Kopia Konstytucja Stan Lakeside.pdf


Preview of PDF document kopia-konstytucja-stan-lakeside.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


Rozdział​​IX
Wybory​​i​​kadencja
Art.​​
63.​
​​
Burmistrz​​wybierany​​jest​​na​​okres​​31​​dni.
Art.​​
64.​​​
1.​​Ważność​​wyborów​​stwierdza​​Sąd​​Najwyższy.
2.​​
Wyborcy​​przysługuje​​prawo​​zgłoszenia​​do​​Sądu​​Najwyższego​​protestu​​przeciwko
ważności​​
wyborów.
3.​​
W​​
razie​​stwierdzenia​​nieważności​​wyborów​​przeprowadza​​się​​nowe​​wybory.
Art.​​
65.​​
Kandydatów​​na​​Burmistrza​​mogą​​zgłaszać​​partie​​polityczne
Art.​​
66.​​
Na​​stanowisko​​Burmistrza​​można​​być​​wybranym​​dwukrotnie.

Rozdział​​X
Referendum
Art.​​
67.​​
1.​​W​​sprawach​​o​​szczególnym​​znaczeniu​​dla​​państwa​​może​​być
przeprowadzone​​referendum​​ogólnokrajowe.
2.​​
Referendum​​ogólnokrajowe​​ma​​
prawo​​zarządzić​​Burmistrz.
3.​​
Jeżeli​​
w​​referendum​​ogólnokrajowym​​wzięło​​udział​​więcej​​niż​​połowa
uprawnionych​​do​​głosowania,​​wynik​​referendum​​jest​​wiążący.
4.​​
Ważność​​referendum​​ogólnokrajowego​​oraz​​referendum​​stwierdza​​Sąd
Najwyższy.
Rozdział​​XI
Burmistrz​​Stanu​​Lakeside
Art.​​
68.​​​
Burmistrz​​Stanu​​Lakeside​​jest​​najwyższym​​przedstawicielem​​Stanu
Lakeside​​
i​​gwarantem​​ciągłości​​władzy​​państwowej.
Art.​​
69.​​
Burmistrz​​Stanu​​Lakeside​​wybierany​​jest​​przez​​obywateli​​w​​wyborach
powszechnych,​​równych,​​bezpośrednich​​i​​w​​głosowaniu​​tajnym.
Art.​​
70.​​
Kadencja​​Burmistrza​​rozpoczyna​​się​​w​​dniu​​objęcia​​przez​​niego​​urzędu.
Art.​​
71.​
​​
Burmistrz​​obejmuje​​urząd​​po​​złożeniu​​następującej​​przysięgi:
„Obejmując​​z​​woli​​Narodu​​urząd​​Burmistrza​​Stanu​​Lakeside,​​uroczyście​​przysięgam,
że​​
dochowam​​wierności​​postanowieniom​​Konstytucji,​​będę​​strzegł​​niezłomnie
godności​​
Narodu,​​niepodległości​​i​​
bezpieczeństwa​​Państwa,​​a​​dobro​​Ojczyzny​​oraz
pomyślność​​obywateli​​będą​​dla​​mnie​​zawsze​​najwyższym​​nakazem”
Przysięga​​może​​być​​złożona​​z​​dodaniem​​zdania​​„Tak​​mi​​dopomóż​​Bóg”.
Art.​​
72.​​
Burmistrz​​nie​​może​​piastować​​żadnego​​innego​​urzędu​​ani​​pełnić​​żadnej
funkcji​​
publicznej,​​z​​wyjątkiem​​tych,​​które​​są​​związane​​ze​​sprawowanym​​urzędem.
Art.​​
73.​​
Burmistrz​​Stanu​​Lakeside​​nadaje​​ordery​​i​​odznaczenia.
Art.​​
74.​
​​
Burmistrz​​Stanu​​Lakeside​​jest​​zobowiązany​​działać​​na​​dobro​​obywateli​​oraz
Stanu​​
Lakeside.