PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactcs .pdfOriginal filename: cs.pdf
Title: Microsoft Word - 07 Chandrashek

This PDF 1.4 document has been generated by Microsoft Word: AdobePS 8.7.3 (301) / Acrobat Distiller 5.0.5 for Macintosh, and has been sent on pdf-archive.com on 27/10/2017 at 17:17, from IP address 223.223.x.x. The current document download page has been viewed 235 times.
File size: 3.5 MB (89 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


YªsPvUr

CkâoKeTJ
k´go kKrPòh : mJuT mJKuTJ
nJVLrgLfLPr, IJosTJjPj mKx~J FTKa mJT nJVLrgLr xJºq \uTPuäJu vsme TKrPfKZuÇ fJyJr khfPu, jmhNæJt vpqJ~ v~j TKr~J, FTKa ãáhs
mJKuTJ, jLrPm fJyJr oMUkJPj YJKy~JKZu∏YJKy~J, YJKy~J, YJKy~J, IJTJv jhL mOã ßhKU~J, IJmJr ßxA oMUkJPj YJKy~J rKyuÇ mJuPTr jJo
k´fJk∏mJKuTJr jJo ‰vmKujLÇ ‰vmKujL fUj xJf IJa m“xPrr mJKuTJ∏k´fJk KTPvJrm~ÛÇ
oJgJr CkPr, v»frPñ IJTJvo§u nJxJA~J, kJKk~J cJKT~J ßVuÇ ‰vmKujL, fJyJr IjMTre TKr~J, VñJTëuKmrJ\L IJosTJjj TKŒf TKrPf
uJKVuÇ VñJr fr fr rm ßx mqñ xñLf xPñ KouJA~J ßVuÇ
mJKuTJ, ãáhs TrkuäPm, fÆ“ xMTáoJr mjq TáxMo Y~j TKr~J oJuJ VÅJKg~J, mJuPTr VuJ~ krJAu; IJmJr UMKu~J uA~J IJkj TmrLPf krJAu,
IJmJr UMKu~J mJuPTr VuJ~ krJAuÇ K˙r yAu jJ∏ßT oJuJ kKrPm; KjTPa ÂÓJ kMÓJ FTKa VJA YKrPfPZ ßhKU~J ‰vmKujL KmmJPhr oJuJ fJyJr vOPñ
krJA~J IJKxu; fUj KmmJh KoKauÇ FA„k AyJPhr xæthJ yAfÇ fUj mJ oJuJr KmKjoP~, mJuT jLz yAPf kKãvJmT kJKz~J Khf, IJPosr xoP~
xMkTô IJos kJKz~J KhfÇ
xºqJr ßTJou IJTJPv fJrJ CKbPu, CnP~ fJrJ VKePf mKxuÇ ßT IJPV ßhKU~JPZ? ßTJj&Ka IJPV CKb~JPZ? fáKo T~aJ ßhKUPf kJAPfZ? YJKraJ?
IJKo kÅJYaJ ßhKUPfKZÇ G FTaJ, G FTaJ, G FTaJ, G FTaJ, G FTaJÇ KogqJ TgJÇ ‰vmKujL KfjaJ ‰m ßhKUPfPZ jJÇ
ßjRTJ VeÇ T~UJj ßjRTJ pJAPfPZ mu ßhKU? ßwJuUJjJ? mJK\ rJU, IJbJrUJjJÇ ‰vmKujL VKePf \JKjf jJ, FTmJr VKe~J j~UJjJ yAu, IJr
FTmJr VKe~J FTávUJjJ yAuÇ fJr kr VejJ ZJKz~J, CnP~ FTJV´KYP• FTUJKj ßjRTJr k´Kf hOKÓ K˙r TKr~J rJKUuÇ ßjRTJ~ ßT IJPZ∏ßTJgJ
pJAPm∏ßTJgJ yAPf IJKxu? hÅJPzr \Pu ßToj ßxJeJ \ôKuPfPZÇ
কপিরাইট © ২০১২ আমারবই.কম। সকল স্বত্ব সংরপ�ত। যথাযথ অনুমমাদন ছাড়া এ প্রকাশনার ককান অংশ কপি করা পনমেধ।

