PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactCihad Fıkhı .pdf


Original filename: Cihad Fıkhı.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by Adobe InDesign CC 2015 (Windows) / Adobe PDF Library 15.0, and has been sent on pdf-archive.com on 10/12/2017 at 20:08, from IP address 178.156.x.x. The current document download page has been viewed 478 times.
File size: 4.1 MB (50 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Mukaddime
Hamd Âlemlerin rabbi olan Allah’a olsun. Ona hamd eder, ondan yardım
ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerimizden
ona sığınırız. Kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de
saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Allah’tan başka ilah olmadığına,
tek olduğuna ve hiçbir ortağı olmadığına şahitlik ederim. O ki yüce
kitabında şunları söyler:
“(Ey müminler!) Gerek hafif, gerek ağır olarak savaşa çıkın, 3
mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz,
bu sizin için daha hayırlıdır.” [Tevbe, 41]
“Allah mü’minlerden, mallarını ve canlarını, kendilerine cennet
karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar,
öldürürler ve öldürülürler. Allah, bunu Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da
kesin olarak va’adetmiştir. Allah’tan daha çok sözünü yerine getiren
kim vardır! O halde O’nunla yapmış olduğunuz bu alış verişinizden
dolayı sevinin. İşte bu, büyük kazançtır.” [Tevbe, 111]
Salât ve selam kıyamete yakın bir zamanda sırf Allah’a kulluk yapılsın
diye kılıçla gönderilen Peygamberimiz Muhammed’in g üzerine olsun.
O ki; kendisinden sahih bir rivayetle şunlar nakledilmiştir:
“İşin başı islam, direği namaz ve zirvesi de cihattır.” [Tirmizi bunu
rivayet etmiştir.]

Aynı şekilde salât ve selam onun ehline, sahabesine, onun hidayetiyle
hidayet bulana ve kıyamet gününe kadar onun sünnetini takip edenin
üzerine olsun.
Ve sonra;
Allah b, İslam Devleti karargâhlarında ve şerii okullarında cihad fıkhıyla
ilgili bu kısa araştırmayı hazırlanmasını bize kolaylaştırdı. Bunun
her okuyucu, talebe, yeni başlayan ve ders gören herkesime kolay ve
anlaşılır olmasına özen gösterdik. Allah yolunda cihad edip ribat tutan
tüm kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli konuları buraya
aktardık.
Burada aktarmış olduğum doğrular tek olan Allah’tandır. Eğer bir hata,
eksiklik veya karışıklık varsa o da nefsimden ve şeytandandır. Allah’tan
beni bağışlamasını ve affetmesini diliyorum. Çünkü o çokça affeden
ve çok merhametli olandır. Allah’tan bu amelimi sırf kendi rızası için
4 kılmasını ve tüm mücahidlere fayda vermesini diliyorum.
Araştırmacı

Cihadın Tanımı
Cihad için yapılan çokça tanımlar vardır. Biz bir kaç tanesini buraya
aktaracağız.
İlk Olarak Sözlük Anlamı:
Cahede, cihad, mucahede katele el-aduvve ve cahede fi sebilillah
(Allah yolunda düşmanlarla savaştı ve cihad etti.) bu kelime “cehd”
5
kelimesinden türemektedir. Bu ise meşakkat ve güç demektir.
Lisan El-Arab kitabında:
Cihad: Savaşta imkânlarını, dilini veya güç yetirebildiği herhangi bir
şeyini kullanmasıdır.1
İkinci Olarak Terim Anlamı:
Kâfirleri öldürmede gayretini sarf etmesidir.2

1
2

Lisan El-Arab, 3/134, chd maddesi.
Ehser El-Muhtesirat, 1/1.

