PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactFINEST RADON MÄTNING I SVERIGE STOCKHOLM {2} .pdf


Original filename: FINEST RADON MÄTNING I SVERIGE - STOCKHOLM {2}.pdf
Author: Sairub

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 25/01/2018 at 10:44, from IP address 122.173.x.x. The current document download page has been viewed 279 times.
File size: 7 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


FINEST RADON MÄTNING I SVERIGE: STOCKHOLM
Efter rökning kommer radon fram som den näst största orsaken till lungcancer i Sverige.
Radon-222 är en radioaktiv gas som är en luktfri och färglös gas. Det bildas av nedbrytningen av uran-238.
Gasen bildas av radioaktivt element radiums sönderfall. Radon är närvarande på olika nivåer i hus. Det är inte
ovanligt att radonnivåerna i våra hus är så höga att något bör göras. Du kan inte anta radonkvantitet i ditt hus
eller bygga utan radonmätning.
När radon sönderdelas producerar det mer av radioaktiva metalljoner som kallas radondöttrar. Dessa
radondöttrar håller fast vid dammpartiklarna i våra husers inomhusluft, med sina vidhäftande egenskaper, som
utgör hälsorisker för oss.
Vart kan vi hitta RADON?
1. DET KAN HÄR FINNAS INTE:
Radon är närvarande i utomhusluften men i mycket låga kvantiteter. Markfältet spelar som den vanligaste
källan till radon, och denna radon från marken tränger igenom de brister som finns i byggnadens grundstruktur
och gör att radonnivån ökar i inomhusluften.
2. FUNDET I BYGGSMATERIALET:
Alla byggnader har någon form av fel eller ofullkomlighet i sina grundläggande strukturer. Dessa felaktigheter
gör att radonen från utomhusluften penetrerar till inomhushusen, även i mycket små mängder.
3. FOND I HUSHÅLLET:
Brunnar som innehåller vatten har mycket hög kvantitet radon. Radon i vatten kan enkelt gå till inomhusluften
som orsakar risk för lungcancer.
Risken att få lungcancer
När radon sönderfall följer de radioaktiva elementen som bildas av sönderdelningen (radon-döttrar) inandning
av luft och lungorna påverkas på grund av denna inandning av luft (med radon närvarande i den). Den
algstrålning som dessa radioaktiva ämnen sänder i lungorna kan skada de oskyddade cellerna och orsaka
cancerframkallande förändringar.
Det tar mellan 15 och 40 år tills lungcancer på grund av exponering för radon kan detekteras. Även låga nivåer
av radonexponering ger en viss risk för att öka risken för lungcancer.
Radonmätning är det enda sättet att säkerställa en radon säker levnadsmiljö i dina hem. Vi, i vårt laboratorium,
hjälper dig att mäta radonhalten på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Med våra mätpaket komplett utan
dolda avgifter kan du enkelt göra en pålitlig långsiktig mätning.
Alla är undersökare ges en certifiering av den uppskattade strålskyddsmyndigheten.
Vi tillhandahåller omedelbar analys med våra realtidsmätare för att få radonhalten på plats.
Radonmätning är en av Europas finaste och mest pålitliga laboratorier för radonmätning.
Du kommer gärna att veta att Radonmätning, Stockholm också gör hembesök för att säkra en radonfri
inomhusluft för ditt välbefinnande.


Document preview FINEST RADON MÄTNING I SVERIGE - STOCKHOLM {2}.pdf - page 1/1

Related documents


finest radon m tning i sverige stockholm 2
andas rent med radonm tning se
variation mellan detonation och1364
h lpackning och t tning vid stenspr ckning1511
skillnad mellan detonation och1393
alternativ till mekanisk stenspr ckning och1865


Related keywords