KÆfL~ kKrPòh : cáKmu mJ ßT, CKbu mJ ßT
FA„Pk nJumJxJ \KjìuÇ k´e~ mKuPf y~ mu, jJ mKuPf y~, jJ muÇ ßwJu m“xPrr jJ~T∏IJa m“xPrr jJK~TJÇ mJuPTr jqJ~ ßTy nJumJKxPf
\JPj jJÇ
mJuqTJPur nJuJmJxJ~ mMK^ KTZM IKnxŒJf IJPZÇ pJyJPhr mJuqTJPu nJumJKx~JZ, fJyJPhr T~ \Pjr xPñ ßpRmPj ßhUJ xJãJ“ y~? T~ \j
mÅJKY~J gJPT? T~ \j nJumJxJr ßpJVq gJPT? mJ≠tPTq mJuqk´eP~r ˛OKfoJ© gJPT, IJr xTu KmuM¬ y~Ç KT∂á ßxA ˛OKf Tf oiMr!
mJuToJP©A ßTJj xoPp jJ ßTJj xoP~ IjMnëf TKr~JPZ ßp, G mJKuTJr oMUo§u IKf oiMrÇ CyJr YPã ßTJj ßmJiJfLf èe IJPZÇ ßUuJ ZJKz~J
TfmJr fJyJr oMUkJPj YJKy~J ßhKU~JPZ∏fJyJr kPgr iJPr, I∂rJPu hÅJzJA~J Tf mJr fJyJPT ßhKU~JPZÇ TUj mMK^Pf kJPr jJA, IgY
nJumJKx~JPZÇ fJyJr kr ßxA oiMr oMU∏ßxA xru TaJã∏ßTJgJ~ TJuk´nJPm nJKx~J KV~JPZÇ fJyJr \jq kOKgmL UÅMK\~J ßhKU∏ßTmu ˛OKf oJ©
IJPZÇ mJuqk´eP~ ßTJj IKnxŒJf IJPZÇ
‰vmKujL oPj oPj \JKjf, k´fJPkr xPñ IJoJr KmmJy yAPmÇ k´fJk \JKjf, KmmJy yAPm jJÇ ‰vmKujL k´fJPkr ùJKfTjqJÇ x’º hNr mPa, KT∂á
ùJKfÇ ‰vmKujLr FA k´go KyxJPm náuÇ
‰vmKujL hKrPhsr TjqJÇ ßTy KZu jJ, ßTmu oJfJÇ fJyJPhr KTZM KZu jJ, ßTmu FTUJKj TáaLr∏IJr ‰vmKujLr „krJKvÇ k´fJkS hKrhsÇ
‰vmKujL mJKzPf uJKVu∏ßxRªPptqr ßwJu TuJ kNKrPf uJKVu∏KT∂á KmmJy y~ jJÇ KmmJPyr mq~ IJPZ∏ßT mq~ TPr? ßx IreqoPiq xºJj TKr~J
ßT ßx „krJKv IoNuq mKu~J fáKu~J uA~J IJKxPm?
kPr ‰vmKujLr ùJf \KjìPf uJKVuÇ mMK^u ßp, k´fJk Knjú kOKgmLPf xMU jJAÇ mMK^u, F \Pjì k´fJkPT kJAmJr x÷JmjJ jJAÇ
hMA \Pj krJovt TKrPf uJKVuÇ IPjT Khj iKr~J krJovt TKruÇ ßVJkPj ßVJkPj krJovt TPr, ßTy \JKjPf kJPr jJÇ krJovt KbT yAu, hMA
\Pj VñJ˚JPj ßVuÇ VñJ~ IPjPT xÅJfJr KhPfKZuÇ k´fJk mKuu, ÍIJ~ ‰vmKuKj! xÅJfJr KhAÇ" hMA \Pj xÅJfJr KhPf IJr÷ TKruÇ x∂rPe hMA
\PjA kaá, ßfoj xÅJfhr KhPf V´JPor ßTJj ßZPu kJKrf jJÇ mwtJTJPu∏TëPu TNPu VñJr \u∏\u hMKu~J hMKu~J jJKY~J jJKY~J, ZMKa~J ZMKa~J
pJAPfPZÇ hMA\Pj ßxA \urJKv Knjú TKr~J, oKgf TKr~J, C“K㬠TKr~J, xÅJfJr Kh~J YKuuÇ ßljYâoPiq, xMªr jmLj mkMÆ~t , r\fJñMrL~oPiq
rfúpVM Pur jqJ~ ßvJKnPf uJKVuÇ
xÅJfJr KhPf KhPf AyJrJ IPjT hNr ßVu ßhKU~J WJPa pJyJrJ KZu, fJyJrJ cJKT~J KlKrPf mKuuÇ fJyJrJ ÊKju jJ∏YKuuÇ IJmJr xTPu
cJKTu∏KfrÛJr TKru∏VJKu Khu∏hMA \Pjr ßTy ÊKju jJ∏YKuuÇ IPjT hNPr KV~J k´fJk mKuu, ͉vmKuKj, FA IJoJPhr KmP~Ç"
‰vmKujL mKuu, ÍIJr ßTj∏FAUJPjAÇ"
k´fJk cáKmuÇ
‰vmKujL cáKmu jJÇ ßxA xoPp ‰vmKujLr n~ yAuÇ oPj nJKmu∏ßTj oKrm? k´fJk IJoJr ßT? IJoJr n~ TPr, IJKo oKrPf kJKrm jJÇ
‰vmKujL cáKmu jJ∏KlKruÇ x∂re TKr~J TNPu KlKr~J IJKxuÇ
কপিরাইট © ২০১২ আমারবই.কম। সকল স্বত্ব সংরপ�ত। যথাযথ অনুমমাদন ছাড়া এ প্রকাশনার ককান অংশ কপি করা পনমেধ।

fífL~ kKrPòh : mr KoKuu
ßpUJPj k´fJk cáKm~JKZu, fJyJr IjKfhNPr FTUJKj kJj&Kx mJKy~J pJAPfKZu, ßjRTJPrJyL FT \j ßhKUu∏k´fJk cáKmuÇ ßx uJl Kh~J \Pu kKzuÇ
ßjRTJPrJyL∏YªsPvUr vÿtJÇ
YªsPvUr x∂re TKr~J, k´fJkPT iKr~J ßjRTJ~ CbJAPujÇ fJyJPT ßjRTJ~ uA~J fLPr ßjRTJ uJVJAPujÇ xPñ TKr~J k´fJkPT fJr VOPy rJKUPf
ßVPujÇ
k´fJPkr oJfJ ZJKzu jÇ YªsPvUPrr khk´JP∂ kKff yA~J, ßx Khj fÅJyJPT IJKfgq ˝LTJr TrJAuÇ YªsPvUr KnfPrr TgJ KTZM \JKjPuj jJÇ
‰vmKujL IJr k´fJkPT oMU ßhUJAu jJÇ KT∂á YªsPvUr fJyJPT ßhKUPuj∏ßhKU~J KmoMê yAPujÇ
YªsPvUr fUj KjP\ FTaá Kmkh&V´˜Ç KfKj mK©v m“xr IKfâo TKr~JKZPujÇ KfKj VOy˙, IgY xÄxJrL jPyjÇ F kptq∂ hJrkKrV´y TPrj jJA,
hJrkKrV´Py ùJPjJkJötPjr KmWú WPa mKu~J fJyJPf KjfJ∂ KjÀ“xJyL KZPujÇ KT∂á xŒsKf m“xrJKiT TJu Vf yAu, fÅJyJr oJfíKmP~JV yA~JKZuÇ
fJyJPf hJrkKrV´y jJ TrJA ùJjJötPjr KmWú mKu~J ßmJi yAPf uJKVuÇ k´gof”, ˝yP˜ kJT TKrPf y~, fJyJPf IPjT xo~ pJ~; Iiq~j IiqJkjJr
KmWú WPaÇ KÆfL~f”, ßhmPxmJ IJPZ, WPr vJuV´Jo IJPZjÇ f“x’ºL~ TJptq ˝yP˜ TKrPf y~, fJyJPf TJuJkÂf y~∏ßhmfJr ßxmJr xMv⁄
O uJ WPa
jJ∏VOyiPÿtr KmvO⁄uJ WPa∏Foj KT, xTu Khj IJyJPrr mqm˙J yA~J CPb jJÇ kM˜TJKh yJrJA~J pJ~, UÅMK\~J kJj jJÇ k´J¬ Igt ßTJgJ~ rJPUj,
TJyJPT ßhj, oPj gJPT jJÇ UrY jJA, IgY IPgt TáuJ~ jJÇ YªsPvUr nJKmPuj, KmmJy TKrPu ßTJj ßTJj KhPT xMKmiJ yAPf kJPrÇ
KT∂á YªsPvUr K˙r TKrPuj, pKh KmmJy TKr, fPm xMªrL KmmJy TrJ yAPm jJÇ ßTj jJ, xMªrLr ÆJrJ oj oMê yAmJr x÷JmjJÇ xÄxJr-mºPj oMê
yS~J yAPm jJÇ
oPjr pUj FA„k Im˙J, fUj ‰vmKujLr xPñ YªsPvUPrr xãJ“ yAuÇ ‰vmKujLPT ßhKU~J xÄpoLr msf nñ yAuÇ nJKm~J, KYK∂~J KTZM Af˜f”
TKr~J ImPvPw YªsPvUr IJkKj WaT yA~J ‰vmKujLPT KmmJy TKrPujÇ ßxRªPptqr ßoJPy ßT jJ oMê y~?
FA KmmJPyr IJa m“xr kPr FA IJUqJK~TJ IJr÷ yAPfPZÇ

