PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactLesson plan .pdf


Original filename: Lesson-plan.pdf
Author: NatasaNinic

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 17/11/2017 at 11:13, from IP address 185.10.x.x. The current document download page has been viewed 420 times.
File size: 267 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


KURS IZ STATISTIKE
Osnovni pojmovi statistike, osnove statističkog programa za obradu podataka SPSS

SADRŽAJ KURSA
Sadržaj kursa obuhvata osnovne pojmove statistike, uzorak, varijable, skale merenja; deskriptivnu
statistiku (mere centralne tendencije i mere varijabilnosti); grafički prikaz podataka; testiranje hipoteza
(nulta i alternativna hipoteza, alfa i beta greška); odabir adekvatnih statističkih tehnika, parametrijske i
neparametrijske testove. Polaznici će se upoznati sa svim navedenim oblastima kroz teoriju i realne
primere koristeći paket za statističku obradu podataka SPSS.

OČEKIVANI ISHODI
Polaznici će nakon kursa biti sposobni da samostalno kreiraju matricu u SPSS-u, unesu podatke i
pripreme ih za obradu. Naučiće da adekvatno primene odgovarajuće statističke testove u zavisnosti od
prirode podataka, savladaće osnovne deskriptivne metode, kao i metode statistike zaključivanja u SPPS-u
i naučiće da interpretiraju dobijene rezultate.

REALIZACIJA KURSA
Broj časova: Časovi će se realizovati tokom tri vikenda, ukupno 30 sati
1. 25.11 - 26.11 (12:00h - 17:00h)
2. 02.12 - 03.12 (12:00h - 17:00h)
3. 09.12 - 10.12 (12:00h - 17:00h)
Časovi će se realizovati u malim grupama, 5-8 polaznika.

CENA KURSA
15000 RSD


Document preview Lesson-plan.pdf - page 1/1

Related documents


lesson plan
kurs statistike
lesson plan
hrono zdrava ishrana
rad za kongres konacna verzija
prediksi skor bola terakurat


Related keywords