IWUAM plan zajęć na semestr zimowy 2017 2018 pdf .pdf

File information


Original filename: IWUAM plan zajęć na semestr zimowy 2017 2018_pdf.pdf
Author: Profesor Wrzosek

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 27/09/2017 at 14:11, from IP address 77.253.x.x. The current document download page has been viewed 367 times.
File size: 256 KB (6 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


IWUAM plan zajęć na semestr zimowy 2017 2018_pdf.pdf (PDF, 256 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Wschodni
Plan zajęć – wschodoznawstwo, I rok studiów licencjackich, semestr zimowy 2017/2018

Poniedziałek
9.0010.30

Mgr M.
Frąckowiak
Język
rosyjski
s. 3.66

10.4512.15

DYŻUR
„GENERALSKI”

12.3014.00
14.1515.45
16.0017.30

Mgr B.
Dasiewicz
Język
rosyjski
s. 3.3

Dr Krzysztof Fedorowicz
Podstawy wiedzy o systemach
politycznych i społecznych
s.3.4
Prof. dr hab. Krzysztof
Pietkiewicz
Mapa etniczna krajów b. ZSRR
s. 3.19
Dr, visiting profesor, A. Wasiliew
Religie i systemy
światopoglądowe na obszarze b.
ZSRR
s. 3.131

Wtorek
Dr Karolina PolasikWrzosekWprowadzenie do nauk
społecznych
s. 3.19

Środa
Mgr M.
Frąckowiak
Język
rosyjski
s. 3.20

Mgr B.
Dasiewicz
Język
rosyjski
s. 3.19

w-f

w-f

w-f

w-f

Dr K. Polasik-Wrzosek
Wstęp do wschodoznawstwa
s. 3.130
Dr E.Pieszak
Technologia informacyjna
s. 3.4

Czwartek
Mgr M.
Frąckowiak
Język
rosyjski
s. 3.3

Mgr B.
Dasiewicz
Język
rosyjski
s. 3.20

Dr E.Pieszak
Filozofia - wykład
s. 3.130
Dr Magdalena Lachowicz
Geografia regionalnas.3.3

Dr hab. Dariusz Matelski
Międzynarodowe stosunki
polityczne
s. 3.130
Dr Eryk Pieszak
Podstawy marketingu i zarządzania
s. 3.3.

Piątek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Wschodni
Plan zajęć – wschodoznawstwo, II rok studiów licencjackich, semestr zimowy 2017/2018

Poniedziałek
9.0010.30

Mgr Z. Dołęga-Mostowska
Język rosyjski

Środa

Wtorek

Mgr M. Bala
Stosunki polityczne w
Europy Wschodniej i Azji
ćwiczenia,
s.3.19

s.3.4

10.4512.15

DYŻUR
„GENERALSKI”

12.3014.00

Dr hab. D.Matelski
Unia Europejska i jej polityka
sąsiedztwa
(wykład i ćwiczenia po 15h)
s. 3.3
Dr, visiting profesor, A. Wasiliew
Współczesna kultura krajów
Europy Wschodniej i Azji I
(wykład i ćwiczenia po 15h)
s. 3.131

14.1515.45
16.0017.30

Dr I Peshkov
Międzynarodowe
gospodarcze,
s. 3.20

stosunki

Mgr A. Kuleszewicz
Komunikacja
medialna
społeczna
s. 3.20

WF

Lektorat języka zachodniego

WF

Lektorat języka zachodniego

WF

Lektorat języka zachodniego

WF

Lektorat języka zachodniego

Piątek

Czwartek

Mgr Z. Dołęga-Mostowska
Język rosyjski
s.3.4

Dr I.Peshkov,
Podstawy ekonomii
s. 3.20

i

regionie

Dr B.Garczyk
Stosunki polityczne w regionie Europy
Wschodniej i Azji

Wykład s.3.4
Dr J. Witczak
Historia obszaru postradzieckiego II
ćwiczenia s.3.4.
Prof. dr hab. G. Błaszczyk
Historia obszaru postradzieckiego
IIwykład s.3.4.

Mgr Z. Dołęga Mostowska
Język rosyjski
s.3.19

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Wschodni
Plan zajęć – wschodoznawstwo, III rok studiów licencjackich, semestr zimowy 2017/2018

Poniedziałek

Środa

Wtorek

Czwartek

9.0010.30

Dr M. Lachowicz
Metody badań jakościowych
s. 3.130

Lektorat języka zachodniego

10.4512.15
12.3014.00
14.1515.45

DYŻUR
„GENERALSKI”

Lektorat języka zachodniego

Mgr Dasiewicz
Język rosyjski
s. 3.19

Mgr B. Dasiewicz
Język rosyjski
s. 3.20

Mgr B. Dasiewicz
Język rosyjski
Gr. II s. 3.20
Prof. dr hab. D. Kubicki
Konwersatorium
wschodoznawcze
s. 3.3

Lektorat języka zachodniego

Power

Prof. dr hab. D. Kubicki
Życie społeczne i gospodarcze
krajów Europy Wschodniej i Azji
ćwiczenia s. 3.20
Prof. dr hab.D. Kubicki
Życie społeczne i gospodarcze
krajów Europy Wschodniej i Azji
wykład s. 3.20

Power

Dr Krzysztof Fedorowicz
Życie polityczne krajów Europy
Wschodniej i Azji wykład s. 3.130
Dr I Peshkov
Życie polityczne krajów Europy
Wschodniej i Azji ćwiczenia s. 3.20

