rezygnacja NC+ ogólny .pdf

File information


Original filename: rezygnacja NC+ ogólny.pdf
Author: Piotr Flisowski

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 05/12/2017 at 11:38, from IP address 188.146.x.x. The current document download page has been viewed 20843 times.
File size: 184 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


rezygnacja NC+ ogólny.pdf (PDF, 184 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


……………………………………
(miejscowość, data)
………………………………….
(imię, nazwisko)
………………………………….
………………………………….
(adres)
………………………………….
(numer telefonu)
………………………………….
(numer abonenta)
NC+
02-100 Warszawa
Skrytka pocztowa 8

REZYGNACJA Z UMOWY O ABONAMENT
Niniejszym oświadczam, że nie zamierzam kontynuować umowy o abonament w związku z brakiem
dostępności kanału Universal Channel HD od dnia 1 stycznia 2018 r., który był kanałem
gwarantowanym. Wnoszę o rozwiązanie od dnia 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z otrzymanymi
informacjami ostatnim dniem trwania umowy z Państwem to 31 grudnia 2017 r.

……………………………….
(podpis)


Document preview rezygnacja NC+ ogólny.pdf - page 1/1


Related documents


rezygnacja nc og lny
umowa gurmet 20
umowa zawodnika
regulamin
sr torun i c 1430 16 mbank unw
so w w oc awku sygn i c 152 16

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file rezygnacja NC+ ogólny.pdf