konferencja 2017 .pdf

File information


Original filename: konferencja_2017.pdf
Author: Użytkownik

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 27/09/2017 at 14:04, from IP address 77.253.x.x. The current document download page has been viewed 281 times.
File size: 394 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


konferencja_2017.pdf (PDF, 394 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


I Międzynarodowa Studencko – Doktorancka Konferencja Wschodoznawcza
„Europa Wschodnia w badaniach interdyscyplinarnych”
PROGRAM KONFERENCJI
DZIEŃ PIERWSZY – 19 września 2017
1.63 – Sala Rady Wydziału, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
8:00
Rozpoczęcie rejestracji
10:00 – 10:30
Uroczyste otwarcie Konferencji
Prorektor ds. studenckich UAM – prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Dziekan Wydziału Historycznego UAM – prof. dr hab. Kazimierz Ilski
Dyrektor Instytutu Wschodniego UAM – prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz
10:30 – 11:30
Wykłady otwierające
dr Jan Krzysztof Witczak – Instytut Wschodni UAM
dr hab. Marcin Ignaczak – Instytut Archeologii UAM

I SESJA
11:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 12:15

12:15 – 12:40
12:40 – 13:15

„Wizerunek zagranicznych polityków w rosyjskich memach”
Joanna Gieda
Uniwersytet Szczeciński
„Wizerunek Władimira Putina w plakatach Loesje jako głos w dyskursie publicznym
o współczesnej Rosji”
Joanna Łaszcz
Uniwersytet Gdański
„Street art w ukraińskich miastach”
Martyna Bunalska, Joanna Ciesielska, Oskar Lasota, Jędrzej Jakubowski, Jakub Matysiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
DYSKUSJA
PRZERWA KAWOWA

II SESJA
13:15 – 13:30

13:30 – 13:45

13:45 – 14:00

14:00 – 14:15

14:15 – 14:40
14:40 – 15:45

„Fenomen popularności prezydenta Władimira Putina w Rosji”
Joanna Nowak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Reform Process and Fight against Corruption in Ukraine: Systemic Limitations”
Ilvija Bruge
Riga Stradins University
„Putin’s postmodern army”
Piotr Krzyżański
Uniwersytet im. Adama Mickiewcza w Poznaniu
„Przyłączenie Krymu przez Rosję w świetle prawa międzynarodowego”
Konrad Rydel
Uniwersytet Warszawski
DYSKUSJA
PRZERWA OBIADOWA

III SESJA
15:45 – 16:00

16:00 – 16:15

16:15 – 16:30

16:30 – 17:00

„Компетенция и формы деятельности.белорусского парламента во внешней политике”
Łukasz Staśkiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„The key narratives of national identity in contemporary Belarus”
Jan Filakovsky
Ostrava University
„Turkish international relations between Russia and Eastern Europe”
Jan Fric
Ostrava University
DYSKUSJA

DZIEŃ DRUGI – 20 września 2017
1.63 – Sala Rady Wydziału, Wydział Historyczny UAM
8:00
Rozpoczęcie rejestracji

I SESJA
9:30 – 9:45

9:45 – 10:00

10:00 – 10:15

10:15 – 10:30

10:30 – 11:00
11:00 – 11:30

„ОБРАЗ ХРИСТА В ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЙ. СЕМИОТИКЕ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ”
Stanislav Danylenko
Brest State University named after A.S. Pushkin
„Zagadnienie uniatyzmu we współczesnych wschodnich społecznościach”
Jerzy Kotkowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Sytuacja społeczno-polityczna Romanowów po rewolucji bolszewickiej”
Ewelina Więckowska
Uniwersytet Zielonogórski
„Historia diaspory ormiańskiej we Lwowie”
Ewelina Ebertowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
DYSKUSJA
PRZERWA KAWOWA

II SESJA
11:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 12:15

12:15 – 12:30

12:30 – 13:00
13:00 – 14:00

„Ruś Zakarpacka przełomu XIX i XX wieku w polityce wewnętrznej Węgier
w świetle problemu narodowościowego”
Konrad Mozgawa
Akademia Pomorska w Słupsku
„Czechosłowacja jako główny ośrodek życia naukowego, kulturalnego
i politycznego ukraińskiej emigracji w dwudziestoleciu międzywojennym”
Joanna Gliszczyńska
Akademia Pomorska w Słupsku
„Propaganda antypolska w prasie białoruskiej w 1936 roku według
dokumentów Konsulatu Generalnego do ambasady R.P. w Moskwie”
Renata Stec
Akademia Pomorska w Słupsku
„17 września 1939 roku na Kresach Wschodnich – spojrzenie Polaków i Białorusinów”
Anna Kuleszewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
DYSKUSJA
PRZERWA OBIADOWA

III SESJA
14:00 – 14:15

15:15 – 15:45
15:45 – 17:00

„Ukraińskie ślady II wojny światowej”
Dominika Sobota, Michał Krzyżaniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„SŁON i Sandarmoch - historia i teraźniejszość”
Michał Włodarczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Powstanie i struktura organizacyjna sotni UPA „Udarnyk”–7 pod dowództwem
Hryhorija Jankowskiego ps. „Łastiwka” w latach 1945–1947”
Alina Bacic-Saliszewska
Akademia Pomorska w Słupsku
„The Sino-Soviet Alliance in Shaping the Reactions to the 1956’s Hungarian Revolution”
Katarina Durankova
Corvinus Uniersity of Budapest
„Upadek Związku Radzieckiego: rozpad czy secesja? – w świetle prawa międzynarodowego”
Agata Bienia
Uniwersytet Warszawski
DYSKUSJA
PRZERWA OBIADOWA

17:00 – 19:30

DEBATA EKSPERCKA

14:15 – 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:00

15:00 – 15:15

DZIEŃ TRZECI – 21 września 2017
1.63 – Sala Rady Wydziału, Wydział Historyczny UAM
8:00
Rozpoczęcie rejestracji

I SESJA
9:30 – 9:45

9:45 – 10:00

10:00 – 10:15

10:15 – 10:45
10:45 – 11:15

„Crisis economy of modern Ukraine: trends and prospects”
Iuliia Shapoval
Ukrainian National Academy of Science
„Stabilizacja makroekonomiczna na Białorusi w latach 2005 – 2014”
Daria Pilarczyk
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie
„A Defensive and Offensive Russian „soft power” toward Ukraine”
Martin Solik
Ostrava University
DYSKUSJA
PRZERWA KAWOWA

II SESJA
11:15 – 11:30

11:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 12:15

12:15 – 12:45
12:45 – 13:15

„Sinusoidalny charakter bilateralnych stosunków między Ukrainą, Białorusią a Rosją”
Urszula Dara
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
„Szopka noworoczna. Socjotechniczna analiza wystąpień noworocznych Władimira Putina”
Natalia Kusa, Marcelina Kulmaga
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Geoekonomia – sposób na realizację mocarstwowych dążeń/aspiracji Rosji?”
Bartosz Mazurkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
„Kryzys ekonomiczny w Federacji Rosyjskiej w latach 2014-2016”
Malwina Lignowska-Kulpanowska
Uniwersytet Warszawski
DYSKUSJA
OFICJALNE ZAKOŃCZENIE


Document preview konferencja_2017.pdf - page 1/3

Document preview konferencja_2017.pdf - page 2/3
Document preview konferencja_2017.pdf - page 3/3

Related documents


konferencja 2017
program konferencji koronacje wizerunku matki bo ej
iwuam plan zaj na semestr zimowy 2017 2018 pdf
program mm
cv
agenda

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file konferencja_2017.pdf