20170403171041 iddianame.pdf


Preview of PDF document 20170403171041-iddianame.pdf

Page 1 2344658

Text preview


26/05/1972 doğumlu
: 15-EDĠP ZENGĠN, NĠYAZĠ Oğlu FATMA'dan olma,
30/05/1971 doğumlu
: 16-EMRAH SAPA, ĠSMAĠL Oğlu AYġE'den olma,
25/10/1987 doğumlu
: 17-ERKAN YĠĞĠT, NAHĠT Oğlu PERĠHAN'dan olma,
02/03/1981 doğumlu
: 18-EROL ĠNCE, AHMET Oğlu GÜLġAN'dan olma,
01/09/1968 doğumlu
: 19-EYYÜP OĞUZ, TEVFĠK oğlu PENBE'den olma,
24/05/1971 doğumlu
: 20-FARUK DEMĠR, FAYĠK Oğlu NAġĠDE'den olma,
26/02/1965 doğumlu
: 21-FERAMĠL FERHAT KAYA, SĠNAN Oğlu
ġENGÜL'den olma, 31/07/1988 doğumlu
: 22-FERHAT KOÇ, MUSTAFA oğlu NEJLA'dan olma,
20/09/1987 doğumlu
: 23-FEVZĠ BAġARAN, HÜSEYĠN oğlu SANĠYE'den
olma, 05/07/1985 doğumlu
: 24-FĠKRET METĠN ÖZTÜRK, BAYRAM oğlu
HANUME'den olma, 15/09/1965 doğumlu
: 25-GÜLġAH GÜLER, HÜSEYĠN kızı EMĠNE'den
olma, 01/11/1992 doğumlu
: 26-HAKAN GÜLġEN, ZEKAYĠ oğlu
MUZAFFER'den olma, 10/01/1973 doğumlu
: 27-HAKAN YORULMAZ, ĠSMAĠL oğlu
HAMĠDE'den olma, 15/07/1988 doğumlu
: 28-HALĠL HAMURYEN, MUSTAFA oğlu
MÖSĠNE'den olma, 20/12/1977 doğumlu
: 29-HALĠT GÜLSER, ÖMER oğlu EMĠġ'DEN olma,
15/03/1987 doğumlu
: 30-HASAN YILMAZ, OSMAN oğlu RAZĠYE'den
olma, 10/12/1972 doğumlu
: 31-HURġUT UZEL, AHMET Oğlu GÜLDANE'DEN
olma, 24/01/1972 doğumlu
: 32-HÜSEYĠN GORAL, MAHMUT oğlu
MELAHAT'DEN olma, 17/04/1990 doğumlu
: 33-KÖKSAL KAġALTI, HÜSEYĠN Oğlu SATI'dan
olma, 25/10/1979 doğumlu
: 34-KÜBRA DOĞANAY, HARUN kızı HĠKMET'den
olma, 08/11/1993 doğumlu
: 35- LOKMAN BĠÇĠNCĠ, RECEP oğlu
GÜLDALĠ'DEN olma, 22/10/1991 doğumlu
: 36-LÜTFÜ GÜLġEN, NĠZAMĠ oğlu HALĠME'den
olma, 25/09/1953 doğumlu
: 37- MEHMET DEMĠR, AHMET oğlu FATMA'DAN
olma, 15/03/1985 doğumlu
2