PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactProjekt Siewicki Mazur .pdf


Original filename: Projekt_Siewicki_Mazur.pdf
Author: User

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 16/01/2018 at 22:28, from IP address 156.17.x.x. The current document download page has been viewed 527 times.
File size: 721 KB (18 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


12.01.2018r Wrocław

Technolologie sieciowe 2
Projekt zespołowy Temat:
„Budowa sieci dla przedsiębiorstwa
informatycznego”

Sebastian Siewicki 226209
Bartłomiej Mazur 230146

1. Wstęp
Podstawa opracowania sieci komputerowej. Celem projektu jest zaprojektowanie sieci komputerowej
dla przedsiębiorstwa produkującego oprogramowanie. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją
oprogramowania dla specjalistycznych urządzeń ‒ robotów, których zastosowanie jest ściśle tajne.
Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa zaistniała potrzeba rozbudowy istniejącej siedziby. W wyniku
przeprowadzonych kalkulacji zarząd oficyny zadecydował, że bardziej opłacalne będzie przeniesienie
biur do nowego lokalu. Niestety w okolicy nikt nie dysponował tak dużą liczbą biur w jednym
budynku. Ta sytuacja wymusiła na zarządzie podjęcie decyzji o przeprowadzce do dwóch różnych
budynków . Nowe lokalizacje nie posiadają żadnej infrastruktury sieciowej, w związku z czym należy ją
zaprojektować od podstaw. Zleceniodawca żąda, aby zapewnić mu dwa połączenia (biurowe oraz dla
gości). Przedsiębiorstwo preferuje technologie z rodziny Ethernet oraz posiada własne serwery,
chmury plików a także roboty(urządzenia) z dwoma interfejsami sieciowymi i inne urządzenia
końcowe. Projekt dotyczy wdrożenia platformy elektronicznej w postaci zintegrowanego i jednolitego
systemu informatycznego. Realizacja projektu ma zapewnić rozwiązanie szeregu problemów naszego
przedsiębiorstwa obejmujących: dostęp do robotów programistom i testerom, dostęp do chmury
wewnętrznej dla pracowników, dostęp do sieci oraz serwera poczty, stworzenie sieci bezpiecznej dla
ochrony tajnego oprogramowania.

2. Inwentaryzacja zasobów: sprzętu , aplikacji, zasobów ludzkich
Sieć dla firmy producenta oprogramowania będzie znajdować się w dwóch budynkach.
Budynek A dzieli się na dwa piętra.
Na parterze będzie znajdowało się 4 administratorów oraz 16 robotów ,które wyposażone
będą w dwa interfejsy.
Pierwsze piętro będą zajmować programiści oraz testerzy w liczbie 49.
Na drugim piętrze będzie pracować 31 programistów i testerów ,oraz zarząd i kadry składająca się z
16 osób. Wyżej wymienieni pracownicy będą korzystać z sieci biurowej. Ponadto w budynku będzie
znajdować się sieć WiFi dla gości. Sieć WiFi ma pomieścić 150 użytkowników.
W pierwszym budynku będą się znajdować takie urządzenia jak:
-5 drukarek
-16 kamer
-1 serwer plików
W drugim budynku na parterze będzie pracowało 12 osób z zarządu i kadr.

Programiści i testerzy zajmą drugie piętro w liczbie 68 osób.
W budynku jest także przewidziana sieć WiFi dla 150 gości.
W budynku będą się znajdować takie urządzenia jak :
-2 drukarki
-8 kamer
-1 serwer plików
Podsumowując:
Tabela nr1: Ilość urządzeń w naszej sieci
Budynek

A

B

Rodzaj zasobu

Liczba

stacja robocza

100

Drukarka

5

Kamera

16

Robot

16

Serwer plików

1

Stacja robocza

80

drukarka

2

kamera

8

Serwer plików

1

3. Analiza potrzeb użytkowników
Tabela nr2: Planowany ruch sieci
Budynek

Stanowisko

Planowany
Liczba
użytkowników ruch w
sieci
lokalnej
(down)
[MB/s]

Planowany
ruch w
sieci
lokalnej
(up)
[MB/s]

Planowany
ruch do
sieci
Internet
[MB/s]

Planowany
ruch z sieci
Internet
[Mb/s]

A

Zarząd i kadry

16

17,81

18,98

13,56

20,24

Programiści i
testerzy

80

100

92,19

75,20

124,8

Administratorzy 4

36,72

7,45

2,08

4,32

Sieć gości

150

-

-

24

36

Kamery IP

16

1,56

43,75

-

-

Roboty

16

19,92

19,92

-

-

Zarząd i kadry

12

13,36

14,23

10,76

15,16

Programiści i
testerzy

68

85

78,36

64,19

106,8

Sieć gości

150

-

-

24

36

Kamery IP

8

0,78

21,83

-

-

B

Tabela nr3: Zestawienie transferów danych w firmie:
Budynek

Planowany ruch w
sieci lokalnej
(down) [MB/s]

