PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact26 01 2018 .pdf


Original filename: 26-01-2018.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by Adobe InDesign CS6 (Windows) / Adobe PDF Library 10.0.1, and has been sent on pdf-archive.com on 26/01/2018 at 08:32, from IP address 85.105.x.x. The current document download page has been viewed 288 times.
File size: 7.6 MB (20 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


SULAKYURT
BARAJI’NDAN
16,7 MİLYON
LİR
RALIK
RA
LIK KATKI
KA
K
AT K
AT
ATK
LİRALIK

YARALI OLDUĞU
HALDE
GÖREVE HER
ZAMAN
Z
AMAN HA
H
HAZIR
AZIR
IR

“BÜYÜMEYEN
ÇOCUKLAR” İÇİN
ÇETO DERGİSİ
ÇIKTI!
YOLA
Y
OLA
A ÇIKTI
Ç
IK
KT
KT
TI!

SAYFA 8 İKTİSAT

SAYFA 3 İYİ HABER

SAYFA 15 KÜLTÜR

50 kuruş

26 Ocak 2018 Cuma / 9 Cemâziyelevvel 1439

İşte ABD’nin ‘güvenli bölge’ soslu teklifindeki asl niyeti:

PKK’y koruma koridoru!

ABD’nin Türkiye’ye, “Güvenli
bölge oluşturalm” teklifinin
arkasndaki amac ortaya
çkt. ABD’nin, “Afrin’i
vereyim ama en azndan
Afrin’in doğusundaki diğer
ad PYD olan Suriye PKK’sn
koruyaym ve varlğn devam
ettireyim” amacnda olduğu
belirlendi.

Önce güven lazm!

Diriliş Postas’na konuşan güvenlik uzman emekli Kurmay Albay
Dr. Eray Güçlüer, ‘Politika yapyorlar’ havasyla
Türkiye’yi
kale almayan
ABD’nin,
başlatlan Afrin
operasyonunun ‘Güvenlik
stratejisi’ olNeşat Ergül
duğunu anlanergul@dirilispostasi.com
dğn söyledi.
ABD’nin Ortadoğu politikalarn
Türkiye’nin akamete uğrattğna dikkat çeken Güçlüer, Büyük Ortadoğu

“Amerika
Erdoğan’
dinleseydi
terör biterdi”
Avrupa Birliği Bakan
Ömer Çelik, Afrin operasyonu sonras tutuşup
can havliyle güvenli bölge
teklifinde bulunan ABD’ye
tepki gösterdi.
Cumhurbaşkan Erdoğan’n yllarca
önce güvenli
bölgeden bahsettiğini ancak
ABD’nin buna
yanaşmadğn
hatrlatan Çelik,
“Cumhurbaşkanmzn teklifleri daha
önceden ciddiye alnsayd o
bölgede ne DAEŞ ne PKK
olacakt ne de göç sorununu yaşayacaktk. Sahadaki
tablo son derece açk bir
tablodur” dedi.

Projesi’nin ‘Akdeniz koridoru’ bölümünün çöpe atldğn vurgulad.
TEKLİF ENDİŞE KAYNAKLI
Eray Güçlüer, Türkiye’nin politik
avantaja çevirdiği harekâtn sonucu
olarak, Amerika’nn geri adm atmak
mecburiyetinde kaldğna işaret etti.
ABD Dşişleri Bakan Tillerson
araclğyla yaplan teklife ilişkin
Güçlüer “Amerika, Türkiye’yi bu

işten nasl vazgeçtiririz düşüncesi
içerisine girdi. Teklif ve önerileri bu
kapsamda değerlendirilebilir” diye
konuştu.
VARLIK TELAŞI
ABD’nin böyle bir teklifle önerisiyle aslnda bir geri adm attğn
söylemenin mümkün olduğunu
belirten Güçlüer, ABD’nin, “Afrin’i
verelim ama en azndan Afrin’in

SAYFA 2 ANALİZ

Yunanistan Afrin’le yatp
Afrin’le kalkyor

Türkiye’nin Afrin’deki
terör yuvalarna yönelik
başlattğ Zeytin Dal
Harekât’nda yaşanan
gelişmeler Yunanistan’da
çok yakndan takip ediliyor.

Başkomutan Erdoğan
Afrin snrnda

BATUHAN GÜLŞAH
ATİNA
Türkiye’nin PKK’y snr
bölgelerinden temizlemek için
başlattğ Zeytin Dal Harekât,
Yunanistan’da anbean takip ediliyor. En detay gelişmeler dahi
haber bültenlerinde duyuruluyor.
Tüm haberlerde “Türkiye işgali”
ifadesi kullanlrken, YPG’den
taraf olan haber dili dikkat
çekiyor. Türkiye’nin bölgedeki
müttefiki Özgür Suriye Ordusu

içinde DAEŞ unsurlar bulunduğunu iddia eden YPG üyelerinin
demeçleri paylaşlyor.
AFRİN VE MÜNBİÇ
DÜŞERSE…
NATO müttefiki Türkiye ile
ABD’nin Zeytin Dal Harekât
ile karş karşya geldiğini belirten Yunan analistler, Rusya’nn

Kripto PKK’l
aydn hücresi

Darbeci hainlere
müebbet istendi
FETÖ’nün 15
Temmuz darbe
girişimine ilişkin,
aralarnda FETÖ
elebaş
Fetullah
Gülen’in de
bulunduğu
24 sanğn
yarglandğ

doğusundaki diğer ad PYD olan Suriye PKK’sn koruyalm ve varlğn
devam ettirelim” mecburiyetinde
kaldğna dikkati çekti.
Güvenlik uzman Dr. Eray Güçlüer, “Aslnda bu bile şu andaki konumu itibaryla Türkiye’nin bölgedeki
gücü ve ağrlğn, alanda olmasn
sağladğ özellikle gücü masada nasl
bir politik avantaja çevirdiğinin göstergesidir” şeklinde konuştu.

Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu,
ABD’nin güvenli koridor teklifine
cevap verdi. ABD’nin önce
Türkiye’ye verdiği sözleri tutmas
gerektiğini dile getiren Bakan
Çavuşoğlu, bu noktadan sonra
adm atlabileceğini vurgulayarak,
şunlar söyledi: “Her şeyden önce
bizim ABD ile güvenli bölge veya
başka bir konuyu, yani ciddi bir
konuyu samimi bir şekilde brakn
kabul etmeyi, görüşebilmemiz için
önce güveni yeniden tesis etmemiz
lazm.” Çavuşoğlu, ayrca ABD’nin
koridor teklifinin 30 kilometreyi
kapsadğn belirtti.

davada esas hakkndaki mütalaasn
açklayan Cumhuriyet savcs, tutuklu
14 sanğn “Anayasa’y ihlal” suçundan ağrlaştrlmş
müebbet hapis
cezasyla cezalandrlmasn talep etti.

SAYFA 7 TÜRKİYE

PKK terör örgütünün yaptğ
katliamlar knamay bile unutan
aydn müsveddeleri, Zeytin Dal
Harekât sonras teröristlerin
sözcülüğünü üstlendi. Önce 170
sivil terör destekçisi operasyonun
durdurma çağrs yaparken, ardndan Türk Tabipler Birliği devreye
girdi, HDP de açlk grevi yaparak hain koruyuculuğunda eksik
kalmad.
SAYFA 4 POLİTİKA

Fat
Fatih
Du
Duman

2’de

Orhan
Pekçetin

3’te

Türkiye ile ilişkilerini bozmamak için Afrin’den feragat ettiği
görüşünü dile getirdi. Afrin’den
sonra Münbiç’e de operasyon
yaplacağn belirten Yunan
analistler, Afrin ve Münbiç’in
düşmesi halinde ÖSO’nun
Suriye’nin kuzeyinde geniş bir
alanda hakimiyet kuracağndan
endişe ediyor.

SAYFA 10 DÜNYA

Milli irade Zeytin
Dal’n destekliyor

Türk Silahl Kuvvetleri’nce snrlarda ve ülke içinde güvenlik ve istikrar sağlamak, teröristleri etkisiz hale
getirmek için yürütülen mücadeleye
destek için 126 ismin öncülüğünde
“Türkiye’nin Terörle Hakl Mücadelesini Destekliyoruz” başlğyla 5
dilde başlatlan bildiriye imza verenlerin says ilk günde 3 bini aşt. Milli
irade, böylece aydn müsveddelerine
ders verdi.
SAYFA 6 TÜRKİYE

Hasan
Taşkn

5’te

İsmail
Öz

7’de

Cumhurbaşkan
Recep Tayyip Erdoğan,
Zeytin Dal Harekât’nn Hatay’daki
Harekât Merkezi’ne
sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan’a
Genelkurmay Başkan
Orgeneral Hulusi Akar,
Başbakan Yardmcs
Bekir Bozdağ, Savunma Bakan Nurettin
Canikli, Kara Kuvvetleri Komutan Orgeneral Yaşar Güler refakat
etti. 2. Ordu Komutan
Korgeneral İsmail

Metin Temel, Cumhurbaşkan Erdoğan ve
beraberindeki heyete
Zeytin Dal Harekât ile
ilgili bilgi verdi.
Video konferans
araclğyla çeşitli
bölgelerdeki üs komutanlklaryla canl bağlantlar gerçekleştiren
Erdoğan, Afrin’in terörden temizlenmesinden sonra asli sakinlerine teslim edileceğini ve
Suriyelilerin ülkelerine
dönüşlerinin de hzlanacağn ifade etti.

