krzyżówka 12 2017 (PDF)
File information


Title: Krzyżówka - Czerwiec 2016
Author: Kadok

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 14/11/2017 at 20:56, from IP address 176.115.x.x. The current document download page has been viewed 178 times.
File size: 374.46 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - krzyżówka-12-2017.pdf - Page 1/1

File preview


1

2

3

4

7

5

6

8
9

10

11

12
14

16

13

15
17

18

19
20

21
22

23

POZIOMO :
2). ...„Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i... przyszły przez Jezusa Chrystusa”...
(J 1, 17); 6). ...„... przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego”... (1 Kor 2, 10); 7). ...„A... Jego
chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu”... (Łk 2, 51); 8). ... „Jakże ciasna jest brama
i wąska..., która prowadzi do życia”... (Mt 7, 14); 9). Dobra o zbawieniu dokonanym przez Jezusa
Chrystusa; Ewangelia; 11). Tytuł Jezusa Chrysusa, władcy Wszechświata; 12). Pańska (“Ojcze nasz”),
której nauczył nas sam Pan Jezus; 14). Chrzciciel; patron Adwentu, prorok i poprzednik Pański; 16).
Grudniowa Święta; od jej dnia dawniej przepowiadano pogodę na cały kolejny rok; 17). Jedna z
dwóch kamiennych z Dekalogiem, które Bóg dał Izraelitom na górze Synaj; 20). ...„Potem przyjdź i...
swój ofiaruj”... (Mt 5, 24); 21). Anioł posłany do Maryi, by zwiastować Jej narodzenie Syna Bożego;
22). Pierworodny, którego dopuścił się człowiek przebywając w raju; był buntem przeciw mądrości i
dobroci Boga; 23). Marnotrawny z przypowieści Jezusa, będący symbolem grzesznika, który się
nawraca;
PIONOWO :
1). ...„Czyż... zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza?”... (Łk 11, 40); 2). ... „Przeto nie sądźcie
przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie...”... (1 Kor 4, 5); 3). Okres rozpoczynający kolejny rok liturgiczny;
czas radosnego przygotowania się do Bożego Narodzenia; 4). Przez niego przyszedł na świat grzech;
5). ... „Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu...”... (Mk 15, 19);
6). Król, z pokolenia którego pochodził Zbawiciel świata; 7). Święty, ulubieniec najmłodszych; patron
naszego zabytkowego kościoła; 10). Żona Adama, „matka wszystkich żyjących”; 13). ... „Czy może jest
czymś... złożona bożkom?”... (1 Kor 10, 19); 14).Starotestamentalne imię Boga, kóre On sam objawił i
które znaczy: Jestem, Który Jestem; 15). Łaskami słynący; Cudowny; 18). .... „Dlatego przez Niego
wypowiada się nasze..., Bogu na chwałę”... (2 Kor 1, 20); 19). ... „Będzie On wielki i będzie nazwany
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu... Jego praojca Dawida”... (Łk 1, 32).


Download krzyżówka-12-2017krzyżówka-12-2017.pdf (PDF, 374.46 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file krzyżówka-12-2017.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000697269.
Report illicit content