VGO 008143414 17 .pdf

File information


Original filename: VGO_008143414_17.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by / Oracle BI Publisher 11.1.1.6.12, and has been sent on pdf-archive.com on 02/11/2017 at 23:51, from IP address 89.74.x.x. The current document download page has been viewed 870 times.
File size: 347 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


VGO_008143414_17.pdf (PDF, 347 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


str. 1/2
Faktura VAT nr VGO/008143414/17 z dnia 02.11.2017
Typ faktury: ROZLICZENIOWA
Jednostka: 0047 I

Wystawca
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Region Mazowiecki
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

Nazwa banku:
Numer konta:
Numer klienta:
Numer NIP
Nabywca:

31.10.2017

Data sprzedaży:

Sprzedawca
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
NIP: 527-270-60-82

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
20 1030 1944 7356 1071 1411 1000
7114111000

ANNA KAPROŃ
UL. SANDOMIERSKA 13 LOK. 39
02 - 567 WARSZAWA

ANNA KAPROŃ
ul. Nowogrodzka 25 lok. 14
00-511 WARSZAWA

Rozliczenie punktu poboru:
Adres punktu poboru: ul. Bertolta Brechta 9 lok. 146, 03-472 WARSZAWARok umowny: 01.10.2017 - 30.09.2018
Grupa taryfowa: PGNiG: W-1.12T, OSD: W-1.1
Numer gazomierza: 12MUGG1,613000344139

Odczyt poprzedni:
Odczyt bieżący: Rzeczywisty

za okres
od
do
01.10.2017 31.10.2017
01.10.2017 31.10.2017
01.10.2017 31.10.2017
01.10.2017 31.10.2017
wartość akcyzy[zł]
0.00

Abonamentowa
Paliwo gazowe
Dystrybucyjna stała
Dystrybucyjna zmienna
[I] Razem sprzedaż

Suma [I]
Sprzedaż VAT 23%

61 [m3]
63 [m3] Zużycie:

na dzień 30.09.2017
na dzień 31.10.2017

Zużycie razem: 2 [m3]
Opłaty

Numer punktu poboru: 7114111927

Wsp. konwersji: 11.253

cena wartość
ilość
j.m. netto[zł] akcyzy[zł]
1,0000
mc
6.38000
23
kWh
0.09392
ZW
1,0000
mc
3.80000
23
kWh
0.04488
stawka VAT[%]
kwota VAT[zł]
23
3.08

Zużycie razem: 23 [kWh]

współ- stawka
czynnik VAT[%] wartość netto[zł]
23
6.38
23
2.16
23
3.80
23
1.03
wartość netto[zł] wartość brutto[zł]
13.37
16.45

wartość netto[zł]
13.37

kwota VAT[zł]
3.08

wartość brutto[zł]
16.45

13.37

3.08

16.45

Sprzedaż ogółem
Wartość faktury brutto
Saldo na dzień: 02.11.2017

8.57 zł

Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia
w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza nadpłatę.

2 [m3]

Wyliczenie kwoty do zapłaty
Bieżąca faktura
Do zapłaty
Termin płatności*

16.45

16.45 zł
16.45 zł
16.11.2017

*Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par.1 k.c.)

Forma płatności
Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Gotówka/przelew

str. 2/2
Faktura VAT nr VGO/008143414/17 z dnia 02.11.2017
Typ faktury: ROZLICZENIOWA
Jednostka: 0047 I

20 1030 1944 7356 1071 1411 1000

Data sprzedaży:

31.10.2017

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Mazowiecki
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Region Mazowiecki
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa

20 1030 1944 7356 1071 1411 1000

16.45

jed*sze*zł; czt*pię*gr

X

P

L

N

16.45

jed*sze*zł; czt*pię*gr

ANNA KAPROŃ
ANNA KAPROŃ
ul. Nowogrodzka 25 lok. 14
00 - 511 WARSZAWA
Faktura VAT nr: VGO/008143414/17
Termin płatności: 16.11.2017

ul. Nowogrodzka 25 lok. 14, 00 - 511 WARSZAWA

«($gg.+*®g.00]-®!`X+¬
080471711411100071141616611300016456

/KTR/
5007114111000711416166113
Faktura VAT nr:
VGO/008143414/17
Termin płatności: 16.11.2017

06


Document preview VGO_008143414_17.pdf - page 1/2

Document preview VGO_008143414_17.pdf - page 2/2

Related documents


vgo 008143414 17
faktura
9115091374
faktura vat 32 09 2014 1
faktura vat 32 09 2014 2
fv 14 gb 1802

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file VGO_008143414_17.pdf