Planowany ruch w
sieci lokalnej (up)
[MB/s]

Planowany ruch
do sieci Internet
[MB/s]

Planowany
ruch z sieci
Internet
[Mb/s]

A

156,1

162,37

114,93

185,36

B

99,14

114,42

98,98

157,96

4. Założenia projektowe
Założenia projektowe obejmują wdrożenie sieci dla przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją
oprogramowania dla specjalistycznych urządzeń ‒ robotów, (siedziba będzie się składać z dwóch
budynków - A i B). Niezbędne będzie stworzenie odrębnychsieci LAN dla obsługi laboratorium,
komunikacji biurowej oraz sieci administratorów. Przedsiębiorstwo posiada wszystkie urządzenia
końcowe takie jak (serwery, drukarki, komputery, kamery IP, itp.). Niezbędne będzie dokupienie
takich urządzeń jak switch’e, router’y. W budynkach należących do przedsiębiorstwa zostało
zainstalowane okablowanie strukturalne (kat. 6) wraz z niezbędnymi szafami teleinformatycznymi
,a więc należy dokupić jedynie kable instalacyjne i krosowe ,aby połączyć urządzenia z istniejącym
okablowaniem. Oprócz wewnętrznych sieci lokalnych, projekt zakłada stworzenie w każdym budynku
bezprzewodowej sieci WiFi z której będzie możliwy dostęp do internetu. Punkty dostępowe zostaną
rozmieszczone na każdym piętrze w ten sposób aby zasięg obejmował całe dwa budynki. Dostęp do
sieci internetowej zagwarantują dwa niezależne źródła. Każde przyłącze gwarantuje pasmo o

przepustowości 300Mbit/s / 30Mbit/s(download/upload), które powinno zaspokoić wszystkie
potrzeby naszego przedsiębiorstwa. Przewiduje się instalację głównego router, który będzie punktem
agregacji całej sieci i będzie znajdował się na parterze budynku A. Dodatkowo zostanie użyty
dodatwkowy router w budynku B. Wyżej wymienione router’y oraz podłączenie do sieci będą
połączone kablami GbE o przepustowości 1Gbit/s ze względu na duży przesył danych. Wszystkie
pozostałe urządzenia zostaną połączone kablem obsługującym technologię FastEthernet zapewniającą
prędkość do 100Mbit/s. Urządzenia zainstalowane muszą posiadać porty obsługujące standardy wyżej
wymienionych technologii.

5.1 Projekt logiczny sieci wraz z opisem koncepcji rozwiązania
Projekt logiczny sieci przedstawiono na Rysunku. Dwa niezależne przyłącza do sieci Internet znajdą się w
budynku A. W tym samym budynku, na parterze, zainstalowany zostanie główny router RO-A pośredniczący
w ruchu sieciowym między Internetem oraz jednostkami roboczymi firmy .
Na każdym piętrze będzie się znajdował przełącznik wielowarstwowy ,który będzie dodatkowo pośredniczył
między ruchem w sieci i w biurze. Na tym samym piętrze będzie się znajdował serwer na którym będą
zapisywane obrazy z kamer IP do których dostęp będą mieli tylko administratorzy poprzez osobną sieć.
Na pierwszym piętrze oprócz urządzenia typu router, będą się znajdować serwery w strefie
zdemilitaryzowanej połączone z głównym routerem RO-A za firewallem. Na każdym piętrze zostaną
zainstalowane switche ,zarządzające podsieciami. Wykorzystanie przełączników pozwala zaoszczędzić kabel
używany do łączenia jednostek z urządzeniem aktywnym (nie ma potrzeby prowadzenia wszystkich kabli do
jednego miejsca w budynku). Aby ułatwić drukowanie dokumentów pracownikom poszczególnych pięter
drukarki z interfejsem sieciowym zostaną podłączone do przełączników głównych. Alternatywny sposób
dostępu do sieci umożliwi technologia bezprzewodowa. Punkty dostępowe zostaną umieszczone przy
każdym przełączniku głównym. Sieć gości nie będzie miała dostępu do sieci biurowej. Sytuacja wygląda
podobnie w budynku B. Korzystamy z głównego routera RO-B (który będzie połączony z routerem RO-A) a
także przełączników głównych oraz końcowych.
Zastosowany układ w dużej mierze zależy od fizycznego rozkładu pomieszczeń oraz poszczególnych działów
przedsiębiorstwa. Przyjęte rozwiązania pozwolą utworzyć spójną i wydajną infrastrukturę sieciową.

