Referat .pdf

File information


Original filename: Referat.pdf
Title: PowerPoint Presentation
Author: Registered User

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office PowerPoint® 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 07/10/2017 at 19:25, from IP address 94.254.x.x. The current document download page has been viewed 583 times.
File size: 1.2 MB (39 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Referat.pdf (PDF, 1.2 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


REFERAT – PAMIĘĆ OPERACYJNA
Czym jest pamięć RAM? Rodzaje i parametry. Opisanie rodzajów pamięci RAM.

Wykonanie: Nowak Sebastian – Klasa Ii

Spis treści
1. Czym jest pamięć RAM?
2. Podział pamięci RAM:
• Ze względu na budowę
• Ze względu na dostęp
3. Pamięć DRAM
4. Pamięć SRAM
5. Opis innych typów pamięci RAM
6. Parametry pamięci operacyjnej
7. Moduły pamięci RAM
8. Porównanie pamięci
9. Bibliografia

1. Czym jest pamięć RAM?
Pamięć RAM (ang. Random Access Memory - pamięć o dostępie
swobodnym) – podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej. Choć nazwa
sugeruje, że jest to każda pamięć o bezpośrednim dostępie do
dowolnej komórki pamięci ze względów historycznych oznacza ona
tylko te rodzaje pamięci o bezpośrednim dostępie, w których możliwy
jest wielokrotny i łatwy zapis.
W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane program i
dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy. W temperaturze
pokojowej zawartość większości pamięci RAM jest tracona w czasie
mniejszym niż sekunda po zaniku napięcia zasilania, niektóre typy
wymagają także odświeżania, dlatego wyniki pracy programów
wymagające trwałego przechowania muszą być zapisane na innym
nośniku danych.

2. Podział pamięci RAM
Pamięci RAM dzieli się na pamięci statyczne (ang. static
random-access memory, w skrócie SRAM) oraz pamięci
dynamiczne (ang. dynamic random-access memory, w skrócie
DRAM). Pamięci statyczne są szybsze od pamięci
dynamicznych, które wymagają ponadto częstego odświeżania
bez którego szybko tracą swoją zawartość. Obok swoich zalet
są one jednak dużo droższe; używane są w układach, gdzie
wymagana jest duża szybkość (np. pamięć podręczna
procesora) lub ilość pamięci jest niewielka, więc nie opłaca się
konstruować układu odświeżania (np. proste mikrokontrolery).
W komputerach wymagających dużej ilości pamięci jako
pamięć operacyjną używa się pamięci DRAM.

2.1. Podział pamięci RAM ze względu na budowę
SRAM - (Static RAM), pamięć statyczna. Cechuje ją bardzo krótki
czas dostępu do poszczególnej komórki i nieulotność. Niestety,
pamięci SRAM są drogie, dlatego też wykorzystuje się je głównie
jako pamięci cache.
DRAM - (Dynamic RAM) pamięć dynamiczna. Pamięć ta jest
wolniejsza niż pamięć SRAM a w dodatku jest ona ulotna. Aby
pamięć ta nie utraciła danych trzeba ją odświeżać z
częstotliwością co najmniej kilkaset Hz. Odświeżanie polega na
zwykłym odczycie zawartości komórki.
SDRAM - (Synchronous Dynamic RAM) pamięć dynamiczna,
synchroniczna. Pamięć ta jest podobna do pamięci DRAM, z tym
że dostęp do komórek pamięci jest zsynchronizowany z
zewnętrznym zegarem taktującym procesor.

2.1. Podział pamięci RAM ze względu na dostęp
FPM RAM - (Fast Page Mode RAM), pamięć ta
zorganizowana jest w strony, przy czym najszybciej
realizowany jest dostęp do kolejnych komórek w
obrębie strony.
EDO RAM - (Extended Data Output RAM), jest to
pamięć w przypadku której w czasie odczytu danej
komórki, może zostać pobrany adres następnej.
BEDO RAM - (Burst EDO RAM), w przypadku tej
pamięci zamiast jednego adresu pobierane są
cztery, przy czym na magistralę wystawiany jest
tylko pierwszy co znacznie zwiększa szybkość
dostępu

3. Pamięć DRAM
DRAM jest odmianą półprzewodnikowej pamięci RAM zbudowaną na
bazie tranzystorów i kondensatorów. Pojedyncza komórka pamięci
składa się z kondensatora i tranzystora sterującego procesem
kondensacji. Jeśli kondensator jest naładowany, to przechowuje bitową
jedynkę, natomiast jeśli jest rozładowany, mamy bitowe zero. Pamięć
ma budowę matrycową, a w celu odwołania się do konkretnej komórki
należy podać adres wiersza i kolumny. Pamięć DRAM, podobnie jak
procesory, jest wytwarzana w procesie fotolitografii, podczas którego
wewnątrz półprzewodnika są tworzone tranzystory, kondensatory i
ścieżki. Niewielka złożoność pojedynczej komórki (tylko jeden kondens
ator i tranzystor) pozwala budować pamięci o dużej gęstości, niewielkic
h rozmiarach i dobrym stosunku ceny do pojemności. (512 MB DRAM
to 512 milionów kondensatorów i tranzystorów)

Główną wadą pamięci DRAM jest potrzeba odświeżania jej
zawartości spowodowana zjawiskiem upływności
kondensatorów, czyli „uciekania” ładunków. W efekcie
kondensatory co jakiś czas trzeba doładować (stąd nazwa
„pamięć dynamiczna”). Podczas procesu odświeżania nie
można dokonywać zapisu ani odczytu danych, co powoduje
ogólne spowolnienie pracy pamięci.

4. Pamięć SRAM
SRAM jest pamięcią zbudowaną na bazie przerzutników i
tranzystorów. Jedna komórka pamięci to jeden przerzutnik RS i
dwa tranzystory sterujące. W przeciwieństwie do DRAM
pamięć SRAM nie wymaga odświeżania (jest „statyczna”),
dzięki czemu pozwala na znacznie szybszy dostęp do danych.
Większa złożoność przekłada się na wyższe koszty produkcji i
nie pozwala na budowanie pamięci o dużych pojemnościach, a
to wyklucza zastosowanie SRAM-u jako pamięci operacyjnej
komputera.
Pamięć SRAM wykorzystuje się najczęściej jako pamięć
podręczną cache — gdy istotniejsza jest wydajność niż
pojemność.


Related documents


referat
2
sk 2006 2014
nauka mental game of poker
destinysnajperki 1
cv karol arndt

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Referat.pdf