2

26 OCAK 2018 CUMA / 9 CEMÂZİYELEVVEL 1439

Fatih
Duman

DİRİLİŞ POSTASI

Analiz
Amerika ve bütün dünya, Zeytin Dal ile öğrendi:

“Nereye?” diye
sorulduğu vakit
İnsan ne uğruna ölür kâri? Cann ne
için ya da kim için hiç tereddüt etmeden
verebilir? Nasl vazgeçebilir yaşamak
denen nimetten?
Ölmek diye bir hal var başmzda.
Öyle ki biz doğuştan ölüm meleğiyle
sözleşmiş olanlardanz. Ölümden kaçamayacağmz ve hangi yoldan gidersek
gidelim sonunda ona varacağmz biliriz
bizler. Öleceğimizi bilir ve öyle yaşamak
için gayret ederiz. Ya da doğrusu şu;
gayret etmeliyiz.
Ölümü utandranlar da var. Öyle
ölenler var ki ölmek düğün, öyle ölenler
var ki ölmek bayram zannediyor insan.
Ve uğrunda öldüğünün kymetli kadar
kymeti oluyor ölümün…
Bizler, vatan uğruna canndan vazgeçenlerin torunlarz kâri. Onlarn canlarn
verdikleri toprakta sürdürüyoruz hayat.
Zira vatan aşk gibi, zira vatan nefes gibi
zira vatan ana gibi, baba gibi, yar gibi…
Anadolu, bir dava uğruna asrlk bir
yürüyüşe çkanlarn yurdudur ve bağrna
basmştr ilahi bir muştu ile atlarn doludizgin koşturanlar. Ta Orta Asya bozkrlarndan sinelerine ilahi bir aşkn ateşiyle
dağlanmş, gönüllerini, ciğerlerini yakmş
bir mefkûrenin derdine yollara düşenlerin her bir karşna destanlar yazdklar
diyardr.
Bir toprağ vatan eylemek için oralara
sadece gönül vermek değil cann vermek
gerekir. Ve vatan dediklerinin sahibi
toprağn üzerinde yaşayanlar değil toprağn altnda ölümü bile korkuturcasna
uzanmş kyamet gününü bekleyenlerdir.
Ve Allah’a inananlar bilirler ki ölmeyen
ölüler de vardr. Bedeni ölse de ölmeyenler, bu âlemden gitse de göçmeyenler…

Ecdat, bir hayal uğrunda yaşad kâri,
o hayali uğrunda yollara düştü ve inandğ dava için varn, yoğunu ve cann feda
etti. Her hangi yerde, her hangi şehirde
olursa olsun Allah ismini işitmeyen kalmayacak ve hatta
Bir toprağ kendi inandklarna
vatan eylemek inanmyor olsalar
için oralara da zalimin zulmü
altnda kimse
sadece gönül braklmayacakvermek değil t. Öleceklerdi
cann vermek belki bu uğurda
gerekir… lakin ölüm bir
son değildi onlar
için zira öldükleri
yer vatan olacakt. O sebeple belki de
Sultan Alparslan’n açtğ o gedikten girip
de bakşlarn hiç bilmedikleri diyarlara
diktiler. Hiç gitmedikleri yerlere atlarn
doludizgin sürdüler. Yiğittiler, inanmştlar
ve inanmş adamlar dünyay değiştirirdi
zira Allah onlarla beraberdi. Ve bu kadar
dahi onlara yeterdi.
Bir davaya, bir ülküye ve bir mefkûreye asrlar evvelinden inanmşlard. Hem
öyle inanmşlard ki bitmiyor, tükenmiyor, hayal gibi geliyor lakin ölüm bile
o hayali öldürmüyordu. Cihana hâkim
olmak istiyorlar, âleme nizam vermek için
tutuşuyorlard. Geceleri rüyalarnda bu
davay görüyor, gündüzleri at srtnda hiç
bilmedikleri çok uzak yerleri hayal ediyor,
erleri konuşurken her kelamn sonu bu
davaya çkyor, hatunlar bebelerine ninni
diye bu mefkûreyi söylüyorlard. Çocuklar oyun diye cenk ediyor, oyuncak
diye klç sallyorlard. Ve bu hayalin ad
Kzlelma’yd.
Peki ama neydi bu Kzlelma? Neresiydi? Şöyle rivayet ediliyor:
“Şöyle rivayet edilmiştir ki İstanbul’a
yolu düşen Müslüman seyyahlar Ayasofya’nn önünde dikili bir sütunun üzerinde,
at üstünde bulunan ve bir elinde kzl bir
küre olan Justinianus heykelini görmüşlerdir. Ve o günden sonra İstanbul dendiği
vakit Kzlelma diye isimlendirmişlerdir.
Sonralar bu isim bir mefkûrenin ismi
olmuş ve cihan hâkimiyetinin hedefi İstanbul’a konmuştur.
Ve bu Kzlelma ele geçirilmişti vakti
geldiğinde. Lakin hayal tükenmemiş, gaye
son bulmamş ve dava tamam olmamşt.
Sonrasnda da o maksat uğrunda hedefe
her şehre, her devlete Kzlelma diye isim
verildi.”

Orta Asya’dan çkan yiğitler “Nereye?” diye sorulduğu vakit “Kzlelma’ya”
diye cevap verdiler hep. Anadolu,
İstanbul, Roma, Viyana ve daha ne hedef
koydularsa ve neresi işaret edildiyse orann ad Kzlelma’yd.
Çok şükür ki bugün de öyle. Ruh ayn
ruh, dava ayn dava, millet ayn millet
fatihduman@dirilispostasi.com

Afrin bir ‘Politika’ değil
‘güvenlik’ stratejisi
Güvenlik uzman emekli Kurmay Albay Eray Güçlüer, Türkiye’nin bölgenin
güvenliği için attğ admlar, ‘Politika yapyorlar’ havasyla kale almayan ABD’nin,
Zeytin Dal Harekât’yla ‘güvenlik stratejisi’ olduğunu öğrendiğini ve geri adm
atmak zorunda brakldğn söyledi.

Eray Güçlüer, Uzak Bat
ülkesi Amerika’nn, Türkiye’nin
büyük bir kararllkla başlattğ
Zeytin Dal Harekât’na ilişkin,
“Afrin’de gelin Türkiye ile birlikte güvenlik bölgesi”
oluşturalm”
girişimini,
Diriliş Postas’na değerlendirdi.
AmeNeşat Ergül
rika’nn
nergul@dirilispostasi.com
bölgedeki
çkarlarna
dikkat çeken Güçlüer, “PKK’y
bölgede güçlendirip kurumsal
bir askeri yapya ulaşmak, bu
sayede dünyann geri kalan
yerlerinde, kendi askeri gücüyle
uğraşrken burada vekâlet savaş
yapabilecek ‘teröristan’ kurarak
başta Türkiye ve İran olmak
üzere bütün Ortadoğu bölgesini
kendi politikas doğrultusunda
şekillendirmek. Aslnda bu amacnda da mesafede kat etmişti”
diye konuştu.
TÜRKİYE,
POLİTİKALARINI
AKAMETE UĞRATTI
Türkiye’nin Afrin eporasyonundan önceki El-Bab, İdlib,
teröristlerin mevzilerinin bulunduğu Sincar, Karaçok dağlarna
yaptğ hava harekâtlaryla, yine