k´go U§
kJkL~xL
k´go kKrPòh : hujL ßmVo
কপিরাইট © ২০১২ আমারবই.কম। সকল স্বত্ব সংরপ�ত। যথাযথ অনুমমাদন ছাড়া এ প্রকাশনার ককান অংশ কপি করা পনমেধ।

xMPm mJñJuJ ßmyJr S CKzwqJr IKikKf jmJm IJKu\J oLrTJPxo UÅJ oMPñPrr hMPVt mxKf TPrjÇ hMVot Piq, I∂”kMPr, rñoyPu, FT ˙JPj mz ßvJnJÇ
rJK©r k´go k´yr FUjS IfLf y~ jJAÇ k´PTJÔoPiq, xMrK†f yÿtqfPu, xMPTJou VJKuYJ kJfJÇ r\fhLPk Vº ‰fPu \ôJKuf IJPuJT \ôKuPfPZÇ
xMVº TáxMohJPor WsJPe VOy kKrkNKrf yA~JPZÇ KT⁄JPmr mJKuPv FTKa ãáhs o˜T Kmjq˜ TKr~J FTKa ãáhsTJ~J mJKuTJTíKf pMmfL v~j TKr~J èPu˜ÅJ
kKzmJr \jq pfú kJAPfPZÇ pMmfL x¬hvmwLt~J, KT∂á UætJTífJ, mJKuTJr jqJ~ xMTáoJrÇ èPu˜ÅJ kKzPfPZ, FT FTmJr CKb~J YJKy~J ßhKUPfPZ, FmÄ
IJkj oPj TfA KT mKuPfPZÇ TUj mKuPfPZ, ÍFUjS FPuj jJ ßTj?" IJmJr mKuPfPZ, ÍßTj IJKxPmj? yJ\Jr hJxLr oPiq IJKo FT \j
hJxLoJ©, IJoJr \jq Ff hNr IJKxPmj ßTj?" mJKuTJ IJmJr èPu˜ÅJ kKzPf k´m•
O yAuÇ IJmJr I· hNr kKz~JA mKuu, ÍnJu uJPV jJÇ nJu, jJA
IJxMj, IJoJPT ˛re TKrPuA f IJKo pJAÇ fJ IJoJPT oPj kKzPm ßTj? IJKo yJ\Jr hJxLr oPiq FT \j ‰m f jAÇ" IJmJr èPu˜ÅJ kKzPf IJr÷
TKru, IJmJr kM˜T ßlKuu, mKuu, ÍnJu, Bvõr ßTj Foj TPrj? FT \j ßTj IJr FT \Pjr kg ßYP~ kKz~J gJPT? pKh fJA BvõPrr AòJ, fPm
ßp pJPT kJ~, ßx fJPTA YJ~ jJ ßTj? pJPT jJ kJ~, fJPT YJ~ ßTj? IJKo ufJ yA~J vJumOPã CKbPf YJA ßTj?" fUj pMmfL kM˜T fqJV TKr~J
VJP©J™Jj TKruÇ KjP¨tJwVbj ãáhs o˜PT uK’f ná\ñrJKv-fáuq KjKmz TáKûf ßTvnJr hMKuu∏˝etrKYf xMVº-KmTLetTJrL Cöôu C•rL~
hMKuu∏fJyJr IñxûJuj oJ© VOyoPiq ßpj „Pkr frñ CKbuÇ IVJi xKuPu ßpoj YJûuq oJP© frñ CPb, ßfoKj frñ CKbuÇ
fUj, xMªrL FT ãáhs mLeJ uA~J fJyJPf ^ïJr Khu FmÄ iLPr iLPr, IKf oOh˝
M Pr VLf IJr÷ TKru∏ßpj ßvsJfJr nP~ nLfJ yA~J VJK~PfPZÇ
Fof xoP~, KjTa˙ k´yrLr IKnmJhj-v» FmÄ mJyTKhPVr kh±Kj fJyJr TetrPºs k´Pmv TKruÇ mJKuTJ YoKT~J CKb~J, mq˜ yA~J ÆJPr KV~J
hÅJzJAuÇ ßhKUu, jmJPmr fJ†JoÇ jmJm oLrTJPxo IJKu UÅJ fJ†Jo yAPf ImrfekNætT, FA VOyoPiq k´Pmv TKrPujÇ
jmJm IJxj V´ye TKr~J mKuPuj, ÍhujL KmKm, KT VLf VJK~PfKZPu?" pMmfLr jJo, ßmJi y~, ßhRufCPjúxJÇ jmJm fJyJPT xÄPãkJgt ÍhujL"
mKuPfjÇ F\jq ßkRr\j xTPuA ÍhujL ßmVo" mJ ÍhujL KmKm" mKufÇ
hujL uöJmjfoMUL yA~J rKyuÇ hujLr hMntJVqâPo jmJm mKuPuj, ÍfáKo pJyJ VJK~PfKZPu, VJS∏IJKo ÊKjmÇ"
fUj oyJPVJuPpJV mJKiuÇ fUj mLeJr fJr ImJiq yAu∏KTZMPfA xMr mÅJPi jJÇ mLeJ ßlKu~J hujL ßmyJuJ uAu, ßmyJuJS ßmxMrJ mKuPf uJKVu,
ßmJi yAuÇ jmJm mKuPuj, ÍyA~JPZ, fáKo CyJr xPñ VJSÇ" fJyJPf hujLr oPj yAu ßpj, jmJm oPj TKr~JPZj, hujLr xMrPmJi jJAÇ fJr
kr,∏fJr kr, hujLr oMU láKau jJ! hujL oMU láaJAPf Tf ßYÓJ TKru, KTZMPfA oMU TgJ ÊKju jJ∏KTZMPfA láKau jJ! oMU ßlJPa ßlJPa, ßlJPa
jJÇ ßoWJòjú KhPj ˙uToKujLr jqJ~, oMU ßpj ßlJPa ßlJPa, fmM ßlJPa jJÇ nLÀ˝nJm TKmr, TKmfJ-TáxMPor jqJ~, oMU ßpj ßlJPa ßlJPa, fmM ßlJPa
jJÇ oJKjjL ˘LPuJPTr oJjTJuLj T£JVf k´e~xP’JiPjr jqJ~, ßlJPa ßlJPa, fmM ßlJPa jJÇ
fUj hujL xyxJ mLeJ fqJV TKr~J mKuu, ÍIJKo VJK~m jJÇ"
jmJm KmK˛f yA~J K\ùJxJ TKrPuj, ÍßTj? rJV jJ KT?"
hÇ TKuTJfJr AÄPr\rJ ßp mJ\jJ mJ\JA~J VLf VJ~, fJyJA FTKa IJjJA~J ßhj, fPmA IJkjJr xoMPU kMjætJr VLf VJK~m, jKyPu IJr VJK~m
jJÇ
oLrTJPxo yJKx~J mKuPuj, ÍpKh ßx kPg TÅJaJ jJ kPz, fPm Imvq KhmÇ"
কপিরাইট © ২০১২ আমারবই.কম। সকল স্বত্ব সংরপ�ত। যথাযথ অনুমমাদন ছাড়া এ প্রকাশনার ককান অংশ কপি করা পনমেধ।

