260156806 Sprawdziany PP.pdf


Preview of PDF document 260156806-sprawdziany-pp.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7

Text preview


Klucz do testów

ab

Komunikacja interpersonalna
Oczekiwana odpowiedź

Nr
zad.

grupa A

grupa B

Kryterium punktowania

1.

a, c

a, c

1 p. za zaznaczenie dwóch
prawidłowych odpowiedzi

2.

Od góry: P, P, F, F.

Od góry: F, F, P, P.

1 p. za każde dwie prawidłowe odpowiedzi; razem 2 p.

3.

Od góry: role interpersonalne, role decyzyjne, role informacyjne.

Od góry: strateg, wykonawca, lider zespołu.

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 3 p.

4.

Nie jest to odmowa asertywna, ponieważ
brak w niej stanowczości (o czym świadczy
użycie słowa „raczej”). Osoba, która oczekuje pomocy, po takiej odmowie wie, że może
jeszcze liczyć na nią.

Jest to odmowa asertywna, ponieważ charakteryzuje ją stanowczość. Osoba oczekująca na wspólne wyjście do kina otrzymała
bezpośrednią i uczciwą odpowiedź.

2 p. za prawidłową, pełną
odpowiedź;
1 p. za niepełną odpowiedź

5.

a – B, b – C, c – A 

a – C, b – B, c – A

1 p. za dwie prawidłowe
odpowiedzi,
2 p. za trzy prawidłowe
odpowiedzi

6.

Od góry: AS, U, AS, AG.

Od góry: AS, U, U, AG.

1 p. za każde dwie prawidłowe odpowiedzi; razem 2 p.

7.

a

c

1 p. za prawidłową odpowiedź

8.

Od góry: 2, 1, 3, 5, 4, 6.

Od góry: 6, 1, 2, 4, 5, 3.

1 p. za każde dwie prawidłowe odpowiedzi; razem 3 p.

9.

np. hałas, zmęczenie fizyczne nadawcy lub
odbiorcy, sprzeczność komunikatów, silne
emocje

np. należy być dobrze przygotowanym
merytorycznie, nie należy dać się ponosić
emocjom, nie należy zgadzać się na pierwszą otrzymaną ofertę, należy stopniowo
ustępować

1 p. za każde dwa prawidłowe przykłady; razem 2 p.

10.

Kolejno od góry:
wyszukiwanie wariantów rozwiązań problemu, realizacja (wdrożenie) decyzji, ocena
wyboru i ewentualna korekta decyzji.

Kolejno od góry: projektowanie, ocena
wariantów rozwiązań wg przyjętych kryteriów,
realizacja (wdrożenie) decyzji.

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 3 p.

11.

Zalety:
np. decyzja podejmowana jest dość szybko,
jednoznacznie określona odpowiedzialność
za podjętą decyzję.
Wady:
np. niewielka liczba rozważanych wariantów
rozwiązań, decyzja podejmowana jest na
podstawie małej ilości informacji.

Zalety:
np. decyzja podejmowana jest na podstawie
dużej ilości informacji, co daje duże prawdopodobieństwo wyboru najlepszego rozwiązania.
Wady:
np. decyzja podejmowana jest dość długo,
koszty procesu decyzyjnego są wysokie.

1 p. za każde dwie prawidłowe odpowiedzi; razem 2 p.

12.

np. konflikt wartości, konflikt interesów

np. konflikt strukturalny, konflikt racji

1 p. za dwie prawidłowe
odpowiedzi

13.

a) manipulacyjne
b) mediacje
c) nie musi
d) twarde

a) negocjacyjne
b) arbitraż
c) rzeczowe
d) arbitraż

1 p. za każde dwa prawidłowe podkreślenia; razem 2 p.

14.

Od góry:
„dokręcanie śruby”, manipulowanie czasem,
ataki osobiste.

Od góry:
„nagroda w raju”, manipulowanie czasem,
„próbny balon”.

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 3 p.

15.

1. racji
2. kobieta
3. konflikt
4. kanał
Hasło: rola (społeczna).

1. konflikt
2. upał
3. mimika
4. kanał
Hasło: luka (informacyjna).

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 4 p.