Present Perfect Tense.pdf


Preview of PDF document present-perfect-tense.pdf

Page 1 2 34587

Text preview


GENEL ĠHTĠYATLAR VE LABORATUVAR HAZIRLANMASINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ
GEREKENLER
1- İlk hata son hatadır.
2- Eğitim alan şahıslar müderrisin gözetimi altında olmalıdır.
3- Laboratuvar ya da deney odası, malzemelerin kırılmalarına sebep oldukları için
hayvanlardan uzak olmalıdır.
4- Laboratuvarın zemini kaygan olmamalı aksine mat olmalıdır. Bu şekilde malzemelerin
düşüp kırılması engellenmiş ve eğitim alan şahısların çalışmaları güvenli hale
getirilmiş olur.
5- Laboratuvarın hava dolaşımını sağlayan havalandırma, aspiratör veya pervane olmalı
ya da üzeri açık bir alanda çalışmalar yapılmalıdır.
6- Her maddenin üzerinde o maddenin ismi, özellikleri, tehlikeli olup olmadığını belirten
genel bilgiler yazılmalıdır.
7- Birbirine yakın olmaları tehlike arz eden maddeler mümkün olduğunca birbirlerinden
uzakta tutulmalıdır. Örneğin asitler ile ana patlayıcı yapımında kullanılan maddeler.
8- Her hangi bir kaza sonucunda acil müdahale için gerekli olan malzemeler hazırlanıp
ilk yardım çantasında hazır bekletilmelidir.
9- İlk yardım çantasında olacak belli başlı malzemeler şunlardır:
A. Yanık ve yara kremi.
B. Nefes alamama, boğulma ve zehirlenmelere karşı Atropine ilacı. Bir beze konup
burundan çekme yoluyla alınan toz hali vardır. Damardan ve kastan iğne yoluyla da
alınabilir.
10- Mide zehirlenmelerine karşı şu karışım hazırlanır:
1- 2 gr. Mangal kömürü (toz haline getirilir), 1gr. Tannic acid C76H52O46 (eczanelerde
bulunur), 2 gr. magnezyum sütü (eczanelerde bulunur). Bu üç madde bir kaşık içerisinde
karıştırılır tek seferde yutulur.
11- Tannic acid bulunamadığı zaman evde hazırlanabilir: Çaydanlığın içine çok miktarda
çay konulur ve kaynatılmaya başlanır. Uzun süre kaynadıktan sonra çay süzülür
posası atılır çay suyu tekrar kaynatılmaya devam edilir. Daha sonra koyu bir kıvam
alan çay suyu güneşe serilip kurutulur. Kurutmadan sonra oluşan madde Tannic acid
tir.
12- Döküldüğü yeri yakan ya da zarar veren asitlerin zararlarını en aza indirmek için asit
giderici karışım hazırlanmalıdır. Bu karışım asit damlayan yere döküldüğü zaman
asidin yakıcılığını giderir. Bu karışım şu şekilde hazırlanır: 1lt. suya 20 gr. kabartma
tozu (NaHCO3) yada yemek sodası atılır (Na2CO3). Madde suyun içinde eriyinceye
kadar karıştırılır. Asit giderici karışımımız hazırdır. Daha sonra asit dökülen yere
döküp asidin özelliğini yok ederiz.
13- Patlayıcılar şahıslara ve konumlara ihtiram göstermezler.
14- Patlayıcı maddelerle uğraşırken korkmaksızın ihtiyatlı davranılmalı, gurura ve kibire
kapılmaksızın güven hissedilmelidir.
15- Her deneyin tekrarı yapılırken ilk kez çalışılıyormuş gibi davranılmalıdır.
16- Çalışma esnasında gerekli olan en az insan sayısıyla yetinilmelidir.
17- Uykulu veya dalgın haldeyken maddelerle uğraşılmamalıdır.
18- Eksik bilgilerle çalışma yapılmamalı ve başkalarına öğretilmemelidir.
19- İctihad yapılmaz. Yapılan hata yaralanma, uzvun kopması veya ölümle sonuçlanabilir.