hÇ TÅJaJ kKzPm ßTj?
jmJm hM”KUf yA~J mKuPuj, ÍmMK^ fJyJKhPVr xPñ KmPrJi CkK˙f y~Ç ßTj, fáKo ßx xTu TgJ Êj jJA?"
ÍÊKj~JKZ" mKu~J hujL jLrm yAuÇ oLrTJPxo K\ùJxJ TKrPuj, ÍhujL KmKm, IjqojJ yA~J KT nJKmPfZ?"
hujL mKuu, ÍIJkKj FT Khj mKu~JKZPuj ßp, ßp AÄPr\KhPVr xPñ KmmJh TKrPm, ßxA yJKrPm∏fPm ßTj IJkKj fJyJKhPVr xPñ KmmJh TKrPf
YJPyj?∏IJKo mJKuTJ, hJxL, F xTu TgJ IJoJr muJ KjfJ∂ IjqJ~, KT∂á mKumJr FTKa IKiTJr IJPZÇ IJkKj IjMV´y TKr~J IJoJPT nJumJPxjÇ"
jmJm mKuPuj, Íßx TgJ xfq hujL,∏IJKo ßfJoJPT nJumJKxÇ ßfJoJPT ßpoj nJumJKx, IJKo TUj ˘L\JKfPT F„k nJumJKx jJA, mJ mJKxm
mKu~J oPj TKr jJAÇ"
hujLr vrLr TµKTf yAuÇ hujL IPjTãe jLrm yA~J rKyu∏fJyJr YPã \u kKzuÇ YPãr \u oMKZ~J mKuu, ÍpKh \JPjj, ßp AÄPrP\r
KmPrJiL yAPm, ßxA yJKrPm, fPm ßTj fJyJKhPVr xPñ KmmJh TKrPf k´˜áf yA~JPZj?"
oLrTJPxo KTKû“ oOhMfr˝Pr TKyPuj, ÍIJoJr IJr CkJ~ jJAÇ fáKo KjfJ∂ IJoJrA, FA \jq ßfJoJr xJãJPf mKuPfKZ∏IJKo KjKÁf \JKj, F
KmmJPh IJKo rJ\qÃÓ yAm, y~f k´JPe jÓ yAmÇ fPm ßTj pM≠ TKrPf YJA? AÄPr\rJ ßp IJYre TKrPfPZj, fJyJPf fÅJyJrJA rJ\J, IJKo rJ\J jAÇ
ßp rJP\q IJKo rJ\J jA, ßx rJP\q IJoJr k´P~J\j? ßTmu fJyJA jPyÇ fÅJyJrJ mPuj, ÈrJ\J IJorJ, KT∂á k´\JkLzPjr nJr ßfJoJr CkrÇ fáKo
IJoJKhPVr yA~J k´\JkLzj TrÇ' ßTj IJKo fJyJ TKrm? pKh k´\Jr KyfJgt rJ\q TKrPf jJ kJKruJo, fPm ßx rJ\q fqJV TKrm∏IjgtT ßTj kJk S
TuPïr nJVL yAm? IJKo ßxrJ\CP¨RuJ jKy∏mJ oLr\JlrS jKyÇ"
hujL oPj oPj mJñJuJr IiLvõPrr vf vf k´vÄxJ TKruÇ mKuu, Ík´JPevõr! IJkKj pJyJ mKuPuj, fJyJPf IJKo KT mKum? KT∂á IJoJr FTKa
KnãJ IJPZÇ IJkKj ˝~Ä pMP≠ pJAPmj jJÇ"
oLrTJÇ F KmwP~ KT mJñJuJr jmJPmr T•tmq ßp, ˘LPuJPTr krJovt ÊPj? jJ mJKuTJr T•tmq ßp, F KmwP~ krJovt ßh~?
hujL Ik´Kfn yAu, ãáeú yAuÇ mKuu, ÍIJKo jJ mMK^~J mKu~JKZ, IkrJi oJötjJ TÀjÇ ˘LPuJPTr oj xyP\ mMP^ jJ mKu~JA F xTu TgJ
mKu~JKZÇ KT∂á IJr FTKa KnãJ YJAÇ"
ÍKT?"
ÍIJkKj IJoJPT pMP≠ xPñ uA~J pJAPmj?"
ÍßTj, fáKo pM≠ TKrPm jJ KT? mu, èr&Ve UÅJPT mrfrl TKr~J ßfJoJ~ mJyJu TKr!"
hujL IJmJr Ik´Kfn yAu, TgJ TKyPf kJKru jJÇ oLrTJPxo fUj xP˚ynJPm K\ùJxJ TKrPuj, ÍßTj pJAPf pJS?"
ÍIJkjJr xPñ gJKTm mKu~JÇ" oLrTJPxo I˝LTíf yAPujÇ KTZMPfA xÿf yAPuj jJÇ
hujL fUj Bw“ yJKx~J TKyu, Í\ÅJyJkjJ! IJkKj VKePf \JPjj; muMj ßhKU, IJKo pMP≠r xo~ ßTJgJ~ gJKTm?"
oLrTJPxo yJKx~J mKuPuj, ÍfPm TuohJj hJSÇ"
hujLr IJùJâPo kKrYJKrTJ xMmetKjKÿtf TuohJj IJKj~J KhuÇ
কপিরাইট © ২০১২ আমারবই.কম। সকল স্বত্ব সংরপ�ত। যথাযথ অনুমমাদন ছাড়া এ প্রকাশনার ককান অংশ কপি করা পনমেধ।