TSK’nn 3 ay önceki Zap bölönce, koalisyon dönemlerindeki
gesi operasyonunun ABD’nin
Türkiye iktidarlar döneminde
bölgedeki politikalarn akamete olsaydk, zaten Afrin’de olauğratacak sürecin başladğna
mazdk. Ayrca ABD’nin bu
işaret eden Güçlüer, şunlar
teklifleri gayet güzel, harika bir
söyledi:
şeymiş gibi lanse edilip kabul
Yani Türkiye’nin ortaya
ettirilirdi. Artk Türk millekoymuş olduğu stratejinin, bir
ti bunu kabul etmeyecek ve
politika olmadğn net bir şekilABD’ye kanmayacaktr.
de anlamş durumdalar.
Kendisine yöneBugüne kadar
lik her geçen
Türkiye’nin güvenli
gün artan, bu
bölge oluşturmas
teröristan
talebinin hep bir
tehdidini
politika olduğude bertaraf
nu düşünerek,
edecek
bunu bir takm
şekilde
açklamalarla
ne Afrin
geçiştirebilecekoperasyolerini düşünüyornundan hz
lard. Ancak bunun
kesecektir, ne
Güvenlik uzman emekli
bir politika olmadğn
de Afrin opeKurmay Albay Eray Güçlüer
öğrendiler. Türkiye’nin
rasyonunu müteisteğinin bir politika değil,
akiben yapm doğuya
güvenlik stratejisi olduğunu
doğru Frat’n doğusuna doğru
sadece ABD değil, bütün dünya yapm planlanan güvenlik
öğrenmiş oldu.”
koridoruna yönelik operasyon
hazrlğna asla ara vermeyecekENDİŞELENEN AMERİKA
tir” şeklinde değerlendirdi.
VAZGEÇİRMEK İSTİYOR
GERİ ADIM ATTI
ABD Dşişleri Bakan Tillerson araclğyla yaplan teklifin,
ABD’nin böyle bir teklifle
“Amerika, Türkiye’yi bu işten
önerisiyle aslnda bir geri adm
nasl vazgeçtiririz düşüncesi
attğn söylemenin mümkün
içerisine girdi. Teklif ve önerile- olduğunu belirten Güçlüer,
ri bu kapsamda değerlendirilebi- ABD’nin, ‘Afrin’i verelim ama
lir” diye konuşan Güçlüer, “An- en azndan Afrin’in doğusuncak şu an ki muktedir iktidardan daki diğer ad PYD olan Suriye

UMED’den ‘psikolojik harp’ uyars
Uluslararas Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkan Aslan Değirmenci, “Psikolojik savaş için açlan sahte
hesaplarn alg operasyonlarna
gelmeyelim” diyerek, sosyal
medyada birlik ve beraberliği
bozacak paylaşmlardan kaçnlmasn istedi.
Sosyal medya üzerinden
bilgi kirliliği meydana getirmenin ‘suç’ olduğunu belirten
Değirmenci, “İfade ve düşünce özgürlüğünün snrsz
olma talebi, sorumsuz olmas
talebini içermemelidir. İfade
ve düşünce özgürlüğü, terör
örgütlerinin PR’nn yaplmasn içermemektedir. Medya
organlar illegal örgütlerin
güçlerini kantlamak ve moral
üstünlük sağlamak için kullandklar mecra haline dönüşmemelidir” diye konuştu.

TUZAĞA DÜŞÜLMEMELİ
Medyann, rkçlk, kin ve
nefret hastalklarndan korunmak için gerekli tedbirleri
almas gerektiğine dikkat çeken
Değirmenci, şunlar kaydetti:
“Medya organlar, rkç,
mezhepçi, kşkrtc, kin ve
nefret içeren bir dil yerine
sağduyuyu öne çkaran, birleştirici bir dil kullanmaldr.
Medya organlar, yalan bilgi
üretmekten, bilgiyi yalan olan
başka bir bilgi ile harmanlayarak vermekten, bilgiyi eksik
sunmaktan ve fazladan çarptc
bilgi ekleyerek bilgi kirliliği
meydana getirmekten kaçnmaldr. Sosyal medya kullanclar da; ülkeyi zaafa uğratmak,
kardeşler arasn açmak, kamu
otoritesini zayflatmak, en
zayf anlarnda mağdur rolünü

Uluslararas Medya Enformasyon Derneği
(UMED) Başkan Aslan Değirmenci

oynayarak illegal amaçlarna
ulaşmak isteyen terör örgütlerinin tuzağna düşmemelidir.”
Değirmenci, “Dezenformasyona uğramş bilgiler medya
araclğyla kitlelere ulaştrlmamaldr. Sosyal medyadan birlik
ve beraberliği bozacak paylaşmlardan kaçnalm. Bir bilgiyi
ve fotoğraf teyit ettiremiyorsak, doğrulatamyorsak sosyal
medyada paylaşmayalm” dedi.

PKK’sn koruyalm ve varlğn
devam ettirelim’ mecburiyetinde kaldğna dikkati çekti.
Güvenlik uzman Eray Güçlüer, “Aslnda bu bile şuandaki
konumu itibaryla Türkiye’nin
bölgedeki gücü ve ağrlğn, alanda olmasn sağladğ
özellikle gücü masada nasl bir
politik avantaja çevirdiğinin
göstergesidir” şeklinde konuştu.
Amerika’nn teklifinin Türkiye’yi oyalama taktiği olduğunu da vurgulayan Güçlüer,
“Kesinlikle Afrin operasyonu
kararllkla sürdürülmeli, sonuca
ulaşlmal, başta Münbiç olmak
üzere Frat’n doğusuna yönelik
güvenlik bölgesi oluşturulma
noktasndaki kritik bölgelerdeki
hazrlklarna da Türkiye ara
vermeden devam etmelidir”
ifadelerini kulland.
AKDENİZ UMUDU ÇÖPE
ATILDI
Türkiye’nin güvenli bölge
oluşturmasnn çok yönlü bir
durum olduğunu belirten Güçlüer, bunlardan bir tanesinin,
“Özellikle savaş sonras Suriye’nin şekillendirilmesinde
Türkiye’nin artan gücüdür.
Türkiye’nin gücü ne kadar
artarsa, savaş sonras Suriye’nin
şekillendirilmesindeki özellikle
Türkiye’nin boşluğundan yararlanabilecek terör yaplarnn
ortadan kaldrlmas, Ortadoğu
bölgesinde barşn sağlanmas
ve Türkiye’nin güvenliğinin
sağlanmas mümkün hale gelir”
dedi.
Güçlüer, bir diğerinin de
Büyük Ortadoğu Projesi diye
adlandrlan projenin, Afrin
operasyonuyla birlikte Akdeniz
bağlants ya da Akdeniz koridoru denilen bölümünün çöpe
atldğna dikkati çekti.
Zeytin Dal Harekât ad
verilen Afrin operasyonunun,
doğuya doğru uzamas için
hazrlklarn yapldğna işaret
eden Eray Güçlüer, “Operasyon,
Suriye PKK’s denilen terör
örgütü PYD tehdidi ortadan kalkncaya, silahszlandrlncaya
kadar, terör varlklar, unsurlar
ortadan kalkncaya kadar devam
etmeli ve Sincar’a kadar değil,
Şemdinli’ye, Kandil’e kadar
uzamaldr” görüşünde olduğuna işaret etti.

Komandolar
Zeytin Dal’na
uğurland
Tunceli’de Hozat 51. Motorlu
Piyade Tugay Komutanlğ’nda
görevli bir grup asker, beraberlerindeki komutanlar eşliğinde,
Türk Silahl Kuvvetleri’nin (TSK)
Afrin bölgesinde teröristleri
etkisiz hale getirmek amacyla
yürüttüğü Zeytin Dal Harekât’na
katlmak için Pertek Feribot İskelesi’ne geldi.
2 tabur komandodan oluşan
askerler, feribotla Elazğ’a geçip buradan Afrin’e hareket etti.
Mehmetçikler, iskeleden Tunceli
Valisi ve Belediye Başkan Vekili
Tuncay Sonel tarafndan uğurland. Uğurlama öncesi askerlerle
kucaklaşan Sonel, askerlere hitaben yaptğ konuşmada, kahraman
Mehmetçik ile gurur duyduklarn
ifade etti.

DİRİLİŞ POSTASI

26 OCAK 2018 CUMA / 9 CEMÂZİYELEVVEL 1439

İnadna iyi haber

3

Orhan
Pekçetin

Afrika’ya 48 su kuyusu daha açlacak

Türkiye Diyanet Vakf’ndan (TDV) yaplan yazl açklamaya göre Vakf,
Türkiye dşnda 135 ülkede
eğitimden, kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden,
uluslararas insani yardm
çalşmalarna kadar farkl
alanlardaki projelerin yan
sra yoksulluk ve kuraklğn

etkilediği coğrafyalarda açtğ su kuyularyla da yardma koşuyor.
TDV’nin açlk ve kuraklğn yaşandğ bölgelere yönelik başlattğ “Bir Damla
Hayat” projesi kapsamnda
bugüne kadar 15 ülkede açtğ 132 su kuyusu susuzluk
sorunuyla karş karşya olan

yüz binlerce insana umut
oldu.
Bu kuyulara ilaveten
TDV, Burkina Faso, Çad,
Kenya, Nijer, Sudan, Togo,
Uganda ve Zimbabwe’de
48 su kuyusu daha açarak,
günlük içme suyuna dahi
ulaşmayan bölge insannn
kullanmna sunacak.

