krzyżówka 12 2017 .pdf

File information


Original filename: krzyżówka-12-2017.pdf
Title: Krzyżówka - Czerwiec 2016
Author: Kadok

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 14/11/2017 at 20:56, from IP address 176.115.x.x. The current document download page has been viewed 178 times.
File size: 366 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


krzyżówka-12-2017.pdf (PDF, 366 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


1

2

3

4

7

5

6

8
9

10

11

12
14

16

13

15
17

18

19
20

21
22

23

POZIOMO :
2). ...„Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i... przyszły przez Jezusa Chrystusa”...
(J 1, 17); 6). ...„... przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego”... (1 Kor 2, 10); 7). ...„A... Jego
chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu”... (Łk 2, 51); 8). ... „Jakże ciasna jest brama
i wąska..., która prowadzi do życia”... (Mt 7, 14); 9). Dobra o zbawieniu dokonanym przez Jezusa
Chrystusa; Ewangelia; 11). Tytuł Jezusa Chrysusa, władcy Wszechświata; 12). Pańska (“Ojcze nasz”),
której nauczył nas sam Pan Jezus; 14). Chrzciciel; patron Adwentu, prorok i poprzednik Pański; 16).
Grudniowa Święta; od jej dnia dawniej przepowiadano pogodę na cały kolejny rok; 17). Jedna z
dwóch kamiennych z Dekalogiem, które Bóg dał Izraelitom na górze Synaj; 20). ...„Potem przyjdź i...
swój ofiaruj”... (Mt 5, 24); 21). Anioł posłany do Maryi, by zwiastować Jej narodzenie Syna Bożego;
22). Pierworodny, którego dopuścił się człowiek przebywając w raju; był buntem przeciw mądrości i
dobroci Boga; 23). Marnotrawny z przypowieści Jezusa, będący symbolem grzesznika, który się
nawraca;
PIONOWO :
1). ...„Czyż... zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza?”... (Łk 11, 40); 2). ... „Przeto nie sądźcie
przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie...”... (1 Kor 4, 5); 3). Okres rozpoczynający kolejny rok liturgiczny;
czas radosnego przygotowania się do Bożego Narodzenia; 4). Przez niego przyszedł na świat grzech;
5). ... „Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu...”... (Mk 15, 19);
6). Król, z pokolenia którego pochodził Zbawiciel świata; 7). Święty, ulubieniec najmłodszych; patron
naszego zabytkowego kościoła; 10). Żona Adama, „matka wszystkich żyjących”; 13). ... „Czy może jest
czymś... złożona bożkom?”... (1 Kor 10, 19); 14).Starotestamentalne imię Boga, kóre On sam objawił i
które znaczy: Jestem, Który Jestem; 15). Łaskami słynący; Cudowny; 18). .... „Dlatego przez Niego
wypowiada się nasze..., Bogu na chwałę”... (2 Kor 1, 20); 19). ... „Będzie On wielki i będzie nazwany
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu... Jego praojca Dawida”... (Łk 1, 32).


Document preview krzyżówka-12-2017.pdf - page 1/1


Related documents


krzy wka 12 2017
wywy szona pozycja 1
mariusz jan gosi ski nienawi
statutlso
usarz w
szubarczyk

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file krzyżówka-12-2017.pdf