oLrTJPxo KyªMKhPVr KjTa ß\qJKfw KvãJ TKr~JKZPujÇ KvãJof Iñ kJKf~J ßhKUPujÇ KTZMãe kPr, TJV\ hNPr KjPãk TKr~J, Kmowt yA~J
mKxPujÇ hujL K\ùJxJ TKru, ÍKT ßhKUPuj?"
oLrTJPxo mKuPuj, ÍpJyJ ßhKUuJo, fJyJ Ifq∂ Km˛~TrÇ fáKo ÊKjS jJÇ"
jmJm fUjA mJKyPr IJKx~J oLroMj&xLPT cJTJA~J IJùJ KhPuj, ÍoMrKvhJmJPh FT\j KyªM TÿtYJrLPT krS~JjJ hJS ßp, oMrKvhJmJPhr IjKfhNPr
ßmhV´Jo jJPo ˙Jj IJPZ∏fgJ~ YªsPvUr jJPo FT KmÆJj& msJ¯e mJx TPr∏ßx IJoJPT VejJ KvUJA~JKZu∏fJyJPT cJTJA~J VeJAPf yAPm ßp, pKh
xŒsKf AÄPr\KhPVr xKyf pM≠Jr÷ y~, fPm pM≠TJPu FmÄ pM≠-kPr, hujL ßmVo ßTJgJ~ gJKTPm?"
oLroMj&xL fJyJA TKruÇ YªsPvUrPT oMrKvhJmJPh IJKjPf ßuJT kJbJAuÇ

KÆfL~ kKrPòh : nLoJ kMÏKreL
nLoJ jJPo mOy“ kMÏKreLr YJKr iJPr, Wj fJuVJPZr xJKrÇ I∂VoPjJjìMU xNPptqr ßyoJn ßrRhs kMÏKreLr TJu \Pu kKz~JPZ; TJu \Pu ßrRPhsr xPñ,
fJuVJPZr TJu ZJ~J xTu IKïf yA~JPZÇ FTKa WJPar kJPv, TP~TKa ufJoK§f ãáhs mOã, ufJ~ ufJ~ FT© V´Kgf yA~J, \u kptq∂ vJUJ uK’f
TKr~J Kh~J, \uKmyJKreL TáuTJKojLVePT IJmOf TKr~J rJKUfÇ ßxA IJmOf I·JºTJroPiq ‰vmKujL FmÄ xMªrL iJfáTuxLyP˜ \Pur xPñ âLzJ
TKrPfKZuÇ
pMmfLr xPñ \Pur âLzJ KT? fJyJ IJorJ mMK^ jJ, IJorJ \u jAÇ KpKj TUj „k ßhKU~J VKu~J \u yA~JPZ, KfKjA mKuPf kJKrPmjÇ KfKjA
mKuPf kJKrPmj, ßToj TKr~J \u TuxLfJzPj frñ fáKu~J, mJÉKmuK’f IuïJr KvK†Pfr fJPu, fJPu fJPu jJPYÇ ÂhP~JkPr V´Kgf \u\kMPr
oJuJ ßhJuJA~J, ßxA fJPu fJPu jJPYÇ x∂reTáfNyuL ãáhs KmyñoKaPT ßhJuJA~J, ßxA fJPu fJPu jJPYÇ pMmfLPT ßmKz~J ßmKz~J fJyJr mJÉPf, TP£,
ÛPº, ÂhP~ CÅKT^áKT oJKr~J, \u frñ fáKu~J, fJPu fJPu jJPYÇ IJmJr pMmfL ßToj TuxL nJxJA~J Kh~J, oOhMmJ~Mr yP˜ fJyJPT xokte TKr~J, KYmMT
kptq∂ \Pu cámJA~J, Km’JiPr \uOÓ TPr, mÜ∑oPiq fJyJPT ßk´re TPr; xNptqJKnoMPU k´KfPk´re TPr; \u kfjTJPu KmP’ KmP’ vf xNpqt iJre TKr~J
pMmfLPT CkyJr ßh~Ç pMmfLr y˜khxûJuPj \u ßlJ~JrJ TJKa~J jJKY~J CPb, \PurS KyPuäJPu pMmfLr Âh~ jOfq TPrÇ hMA xoJjÇ \u Yûu; FA
námjYJûuqKmiJK~jLKhPVr Âh~S YûuÇ \Pu hJV mPx jJ, pMmfLr ÂhP~ mPx KT?
kMÏKreLr vqJo \Pu ˝et ßrRhs âPo KouJA~J KouJA~J ßhKUPf ßhKUPf xm vqJo yAu∏ßTmu fJuVJPZr IV´nJV ˝etkfJTJr jqJ~ \ôKuPf
uJKVuÇ
xMªrL mKuu, ÍnJA, xºqJ yAu, IJr FUJPj jJÇ Yu mJKz pJAÇ"
‰vmKujLÇ ßTy jJA, nJA, YMKk YMKk FTKa VJj VJ jJÇ
xMÇ hNr y! kJk! WPr Y!
‰vÇ
WPr pJm jJ ßuJ xA!
কপিরাইট © ২০১২ আমারবই.কম। সকল স্বত্ব সংরপ�ত। যথাযথ অনুমমাদন ছাড়া এ প্রকাশনার ককান অংশ কপি করা পনমেধ।