Tabipler Birliği’nin
tabibe ihtiyac var!

Yaral olduğu halde
göreve her zaman hazr
Zeytin Dal Harekât’na
destek için evinin
balkonuna Türk bayrağn
astktan hemen sonra
PYD/PKK’l teröristlerce
Reyhanl’ya gerçekleştirilen
roketli saldrda yaralanan
Mehmet Gürler, yaral
olmasna karşn göreve
her zaman hazr olduğu
mesajn verdi.

şöyle devam etti:
“Bayrağ astm, aşağya indim
hemen ardndan bomba patlad.
Sanki beni takip ediyorlarmş gibi
hemen bomba attlar. Başmdan,
boynumdan ve elimden yaralandm.
Kendimi dşar attm. Hemen hastaneye götürdüler, 1,5 saat ameliyatm sürdü. Çok şükür şimdi iyiyim.”

Hatay’n Reyhanl ilçesindeki evine askere destek için
Türk bayrağ astktan hemen
sonra PYD/PKK işgalindeki
Afrin’den 21 Ocak’ta gerçekleştirilen roketli saldrda yaralanan
59 yaşndaki Gürler, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Kz ve eşiyle evine gelen
Gürler’in ilk işi, Türk bayrağn
yeniden yerine asmak oldu.

Gürler, teröristlere verilecek
en iyi cevabn Türk bayrağn
yeniden yerine asmak olduğunu
düşündüğünü belirterek, “Hastaneden eve gelir gelmez bayrağmz yeniden astm. Bu yaral
halimle askere alsnlar ben de gider teröristlerle mücadele ederim.
Kzm da subay olmak istiyor.
Canm da kzm da vatana, millete
feda olsun.” diye konuştu.

PKK’LI TERÖRSİTLERE
BAYRAKLI CEVAP

Başndan ve elinden yaralanan Gürler, Zeytin Dal Harekât’nn başlamasyla askere
destek amacyla evinin balkonuna Türk bayrağ astğn söyledi.

“AMELİYATIM 1,5 SAAT
SÜRDÜ”
Hemen ardndan evinin altndaki
iş yerine indiğini aktaran Gürler,

Daha temiz bir
Beyoğlu

orhan@dirilispostasi.com

Beyoğlu Belediyesi, cadde ve
sokaklardaki çöplerin hzl şekilde
toplanmas ve temizliğin zamannda gerçekleştirilmesini sağlamak
amacyla “Motorize Temizlik
Denetim Ekibi” kurdu.
Yedi kişiden oluşan ekip, motosikletin sağladğ hz avantajyla
sabah erken saatlerden itibaren
sorumlu olduklar bölgede denetim yapp, belediyenin temizlik
işleri müdürlüğünü bilgilendirerek
çalşmalarn hzlandrlmasn ve
sürekliliğini sağlyor.
TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN
Bunun dşnda zamansz ve
düzensiz şekilde çkarlan çöp,
moloz, eski eşya ve diğer atklar
da motorize ekip tarafndan takip
ediliyor, kurallara uymayan vatandaşlar uyarlyor.
Uyarlara rağmen atklarn kaldrmayan ve benzer şekilde davranmaya devam edenler hakknda
ise tutanak tutularak müdürlüğe
iletiliyor. Böylelikle ilçede yaplan
tüm temizlik çalşmalar kolayca
takip edilerek vatandaşlara daha
temiz bir çevre sunuluyor.

Türkiye 7 gündür Afrin’de terörü
yuvasnda kurutma ve kendisine
yönelik tehditleri bertaraf etme
harekât gerçekleştiriyor. Milletimiz
ittifak halinde, maddi ve manevi
dualarla bu operasyona destek
veriyor. Büyük Türkiye yolunda
inanmş bir millet, her türlü oyunu
yok etmeye ahdetmiş bir seferberlik
örneği sergileniyor.
Hal böyleyken birtakm Türkiye
vatandaş kimliği taşyan, ancak
kendisini İngiltere’ye Amerika’ya ait
hisseden oluşumlar ise güya barş
güvercinleri uçuruyorlar. Evet biz
Müslümanlar, Allah’tan (cc) savaş
dilemeyiz. Lakin kapmza gelmiş
bir savaştan, karşmza durmuş bir
düşmanla çarpşmaktan da geri
durmayz. Ve bu durumda savaştan
kaçan da, düşman safna geçip
onca konuşan da, bizceymiş gibi
görünüp aksi davranan da reddedilmiştir.
Türkiye TabipTürkiye ler Birliği diye bir
Tabipler kuruluş var. Böyle
Birliği, kötü bir operasyonda
huylu bir ur şu açklamaya
gibi en olmadk yaptlar: “Biz hezamanda kimler uyaryoruz:
nüksediyor! Savaş, doğada ve
insanda tahribat
Bu sebepten yapan, toplumdolay şu haliyle sal yaşam tehdit
Tabipler Birliği eden, insan eliyle
de bir tür yaratlan bir halk
halk sağlğ sağlğ sorunudur.
sorunudur! Her çatşma, her
savaş; fiziksel,
ruhsal, sosyal ve
çevresel sağlk açsndan onarlmaz
sorunlara yol açarak büyük bir insani dram da beraberinde getirir.
Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin
mensuplar olarak, yaşam savunmann, barş iklimine sahip çkmann birincil görevimiz olduğunu
aklmzdan çkarmyoruz. Savaşla
baş etmenin yolu, adil, demokratik,
eşitlikçi, özgür ve barşçl bir yaşam
kurmak ve bunu sürekli klmaktr.
Savaşa hayr, barş hemen şimdi!”
Mezkûr sebeplerden dolay şu
haliyle Tabipler Birliği de bir tür
halk sağlğ sorunudur! Kötü huylu
bir urdur ve en olmadk zamanda
nükseder! Tedavisi direkt olarak
cerrahi müdahale gerektirir. Acilen
tedavi edilmelidir. Milli ve manevi
duygular yüksek, sağlğ kendi kötü
ideolojik emellerine alet etmeyecek
tabiplere teslim edilmelidir. Kaln
sağlcakla…


ȱG,G ȱ
SU
ȱ

444 1 831
hayateli.org.tr

SU
SU
KUYU
ā
%('(/

2.500

Yetimleri “Mercan
bebek”le sevindiriyor
Ordu’da, evlendikten sonra iş hayatna ara veren ve anne olamayacağn
öğrenen 37 yaşndaki Serpil Yüksel,
katldğ kursta yaptğ “Mercan” adl
bebekler ile ördüğü atk, bere ve eldivenleri ihtiyaç sahibi çocuklara armağan
ediyor.
Bir kampanya kapsamnda koruma
altndaki, slahevindeki ile köy okullarndaki ihtiyaç sahibi bebek ve çocuklara örgü örmeye başladğn anlatan
Yüksel, “Atk, bere, çanta, kitap ve
defter gibi ihtiyaçlar toplamak istedim.
Bu vesileyle de bu yaşma kadar bu işi
bilmeyen ben örgü örmeye başladm.
Yetimhanedeki çocuklara atklar, bereler
ördüm, yolladm. Başkalarnn vesile
olmas için onlardan da yardm istedim.
Onlar da bana çok yardm etti.” dedi.

4

26 OCAK 2018 CUMA / 9 CEMÂZİYELEVVEL 1439

Esat
Harmanc

DİRİLİŞ POSTASI

Politika
PKK’nn katliamlarna knama bile yapmayan aydn
müsveddeleri, Zeytin Dal Harekât sonras teröristlerin
sözcülüğünü üstlendi. Önce 170 sivil terör destekçisi
operasyonu durdurma çağrs yaparken, ardndan devreye
Türk Tabipler Birliği girdi. HDP de açlk grevi yaparak
hain koruyuculuğunda geri kalmad.

