PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactkonferencja 2017 .pdf


Original filename: konferencja_2017.pdf
Author: Użytkownik

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 27/09/2017 at 14:04, from IP address 77.253.x.x. The current document download page has been viewed 254 times.
File size: 394 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


I Międzynarodowa Studencko – Doktorancka Konferencja Wschodoznawcza
„Europa Wschodnia w badaniach interdyscyplinarnych”
PROGRAM KONFERENCJI
DZIEŃ PIERWSZY – 19 września 2017
1.63 – Sala Rady Wydziału, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
8:00
Rozpoczęcie rejestracji
10:00 – 10:30
Uroczyste otwarcie Konferencji
Prorektor ds. studenckich UAM – prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Dziekan Wydziału Historycznego UAM – prof. dr hab. Kazimierz Ilski
Dyrektor Instytutu Wschodniego UAM – prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz
10:30 – 11:30
Wykłady otwierające
dr Jan Krzysztof Witczak – Instytut Wschodni UAM
dr hab. Marcin Ignaczak – Instytut Archeologii UAM

I SESJA
11:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 12:15

12:15 – 12:40
12:40 – 13:15

„Wizerunek zagranicznych polityków w rosyjskich memach”
Joanna Gieda
Uniwersytet Szczeciński
„Wizerunek Władimira Putina w plakatach Loesje jako głos w dyskursie publicznym
o współczesnej Rosji”
Joanna Łaszcz
Uniwersytet Gdański
„Street art w ukraińskich miastach”
Martyna Bunalska, Joanna Ciesielska, Oskar Lasota, Jędrzej Jakubowski, Jakub Matysiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
DYSKUSJA
PRZERWA KAWOWA

II SESJA
13:15 – 13:30

13:30 – 13:45

13:45 – 14:00

14:00 – 14:15

14:15 – 14:40
14:40 – 15:45

„Fenomen popularności prezydenta Władimira Putina w Rosji”
Joanna Nowak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Reform Process and Fight against Corruption in Ukraine: Systemic Limitations”
Ilvija Bruge
Riga Stradins University
„Putin’s postmodern army”
Piotr Krzyżański
Uniwersytet im. Adama Mickiewcza w Poznaniu
„Przyłączenie Krymu przez Rosję w świetle prawa międzynarodowego”
Konrad Rydel
Uniwersytet Warszawski
DYSKUSJA
PRZERWA OBIADOWA

III SESJA
15:45 – 16:00

16:00 – 16:15

16:15 – 16:30

16:30 – 17:00

„Компетенция и формы деятельности.белорусского парламента во внешней политике”
Łukasz Staśkiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„The key narratives of national identity in contemporary Belarus”
Jan Filakovsky
Ostrava University
„Turkish international relations between Russia and Eastern Europe”
Jan Fric
Ostrava University
DYSKUSJA

DZIEŃ DRUGI – 20 września 2017
1.63 – Sala Rady Wydziału, Wydział Historyczny UAM
8:00
Rozpoczęcie rejestracji

I SESJA
9:30 – 9:45

9:45 – 10:00

10:00 – 10:15

10:15 – 10:30

10:30 – 11:00
11:00 – 11:30

„ОБРАЗ ХРИСТА В ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЙ. СЕМИОТИКЕ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ”
Stanislav Danylenko
Brest State University named after A.S. Pushkin
„Zagadnienie uniatyzmu we współczesnych wschodnich społecznościach”
Jerzy Kotkowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Sytuacja społeczno-polityczna Romanowów po rewolucji bolszewickiej”
Ewelina Więckowska
Uniwersytet Zielonogórski
„Historia diaspory ormiańskiej we Lwowie”
Ewelina Ebertowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
DYSKUSJA
PRZERWA KAWOWA

II SESJA
11:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 12:15

12:15 – 12:30

12:30 – 13:00
13:00 – 14:00

„Ruś Zakarpacka przełomu XIX i XX wieku w polityce wewnętrznej Węgier
w świetle problemu narodowościowego”
Konrad Mozgawa
Akademia Pomorska w Słupsku
„Czechosłowacja jako główny ośrodek życia naukowego, kulturalnego
i politycznego ukraińskiej emigracji w dwudziestoleciu międzywojennym”
Joanna Gliszczyńska
Akademia Pomorska w Słupsku
„Propaganda antypolska w prasie białoruskiej w 1936 roku według
dokumentów Konsulatu Generalnego do ambasady R.P. w Moskwie”
Renata Stec
Akademia Pomorska w Słupsku
„17 września 1939 roku na Kresach Wschodnich – spojrzenie Polaków i Białorusinów”
Anna Kuleszewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
DYSKUSJA
PRZERWA OBIADOWA

III SESJA
14:00 – 14:15

15:15 – 15:45
15:45 – 17:00

„Ukraińskie ślady II wojny światowej”
Dominika Sobota, Michał Krzyżaniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„SŁON i Sandarmoch - historia i teraźniejszość”
Michał Włodarczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Powstanie i struktura organizacyjna sotni UPA „Udarnyk”–7 pod dowództwem
Hryhorija Jankowskiego ps. „Łastiwka” w latach 1945–1947”
Alina Bacic-Saliszewska
Akademia Pomorska w Słupsku
„The Sino-Soviet Alliance in Shaping the Reactions to the 1956’s Hungarian Revolution”
Katarina Durankova
Corvinus Uniersity of Budapest
„Upadek Związku Radzieckiego: rozpad czy secesja? – w świetle prawa międzynarodowego”
Agata Bienia
Uniwersytet Warszawski
DYSKUSJA
PRZERWA OBIADOWA

17:00 – 19:30

DEBATA EKSPERCKA

14:15 – 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:00

15:00 – 15:15

DZIEŃ TRZECI – 21 września 2017
1.63 – Sala Rady Wydziału, Wydział Historyczny UAM
8:00
Rozpoczęcie rejestracji

I SESJA
9:30 – 9:45

9:45 – 10:00

10:00 – 10:15

10:15 – 10:45
10:45 – 11:15

„Crisis economy of modern Ukraine: trends and prospects”
Iuliia Shapoval
Ukrainian National Academy of Science
„Stabilizacja makroekonomiczna na Białorusi w latach 2005 – 2014”
Daria Pilarczyk
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie
„A Defensive and Offensive Russian „soft power” toward Ukraine”
Martin Solik
Ostrava University
DYSKUSJA
PRZERWA KAWOWA

II SESJA
11:15 – 11:30

11:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 12:15

12:15 – 12:45
12:45 – 13:15

„Sinusoidalny charakter bilateralnych stosunków między Ukrainą, Białorusią a Rosją”
Urszula Dara
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
„Szopka noworoczna. Socjotechniczna analiza wystąpień noworocznych Władimira Putina”
Natalia Kusa, Marcelina Kulmaga
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Geoekonomia – sposób na realizację mocarstwowych dążeń/aspiracji Rosji?”
Bartosz Mazurkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
„Kryzys ekonomiczny w Federacji Rosyjskiej w latach 2014-2016”
Malwina Lignowska-Kulpanowska
Uniwersytet Warszawski
DYSKUSJA
OFICJALNE ZAKOŃCZENIE


konferencja_2017.pdf - page 1/3
konferencja_2017.pdf - page 2/3
konferencja_2017.pdf - page 3/3

Related documents


konferencja 2017
program konferencji koronacje wizerunku matki bo ej
iwuam plan zaj na semestr zimowy 2017 2018 pdf
program mm
cv
pwgo porgram 1


Related keywords
Copy tag