

+1

00:11

03:16

+1

+2

00:05

02:51

 

 

 

 

 

 

­1

 

 

 

­2

 

 

+1
03:53

+
01:33

+
01:42

 

 

 

+
00:15

+
00:07

+1
00:13

* Innopolis

41

Unofficial A:
Ivanov,
Duvakina,
Ivanova

42

Innopolis U K:
Shin, Abirov,
Podlipnova

7

762

43

Penza SU T:
Serov, Dunaev,
Erkulov

7

784

44

NNSU A: Ilichev,
Sorokin, Karpov

7

798

45

Samara NRU G:
Rykov, Grinina,
Anisimova

7

803

46

Samara NRU N:
Andreev,
Parfyonov,
Plankin

7

900

47

Saratov SU H:
Lebedev,
Kozhina, Volkov

7

954

48

Voronezh SU J:
Pivovarov,
Lesnykh, Golovaj

6

446

49

NN Branch of
NRU HSE B:
Natarov,
Sergeeva,
Bazhmin

6

467

50

North Caucasus
STU B: Kasumov,
Denisov,
Bulakhov

6

483

51

Astrakhan SU G:
Sidorov,
Kolesnikov,
Ilmenskij

6

497

52

ICTIS of
Southern FU H:
Manych,
Minasyan, Mitina

6

532

53

Samara NRU C:
Karasyova,
Dobratulin,
Medvedev

6

589

54

Mordovian SU E:
Kuznetsov, Nikin,
Deniskin

6

597

6

699

6

717

+

+1

+1

00:55

01:52

02:44

+

+4

00:19

02:21

+

+

+1

01:19

01:35

03:20

+1

+

00:30

02:19

+

+

+2

00:50

03:02

03:36

+

+

+2

01:10

02:22

03:23

+

+1

00:58

03:37

+
00:38

­5

+1

+

00:39

01:37

+

+1

00:42

02:05

+
00:38

+
00:36

 

­15

01:53

02:58

+5
02:28

+

+

+

00:29

02:25

01:39

+1

+1

00:44

02:36

+

+2

00:04

02:57

+2

+

+

03:45

00:07

02:01

+

+

00:07

03:30

+

+1

+1

00:45

01:38

03:39

+
00:08

­1

+

+

00:14

03:09

+3
02:30

 

 

 

+

+3

+5

00:10

02:15

02:45

+

+2

00:15

02:41

 

 

 

+

+

+

00:10

02:41

02:17

+

+2

00:06

02:38

+

+1

00:15

01:12

+

+

00:11

02:57

+
00:41

+
00:03

­1

­5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1

 

03:16

+1
02:16

+1
01:46

+1
02:25

+
02:50

+
01:26

+1
03:35

+
03:02

+
01:10

 

 

 

 

 

 

 

 

­1

 

+

 

01:16

+1
02:16

+
00:54

+1
03:42

+
02:10

 

 

 

 

+
00:09

+
00:03

+
00:08

+
00:37

+
00:11

+
00:07

+
00:07

+
00:09

+
00:03

+
00:16

+
00:18

+
00:06

+
00:33

+
00:08

* Taganrog

55

56

Unofficial F:
Kochergin, Lyz,
Malyshenko
NNSU B: Emelin,
Chernov, Panov

+2

+1

02:23

02:34

+

+2

00:35

03:33

+

+1

00:05

01:28

+

+1

00:29

03:11

 

 

­1

 

+1
03:21

+2
01:56

 

 

+
00:08

+
00:33

57

58

Ulyanovsk STU C:
Krebs, Shakurov,
Sedlyarskij
Kazan FU D:
Kolsanov, Mokut,
Antonov

6

749

+

 

02:19

6

820

6

823

+
02:28

+5

 

 

 

03:57

­3

+1

 

 

 

 

 

 

­1

 

 

­2

 

 

 

+3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­4

 

01:48

+

+

00:20

03:01

+

+

00:59

02:54

 

 

+

 

01:05

 

 

 

 

 

 

 

+

+1

01:42

02:30

 

 

