20170403171041 iddianame.pdf


Preview of PDF document 20170403171041-iddianame.pdf

Page 1 2 3 4564658

Text preview


olma, 04/02/1975 doğumlu
: 62- SAMET CANTÜRK, FETHĠ Oğlu CEMĠLE'den
olma, 28/06/1996 doğumlu
: 63- SEHER YAġAR, VEYSEL Kızı DĠLEK'den olma,
13/07/1992 doğumlu
: 64- SERKAN GÖKER, BURHAN Oğlu FATMA'den
olma, 17/08/1977 doğumlu
: 65- SEVDA GÜNGÖR, MEHMET Kızı NURAL'den
olma, 18/11/1989 doğumlu
: 66- SEYĠT AHMET ÇAKIR, ġAHĠN Oğlu
AYĠġE'den olma, 23/09/1990 doğumlu
: 67- TURGUT SOLAK, HAYATĠ Oğlu SEKÜRE'den
olma, 16/09/1979 doğumlu
: 68- UFUK BAYSAN, RAMAZAN Oğlu HANĠFE'den
olma, 03/07/1974 doğumlu
: 69- ÜMĠT GÜDER, ARĠF Oğlu ZELĠHA'den olma,
10/09/1953 doğumlu
: 70- VELĠT BEKDAġ, ABDÜLKADĠR Oğlu
LEYLA'den olma, 30/12/1986 doğumlu
: 71- YAKUP KOZAN, MĠKDAT Oğlu FETHĠYE'den
olma, 19/02/1974 doğumlu,
: 72- YAKUP SÜRÜCÜ, ĠBRAHĠM Oğlu ÇĠĞDEM'den
olma, 20/11/1987 doğumlu
: 73- YASĠN YILMAZ, EYYUP Oğlu HATĠCE'den
olma, 27/01/1981 doğumlu
: 74- YASĠN BAHADIR YÜCE, HASAN RAġĠT Oğlu
ZEHRA'den olma, 10/10/1984 doğumlu
: 75- YUNUS UĞUR, RAMAZAN Oğlu ASĠYE'den
olma, 09/08/1990 doğumlu
: 76- ZAFER KOYUNCU, DOĞAN Oğlu
NAZMĠYE'den olma, 16/07/1971 doğumlu
: 77- ZEYNEP SAĞIR, OSMAN Kızı EMĠNE'den
olma, 30/03/1979 doğumlu

MÜġTEKĠLER
VEKĠLĠ

VEKĠLĠ
VEKĠLLERĠ

:1-) Recep Tayyip ERDOĞAN: Sayın CumhurbaĢkanı.
: Av. Dr. Hüseyin AYDIN-Ankara Barosu
:2-)ĠSMAĠL KAHRAMAN, Sayın Türkiye Büyük
Millet Meclisi BaĢkanı.
:3-)Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlığı.
: Ġsmail YEġĠL-BaĢbakanlık Hukuk Hizmerleri BaĢkanı.
: 4-) Bekir BOZDAĞ: Sayın Adelet Bakanı
: Av.Dr.Hüseyin Aydın-Ankara Barosu
Av. Alperen Bozdağ-Ankara Barosu
Av.Muhammet Aydın-Ankara Barosu
4