IJoJr ohjPoJyj IJxPY SAÇ
yJ~! pJm jJ ßuJ xA!
xMÇ ore IJr KT? ohjPoJyj f WPr ßmJPx, ßxAUJPj Yu& jJÇ
‰vÇ fÅJPr mu KV~J, ßfJoJr ohjPoJKyjL, nLoJr \u vLfu ßhKU~J cáKm~J oKr~JPZÇ
xMÇ ßj FUj rñ rJU&Ç rJf yPuJ∏IJKo IJr hÅJzJAPf kJKr jJÇ IJmJr IJ\ ßãKor oJ muKZu, FKhPT FTaJ ßVJrJ FP~PZÇ
‰vÇ fJPf ßfJoJr IJoJr n~ KT?
xMÇ IJ oPuJ, fáA mKux& KT? Sb, jKyPu IJKo YKuuJoÇ
‰vÇ IJKo CbPmJ jJ∏fáA pJÇ
xMªrL rJV TKr~J TuxL kNet TKr~J TëPu CKbuÇ kNjætJr ‰vmKujLr KhPT KlKr~J mKuu, ÍyÅJ ßuJ, xfq xfq fáA KT FA xPºqPmuJ FTJ kMT
M rá WJPa
gJKTKm jJ KT?"
‰vmKujL ßTJj C•r TKru jJ; IñMKu KjP¨tv TKr~J ßhUJAuÇ IñMKuKjP¨tvJjMxJPr xMªrL ßhKUu, kMÏKreLr Ikr kJPr, FT fJumOãfPu, xætjJv!
xMªrL IJr TgJ jJ TKy~J Tã yAPf Tux nëPo KjK㬠TKr~J D≠tõvõJPx kuJ~j TKruÇ Kk•u Tux, VzJAPf VzJAPf dT dT vP» Chr˙ \u
Ch&VLet TKrPf TKrPf, kMjætJr mJkL\uoPiq ksPmv TKruÇ
xMªrL fJumOãfPu FTKa AÄPr\ ßhKUPf kJA~JKZuÇ
AÄPr\PT ßhKU~J ‰vmKujL ßyKuu jJ∏hMKuu jJ∏\u yAPf CKbu jJÇ ßTmu mã” kptq∂ \uoPiq Kjoöj TKr~J IJhst mxPj TmrL xPof
o˜PTr I≠tnJV oJ© IJmOf TKr~J k´lu
á rä J\Lmm“ \uoPiq mKx~J rKyuÇ ßoWoPiq, IYuJ ßxRhJKojL yJKxu∏nLoJr ßxA vqJofrPñ FA ˝etTou
láKauÇ
xMªrL kuJA~J ßVu, ßTy jJA ßhKU~J AÄPr\ iLPr iLPr fJuVJPZr I∂rJPu I∂rJPu gJKT~J, WJPar KjTPa IJKxuÇ
AÄPr\, ßhKUPf I·m~Û mPaÇ èœ mJ vìvs∆ KTZMA KZu jJÇ ßTv Bw“ Tíwmet; YãáS AÄPrP\r kPã TíÌJnÇ kKròPhr mz \ÅJT \oT, FmÄ ßYj&
IñMrL~ k´nKí f IuïJPrr KTZM kJKrkJaq KZuÇ
AÄPr\ iLPr iLPr WJPa IJKx~J, \Pur KjTPa IJKx~J, mKuu, ÍI come again, fair lady."
‰vmKujL mKuu, ÍIJKo S ZJA mMK^Pf kJKr jJÇ"
ÍOh—ay—that nasty gibberish—I must speak it I suppose. yo& again IJ~J yqJ~Ç"
‰vmÇ ßTj? pPor mJzLr KT FA kg?
AÄPr\ jJ mMK^Pf kJKr~J TKyu, ÍKT~J ßmJu&fJ yqJ~?"
‰vÇ mKu, po KT ßfJoJ~ náKu~J KV~JPZ?
AÄPr\Ç po! John you mean? yo& \j jKy, yo& uPr¿Ç
কপিরাইট © ২০১২ আমারবই.কম। সকল স্বত্ব সংরপ�ত। যথাযথ অনুমমাদন ছাড়া এ প্রকাশনার ককান অংশ কপি করা পনমেধ।