VAYPİCİ
İlk kez Cumhurbaşkan Erdoğan’dan duydum, iki gün önce
de Genel Kurmay Başkan Akar
kulland. “Vaypici de ne ya” demiştim. Artvinli arkadaşlarm söyledi.
YPG’nin ecnebi lisanndaki okunuşu
değilmiş anlaşlan. Biz yllarca “pekeke” ve “pekaka” diyenler olarak
iki cenahta yer aldk. Dil de böyle
bir şey. Hele de bizim gibi kategorik
düşünce öğretilmiş toplumlar için
iş daha zor. Bir şey daha öğrenmiş
oldum. Konum bu değil. İşin latifesi
bu. Esas mesel şu YPG.
Bu Vaypici, “Ortadoğu’ya nizam
verme” sürecinde ihtiyaca binaen
emperyalistlere taahhüt işi yapan
taşeron örgütlerden biri. Bunlar tanyoruz. Arkalarnda zaman zaman
bize müttefik gibi davranan hangi
ülkelerin olduğunu da çok iyi biliyoruz. Kendiliğinden, bölgesel koşullarda şekillenmiş bir siyasi yap olduğunu kimse söyleyemez. Bir süre bu
alg için çalşld ama Suriye’nin de
karştrlmasndan sonra ABD kontrollü taşeron örgütlerin dengelenmesi için besleme yapld ve bunlar çkt
ortaya, hatrlayalm.
Bu arada Türkiye’nin de içerde
ve dşarda nüfuzunu krmak için iki
taraf keskin bçak oldu bu örgütler.
Yine hatrlayalm. 2012’den itibaren
özellikle AB’den ve kuzeyli bloktan
uzaklaşan İngiltere’de ve NATO
ile ilişkilerimizi gözden geçirmeye
başladğmz için bizde terör eylemi
yapan besleme örgütlerin Avrupa
için ve Ortadoğu için tehdit oluşturmaya başladğ yllar hatrlayalm.
DAEŞ’ten bahsediyorum. ABD bile
arka çktğ ve artk kontrol edemediği örgütten kurtulmak için Kürt kartn
düşünmeye başlamşt. O günden
itibaren kenAllah, tabiatmzn ve di lehlerine
sorumluluklarmzn çok yönlü
ötesinde bir yük “denge”
yüklenmekten sağlamak
bizi, askerimizi ve üzere PYD
milletimizi korusun. ve YPG gibi
yaplar ortaya sürmeye başladlar. Fakat o yllarda masada planlanan bu “kontrollü, çok
başl” patronaj ABD aleyhine değişti
ve artk bir daha toparlanmas mümkün olmayan bir zafiyete dönüştü. En
son referandum sürecinde de gördük
ki artk bölgesel kontrol ABD’nin elinden bütünüyle çkmştr. Özellikle son
üç ylda Irak ve Suriye’de kontrol bütünüyle Rusya’nn başn çektiği yeni
bloğun eline geçmiştir.
Bu süreçte ya da bu tarihi frsatta
Türkiye, geçmişten gelen haklar ve
sorumluluklar ile Irak’n kuzeyinde
yaşadğ krk yllk sorunu Suriye
kuzeyinde de yaşamak istemediğini
göstermek istemiştir. Zeytin Dal harekat, bugün sadece snr koruma
girişimi olarak görülmemiştir. Esasen PYD’nin de tpk Irak’n kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyinde
de kalc ve güçlü bir güce dönüşmesi de mümkün değildir.
Fakat bu taşeron örgütleri kullanarak global denge hesaplar için Türkiye’yi tahrik ve tehdit eden ve zaman
zaman hasm zaman zaman da hsm
hesaplar içinde bir namert cenderenin
ortasndayz. Dün Suriye konusunda
seyirci kalmak istemediğimiz için suçlandk bugün de seyirci kalmann risklerinden korunmak için oradayz.
İnsaf ve vicdan ölçülerinde bir
mücadelenin ve ülkeyi korumann
bilincinde bir medeniyet hikayesini
yaşatmak istiyoruz. Savaş çğrtkanlğ
ve hamaset tellallğ yerine dağlara
zeytin fidanlar dikmeye çalşyoruz.
Allah tabiatmzn ve sorumluluklarmzn ötesinde bir yük yüklenmekten
bizi, askerimizi ve milletimizi korusun.
Bölgesine ve ülkesine huzur ve
refah getirmek için çalşan ve gönül dağlarnda zeytin yeşeren erlere selam olsun.
esatharmanci@dirilispostasi.com

Kripto PKK’l hücresi
Harekât’n başlatnca, hain
örgütün sivil ayağ da deşifre
oldu. Kendilerine gazeteci, sanatç, yazar, oyuncu,

Türkiye bekasn, toprak
bütünlüğünü teminat altna
almak için PKK/PYD terör
örgütüne kaş Zeytin Dal

akademisyen diyen terör
destekçileri, Afrin’de teröristlerin inlerine girilmesi sonras
can havliyle ortaya çkt. Terör
örgütünün Güneydoğu’da
kazdğ hendekler, bombal
saldrlar, sivillere yönelik
katliamlarna tek kelime bir
kenara dursun hece bile sarf
etmeyen hainler topluluğu,
operasyonun durmas için
Meclis’e mektup yazd. Aydn
mesveddeleri operasyonun

durdurulmasn istemelerinin
yansra diyalog çağrs yaparak bardağ taşrd. 170 kriptonun ardndan bu sefer sahneye
Türk Tabipler Birliği girdi.
Türk ismini lekeleyen
devlet düşman birlik, “Savaş
bir halk sağlğ sorunudur”
başlğyla yaynladğ bildiride PKK’dan taraf tuttu.
PKK’nin siyasi ayağ HDP’de
her zaman yaptğ grev şovuna
yeniden başlad.

ABD’ye ‘Güven’ şart
Dşişleri Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin güvenli bölge teklifini
değerlendirmeden önce iki ülke arasnda güvenin tesis
edilmesi gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, ABD’nin teröre karş
somut admlar atmasnn şart olduğunu vurgulad.
Avusturya Dşişleri Bakan
Karin Kneissl ile Dolmabahçe’deki Başbakanlk Çalşma
Ofisi’nde görüşen Dşişleri
Bakan Çavuşoğlu, ardndan
ortak basn toplantsyla kameralarn karşsna geçti. Çavuşoğlu,
ABD’nin güvenli bölge teklifinin içeriğini ve Türkiye’nin
beklentilerini paylaşt. Tillerson’un Zeytin Dal Herakat’ndan hemen sonra ‘Güvenli bölge
konusunda Türkiye ile beraber
çalşabiliriz’ şeklinde bir çkş
yaptğn hatrlatan Çavuşoğlu,
Paris’te teklifin içeriğini sorduğunu belirterek, şunlar aktard:
“Kendisi, tüm Türkiye-Suriye snrnda baştan sona, 911
kilometrede bir 10 kilometrelik

güvenli bölge düşündüklerini,
ama 30 kilometre öteden de
Türkiye’ye roketler geldiği için
30 km olabileceğini, dolaysyla
böyle bir tampon bölge oluşturmay kastettiğini söyledi.”
“ÖNCE SÖZÜNÜZÜ TUTUN”
ABD, daha önce Türkiye’ye
çeşitler sözler verdiğini ancak
hiçbirini yerine getirmediğinin tespitini yapan Çavuşoğlu,
“Her şeyden önce bizim ABD
ile güvenli bölge veya başka
bir konuyu, yani ciddi bir konuyu samimi bir şekilde brakn
kabul etmeyi, görüşebilmemiz
için önce güveni yeniden tesis
etmemiz lazm. Daha önce neden

güvenemeyeceğimize dair açklamalarda bulundum, sebeplerini
de açkladm. ABD’nin YPG’ye
verdiği silah, Münbiç’ten bu
yana ABD’nin bize verdiği
hiçbir sözü tutmamas, en son

sayn Trump’n ‘YPG’ye bundan
sonra silah vermeyeceğiz’ demesi, hatta dün akşamki telefon
görüşmesinde ‘artk vermiyoruz’
demesi. Bunlar uygulamada da
görmemiz lazm” diye konuştu.

Klçdaroğlu’na bir
haller oluyor!

CHP lideri
Klçdaroğlu, ilk kez
Türkiye’nin tarafndan
yer alp ABD’ye “teröre
desteğini kes” mesajn
vererek şaşrtt.

“ABD teröristlerini
çeksin operasyon biter!”
Başbakan Yardmcs Bozdağ,
Afrin operasyonu için
“Ksa sürsün” şeklinde
küstah bir çkş yapan ABD’ye
formül verdi. ABD’nin
teröristlerine “Defolun”
demesi halinde operasyonlarn
ksa süreceğini belirtti.
Bir televizyon programnda
konuşan Adalet Bakan Bekir
Bozdağ, Zeytin Dal Harekat
sonras tutuşan ABD’nin yaptğ
tekliflere değindi, ilişkilerin düzelmesinin yolunu açklad. ABD’nin
tekliflerinin, söylemlerinin dikkate
alnmayacağn ifade eden Bakan
Bozdağ, Washington yönetimine
şöyle seslendi: “Artk sözle vakit
geçirme dönemi bitmiştir, icraatn
zamandr. Eğer, bizimle bir dayanşma içine ABD girmek istiyorsa,
bunun yolu basit. Silah vermeyi

durduracak, verdiği silahlar toplayacak ve PYD/YPG teröristlerine
‘Türkiye’ye karş mücadele etmeyin, bu işi brakn ve siz Frat’n
doğusuna çekilin’ diyecek.”
ABD’YE FORMÜL VERDİ
Bozdağ, ABD’nin operasyonun
ksa sürmesi yönündeki hadsiz
açklamasna da tepki gösterdi.
Operasyonunun uzun sürmemesinin
yegane yolunun teröristlerin bölgeden çekilmesi olduğunun tespitini
yapan Bozdağ, “ABD bunun ksa
sürmesini istiyorsa ben formülü
söyleyeyim; ABD, PYD/YPG terör
örgütlerine silah vermeyi kesecek,
verdiği silahlar elinden alacak. Afrin’deki PYD’li YPG’li teröristlere
‘Buradan defolup gidin, Türkiye’ye
karş terör eylemleri yapmayn’
desin, oradaki operasyon çok ksa
sürede biter” dedi.