­4

 

 

+

+1

00:14

01:16

 

 

 

 

 

­4

 

 

+1

+

00:08

02:40

 

 

 

 

 

+

+2

00:15

02:04

 

 

 

 

 

­1

 

 

­4

 

 

 

 

 

­4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­1

 

+1
03:37

+
00:07

 

+
01:14

* Saratov

59

Unofficial C:
Gudz,
Nesterenko,
Sinelnikov

60

Astrakhan STU B:
Mukhambetov,
Serdyukov,
Arzumanov

6

871

61

Innopolis U N:
Volkov, Kalinin,
Patrusheva

6

879

62

Samara NRU J:
Bakaev,
Nugmanov,
Naumov

5

388

63

Samara NRU F:
Eliseev, Petrov,
Ovsienko

5

397

64

Ulyanovsk STU F:
Volkov, Akimov,
Lobin

5

441

65

Kazan STU B:
Shatunov,
Kurbanov,
Maksimov

5

459

66

* Kazan Extra 1

5

466

67

Volgograd STU L:
Kovalev,
Bulankin, Kurylev

5

474

5

483

5

485

­1

+

+1

03:30

03:53

+

+4

+

02:58

01:37

03:40

+2

+

03:29

01:58

+
00:56

+
01:32

+
01:35

­2

­5

­5

+

+

02:28

03:03

 

02:38

+
02:46

+2
03:44

­1

+

+1

+

01:15

00:36

02:27

­7

 

 

 

+

 

 

­1

 

 

­2

 

­2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

02:15

01:09

­3

 

+

+1

00:08

02:10

+
00:38

+
00:05

+
00:09

+
00:13

+
00:05

+1
02:46

+
02:48

+
03:06

+
01:40

 

 

 

 

­3

 

+1

 

00:33

+
01:36

 

 

 

+1

 

03:55

+
00:16

+
01:30

+
00:54

+
00:09

+
00:29

+
00:20

+
00:19

 
+
00:10

* Nizhnij

68

novgorod
Unofficial A:
Gorishnij,
Cheremkhina,
Ota

01:22

+2
02:58

 

+
00:04

* Kazan Unofficial

69

B: Garaev,
Sharipov,
Yasaviev

70

North­Ossetian
SU F: Tamaev,
Takaev, Dzeranov

5

506

71

Volgograd STU J:
Istomin,
Kurnosov,
Dontsov

5

552

72

Adyghe SU E:
Kirzhinov,
Dokhuzhev,
Alyoshin

5

614

73

Kuban SU G:
Markov,
Malkhasyan,
Milchenko

5

624

74

Saratov SU I:
Khorev,
Stepanova, Ionov

5

687

75

Innopolis U J:
Garipov, Floka,
Strugar

5

764

4

152

76

Balashov I of
Saratov SU A:
Kukovskij,

+

+

01:38

02:13

+

+2

01:15

03:32

+

+1

+2

03:44

02:06

01:26

+3
02:31

+1
00:46

+1
03:54

 

­3

­1

+3
03:26

+1
03:45

+1
03:20

+

+1

+4

00:42

03:54

03:55

+

 

 

00:40

+
00:13

+
00:18

+
00:22

+
00:11

+
01:15

+
00:09

+
01:39

+
00:06

+
03:33

+
02:28

 

 

 

 

+

 

01:50

+1
02:33

+2
02:29

 

 

 

 

+1

 

01:16

+1
00:08

+
00:13

+1
00:14

+
00:16

+
01:05

+
00:15

+1
00:34

+
00:10

Vyachina,
Prikhodko

77

North Caucasus
STU A:
Gurchinskij,
Gorshkov,
Mozgovoj

4

230

4

243

+1

­5

­2

 

 

­1

+1

+

02:14

00:58

 

 

 

 

­2

­7

 

 

 

­1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

02:08

+

+1

­5

 

 

 

­7

 

 

­2

 

 

­4

 

+

+3

00:16

01:54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

00:13

03:43

­3

 

­3

 

 

 

 

 

­1

 

 

 

