tegningsmateriale gruppe B .pdf

File information


Original filename: tegningsmateriale_gruppe_B.pdf
Title: C:\Users\faris\Dropbox\Bygningsprojekt - Studiegruppe B\Model\tegningsmateriale_gruppe_B.pdf
Author: faris

This PDF 1.5 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Elements 9.0.0 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 19/12/2017 at 13:13, from IP address 185.45.x.x. The current document download page has been viewed 538 times.
File size: 572 KB (17 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


tegningsmateriale_gruppe_B.pdf (PDF, 572 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Tegning

B.00

Teknikskakt

Disponible rum
13 m²

Brandsektion

Teknikrum
9 m²

Brandcelle

E-30C

Flugtvej min. 1.3m bred

El2 30

Flugtsvejretning
Nødudgang
R

El2 30

Redningsåbning

988x2088

Omklædning
11 m²

Cykelparkering
16 m²

Projektering af cafébygning
Projekt

0M

Aarhus Universitet
Cafébygning - Gruppe B
Matr. nr.
Emne

Brandplan - Kælder

0M

0M

0M

0M

Sag
0001
2.1
Version
Format
FA
Tegn
RMO
Kontrol
12/11/17
Dato
Skala As indicated
Tegning

B.00

Tegning

B.01

H wc
5 m²

El2-30

Køkken

Møde lokale

K wc

42 m²

35 m²

16 m²

Brandsektion

M wc
16 m²

Gang wc

Brandcelle

10 m²
El2-30

El2-30

Flugtvej min. 1.3m bred
Flugtsvejretning

R

Nødudgang

E-30C

El2-30

Redningsåbning

El2-30

UP

Cafeområde
140 m²

Projektering af cafébygning
Projekt

0M

Aarhus Universitet
Cafébygning - Gruppe B
Matr. nr.
Emne

Brandplan - stuen

0M

0M

Sag
Version
Format
Tegn
Kontrol
Dato
Skala

0M

0M

0001
2.1
RMO
WH
12/12/17
1 : 100
Tegning

B.01

Tegning

B.02

R

R

R

Kontor

Teknikskakt

El2 - 30C

7 m²

El2 - 30C

R

UP

9 m²

24 m²

K wc
15 m²

El2 - 30C

R

Kontor

Kontor
M wc
14 m²

Brandsektion
Brandcelle
El2 - 30C

Flugtvej min. 1.3m bred

El2 - 30C

Flugtsvejretning
Cafe

Nødudgang
R

96 m²

Redningsåbning

UP

Altan

R

Projektering af cafébygning
Projekt

0M

Aarhus Universitet
Cafébygning - Gruppe B
Matr. nr.
Emne

Brandplan - 1. sal

0M

0M

Sag
Version
Format
Tegn
Kontrol
Dato
Skala

0M

0M

0001
2.1
RMO
WH, FA
12/12/17
1 : 100
Tegning

B.02

R

R

R

R

1

2

5900

150 384

3

Tegning

4

1000

3060

1000

3060

9960

KX1.0

390 150

384 150

5900

962

H

Disponible rum

Teknikskakt

Teknikrum

2259

2400

2259

150

13 m²

9 m²
888x2088

200

75

5250

6319

G

100

2400

888x2121

888x2121

Cykelparkering

1298

2710

2850

11 m²

3925

150 385

E

5759

Omklædning

2710

16 m²

988x2088

Projektering af cafébygning
Projekt

0M

Aarhus Universitet
Cafébygning - Gruppe B
Matr. nr.
Emne

Kælderplan

0M

0M

0M

Sag
Version
Format
Tegn
Kontrol
Dato
Skala

0M

0001
2.1
FA
RMO
18/12/17
1 : 50
Tegning

KX1.0

Tegning

KX1.1

5900

1000

3060

Tværsnit 1 Detaljebasis
- KX.3

2400

1069

988x2088

2628

1212

1188

2400

1212

1188

1212

1028

H

UP

2250

Installationsskakt

2334

1012

1212

66

4008

1112

1012

3678

2508

2400

20088

4188

2400

2040

H wc
5 m²

Møde lokale

2100

35 m²

G
700

Køkken

Understøttende limtræssøjle

K wc

42 m²

888x2089

M wc
16 m²

16 m²

750

F

14988

54

10 m²

744

888x2089

D

888x2089
60

1800

888x2089

Gang wc

E

1700

2670
100

888x2089

1700

1950

888x2089

C
Cafeområde

1800

Trappe til 1. sal

1008x2118

140 m²

B

UP

1520

1512

1488x2188

Betonsøjler nedført fra 1. sal
1368

3600

127

A