Afrin operasyonu öncesi ABD’nin ağzndan
konuşup “Yapmayalm”
modunda hareket eden
Kemal Klçdaroğlu,
Zeytin Dal Harekat’nn
başlamas ile birlikte tam tersi bir tutum
sergilemeye başlad.
Klçdaroğlu, ilk kez
ABD’yi doğrudan hedef
ald. PKK’ya 5 bin TIR
silah gönderen ABD’nin
teröre verdiği desteği
kesmesi çağrs yapan
Klçdaroğlu, “ABD’nin
teröre karş çok açk ve
net tavr taknmasn
istiyoruz. Terör, bölgede

büyük sorunlar yaratyor.
Sadece Türkiye açsndan değil, Suriye, Irak,
Fransa, İngiltere, ABD
açsndan da terör her zaman sorun yaratmştr ve
bu ülkelerde de terör pek
çok insann hayatna mal
olmuştur. Dolaysyla
teröre karş ortak mücadele etmek gerekiyor.
Türkiye’nin teröre karş
verdiği mücadeleye de
herkesin destek vermesi
gerekir” diye konuştu.

Dİrİlİş Postası

26 ocak 2018 cuma / 9 cemâzİyelevvel 1439

Politika

Hasan
Taşkın

İşleri güçleri
alçaklık!
Osmanlı
aklı Ankara
stratejisiyle barış!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Yalçın Topçu, Zeytin Dalı Harakatıyla Afrin’deki terör yuvalarını
yerle bir eden Türkiye’nin bölgeye
yönelik hedeflerine değindi. Bölgenin Osmanlı’nın adil yönetimi
ve huzuruna özlem duyduğunu
belirten Topçu, Türkiye’nin bölgeyi
eski haline getirebilecek güce sahip
olduğunu aktararak, “Osmanlı’nın
otoritesi ve yönetim anlayışı yüzlerce yıl barış ve istikrar sağlamıştır.
Osmanlı’nın çekildiği coğrafyalarda bugün güvenlik,özgürlük,adalet
barış aranıyor. Osmanlı’nın varisi
olan Türkiye Cumhuriyeti devleti ve
milletiyle, Ankara merkezli yerli ve
milli stratejileri ile bölgesine huzur,
barış ve istikrarı getirecektir. Sömürünün, zulmün yerine paylaşım, adalet, barış ve hoşgörü yeniden hakim
olacaktır” dedi.

CHP’de “mankafa”
tartışması büyüyor
Hafta başında CHP Genel Başkan adaylığını açıklayan Yalova
Milletvekili Muharrem İnce, rakip
olduğu Kılıçdaroğlu’nu sahte Man
Adası belgeleri üzerinden eleştirmiş,
“Kendime mankafa dedirtmezdim”
demişti. İnce’nin çıkışına Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından cevap
geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, İnce’nin eleştirisindeki dilini beğenmediğini kaydederek, “Partiyi ve partili arkadaşları
kamuoyu önünde tartışmayı doğru
bulmuyoruz. Daha dikkatli dil kullanmakta fayda var” diye konuştu.

Kuruluş tariHi: 07.12.1976

www.dirilispostasi.com

aKyılDız GazeTecİlİK maTbaacılıK
san. ve Tİc. lTD. ŞTİ. aDına
iMtiyaz SaHiBi

mehmet akosman
genel Müdür

Orhan Pekçetin
genel yayın yönetmeni

erem Şentürk

Sorumlu yazı işleri Müdürü
sabri İşbilen
Haber Müdürleri
sercan akkuzu
emre Şentürk
görsel yönetmen
Kaya Temel
gündem Editörü
neşat ergül
Spor
suat vilgen
dış Haberler
Gökhan yılmaz
muhammed Şimşek
Musahhih
İlhan aküzüm

anKara Temsİlcİsİ

Hasan Taşkın
internet Haber
Hüseyin akkaş
Hukuk Müşaviri
av. mustafa Tırtır
av. zekeriya çetin
Kurumsal Pazarlama genel Koor.
m. saim çelenli
abone ve dağıtım Müdürü
Tuna yoldaş
rEKlaM gEnEl Müdürü

süleyman alpaydın

yöneTİm yerİ
15 temmuz Mh. (Evren Mh) Bahar Cd. şehit doğan Öztürk Sk. no: 24
Bağcılar / iStanBul
tel.: 0212 550 90 05 Fax: 0212 550 70 99
bilgi@dirilispostasi.com
basKı merKezlerİ
İsTanbul : aDaKOĞlu basKı Tesİslerİ san. Tİc. lTD. ŞTİ. İ.O.s.b. s. Demİrel bulvarı

HESKOP San. Sit. S1 BlOK nO: 1 BaşaKşEHir tEl.: 0212 642 15 69
İzmİr
: arslan GüneyDOĞu GazeTecİlİK maTbaacılıK ve KaĞıTçılıK a.Ş.

KıSıK San. Sit. 2. Cad. 93 MEndErES tEl.: 0232 257 67 62
anKara : arslan GüneyDOĞu GazeTecİlİK maTbaacılıK ve KaĞıTçılıK a.Ş. Saray

OSMangazi MH. Sütçü iMaM SK. nO: 33 PurSaKlar tEl.: 0312 419 20 03
aDana : arslan GüneyDOĞu GazeTecİlİK maTbaacılıK ve KaĞıTçılıK a.Ş.
yEnidOğan MH. 2108 SK. nO: 13/a yürEğir tEl.: 0322 346 03 71-72
Genel DaĞıTım : turKuvaz dağıtıM PazarlaMa a.ş
yayın Türü : yaygın SürEli yayın

Başbakan Yıldırım, camiye roketle saldıran PKK’lı hainlerin Mehmetçik’in
karşısına çıkmaya cesaret edemediğini, yalnızca sivil insanlara kast edebilen
bir katil sürüsü olduğunu belirterek “Bunların işi gücü alçaklık” dedi.
Türkiye Ortak Ödeme
Platformu İmza Töreni’nde
konuşan Başbakan Binali
Yıldırım, Kilis’te camiye yapılan saldırı, operasyonların
geleceği ve ABD’nin DAEŞ
oyununa dair önemli tespitler yaptı. PKK’lı teröristlerin
roketli saldırısına anında
karşılık verildiğinin altını
çizen Başbakan Yıldırım, bu
hainlerin sivillerin hayatına
kastettiğini belirterek, “O camide toplanmış dua eden bu
insanlardan ne istiyorsunuz
alçaklar. Eğer, yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçik’in önüne
çıkın, onunla karşılaşın. Yapamazlar. Bunların işi gücü
alçaklık. Nerede savunmasız
bir insan varsa nerede sivil
bir insan varsa ona zulmederler, onun hayatına kast

katliamlar yaptığı, Avrupa’da eylemler planladığını
aktararak, maskeyi şöyle
Her Yerİ vururuz
düşürdü: “DAEŞ örgütüyle
Zeytin Dalı Harekatın’da
de en amansız mücadeleyi
Fırat’ın batısı yada doğusu
Türkiye yapıyor. Diğerleri
şeklinde bir ayrım bulunlafını yapıyor. Amerika’nın
madığının bilgisini paylaşan DAEŞ ile nasıl mücadeYıldırım, “Ülkemizin, mille yaptığını Rakka’dan,
letimizin geleceğine, huzuPYD’ninYPG’nineskorruna, insanımızın can ve mal tundaDAEŞ’lıları silahları,
güvenliğine, bölgenin yeni
mühimmatlarıyla nasıl yolcu
kaoslara, sorunlara itilmesine ettiklerini bütün dünya görasla rıza göstermeyiz” dedi.
dü. Bu mu DAEŞ ile mücadele? Oradan çıksınlar da
PKK DAeŞ’e
başka yere gitsinler. Gitsinler
esCOrtluK YAPtı
Mısır’da toplu katliam yapsınlar, camilere saldırsınlar.
Yıldırım, ABD’nin DAEŞ Türkiye’de eylem yapsınlar.
ile mücadele palavrasını
Avrupa’ya gidip eylem yapda deşifre etti. ABD’nin
sınlar. İnsanlığın başına bela
mücadele ettiği DAEŞ’li
olmaya devam etsinler.”
teröristlerin Mısır’da toplu
ederler” diye konuştu.