­1

 

­5

 

 

­2

 

 

 

 

 

 

 

 

00:07

00:43

 

+
00:12

* Nizhnij

78

novgorod
Unofficial B:
Razzhivina,
Shaposhnikov,
Pavlov

78

Innopolis U L:
Alonov, Lygin,
Minakova

4

243

80

Kazan FU G:
Kozhukhovskij,
Kuzmenko,
Gimadutdinov

4

260

81

Innopolis U D:
Kuzmin, Pinigin,
Rotaru

4

293

82

Penza SU Q:
Kozlov,
Vanifatov,
Denisov

4

300

83

Volgograd SU A:
Kolybelkin,
Doroginin, Ilin

4

311

84

Ulyanovsk SU B:
Dubinin, Rostov,
Shlykov

4

314

85

Innopolis U A:
Grishin,
Chernova,
Kozhakhmetov

4

337

86

Saratov SU F:
Shimchuk,
Akhmanova,
Markov

4

340

86

Tambov STU A:
Baraeva,
Duzkryatchenko,
Rogozhina

4

340

88

Voronezh SU L:
Pokidyshev,
Kozlukov,
Polshakov

4

358

4

361

4

372

91

Saratov SU C:
Tomilov,
Romanov,
Elistratov

4

386

92

Samara NRU A:
Gorelov, Mitin,
Korchagin

4

389

4

393

+
00:35

+
00:51

+
00:57

+
02:47

+
01:14

+
01:30

+
01:23

+
00:51

+
01:58

­1

 

­1

01:49

+2
02:56

­3

 

 

 

 

­2

 

 

 

 

­1

 

 

 

 

­13

 

 

 

 

+1

 

 

 

 

+4

 

 

 

01:08

+
00:11

+
00:25

+
00:12

+
00:09

+
00:07

+
00:16

+
00:21

+
00:14

+
00:21

­1

 

+

 

02:52

+3
02:11

02:58

 

 

 

+1

 

03:42

+
03:09

+1
02:34

 

 

+
00:20

+
00:11

+
00:06

+1
00:26

+
00:15

+
00:14

+
00:30

+
00:18

+
00:26

+
00:19

+1
00:55

* Nizhnij

89

novgorod
Unofficial D:
Tsinin,
Romanenko,
Badyuk­
gorobivskaya

+
00:37

 

03:24

+
00:17

­1

 

+

 

+
00:23

* Samara

90

Unofficial D:
Belyaev,
Voloshin, Egorov

+1
02:00

+2
01:44

+
02:12

­4

 

 

 

 

­3

 

­2

 

 

­13

 

 

 

 

­2

­3

 

 

 

+
00:26

+
00:23

+
00:25

02:52

+1
03:00

+
03:40

 

 

+
00:34

+
00:19

+
00:12

* Saratov

93

Unofficial B:
Arkhipov,
Dymchikova,
Solomonov

+1
02:02

+
00:12

+
03:41

 

+
00:18

94

Kazan FU C:
Pashaev,
Alshanin, Ametov

4

430

4

439

96

ICTIS of
Southern FU G:
Zakharchuk,
Vorobev,
Narushevich

4

443

97

Volgograd STU B:
Chalyshev,
Markov, Smirnov

4

452

98

Voronezh SU M:
Dushkin,
Berezhnov,
Polyuk

4

487

99

* Saransk Extra 2

4

507

Kazan STU C:
Belov, Moiseev,
Biryukov

4

508

4

543

3

76

3

82

3

94

3

96

3

122

3

124

108

Volgograd STU F:
Naumov,
Kamennov,
Kulyukin

3

134

109

Voronezh SU K:
Kostrub, Vavakin,
Petukhov

3

146

110

Kazan FU B:
Gunbin,
Kazankov,
Imameev

3

150

111

Mordovian SU F:
Bisharyan,
Polyakov,
Nadezhdin

3

151

112

Penza SU A:
Pozdnyakov,
Popchenkov,
Lukichev

3

157

113

Innopolis U C:

3

163

+

­10

 

 

 

 