16.0017.30

Dr Karolina Polasik-Wrzosek
Proseminarium
wschodoznawcze
s. 3.130

Power

Prof. dr hab
Prof. dr hab.
M. Szmyt
Andrzej
Rozwadowski
Kaukaz specyfika
Azja Środkowa
regionu
- specyfika
s. 3.4
regionu
(od połowy
s. 3.4
semestru) (do docpołowy semestru)

Piątek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Wschodni
Plan zajęć – wschodoznawstwo, I rok studiów magisterskich, semestr zimowy 2017/2018

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Dr Bartłomiej Garczyk/ dr J. Witczak
Rosja w XX-XXI wieku
Wykład od połowy
semestru/ćwiczenia do połowy
s. 3.3

9.0010.30

Dr Tomasz Nakoneczny
Warsztaty dziennikarskie
s. 3.131

10.4512.15

DYŻUR
„GENERALSKI”

Seminaria magisterskie

12.3014.00

Prof. dr hab. K. Pietkiewicz
Konwersatorium wschodoznawcze
(co drugi tydzień)
s. 3.19

Seminaria magisterskie

14.1515.45

16.0017.30

Prof. dr hab..,
Błaszczyk/mgr
M. Bala
Przemiany
gospodarcze w
państwach
bałtyckich
s. 3.66

Prof. dr hab.
A.
Rozwadowski/ mgr M.
Boniec
Strukturas
połeczna,
etniczna i
religijna
regionu
Kaukazu
s. 3.20

Prof. dr
hab.
Marek
Figura
Węzłowe
problemy
dziejów
Europy
Wschodniej
s.
s. 3.4

Czwartek
Dr Magdalena Lachowicz,
Geografia społeczno-gospodarczaregionu s. 3.131

Seminaria magisterskie

Dr Krzysztof Fedorowicz
System polityczny Federacji Rosyjskiej
Wykład i ćwiczenia (po 15 godzin)s. 3.3
Prof. dr hab.
Prof. dr hab. Prof. dr hab.
G.Błaszczyk
M.
Szmyt/ M.
Figura/
M. A.Kuleszewic
Litwa w XX- mgr
Boniec
zTransforXXI wieku
s. 3.15
Węzłowe
macja
problemy
polityczna i
dziejów
ustrojowa
Kaukazu
krajów
s.
3.20 Europy
(wykład – do Wschodniej
połowy
(wykład
i
ćwiczenia) s.
semestru)
s.3.66

Mgr Małgorzata Frąckowiak
Język rosyjski
s.3.19

Seminaria magisterskie

Piątek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Wschodni
Plan zajęć – wschodoznawstwo, II rok studiów magisterskich, semestr zimowy 2017/2018

Poniedziałek
9.0010.30

Dr
hab.
G.Skrukwa/
dr J witczak
Litwa,
Łotwa
i
Estonia w
procesach
integracji
bałtyckiej i
europejskie
j s. 3.19

Dr
K.Fedoro
wicz
Kaukaskie
podmioty
Federacji
Rosyjskie
j
3.20

Prof. dr hab.
M. Figura
Stosunki
Polski
z
państwami…
s. 3.3
Wykład
do
połowy
semestru Dr
Karolina
PolasikWrzosek
s. 3.3
onwersatoriu
m 3.15

10.4512.15

DYŻUR
„GENERALSKI”

12.3014.00

Prof. K. Pietkiewicz
Konwersatorium wschodoznawcze
(co drugi tydzień)
s. 3.19

14.1515.45

Dr I. Peskov
Etniczność i polityka w Azji Środkowej
wykład
s. 3.130

16.0017.30

Środa

Wtorek
Dr
T.Nakoneczny
Kultura
tradycyjn
a
i
współczesna
krajów
bałtyckich
s. 3.66

Dr K.Polasik-Wrzosek
Problemy życia społecznego
Rosji
s. 3.19
Dr K.Polasik-Wrzosek
Obszar Europy Wschodniej,
Azji Środkowej, Kaukazu i
Syberii
jako
region
turystyczny
3.19

Prof.
dr
hab. M.
Szmyt/
mgr
M.
Boniec
Dziedzictwo
kulturowe
i
współczesna
kultura
regionu
Kaukazu
s. 3.131
Seminaria magisterskie

Seminaria magisterskie

Seminaria magisterskie

Seminaria magisterskie

Czwartek
Dr hab.
G. Skrukwa
/mgr
A.
Kuleszewicz
Polityka
międzynarodowa,
bezpieczeństwa
i
współpracy
regionalnej
państw
Europy
Wschodniej
s. 3.3

Dr E.Pieszak
Elementy marketingu i zachowania
konsumenckie
s. 3.130

Dr I.Peshkov
BRICS
s. 3.19
Dr hab. G.Skrukwa
Polityka obronności i bezpieczeństwa
FR
Wykład- do połowy semestru
Dr hab. G. Skrukwa
Polityka obronności i bezpieczeństwa
FR
ćwiczenia od połowy semestru
s.3.131
Prof. dr hab..A. Rozwdowski
Współczesny islam Azji Środkowej.
15h wykład – od połowy semestru
Etniczność i polityka w Azji
Środkowej.
15h wykład – do połowy semestru
s. 3.3

Piątek

Ścieżka

tematyczna

Europa

Wschodnia
Ścieżka tematyczna Kaukaz

Ścieżka tematyczna Azja

Ścieżka tematyczna Kraje bałtyckie


Related documents


iwuam plan zaj na semestr zimowy 2017 2018 pdf
zootechnika i
ssp iii zima korekta
grafik dla dzialu na miesiac 9
przedmioty
gift serwis kalendarze 2018

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file IWUAM plan zajęć na semestr zimowy 2017 2018_pdf.pdf