PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactİslam Devleti Emirlerine ve Askerlerine 30’ar Tavsiye .pdf


Original filename: İslam Devleti Emirlerine ve Askerlerine 30’ar Tavsiye.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by Adobe InDesign CC 2015 (Windows) / Adobe PDF Library 15.0, and has been sent on pdf-archive.com on 10/12/2017 at 20:08, from IP address 178.156.x.x. The current document download page has been viewed 632 times.
File size: 2.3 MB (92 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬

Eserin Adı: İslam Devleti Emirlerine ve Askerlerine 30’ar Tavsiye
Müellif: Şeyh Ebu Hamza El-Muhacir
Yayına Hazırlayan: Al Hayat Medya | Türkçe Masası
Kapak Tasarım: Al Hayat Medya | Türkçe Masası Grafik Departmanı
Mizanpaj ve Tashih: Al Hayat Medya | Türkçe Masası
Basım Yılı: H. 1437 | M. 2016
Basım Yeri: İslam Devleti Himmet Ofisi Matbaaları

Himmet Ofisi’nin Önsözü:
Hamd, Allah’a mahsustur. Salat ve selam Allah
Resulü’ne, ehline, ashabına ve izinden gidenlere
olsun. Ve sonra:
Eğer bir kelimeden kan damlamıyorsa o kelime,
insanların kalplerine ulaşıp onu hareket ettiremez
ve bir şeye itemez. Her ne zaman kelime
yaşarsa, insanın kalbi de canlı olur. Ama sadece
ağızlardan doğup dillerle söylenen, uğrunda
hiçbir fedakarlık yapılmayan kelimeler zaten
ölü doğmuştur.1 Mücahid kardeşim! Sana, İslam
Devleti’nin liderlerinin biri olan, kanı Mezopotamya
topraklarında akan, sözleri ayaklanıp kendisini
sevenlerin kalplerinde yaşayan -Allah’ın izniyleşehid, bakan Ebu Hamza El Muhacir’in kalbinden
çıkan; nurdan kelimeler seçtik.
Şeyhin r öldürülmesinden beş yıl sonra Allahu
Teala, şeyhin, İslami Hilafetin binasını kuran
evlatları ve kardeşlerinin faydalanması ve onun
üzerine terbiye olmaları için “İslam Devleti
1 Seyyid Kutub’un r Dirâsâtun İslamiyye kitabından bir
sözü.
4

Emirlerine ve Askerlerine 30’ar Tavsiye” mesajının
Himme Ofisi’nin matbaalarında basılmasını
kolaylaştırdı. Allah’tan, muhacirin yazdıklarını
hasenat mizanında kılmasını, bu tavsiyelerin
gerek emirler gerek askerler olarak mücahidlere
fayda vermesini niyaz ediyoruz.

5

Müellifin Önsözü
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Hamd, Allah’a mahsustur. Salat ve selam Allah
Resulü’ne, ehline ve ardından gidenlere olsun. Ve
sonra:
Ey mücahid kardeşim:
Bu, senin için adamların ağızlarından ve kitapların
içinden topladığım bazı nasihatlerdir. Hikmet
iddiasında bulunmuyorum. Allah’tan bunu, benim
için de sizler için de faydalı kılmasını diliyorum.
Allah kastı en iyi bilendir.
Ebu Hamza El Muhacir
Ramazan’ın başı 1428 H.

6

Emirlere
Tavsiyeler


Related documents


slam devleti emirlerine ve askerlerine 30 ar tavsiye
nebevi devlet
konstantiniyye5
konstantiniyye2
konstantiniyye1
cihad f kh


Related keywords