+

+6

01:15

03:21

­1

 

 

 

­2

­1

 

 

 

­2

­1

 

 

 

 

­2

 

 

 

+1

+2

02:51

03:33

 

 

 

 

­2

 

 

 

+1

 

 

 

03:17

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1

+2

00:19

02:58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­4

­3

 

­4

 

 

 

 

 

 

­3

 

 

 

 

­1

 

 

 

 

 

­8

 

 

 

­1

 

 

­1

 

­3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­1

 

 

­1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:45

+1

 

 

 

+

 

01:54

+

00:54

* Vladikavkaz

95

100

Unofficial G:
Gozoeva, Kotets,
Makarenko

+1
02:50

+
01:35

­1

+1
01:06

­2

00:15

+
00:08

+
00:49

+
00:17

+1
01:18

03:44

+
03:56

+1
03:18

 

 

 

 

+2

 

03:43

+
00:28

+
00:21

+
01:12

+
00:12

+1
00:26

+
01:01

* Volgograd

101

102

103

Unofficial A:
Mordvintsev,
Sorokin,
Kalmykov
Samara NRU I:
Petasova,
Nesterova,
Stepanov
* Cheboksary

Extra 3

+3
03:06

+
00:56

+
00:37

­2

02:24

 

 

 

 

 

­3

 

 

 

 

­2

­1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­2

 

 

 

­4

 

 

 

 

+

 

­1

 

+
00:55

+
00:06

+
00:16

+
01:18

+
00:14

+
00:29

* Saratov

104

105

Unofficial H:
Matsiplyuk,
Zyuzin, Klimova
Ulyanovsk STU E:
Kuznetsova,
Makarov,
Maksimov

+
01:10

+
01:05

+
00:15

+
00:11

+
00:09

+
00:20

* Kazan Unofficial

106

C: Musin,
Kommaliev,
Khastiev

+
01:01

+2
00:08

+
00:13

* Joshkar­ola

107

Unofficial A:
Fadeev, Fadeev,
Fadeev

+1
01:21

 

­1

+

­2

 

 

­1

 

­2

­1

 

 

 

­1

 

 

 

 

­7

­1

 

 

 

­1

 

 

 

 

01:18

+
00:48

+
02:17

+1
01:51

+1

01:10

+
00:07

+
00:47

+
00:40

+
00:26

+
00:05

+
00:08

+

+
00:16

+
00:17

+
00:28

+
01:16

+
00:09

+
00:18

+

01:58

Kochetov,
Bondarev, Popov

114

Penza SU R:
Vasilev,
Vakhromeev,
Merzlyakov

3

171

115

North­Ossetian
SU A: Skvortsov,
Nazarov, Valieva

3

190

116

North­Ossetian
SU B: Maryash,
Zangiev, Kokoev

3

197

117

ICTIS of
Southern FU F:
Shibaev,
Solodovnikov,
Tekutov

3

198

118

ICTIS of
Southern FU D:
Chertkova,
Landin, Gorbatko

3

202

119

Chuvash SU J:
Fedorov,
Semigradskij,
Fedorova

3

204

120

Lipetsk STU D:
Saprykin, Tyurin,
Pashkov

3

211

121

Astrakhan SU F:
Vasilev,
Gorenkov,
Prikhodko

3

222

3

228

00:17

­2

 

+

­4

­1

02:26

+
02:55

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

02:22

­2

­1

+

­2

­4

 

 

 

 

­5

 

 

 

­3

 

 

 

 

 

­4

­6

 

 

 

+

­6

 

 

 

 

+1

 

 

 

 

 

 

 

­4

 

 

 

 

­2

 

 

 

 

­8

 

 

 

 

+

­4

 

 

 

 

­1

 

 

 

­2

­1

 

 

 

­8

 

 

 

 

02:32

+
02:44

+
02:49

01:50

+
00:11

+
00:14

+
00:07

+1
00:10

+
00:07

+
00:23

+
00:15

+
00:21

00:08

 

 

 

