Present Perfect Tense.pdf


Preview of PDF document present-perfect-tense.pdf

Page 1 2 3 45687

Text preview


ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKAT ETMESĠ GEREKEN HUSUSLAR
1- Öğrencilere kullanılacak madde ve malzemelerin tanıtılması gerekir.
2- Deney esnasında kullanılacak bütün malzemeler deney öncesi hazırlanıp deney
masasında hazır bulundurulmalıdır.
3- Elektrik, ateş, tüp gibi hassas şeyler laboratuvardan uzak tutulmalıdır.
4- Deneyler açık havada ya da havalandırma bulunan yerlerde yapılmalıdır.
5- Fünye maddeleri gibi darbeye, ısıya hassas maddeleri taşırken kendi hacimlerinin üç
katı su, taşındıkları kaba eklenerek taşınma esnasında bu hassas maddelerin
patlama riskleri giderilir.
Not: Fünye maddelerini, su ekleyerek plastik kaplarda taşımak en güvenli yol olarak
görülmüştür. Taşıma işlemi bittikten sonra filtre kâğıdı ile su-madde karışımı süzülür.
Filtre kâğıdında kalan maddemizin güneşte kurutulmasında bir sakınca yoksa
güneşte kurutulur, madde eski halini alır ve tekrar kullanıma hazır hale gelir.
6- Müderrisin kullanılacak olan maddelerin tehlikeli olup olmadığını yada maddeyi hangi
kullanım şeklinin tehlikeli hale getirdiğini öğrencilerine anlatması gerekir. İçerisinde ne
olduğu kendi üzerinde yazılı bulunan kaplar; yazı ile sınırlı kalınmayıp kontrol edilerek
de içerik olarak emin olunmalıdır.
7- Laboratuvarın malzemelerini kesinlikle dışarı çıkarmamalıyız.
8- Tecrübe yaparken en az miktarlarda deneme yapılır. Kaza sonucu meydana gelecek
zararlar en aza indirgenmiş olur.
9- Laboratuvarda ağır başlı olunması gerekir. Deney esnasında kesinlikle şakadan uzak
durulmalıdır.
10- Deneylerde müderrisin talimatlarının dışına çıkılmamalı, küçük büyük, önemli
önemsizde olsa ictihadlardan uzak durulmalıdır.
11- Deney esnasında deneye yoğunlaşmalı, aklımız deneyde olmalıdır.
12- Tecrübelerden sonra malzemelerin temizlenip yerli yerine konulması gerekir.
13- Tecrübe esnasında ağız, burun, göz kaşımak yasaktır.
14- Tırnaklar her zaman kısa olmalıdır.
15- Fünye maddeleri gibi hassas maddeler her zaman ayrı yerde, ayrı odalarda
bulunmalıdır. Ayrı odalarda muhafaza etmek gibi bir seçenek yoksa diğer
maddelerden en az yedi metre uzakta tutulmalıdır.
16- Deneylerde eldiven, maske ve gözlük mutlaka takılmalıdır.

PATLAYICI YAPIMINDA KULLANILACAK BAZI ARAÇ VE GEREÇLER

Çeşmeli Süzme Hunileri ve Taşıyıcısı

Cam Huniler