Mariusz BRANIA .pdf

File information


Original filename: Mariusz BRANIA.pdf
Title: contrat de prêt
Author: EHOUN Gabriel

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 28/12/2017 at 18:06, from IP address 188.146.x.x. The current document download page has been viewed 1755 times.
File size: 770 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Mariusz BRANIA.pdf (PDF, 770 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


UMOWA POŻYCZKI
AKREDYTACJI N ° MJLD/PLIK 2562 NR: 061216/924/95-DNDC/CACS KIERUNKU NOTARIUSZA

Niniejsza umowa pożyczki została zawarta 20 listopad 2017 pomiędzy obiema stronami,
MARIE CERVANTES (pożyczkodawca), rezydent: 27 résidences tossou anansou (BENIN) i
BRANIA MARIUSZ ROMAN (Kredytobiorca), zamieszkania: ul. Broniewskiego 59/4 87-100
Toruń 11/1 (Polska).
Z uwzględnieniem wzajemnych obietnic przedstawionych poniżej, z których wystarczająca
jest uzgodnione przez MARIE CERVANTES i BRANIA MARIUSZ ROMAN aby uzgodnić
warunków umowy zdefiniowane następująco:
 - Kredytobiorca zobowiązuje się przez niniejszą umowę, aby spłacić swoją pożyczkę w
wysokości 100.000.000 zł przez okres 10 lat.
Kwota pożyczki: 100.000.000 zł
Okres kredytu: 120 miesięcy
Roczna stopa kredytowa: 2%
Wcześniejsza spłata kredytu: 02/2018
Miesięczne płatności kredytowych: 920.1356 zł
Łączna miesięczna wysokość zasiłku kredytu do zwrotu: 110.416.145 zł
- Pierwszej spłaty odbędzie się w luty 2018, jest 3 miesiące po otrzymaniu środków na
koncie.
- MARIE CERVANTES jest zobowiązany do udostępnienia BRANIA MARIUSZ ROMAN
Kredyt 100.000.000 zł w ciągu 24 godzin, po podpisaniu niniejszego dokumentu (Umowa
pożyczki).
Należy jednak pamiętać, że umowa ubezpieczenia kredytu jest bardzo ważne dla kredytobiorcy,
bo ubezpieczenie odbędzie się w razie śmierci lub choroby, która doprowadzi go do niemożność
uzyskania płatności miesięcznych. Koszty uzyskania umowy ubezpieczenia kredytu będzie na
swój koszt..
- Miesięczne płatności będą zrealizowane w dniu 15 każdego miesiąca, jeżeli data przypada
na 15 niedzielę lub święto płatność zostanie wykonana w następnym dniu roboczym.
Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy nie ma zastosowania do jakiegokolwiek powodu
pozostałej części niniejszej Umowy pozostają w mocy i jest prowadzone w sposób zgodny z obu
stron (pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy).
Dlatego zgadzam się z powyższą umową.
Podpisana:

WYNAJMUJĄCY

POŻYCZKOBIORCA

NOTARIUSZ

Sporządzono w Cotonou, 20-11-2017


Document preview Mariusz BRANIA.pdf - page 1/1


Related documents


mariusz brania
i c 113 16 sr warszawa r dmie cie
xxv c 1005 15 wyrok i uzasadnienie 1
i c 478 16 so olsztyn
i c 564 16 sr katowice zach d
xxvii ca 3477 16 uzasadnienie wyroku

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Mariusz BRANIA.pdf