­1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­2

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02:09

+
00:18

+
00:30

+
00:15

+1
00:38

+1
00:23

+
00:17

+
00:27

+1
00:52

* Saratov

122

Unofficial I:
Zhelezko,
Suprun, Grigorev

02:28

122

Penza SU S:
Gordeev, Maslov,
Kutuzov

3

228

 

124

Kazan FU I:
Khialeev,
Bamburkina,
Sanamyan

3

234

 

125

Saratov SU D:
Kvaschuk,
Plotnikova,
Prokhorova

3

244

126

Chuvash SU A:
Babushkin,
Kirillov, Alekseev

3

247

127

Mordovian SU D:
Gagarin,
Kolchenko,
Skvortsov

3

257

3

262

129

North­Ossetian
SU G: Khutinaev,
Gassiev,
Gimnopulo

3

279

130

Chuvash SU F:
Spiridonov,
Veniaminov,
Stepanov

3

283

131

Kazan STU A:
Evdokimov,
Suslova,
Khabikhuzin

3

292

+
00:50

+
02:59

+4
02:29

­4

+1
03:02

02:50

+
00:32

+
00:12

+
00:11

+2
01:12

+
00:28

+
00:09

+
00:48

+
00:26

+
00:21

+
01:22

+
00:40

+
00:19

* Samara

128

Unofficial F:
Dzekh,
Sevostyanov,
Akhmetov

­1

+2
03:28

+
00:38

+
03:08

03:45

+
00:33

+
00:11

+
01:25

+
00:42

+
00:04

+
00:20

+2
02:00

+
01:02

132

133

Saratov SU A:
Tolobaev, Khalili,
Dergunov
Volgograd STU H:
Biryukov,
Ostrovskij,
Prokudin

3

322

3

326

3

328

 

­2

 

­4

 

 

+

­3

­2

­3

 

 

­1

 

­2

 

 

+7

 

 

 

02:21

+

 

+1

 

 

 

+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­6

 

 

 

 

­3

 

 

 

 

+1

+1

00:48

02:49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­1

 

 

 

 

 

 

 

+3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:22

01:09

03:44

+

00:56

+
01:36

* Kazan Unofficial

134

E: Petrov,
Naumov,
Strizhnyov

135

Volgograd STU A:
Kolodin,
Katyshev,
Ostroukhov

3

330

136

Voronezh SU H:
Isakova,
Denisenko,
Bogomolov

3

339

137

Voronezh SU B:
Korotkikh,
Shishkina, Vyalov

3

361

138

Belgorod NRU G:
Makoshenko,
Grebnev, Dronik

3

364

139

Kuban SU A:
Tiplinskij,
Vaschanov,
Zhdanov

3

365

140

Lipetsk STU C:
Baranikov, Yanin,
Mozhajskij

3

373

141

Chuvash SU D:
Petkun, Belov,
Albutov

3

408

142

Astrakhan SU C:
Katajkin, Osokin,
Tamkov

3

418

143

Povolzhsky SUTI
A: Vitman,
Kuznetsov, Belov

3

428

144

Samara NRU D:
Mikhajlov,
Dabisov, Sizov

3

460

3

460

+2
01:35

 

­2

+2

­5

­6

 

 

 

 

 

 

 

 

­5

­2

 

 

 

 

­7

 

 

 

 

+

­3

 

 

 

 

­1

 

 

 

 

­5

 

 

 

 

+1

 

 

 

02:37

+
03:02

+1
00:56

00:53

+3
02:10

+
03:51

02:20

­1

­4

+1

­3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

­4

­1

 

 

 

­2

 

­2

 

 

­5

 

 

 

 

01:05

02:44

+1
01:02

+
00:18

+
01:14

+2
01:00

+
01:33

+
02:05

+
01:37

+
01:37

+
02:32

+1
02:51

+
01:51

+
00:32

+
01:08

+
01:19

+1
02:55

+
01:48

+
03:15

+
02:01

+1
01:10

+1
01:12

+
03:04

* Taganrog

144

Unofficial E:
Skalt, Yaskovets,
Kondratov

146

Kazan FU E:
Borodin,
Mindubaev,
Busse

3

516

147

Volga S Tech U
B: Andrejshev,
Starovojtov,
Karimov

3

522

148

Azov br of Don
STU B:
Zaporozhets,
Chernov,
Rudenko

3

536

149

Penza STU B:
Tsaplin, Stramov,
Kopylov

3

604

 