Cihad’ın Farz Olmasının Hikmetleri
Allah yolunda cihadın birçok hikmetleri ve büyük gayeleri bulunmaktadır.
Bunu özelde Allah yolunda cihad edenler anlayıp ve bilirken genelde de
cihadı ve mücahidlerin hayatını okuyanlar bilir.
Biz bunların bir kaç tanesini burada zikredeceğiz:
6

1. Allah’ın c emretmiş olduğu bu büyük farzı, bizzat Resulü Muhammed
g, ashabı ve bu yolda onları kıyamete kadar takip edecek olanlar
tatbik etmişlerdir. Çünkü bu amellerin en faziletlilerindendir.
Belki Müslümanın ibadet olarak yapacağı en faziletli ibadettir.
Kur’an ve sünnette cihadın emri ve teşvikine, fazileti ve ibadetler
arasındaki yüksek derecesine, Allah yolunda cihad edenlere Allah’ın
c hazırlamış olduğu şeylere dair bir çok delil vardır. Nitekim
Allah c şöyle buyurmaktadır. “Allah mü’minlerden, mallarını ve
canlarını, kendilerine cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü
onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Allah,
bunu Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da kesin olarak va’adetmiştir.
Allah’tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır! O halde
O’nunla yapmış olduğunuz bu alış verişinizden dolayı sevinin.
İşte bu, büyük kazançtır.”1
2. Cihad ile zulüm def edilir, hak sahibine hakkı verilir, fesad ve yıkım
engellenir. “Eğer Allah’ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü
diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü altüst olurdu.”2
1
2

Tevbe, 111.
Bakara, 251.

3. Cihad, Müslümanların siyasi varlığını ve izzetini muhafaza eder.
Aynı zamanda zayıf kimselere yardımı da içerir. “Size ne oldu da
Allah yolunda ve “Rabbimiz! Bizi, halkı zalim olan bu şehirden
çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı
yolla!” diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda
savaşmıyorsunuz!”1
4. İkiyüzlü münafıkları, samimi ve samimi olmayan mü’minleri ortaya
çıkarır. “Allah müminleri, şimdi içinde bulunduğunuz durumda
bırakacak değildir, pis olanı temiz olandan ayıracaktır.”2
5. Cihad amellerin en faziletlisidir. Buhari ve Müslim Abdullah bin
Mesud’tan h şunu rivayet ettiler. Abdulah bin Mesud: “Peygamber
efendimize en faziletli amel hangisidir diye sorudu. Resulullah g:
“Vaktinde kılınan namazdır” dedi. Daha sonra hangisidir dedim.
“Anne babaya iyi davranmandır.” Dedi. Daha sonra hangisidir
dedim. “Allah yolunda cihaddır.” Dedi.3 ”4
7

1
2
3
4

Nisa, 75.
Al-i İmran, 179.
Buhari, Hadis No:2782; Müslim, Hadis No:85.
Tehzibu Meşari El-Eşvak ila Musarii El-Uşak, 43.

Cihadın Farziyetinin Merhaleleri
Soru: Cihad, bizden önceki peygamberlerin şeriaatlerinde var mıydı?
Cevap: Cihad büyük bir ibadettir. Bizim şeriatimizde olduğu gibi bizden
önceki şeriatlerde de bulunuyordu. Musa n, beni israilden putlara
tapan bir takım müşriklerle savaşmıştır.
Bunun Delili: “Dediler ki, ‘Ey Musa, onlar orada olduğu sürece biz
8 oraya kesinlikle girmeyiz. Git sen Rabbin ile birlikte savaş, biz burada
kalıyoruz.’ ”1
Peygamber Efendimiz döneminde cihadın merhaleleri ise:
Peygamber Efendimiz Medine’ye hicret etmeyene kadar kâfirlere karşı
savaşla emrolunmadı. Ancak affetme, müsamaha gösterme, eziyetlere
katlanma, en güzel şekliyle mücadeleyle ve sabretmekle emrolundu.
“Müşriklerin senin için dediklerine sabret, yanlarından güzel bir
şekilde ayrıl.”2 başka bir ayette : “Şimdilik onlara güzel muamele et.”3
başka bir ayette ise: “(Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel
öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!”4
Şeyhulislam İbni Teymiyye r:
Peygamber Efendimiz g, ilk dönemlerde kâfirlere karşı Kur’an-ı Kerim’le
1
2
3
4

Maide, 24.
Muzemmil, 10.
Hicr, 85.
Nahl, 125.


Related documents


cihad f kh
nazarduasi
akideninen onemlibolumleriileilgilifaydali notlar
orjinal lida1558
lida zayiflama hapi kullanici yorumlari1494
g ybet dildir kinci bask 29 01 2014


Related keywords