15 Temmuz’u Kemal’e
anlat ey Özgür Özel!
CHP Grup Başkanvekili
Özel, FetÖ’nün
15 temmuz işgal
girişimine “tiyatro”
diyerek alçak örgüte
cansuyu olanlara tepki
gösterdi. 15 temmuz’a
üstüne basarak “Darbe
girişimi” diyen Özel’e,
Kılıçaroğlu’nun ne gibi
tepki vereceği merak
konusu oldu.
Burdur’da”Uğur
Mumcu’yu Anma Gecesi”
etkinliğinde konuşan CHP
Grup Başkanvekili Özgür
Özel, FETÖ’nün Türkiye’nin bağımsızlığına kast
ettiği 15 Temmuz işgal
girişimi hakkında Kemal
Kılıçdaroğlu’na göre 180
derece farklı yorumlarda
bulundu. 15 Temmuz’a
tiyatro diyenlerin FETÖ’nün ekmeğine yağ
sürdüğünü dile getiren

Özel, herkesi şaşırtan şu
millilik kokan sözleri sarf
etti:
tİYAtrO MİYAtrO
Değİl
“15 Temmuz, dört
başı mamur bir
darbe girişimiydi.
Bize yakın demeyelim ama bizim
mahallenin içinden
de okunan köşe
yazarları,
tiyatro
falan filan
yazıyorlar.
Bunların
her bir
tanesi o
gerçekliğin

karşısında buna inananı,
bunu savunmaya çalışanı
mahcup edip birilerinin
ekmeğine yağ sürecek bir
gerçek. 15 Temmuz; bizim
Meclis’te yaşadığımız, her
yönüyle şahit olduğumuz,
ardından yaşananları bütün yargı süreciyle takip
ettiğimiz, başarısız olmuş bir darbe girişimi,
tiyatro miyatro değil.”
Özel’in çıkışları 15
Temmuz’u tiyatro kabul eden
kontrollü genel
başkan Kılıçdaroğlu tarafından nasıl
karşılanacağı
merak edilirken, vatandaş,
Özel’e “Kılıçdaroğlu’na
da anlat” çağrısı
yaptı.

yıl:41 Sayı: 13871

26 OCaK 2018 CuMa

diriliş Postası gazetesi basın meslek
ilkelerine uymaya söz vermiştir

gazEtEMizdE yayıMlanan yazıların SOruMluluğu yazarlara aittir.

Okur Temsilciliği : 0212 550 90 04

5

“Ekonomimiz ordumuz kadar sağlam”
Ankara’da bir panele katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin
güvenliğini sağlamak
için attığı en önemli
adımlardan olan Zeytin Dalı Harekâtı’nın
ekonomiye etkisi
olup olmayacağı sorusuna
en net yanıtı
verdi. Türkiye eko-

nomisinin sağlam temellere
oturduğunu, bu bağlamda herhangi bir sorunun
yaşanmayacağını dile
getiren Elvan, “Operasyon, ekonomimizi
etkiler mi soruları soruluyor. Şundan
emin olunuz,
biz 2018
yılı Programımızı hazırlarken

alınması gereken tüm önlemleri aldık ve o doğrultuda
çalışmalarımıza başladık.
Dolayısıyla Zeytin Dalı Harekatı hiçbir şekilde ekonomimiz üzerinde olumsuz bir
etki yaratmayacaktır. Gerekli
tedbirlerimiz alınmıştır. Bu
konuda hiç kimsenin tereddüt
içinde olmaması gerektiğini
düşünüyorum. Ekonomimiz
aynı ordumuz gibi güçlüdür
ve sağlamdır” diye konuştu.

CHP’li Yılmaz ÖSO’yu terörist ilan etti
15 Temmuz işgal girişimine karşı yürütülen milli
mücadeleyi televizyon başında seyreden Kılıçdaroğlu’nun yönettiği CHP’nin
Genel Başkan Yardımcısı
Öztürk Yılmaz, Türk Ordusu’nun emrinde PKK’lı hainlerle çarpışan ÖSO için
skandal ifadeler kullandı.
Türkiye’nin güvenliği için

canını ortaya koyan Özgür
Suriye Ordusu’nun askerlerini karalamaya çalışan
Yılmaz, “Suriye’deki
grupların hepsinin kaynağı
El Kaide’dir. Benden daha
iyi kimse bunu bilemez”
sözleriyle emperyalizme direnen devrimcileri
terörist ilan etti. ABD’nin
“DAEŞ ile mücadele

aksayabilir” uyarılıyla
CHP’li Öztürk’ün devrimciler için
terörist benzetmesi yapması
arasındaki
zamanlama kafalarda soru
işaretleri
bıraktı.

Dünya neyin
savaşında?
Yaşadığımız yaşam diliminde
Müslüman dünyası üzerinde ciddi
bir oyun var. Müslümanlar’ın içine
de fitne fesat sokarak birlik ve
beraberliklerinin bozulduğu bir
dönemdeyiz.
Akan kan Müslüman kanı.
Mazlum olan Müslüman. Yuvası
dağılan yine Müslüman. Müslüman dünyasını bu duruma koyan
da Batı… Müslüman toprağında
terör estiren yine Batı...
Peki Müslüman olarak bu durumda ilk önce bakmamız gereken yer neresi? Tabii ki, Allah (cc)
Resulü son peygamber Hz. Muhammed’in (sav) Müslümanlar’a
bıraktığı Allah’ın bizzat yol gösterdiği Kur’an…
Ne diyor Kur’an: “Baskı ve
şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (küfürden) vazgeçerlerse, şüphesiz
ki Allah onların yaptıklarını
hakkıyla görendir.” (Enfal-38)
Şimdi Türkiye küfürle savaş
halinde. Müslüman toprağında Batı’nın oyununu bozmak
için kahramanlarımız cephede,
diller duada…
Birkaç gün önce bir arkadaşımın yaşadığı olayı aktarmak istiyorum. Bu bile ne kadar işin bilincinde olduğumuzun açık ifadesidir.
Arkadaşım anlatıyor:
“22 Ocak Salı günü Ankara’ya
seyahat ettim. Akşam Ankara
Otogar’a geldim.
Bu savaş küfre Akşam namazım
karşı yapılan geçmesin diye
savaştır. mescide gittim.
Küfrün yanında 70-80 yaşında
olanlar elbette bir teyze sürekli
kaybetmeye sesli dua ediyor
mahkûmdurlar. tesbihler çekiyorZafer du. Herkes gibi
Allah’ındır. benimde dikkatimi çekti. Önce
bir hanım sordu
teyzeye ‘Hatay’da askerin mi var’?
diye…
Teyze diyor ki: “Savaşa gidemem. Genç ve erkek değilim.
Çok da param yok. Kızıma Hatay
Hassa’ya gidiyorum. O kuzuları
(Türk Askerlerini kastediyor) görecem. Öpecem, koklayacam,
dua edecem. Dualarını alacam.”
Rabbim inşallah bu niyetimi zayi
etmez. Teyze ağlayarak duaya
devam ediyor.
İşte Türkiye budur. Cephede
küfre karşı savaşan asker ‘Beni
beklemesinler’ diyebiliyorsa, milletin duyguları da böyle ise kim bu
gücün karşısına çıkabilir.
Bazıları şehit haberleri için,
savaşa girmeseydin ölmezlerdi
diyorlar değil mi?
Bakın Allah (cc) ne diyor:
“Ey iman edenler! Kardeşleri
sefere veya savaşa çıktığında
onlar hakkında, ‘Onlar bizim
yanımızda olsalardı, ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi’ diyen
inkârcılar gibi olmayın. Allah,
bunu (bu düşünceyi) onların
kalplerine bir hasret (yarası)
olarak koydu. Allah, yaşatır ve
öldürür. Allah, yaptıklarınızı
görmektedir.” (Âli İmran-156)
Yaşam ve ölüm, ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’ın takdirindedir. Kimse bu takdirin (Ecel)
dışında ne yaşam sürebilir ne
ölebilir.
Bu savaş küfre karşı yapılan
savaştır. Küfrün yanında olanlar
elbette kaybetmeye mahkûmdurlar. Zafer Allah’ındır. Bize düşen
onun rızası üzere yol tutmaktır.
Selam ve dua ile…
hasantaskin@dirilispostasi.com