­2

 

 

 

 

150

Belgorod NRU C:
Krivchikov,
Parshin, Lomazov

2

18

 

­2

­3

­4

 

 

151

Mordovian SU C:
Chernyshov,
Mironov, Stenin

2

27

­4

­2

­2

 

 

 

03:49

+
01:36

+3
01:11

+
00:17

+
01:51

+
03:22

+
02:04

+3
03:10

+
00:12

+
00:21

03:46

02:11

+
00:37

+
02:56

+
03:44

+3
03:41

+
02:43

+
00:06

+
00:06

152

Kazan FU J:
Alekseeva,
Elizarov,
Alekseev

2

31

­3

­1

 

 

 

 

153

Innopolis U I:
Dvoryanov,
Sukhorukov,
Akhmetov

2

33

 

­7

 

 

 

 

154

Chuvash SU I:
Zinovev,
Markelov, Evseev

2

38

­1

­4

­4

­1

 

 

155

Penza STU D:
Kolganov,
Perevalov,
Teryoshkin

2

40

 

­4

­1

 

 

 

156

ICTIS of
Southern FU B:
Landyrev,
Voronov,
Mulichenko

2

42

 

­3

 

 

 

 

157

Samara NRU E:
Chestnov,
Chernykh,
Stashenkova

2

43

­4

­3

 

 

 

 

158

North­Ossetian
SU H:
Dzestelova,
Meliksetyants,
Meliksetyants

2

45

­3

­1

 

 

 

 

159

IMMCS of
Southern FU A:
Kovalenko,
Vedenyov, Radko

2

46

­1

­3

­2

 

 

 

160

Samara NRU K:
Tsygankov,
Titova, Grinyov

2

53

­1

­3

­3

 

 

 

161

Penza SU P:
Kostyuchenkov,
Kolyado, Kanaeva

2

59

 

­3

 

 

 

 

162

Ulyanovsk STU B:
Surkov, Platov,
Averin

2

60

 

­8

­1

 

 

 

163

Penza STU C:
Kedelidze,
Garkaev, Volkov

2

62

 

­2

 

 

 

 

2

62

 

 

 

 

 

 

165

Volga S Tech U F:
Afanasev,
Krasilnikova,
Romanov

2

64

 

­4

 

 

 

 

166

North­Ossetian
SU E: Tuaev,
Dreev,
Dzasokhov

2

67

 

 

­10

 

 

 

167

Volgograd STU K:
Tokareva,
Zubankov,
Baryshev

2

69

 

­3

­4

 

 

 

168

Voronezh SU E:
Prokhorchenko,
Leontev, Tutelyan

2

70

­1

­1

­1

 

 

 

169

Kazan FU A:
Remidovskij,
Turakulov,
Zajtseva

2

71

­1

­3

 

 

 

 

2

71

­4

­4

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:22

00:20

+
00:10

+
00:17

+
00:26

+
00:19

+
00:19

+
00:36

+
00:18

+
00:23

+
00:37

+
00:19

+

00:09

+
00:13

+
00:28

+
00:23

+
00:16

+
00:24

+
00:26

+
00:10

+
00:35

+
00:36

+
00:23

+
00:43

* Saratov

163

169

Unofficial A:
Kuzyakin,
Volosova, Kalugin

Voronezh SU G:
Poleschuk,
Shebunyaev,
Zatsepin

+
00:26

+
00:28

+
00:29

+
00:56

+
00:23

+
00:21

+
00:30

+1
00:16

+
00:36

+
00:38

+
00:13

+
00:47

+
00:50

+
00:41


Related documents


results
2015 update
pc list
2013 01 20 le hong phong profile
las vegas form
2009 april

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file results.pdf