PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactKurs statistike .pdf


Original filename: Kurs-statistike.pdf
Author: Vladimir Papric

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 17/11/2017 at 11:57, from IP address 185.10.x.x. The current document download page has been viewed 426 times.
File size: 346 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


KURS IZ STATISTIKE
Osnovni pojmovi statistike, osnove statističkog programa za obradu podataka

SPSS
SADRŽAJ KURSA
Sadržaj kursa obuhvata osnovne pojmove statistike, uzorak, varijable, skale merenja; deskriptivnu statistiku (mere
centralne tendencije i mere varijabilnosti); grafički prikaz podataka; testiranje hipoteza (nulta i alternativna hipoteza,
alfa i beta greška); odabir adekvatnih statističkih tehnika, parametrijske i neparametrijske testove. Polaznici će se
upoznati sa svim navedenim oblastima kroz teoriju i realne primere koristeći paket za statističku obradu podataka
SPSS.

OČEKIVANI ISHODI
Polaznici će nakon kursa biti sposobni da samostalno kreiraju matricu u SPSS-u, unesu podatke i pripreme ih za
obradu. Naučiće da adekvatno primene odgovarajuće statističke testove u zavisnosti od prirode podataka, savladaće
osnovne deskriptivne metode, kao i metode statistike zaključivanja u SPPS-u i naučiće da interpretiraju dobijene
rezultate.

REALIZACIJA KURSA
Broj časova: Časovi će se realizovati tokom tri vikenda, ukupno 30 sati
1. 25.11 - 26.11 (12:00h - 17:00h)
2. 02.12 - 03.12 (12:00h - 17:00h)
3. 09.12 - 10.12 (12:00h - 17:00h)
Časovi će se realizovati u malim grupama, 5-8 polaznika.

REALIZATOR
Akademija neformalnog obrazovanja

CENA KURSA
15.000 RSD

LINK ZA PRIJAVU → https://goo.gl/forms/G81trkgwZvAi6wWu1

info: statistikakurs@gmail.com


Document preview Kurs-statistike.pdf - page 1/1

Related documents


kurs statistike
lesson plan
lesson plan
prediksi skor bola terakurat
24 agus santoso
70 harmi sugiarti


Related keywords