5.2 Wybór urządzeń sieciowych

Rysunek nr1:Planowany rozkład urządzeń oraz podsieci.

Tabela nr4: Wykaz urządzeń zarządzającymi siecią

Numer inwentaryzacyjny urządzenia

Typ urządzenia

RO-A

Ilość portów
12

Router

RO-B

4

SW-A-P0

Switch wielowarstwowy

24

SW-A-P0-R

Switch

48

SW-A-P1

Switch wielowarstwowy

16

SW-A-P1-C1

Switch

32

SW-A-P1-C2

Switch

32

SW-A-P2

Switch wielowarstwowy

16

SW-A-P2-C1

Switch

24

SW-A-P2-C2

Switch

48

SW-B

Switch wielowarstwowy

24

SW-B-C1

Switch

48

SW-B-C2

Switch

48

SW-B-C3

Switch

32

W(1:6)

Wi-Fi Access Point

5.3.Projekt adresacji IP
Tabela nr5: Adresacja i podział na podsieci
Nazwa podsieci

Adresy podsieci

Maska

Brama domyślna

Ilość
host

VLAN1

192.168.98.0192.168.98.255

/24

192.168.98.1

253

VLAN2

192.168.104.0192.168.105.255

/23

192.168.104.1

508

VLAN3

192.168.100.0192.168.100.255

/24

192.168.100.1

253

VLAN4

192.168.101.0192.168.101.255

/24

192.168.101.1

253

VLAN5

192.168.102.0192.168.102.255

/24

192.168.102.1

253

VLAN6

192.168.103.0192.168.103.255

/24

192.168.103.1

253

W ramach naszych sieci, nie planujemy korzystania z DHCP, każde z urządzeń posiada stały adres IP
,pozwalający w łatwy sposób zlokalizować urządzenie.

5.4.Projekt konfiguracji urządzeń
Podsieć 192.168.98.0:
Adres kadry i drukarki:
Adres IP: 192.168.98.2-35
Maska podsieci : 255.255.255.0
Brama domyślna 192.168.98.1
Adres serwera usług wewnętrznych:
Adres IP: 192.168.98.36
Maska podsieci : 255.255.255.0
Brama domyślna 192.168.98.1

Podsieć 192.168.104.0:
Adres programiści i testerzy:
Adres IP: 192.168.104.2-146
Maska podsieci : 255.255.254.0
Brama domyślna 192.168.104.1

Podsieć 192.168.100.0:
Adres robotów interfejs 1:
Adres IP: 192.168.100.2-18
Maska podsieci : 255.255.255.0
Brama domyślna 192.168.100.1
Adres robotów interfejs DEBUG:
Adres IP: 192.168.100.100
Maska podsieci : 255.255.255.0
Brama domyślna 192.168.100.1
Każdy interfejs DEBUG ma stały adres ip dla wszystkich robotów.

Podsieć 192.168.101.0:
Adres kamery IP
192.168.101.2-26
Maska podsieci : 255.255.255.0
Brama domyślna 192.168.100.1
Adres serwera zapisu kamer IP:

Adres IP: 192.168.101.27
Maska podsieci : 255.255.255.0
Brama domyślna 192.168.100.1

Podsieć 192.168.102.0:
Adres punkty dostępu Wi-Fi:
Adres IP: 192.168.102.2-8
Maska podsieci : 255.255.255.0
Brama domyślna 192.168.102.1

Podsieć 192.168.103.0:
Adres administratorzy:
Adres IP: 192.168.103.2-6
Maska podsieci : 255.255.255.0
Brama domyślna 192.168.103.1

Przełącznik SW-A-PO-R:
VLAN3:
Adres podsieci: 192.168.100.0
Maska podsieci: 255.255.255.0
Hosty:
Interfejs 0-15 ( 1 interfejs robotów) : 192.168.100.36-52
Interfejs 16-32 (interfejsy typu debug)
192.168.100.100 Adres rozgłoszeniowy:
192.168.100.255
VLAN1:
Interfejs 33 (połączenie SW-A-P0-R z SW-A-P0)
192.168.98.0.254

Przełącznik SW-A-PO:
VLAN6:
Adres podsieci: 192.168.103.0
Maska podsieci: 255.255.255.0
Hosty:
Interfejs 1-4 ( administratorzy) : 192.168.103.2-6
Adres rozgłoszeniowy: 192.168.103.255


Related documents


sk 2006 2014
projekt siewicki mazur
utrzymanie2017
project nr 2 sieci komputerowe
sieci pojecja
sprawozdanie2013


Related keywords