PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactcs.pdf


Preview of PDF document cs.pdf

Page 1 2 3 45689

Text preview


xMPm mJñJuJ ßmyJr S CKzwqJr IKikKf jmJm IJKu\J oLrTJPxo UÅJ oMPñPrr hMPVt mxKf TPrjÇ hMVot Piq, I∂”kMPr, rñoyPu, FT ˙JPj mz ßvJnJÇ
rJK©r k´go k´yr FUjS IfLf y~ jJAÇ k´PTJÔoPiq, xMrK†f yÿtqfPu, xMPTJou VJKuYJ kJfJÇ r\fhLPk Vº ‰fPu \ôJKuf IJPuJT \ôKuPfPZÇ
xMVº TáxMohJPor WsJPe VOy kKrkNKrf yA~JPZÇ KT⁄JPmr mJKuPv FTKa ãáhs o˜T Kmjq˜ TKr~J FTKa ãáhsTJ~J mJKuTJTíKf pMmfL v~j TKr~J èPu˜ÅJ
kKzmJr \jq pfú kJAPfPZÇ pMmfL x¬hvmwLt~J, KT∂á UætJTífJ, mJKuTJr jqJ~ xMTáoJrÇ èPu˜ÅJ kKzPfPZ, FT FTmJr CKb~J YJKy~J ßhKUPfPZ, FmÄ
IJkj oPj TfA KT mKuPfPZÇ TUj mKuPfPZ, ÍFUjS FPuj jJ ßTj?" IJmJr mKuPfPZ, ÍßTj IJKxPmj? yJ\Jr hJxLr oPiq IJKo FT \j
hJxLoJ©, IJoJr \jq Ff hNr IJKxPmj ßTj?" mJKuTJ IJmJr èPu˜ÅJ kKzPf k´m•
O yAuÇ IJmJr I· hNr kKz~JA mKuu, ÍnJu uJPV jJÇ nJu, jJA
IJxMj, IJoJPT ˛re TKrPuA f IJKo pJAÇ fJ IJoJPT oPj kKzPm ßTj? IJKo yJ\Jr hJxLr oPiq FT \j ‰m f jAÇ" IJmJr èPu˜ÅJ kKzPf IJr÷
TKru, IJmJr kM˜T ßlKuu, mKuu, ÍnJu, Bvõr ßTj Foj TPrj? FT \j ßTj IJr FT \Pjr kg ßYP~ kKz~J gJPT? pKh fJA BvõPrr AòJ, fPm
ßp pJPT kJ~, ßx fJPTA YJ~ jJ ßTj? pJPT jJ kJ~, fJPT YJ~ ßTj? IJKo ufJ yA~J vJumOPã CKbPf YJA ßTj?" fUj pMmfL kM˜T fqJV TKr~J
VJP©J™Jj TKruÇ KjP¨tJwVbj ãáhs o˜PT uK’f ná\ñrJKv-fáuq KjKmz TáKûf ßTvnJr hMKuu∏˝etrKYf xMVº-KmTLetTJrL Cöôu C•rL~
hMKuu∏fJyJr IñxûJuj oJ© VOyoPiq ßpj „Pkr frñ CKbuÇ IVJi xKuPu ßpoj YJûuq oJP© frñ CPb, ßfoKj frñ CKbuÇ
fUj, xMªrL FT ãáhs mLeJ uA~J fJyJPf ^ïJr Khu FmÄ iLPr iLPr, IKf oOh˝
M Pr VLf IJr÷ TKru∏ßpj ßvsJfJr nP~ nLfJ yA~J VJK~PfPZÇ
Fof xoP~, KjTa˙ k´yrLr IKnmJhj-v» FmÄ mJyTKhPVr kh±Kj fJyJr TetrPºs k´Pmv TKruÇ mJKuTJ YoKT~J CKb~J, mq˜ yA~J ÆJPr KV~J
hÅJzJAuÇ ßhKUu, jmJPmr fJ†JoÇ jmJm oLrTJPxo IJKu UÅJ fJ†Jo yAPf ImrfekNætT, FA VOyoPiq k´Pmv TKrPujÇ
jmJm IJxj V´ye TKr~J mKuPuj, ÍhujL KmKm, KT VLf VJK~PfKZPu?" pMmfLr jJo, ßmJi y~, ßhRufCPjúxJÇ jmJm fJyJPT xÄPãkJgt ÍhujL"
mKuPfjÇ F\jq ßkRr\j xTPuA ÍhujL ßmVo" mJ ÍhujL KmKm" mKufÇ
hujL uöJmjfoMUL yA~J rKyuÇ hujLr hMntJVqâPo jmJm mKuPuj, ÍfáKo pJyJ VJK~PfKZPu, VJS∏IJKo ÊKjmÇ"
fUj oyJPVJuPpJV mJKiuÇ fUj mLeJr fJr ImJiq yAu∏KTZMPfA xMr mÅJPi jJÇ mLeJ ßlKu~J hujL ßmyJuJ uAu, ßmyJuJS ßmxMrJ mKuPf uJKVu,
ßmJi yAuÇ jmJm mKuPuj, ÍyA~JPZ, fáKo CyJr xPñ VJSÇ" fJyJPf hujLr oPj yAu ßpj, jmJm oPj TKr~JPZj, hujLr xMrPmJi jJAÇ fJr
kr,∏fJr kr, hujLr oMU láKau jJ! hujL oMU láaJAPf Tf ßYÓJ TKru, KTZMPfA oMU TgJ ÊKju jJ∏KTZMPfA láKau jJ! oMU ßlJPa ßlJPa, ßlJPa
jJÇ ßoWJòjú KhPj ˙uToKujLr jqJ~, oMU ßpj ßlJPa ßlJPa, fmM ßlJPa jJÇ nLÀ˝nJm TKmr, TKmfJ-TáxMPor jqJ~, oMU ßpj ßlJPa ßlJPa, fmM ßlJPa
jJÇ oJKjjL ˘LPuJPTr oJjTJuLj T£JVf k´e~xP’JiPjr jqJ~, ßlJPa ßlJPa, fmM ßlJPa jJÇ
fUj hujL xyxJ mLeJ fqJV TKr~J mKuu, ÍIJKo VJK~m jJÇ"
jmJm KmK˛f yA~J K\ùJxJ TKrPuj, ÍßTj? rJV jJ KT?"
hÇ TKuTJfJr AÄPr\rJ ßp mJ\jJ mJ\JA~J VLf VJ~, fJyJA FTKa IJjJA~J ßhj, fPmA IJkjJr xoMPU kMjætJr VLf VJK~m, jKyPu IJr VJK~m
jJÇ
oLrTJPxo yJKx~J mKuPuj, ÍpKh ßx kPg TÅJaJ jJ kPz, fPm Imvq KhmÇ"
কপিরাইট © ২০১২ আমারবই.কম। সকল স্বত্ব সংরপ�ত। যথাযথ অনুমমাদন ছাড়া এ প্রকাশনার ককান অংশ কপি করা পনমেধ।