‰vÇ nJu, FTaJ AÄPrK\ TgJ KvKUuJo, uPr¿ IPgt mÅJhrÇ
ßxA xºqJTJPu ‰vmKujLr TJPZ uPr¿ lÓr TfTèKu ßhvL VJKu UJA~J ˝˙JPj KlKr~J ßVuÇ uPr¿ lÓr, kMÏKreLr kJyJz yAPf Imfre TKr~J
IJosmOãfu yAPf IvõPoJYj TKr~J, f“kOPÔ IJPrJyekNætT KaKm~a jhLr fLr˙ kætfk´Kf±Kj xKyf vs∆f VLKf ˛re TKrPf TKrPf YKuPujÇ FT
FTmJr oPj yAPf uJKVu, ÍßxA vLfu ßhPvr fáwJrrJKvr xhOv ßp ßoKr lÓPrr k´eP~ mJuqTJPu IKnnëf yA~JKZuJo, FUj ßx ˝Pkúr ofÇ ßhvPnPh
KT ÀKYPnh \Pjì? fáwJro~L ßoKr KT KvUJ„KkeL CÌ ßhPvr xMªrLr fáujL~J? mKuPf kJKr jJÇ"
lÓr YKu~J ßVPu ‰vmKujL iLPr iLPr \uTux kNet TKr~J Tá÷TPã mx∂kmjJ„| ßoWm“ oªkPh VOPy k´fqJVoj TKruÇ pgJ˙JPj \u rJKU~J
vpqJVOPy k´Pmv TKruÇ
fgJ~ ‰vmKujLr ˝JoL YªsPvUr T’uJxPj CkPmvj TKr~J, jJoJmuLPf TKaPhPvr xKyf Cn~ \JjM mºj TKr~J oO“k´hLk xÿMPU, fáuPa yJPf-ßuUJ
kMKf kKzPfKZPujÇ IJorJ pUjTJr TgJ mKuPfKZ, fJyJr kr FT vf hv m“xr IfLf yA~JPZÇ
YªsPvUPrr m~”âo k´J~ YfôJKrÄv“ mwtÇ fÅJyJr IJTJr hLWt; fhMkPpJVL mKuÔ VbjÇ o˜T mOy“, uuJa k´v˜, fhMkKr Yªj-ßrUJÇ
‰vmKujL VOyk´PmvTJPu oPj oPj nJKmPfKZPuj, ÈpUj AKj K\ùJxJ TKrPmj, ßTj Ff rJ© yAu, fUj KT mKum?' KT∂á ‰vmKujL VOyoPiq k´Pmv
TKrPu, YªsPvUr KTZM mKuPuj jJÇ fUj KfKj ms¯xNP©r xN©KmPvPwr IgtxÄV´Py mq˜ KZPujÇ ‰vmKujL yJKx~J CKbuÇ
fUj YªsPvUr YJKy~J ßhKUPuj, mKuPuj, ÍIJK\ Ff IxoP~ KmhMq“ ßTj?"
‰vmKujL mKuu, ÍIJKo nJKmPfKZ, jJ \JKj IJoJ~ fáKo Tf mKTPm!"
YªsÇ ßTj mKTm?
‰vÇ IJoJr kMTárWJa yAPf IJKxPf Kmu’ yA~JPZ, fJAÇ
YªsÇ mPaS f∏FUj FPu jJ KT? Kmu’ yAu ßTj?
‰vÇ FTaJ ßVJrJ IJKx~JKZuÇ fJ, xMªrL bJTárK^ fUj cJñJ~ KZu, IJoJ~ ßlKu~J ßhRKz~J kuJA~J IJKxuÇ IJKo \Pu KZuJo, nP~ CKbPf
kJKruJo jJÇ nP~ FTVuJ \Pu KV~J hÅJzJA~J rKyuJoÇ ßxaJ ßVPu fPm CKb~J IJKxuJoÇ
YªsPvUr IjqoPj mKuPuj, ÍIJr IJKxS jJ" FA mKu~J IJmJr vJïr nJPwq oPjJKjPmv TKrPujÇ
rJK© Ifq∂ VnLrJ yAuÇ fUjS YªsPvUr, k´oJ, oJ~J, ß°Ja, IPkRÀPw~fô AfqJKh fPTt KjKmÓÇ ‰vmKujL k´gJof ˝JoLr Ijú mq†j fÅJyJr KjTa
rãJ TKr~J, IJkKj IJyJrJKh TKr~J kJvõ˙t vPpqJkKr KjhsJ~ IKnnëf KZPujÇ F KmwP~ YªsPvUPrr IjMoKf KZu∏IPjT rJK© kptq∂ KfKj KmhqJPuJYjJ
TKrPfj, I· rJP© IJyJr TKr~J v~j TKrPf kJKrPfj jJÇ
xyxJ ßxRPiJkKr yAPf ßkYPTr V÷Lr T£ vs∆f yAuÇ fUj YªsPvUr IPjT rJK© yA~JPZ mMK^~J, kMKf mÅJKiPujÇ ßx xTu pgJ˙JPj rãJ TKr~J,
IJuxqmvf” h§J~oJj yAPujÇ oMÜ mJfJ~jkPg ßTRoMhLk´lu
á ä k´TKí fr ßvJnJr k´Kf hOKÓ kKzuÇ mJfJ~jkPg xoJVf YªsKTre xM¬ xMªrL ‰vmKujLr
oMPU KjkKff yA~JPZÇ YªsPvUr k´lu
á Kä YP• ßhKUPuj, fÅJyJr VOyxPrJmPr YPªsr IJPuJPf k∞ láKa~JPZ! KfKj hÅJzJA~J, hÅJzJA~J, hÅJzJA~J, mÉãe
iKr~J k´LKfKm°JKrf ßjP©, ‰vmKujLr IKjªqxMªr oMUo§u KjrLãe TKrPf uJKVPujÇ ßhKUPuj, KYK©f ijM”U§m“ KjKmzTíÌ Ã‡pMVfPu, oMKhsf
কপিরাইট © ২০১২ আমারবই.কম। সকল স্বত্ব সংরপ�ত। যথাযথ অনুমমাদন ছাড়া এ প্রকাশনার ককান অংশ কপি করা পনমেধ।

