Seminarium 23.listopada.2017 .pdf

File information


Original filename: Seminarium 23.listopada.2017.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CC (Windows) / Adobe PDF Library 10.0.1, and has been sent on pdf-archive.com on 17/11/2017 at 16:01, from IP address 78.10.x.x. The current document download page has been viewed 187 times.
File size: 195 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Seminarium 23.listopada.2017.pdf (PDF, 195 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Katedra Studiów Wschodnich KUL , Katedra Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczych KUL, Fundacja Konrada Adenauera
Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”
zapraszają na
międzynarodowe seminarium naukowe

Trójmorze:
geopolityczne uwarunkowania
i nowy model regionalnej współpracy
23 listopada (czwartek) 2017 roku
godz. 11.00–13.00
Miejsce: Collegium Jana Pawła II, sala C-618

Otwarcie seminarium:
Prof. Andrzej Podraza, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw
Międzynarodowych KUL
Vasyl Pavlyuk, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie

Sesja naukowa (okrągły stół):
Moderatorzy: dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, dr hab. Bartosz Jóźwik
Dr Paweł Ukielski, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Dominik Jankowski, naczelnik, Wydział OBWE i Wschodniego Wymiaru Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Prof. Waldemar Paruch, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doradca
Marszałka Sejmu RP
Prof. Oleh Soskin, dyrektor Instytutu Transformacji Społeczeństwa, kierownik Katedry
Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Narodowej Akademii Zarządzania, Kijów
Prof. Andrzej Podraza, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw
Międzynarodowych KUL
Prof. Oleh Zarubinskyj, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy w latach 1998-2012,
dyrektor Ukraińskiego Instytutu Badań nad Ekstremizmem, Kijów, Ukraina
Serhij Tatusiak, przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Pozarządowej
„Ukraina-Polska-Niemcy”, Ukraina
Andriy Kavunets, dyrektor Euroregionu «Дністер” (Dniestr), Ukraina
Dr Artur Adamczyk, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski

Organizacja: dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, dr hab. Bartosz Jóźwik


Document preview Seminarium 23.listopada.2017.pdf - page 1/1


Related documents


seminarium 23 listopada 2017
konferencja 2017
program konferencji koronacje wizerunku matki bo ej
stanis awa michalik
okres i wojny wiatowej notatki historia polski
iwuam plan zaj na semestr zimowy 2017 2018 pdf

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Seminarium 23.listopada.2017.pdf