1

Tværsnit 1 Detaljebasis
- KX.3

2

3

Glasfacade med søjler pr. 4. meter
IPE 160 overligger

4

5

6

7

8

Projektering af cafébygning
Projekt

0M

Aarhus Universitet
Cafébygning - Gruppe B
Matr. nr.
Emne

Stueplan

0M

0M

0M

Sag
Version
Format
Tegn
Kontrol
Dato
Skala

0M

0001
2.1
FA
RMO
18/12/17
1 : 100
Tegning

KX1.1

01-1.salplan Copy 1

Tegning

KX.1.2
1

2
5900

3
1000

4
3060

5

6

2040

7

2400

8

2400

2400

Tværsnit 1 Tværsnit 1 Detaljebasis
Detaljebasis
- KX.3
1212

K wc

96 m²

15 m²

Kontor
24 m²

G

900

888x2089

1200

1950

E

Mellemgang - M wc
8 m²

52

1200

333x140 mm Limtræssøjle
D

120

6311

1800

F

7600

4300
8 m²

Cafe

888x2089

888x2089

Nødudgang og brandtrappe

96 m²
888x2118

C

948

1800

912

C

B

B
8956

1812

3600

6311

888x2089

52

3800

H

14 m²

888x2089

3500

1249

M wc

Mellemgang - K wc

D

1212

Installationsskakt

Cafe

9 m²
888x2089

1212

2688

UP

160

120

1212

1632

E

Kontor

750

2100

1548

G

F

7 m²888x2089

1212

2400

Kontor

3528

1150

1040

H

600

1009

8989

8156

Altan benyttes som caféafsnit

A

A

1

Tværsnit 1 Tværsnit 1 Detaljebasis
Detaljebasis
- KX.3

2

3

4

5

6

7

8

Projektering af cafébygning
Projekt

0M

Aarhus Universitet
Cafébygning - Gruppe B
Matr. nr.
Emne

1.sal plan

0M

0M

0M

Sag
Version
Format
Tegn
Kontrol
Dato
Skala

0M

0001
2.1
RMO
FA
18/12/17
1 : 100
Tegning

KX.1.2

Tegning

KX.1.3
1

2

5900

3

1000

4

3060

5

2040

6

2400

7

2400

8

2400

Forankringsbånd nedført til betondæk
Maksimal afstand mellem hver bånd - 3m
503

Vindtrækbånd

2400

H

G

292

292
1950

E

370

750

F

12298

2100

115 x 500mm limtræsbjælke

333 x 140mm limtræssøjler
1800

D

368

1800

C

69
504

B

3600

498 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

259

Dobbeltspær

95x220mm spær

ALTAN
A

1

2

3

4

5

6

7

8

Projektering af cafébygning
Projekt

0M

Aarhus Universitet
Cafébygning - Gruppe B
Matr. nr.
Emne

Spærplan

0M

0M

0M

Sag
Version
Format
Tegn
Kontrol
Dato
Skala

0M

0001
2.1
RMO
WH
18/12/17
1 : 100
Tegning

KX.1.3

Tegning

KX.1.4

Sverigesgade
1

8

8444

9000

A

A
8

Parkeringsplads

9495

gad e

13902

1

27251

38926

UP

3854

Øl a n d s

25024

H
14400

H

6770

18984

D a la

rgad

e

Projektering af cafébygning
Projekt

0M

Aarhus Universitet
Cafébygning - Gruppe B
Matr. nr.
Emne

Situationsplan

0M

0M

0M

Sag
Version
Format
Tegn
Kontrol
Dato
Skala

0M

0001
2.1
FA
RMO
18/12/17
1 : 500
Tegning

KX.1.4

X.3

Tegning

Snit bred
bygning

G

H

KX.3.1

F

E

D

C

B

A

Top af tag
10.002
KX.5.5
Installationsloft - tag
8.400
Tagplan
7.108

KX.5.4

10879

KX.5.3

WORK-01-1.salplan
4.500
Loft i stueetage
3.530

KX.5.2

0-Stueplan
0.000
00-Fudamentsplan
-1.050
KX.5.1
WORK-1-kælderplan
WORK-2-kælderfundamentplan
-2.800
-3.190

Snit bred
bygning

Projektering af cafébygning
Projekt

0M

0M

Aarhus Universitet
Cafébygning - Gruppe B
Matr. nr.
Emne

Snittegning - Detaljebasis

0M

0M

Sag
Version
Format
Tegn
Kontrol
Dato
Skala

0M

0001
2.1
RMO
WH
18/12/17
1 : 100
Tegning

KX.3.1


Related documents


tegningsmateriale gruppe b
nikolai meurman ber kningar
evaluerings u synlige betydning for m der at g re elev
jahrensuebersicht 2016 2017
spetsatedestrandmetoden 1
arbetsberedning 2017 10 09

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file tegningsmateriale_gruppe_B.pdf