k∞PTJrTxhOv, ßuJYj-k∞ hMKa oMKh~J rKy~JPZ;∏ßxA k´v˜ j~jkuäPm, xMPTJouJ xoVJKojL ßrUJ ßhKUPujÇ ßhKUPuj, ãáhs ßTJou Trkuäm KjhsJPmPv
TPkJPu jq˜ yA~JPZ∏ßpj TáxMorJKvr CkPr ßT TáxMorJKv dJKu~J rJKU~JPZÇ oMUo§Pu TrxÄ˙JkPjr TJrPe, xMTáoJr rxkNet fJ’urJVrÜ SÔJir
BwKØjú TKr~J, oMÜJxhOv h∂PvseL KTKûjìJ© ßhUJ KhPfPZÇ FTmJr ßpj, KT xMU-˝kú ßhKU~J xM¬J ‰vmKujL Bw“ yJKxu∏ßpj FTmJr ß\qJ“˚Jr Ckr
KmhMq“ yAuÇ IJmJr ßxA oMUo§u kMæmt “ xMwKM ¬xMK˙r yAuÇ ßxA KmuJx-YJûuq-vNjq, xMwKM ¬xMK˙r KmÄvKfmwLt~J pMmfLr k´lu
á ä oMUo§u ßhKU~J
YªsPvUPrr YPã Ivs∆ mKyuÇ
YªsPvUr, ‰vmKujLr xMwMK¬xMK˙r oMUo§Pur xMªr TJK∂ ßhKU~J Ivs∆PoJYj TKrPujÇ nJKmPuj, ÍyJ~! ßTj IJKo AyJPT KmmJy TKr~JKZÇ F TáxMo
rJ\oMTPá a ßvJnJ kJAf∏vJ˘JjMvLuPj mq˜ msJ¯e kK§Pfr TáaLPr F rfú IJKjuJo ßTj? IJKj~J IJKo xMUL yA~JKZ, xPªy jJAÇ KT∂á ‰vmKujLr
fJyJPf KT xMU? IJoJr ßp m~x, fJyJPf IJoJr k´Kf ‰vmKujLr IjMrJV Ix÷m∏IgmJ IJoJr k´eP~ fJyJr k´e~JTJ–ãJ KjmJrPer x÷JmjJ jJAÇ
KmPvw, IJKo f xæthJ IJoJr V´∫ uA~J Kmmsf; IJKo ‰vmKujLr xMU TUj nJKm? IJoJr V´∫èKu fáKu~J kJKz~J, Foj jmpMmfLr KT xMU? IJKo KjfJ∂
IJ®xMUkrJ~e∏ßxA \jqA AyJPT KmmJy TKrPf k´mOK• yA~JKZuÇ FãPe IJKo KT TKrm? FA ßTîvxKûf kM˜TrJKv \Pu ßlKu~J Kh~J IJKx~J
roeLoMUk∞ KT F \Pjìr xJrnëf TKrm? KZ, KZ, fJyJ kJKrm jJÇ fPm KT FA KjrkrJKijL ‰vmKujL IJoJr kJPkr k´J~KÁ• TKrPm? FA xMTáoJr
TáxMoPT KT Ifí¬ ßpRmjfJPk hê TKrmJr \jqA mO∂YMqf TKr~JKZuJo?"
FA„k KY∂J TKrPf TKrPf YªsPvUr IJyJr TKrPf náKu~J ßVPujÇ krKhj k´JPf oLr oMj&xLr KjTa yAPf x’Jh IJKxu, YªsPvUrPT oMrKvhJmJh
pJAPf yAPmÇ jmJPmr TJ\ IJPZÇ

fífL~ kKrPòh : uPr¿ lÓr
ßmhV´JPor IKf KjTPa kMrªrkMr jJoT V´JPo AÓ AK§~J ßTJŒJKjr ßrvPor FTKa ãáhs TáKb KZuÇ uPr¿ lÓr fgJTJr lqJT&ar mJ TáKb~JuÇ uPr¿
I· m~Px ßoKr lÓPrr k´e~JTJ–ãJ~ yfJvõJx yA~J, AÓ AK§~J ßTJŒJKjr YJTKr ˝LTJr TKr~J mJñJuJ~ IJKx~JKZPujÇ FUjTJr AÄPr\KhPVr
nJrfmPwt IJKxPu ßpoj jJjJKmi vJrLKrT/ ßrJV \Pjì, fUj mJñJuJr mJfJPx AÄPr\KhPVr IgtJkyre ßrJV \KjìfÇ lÓr I·TJPuA ßx ßrJPV
IJâJ∂ yA~JKZPujÇ xMfrJÄ ßoKrr k´KfoJ fÅJyJr oj yAPf hNr yAuÇ FThJ KfKj k´P~J\jmvf” ßmhV´JPo KV~JKZPuj∏nLoJ kMÏKreLr \Pu k´lu
á ä
k∞˝„kJ ‰vmKujL fÅJyJr j~j-kPg kKzuÇ ‰vmKujL ßVJrJ ßhKU~J kuJA~J ßVu, KT∂á lÓr nJKmPf nJKmPf TáKbPf KlKr~J ßVPujÇ lÓr nJKm~J
nJKm~J Kx≠J∂ TKrPuj ßp, TaJ YPãr IPkãJ TJu Yãá nJu, FmÄ TaJ YMPur IPkãJ TJu YMu nJuÇ IT˛J“ fÅJyJr ˛re yAu ßp, xÄxJr-xoMPhs
˘LPuJT fÀeL ˝„k∏ xTPurA ßx IJvs~ V´ye TrJ T•tmq∏ßp xTu AÄPr\ FPhPv IJKx~J kMPrJKyfPT lÅJKT Kh~J, mJñJKu xMªrLPT F xÄxJr
xyJ~ mKu~J V´ye TPrj, fÅJyJrJ oª TPrj jJÇ IPjT mJñJKur ßoP~, ijPuJPn AÄPr\ nK\~JPZ,∏‰vmKujL TL nK\Pm jJ? lÓr TáKbr TJrTájP& T
xPñ TKr~J IJmJr ßmhV´JPo IJKx~J mjoPiq uMTJA~J rKyPujÇ TJrTáj& ‰vmKujLPT ßhKUu∏fJyJr VOy ßhKU~J IJKxuÇ
mJñJKur ßZPu oJP©A \M\M jJPo n~ kJ~, KT∂á FT FTKa Foj jÓ mJuT IJPZ ßp, \M\M ßhKUPf YJPyÇ ‰vmKujLr ßxA hvJ WKauÇ ‰vmKujL,
কপিরাইট © ২০১২ আমারবই.কম। সকল স্বত্ব সংরপ�ত। যথাযথ অনুমমাদন ছাড়া এ প্রকাশনার ককান অংশ কপি করা পনমেধ।


Related documents


cs
chandranath
untitled pdf document
panditmashai
bonkim uponyash somogro
datta


Related keywords