6

26 ocak 2018 cuma / 9 cemâzİyelevvel 1439

İbrahim
Kılıç

Dİrİlİş Postası

Türkiye Gündemi
Kaçacak delik aramışlar

Kimsesizler
Anadan öksüz, babadan yetim olanlardan veya şu fani dünyada hiç akrabası
olmayanlardan bahsetmiyorum.
Belki birileri “Gündem bu değil.
Nereden çıktı böyle bir yazı?” diyebilir.
Olsun varsın; desinler… Sıcak gündem
başkalarına göre farklı olabilir. Üstelik o
konuda pek çok kişi fazlasıyla zaten yazıyor ve konuşuyor. Biz kendi gündemimizi
takip edelim.
Adamı olmayan, dayısı olmayan, aç
gözlü olmayan, sesini duyuramayan vs.
kimsesi olmayan; onca kalabalık kitleler
içinde yalnız ve bîçare kalmış kimsesizlerden/gariplerden bahsediyorum.
İşi ve aşı olmayan bu kimsesizler, gerçekten kimsenin umurunda değil. Hani
Yunus’un dizelerinde olduğu gibi:
“Bir garip ölmüş diyeler/Üç günden
sonra duyalar.
Soğuk su ile yuyalar/Şöyle garip bencileyin.”
Yunus Emre’nin devrinde üç günden
sonra duyarlarmış. Aynı olay günümüzde
vaki olsa kişinin cesedi kokunca ancak
duyarlar. Öyle garip günler yaşıyoruz.
Pek çok insanın tuzu kuru olduğu için
bu kimsesizleri anlamıyorlar veya işlerine
öyle geldiği için anlamak istemiyorlar.
Herkesi kendileri gibi belleyenler bu
kimsesizlerin neden bu halde olduklarını
anlamlandıramıyorlar(Ya da işlerine gelmiyor).
Şu an bariz olarak bu kimsesizlerden
bazılarını yakinen tanıyor ve biliyorum.
Üstelik benim bilgim de sadece benim
görüp bilebildiklerim. Onların gerçekte
ne yaşadığını, neler çektiğini bir Rabbim
bir de kendileri bilir.
Bu noktada en çok gıcık olduğum birkaç sözü zikretmeden geçmek de olmaz.
İlk sırada “Ağlamayan çocuğa/bebeye emzik vermezler” gelir. İkinci sırada
da “halini arz etmedi ki, nerden bilelim”
yer alır. Bunlar
Birileri hakkını gibi daha çok var:
bile istemekten “Bal tutan parmataaccüp ederken ğını yalar, Suyun
küpübaşka birileri başındayken
nü dolduracaksın,
“Su gürül Üzümünü ye bağıgürül akarken nı sorma vs. vs.”
Az daha unutudaha çok küp
yordum; bir de bu
doldurayım”ın durumda olanların
derdine düşmesi hali-ahvali kendine büyük bir lerine arz edildiği
tenakuz… halde (bir icra
makamında olup/
gücü kudreti yerinde olup)kulakları üzerine yatan, görmezden gelen, hiçbir şey olmamış/duymamış
gibi yalnızca kendilerini ve ikbalini düşünenler var ya: Onların yatacakları yer var
mı bilemem?
Hâlbuki bilmezler mi “Adam adama
yük değil, can gövdeye mülk değil”?
Birileri hakkını bile istemekten taaccüp ederken başka birileri “Su gürül gürül akarken daha çok küp doldurayım”ın
derdine düşmesi ne büyük bir tenakuz.
Alan işaretleme, meydan kapma,
köşe tutma savaşlarının kızıştığı bir ortamda “seçkinci” bir zümre oluşturup
fildişi kulelerde Hendek Savaşı’nın açlık
ve sefalet içinde nasıl kazanıldığını kuş
sütünün eksik olduğu ziyafet masasında
Bohemya Kristalinden mamul bardaktan
bir şeyler yudumlayarak mütalaa etmek
ve sıradan (!) insanlara tevazu ve ilave
olarak da “bir lokma-bir hırka” nasihatinde bulunmak size de komik gelmiyor
mu?
Sadece işi ve aşı olmayanlar değil elbette. Herkes “mevcut varlıklardan nasıl
daha çok pay kaparız” için kendini yırtıp
değme cambazlara taş çıkartan taklalar
atarken, amacı/ilkesi/gayesi/davası uğruna kafa yoran, ciğeri alev alev yanan
yalnız kalmışları/garipleri de unutmayın.
Rabbim bu kimsesizleri kimseye muhtaç etmesin. Ayrıca Allah Resulü’nün
(sav) müjdelediği “Kalabalıkların içinde
bile yalnız kalmış garipler”e selam olsun.
Elbette Allah (cc) görüyor ve biliyor. Ama
kullar da gözlerini ve kulaklarını ve de
gönüllerini kapatmasın.
ibrahimkilic@dirilispostasi.com

T.C. ANKARA 20. ASLİYE
HUKUK MAHKEMESİNDEN

Afrin kırsalında yakalanan
ve çıkarıldıkları mahkemece
tutuklanan üç terörist, ifadelerinde örgütte yaşananları
anlattı. Teröristler, Zeytin Dalı
Harekâtı öncesinde Suriye’nin
Adamanlı Köyü’nde yaklaşık 30 PYD mensubunun

bulunduğunu bildirdi.
Harekâtın başlamasıyla
örgüt içerisinde yaşananları
anlatan teröristler, operasyonla örgüt içerisinde korku
yaşandığını dile getirdi.
Teröristler, “Türk askerinin operasyonuyla örgüt

içerisinde panik yaşandı. İlk
olarak tankların sınıra yaklaştığını gördük. Tankların
girişiyle köydeki bütün örgüt
mensuplarının kaçışı başladı. Biz kaçamadık ve yakalandık” ifadelerini kullandı.
Teröristler, bölgeden kaçanlar

arasında örgütün sözde komutanlarından birisinin de
olduğunu aktardılar.
Bu arada, Afrin’de yakalanarak Hatay’a getirilen 7 teröristten 3’u tutuklandı, diğer
4’ünün emniyetteki işlemleri
ise sürüyor.

Hainler şehitlerin ismi
yazılı mermiyle vuruldu

TSK tarafından hudutlarda,
bölgede güvenlik ve istikrarı
sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve
DAEŞ üyesi teröristleri etkisiz
hale getirmek, bölge halkını
terör örgütü üyelerinin baskı ve
zulmünden kurtarmak amacıyla
20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı devam
ediyor.
Harekâtın 6. gününde, Hatay
hudut hattında konuşlu TSK
birlikleri, Afrin’de tespit edilen
terör örgütü mevzilerine sabah
saatlerinden bu yana aralıklarla çok sayıda obüs ve top atışı
gerçekleştirdi.

Afrin’in kuzeybatısında
belirlenen terörist gruba yönelik
atışta kullanılan havan mermisi,
yapılan atışla terörist grubun
bulunduğu hedefi vurdu.
Hava harekatına katılan savaş
uçağı pilotu kabin içinden bir fotoğraf paylaştı. Savaş pilotunun
mesajında yer alan not kağıdında
Afrin şehitlerinin ismini yazıp
“İnsan büyür beşikte mezarda
yatmak için... Kahramanlar can
verir yurdu yaşatmak için...”
sözleri yer aldı. Bu arada, Genelkurmay’dan yapılan bilgilendirmede. Zeytin Dalı Harekâtı’nın
planlandığı şekilde devam ettiği
belirtilerek, hava harekâtıyla
terör örgütlerine ait sığınak,
barınak, mühimmat deposu ve
silah mevzii olarak kullanılan 6
hedefin imha edildiği açıklandı.
Harekât kapsamında bugüne
kadar 303 teröristin de etkisiz
hale getirildiği belirtildi.

Terör örgütü PKK/PYD’nin Afrin kırsalındaki
mevzileri obüs ve top atışlarıyla ateş altına alındı.
Atışlarda harekât şehitleri Oğuz Kağan Usta, Musa
Özalkan ve Mehmet Muratdağı’nın isimlerinin yazılı
olduğu havan mermisi de kullanıldı.

HEDEFLER İMHA EDİLDİ
Teröristlerce açılan atış sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Piyade

Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Piyade Uzman Çavuş
Mehmet Muratdağı’nın isimleri

Mehmetçik tarafından 106 milimetrelik havan mühimmatına
yazıldı.

Zeytin Dalı’na Suriyeli desteği

Adıyaman ve Malatya’da
Suriyeliler, Zeytin Dalı
Harekâtı’na destek
vererek ellerindeki Türk
bayrakları ile askerlik
şubesine başvurdu.

Adıyaman kent merkezindeki
yaklaşık 200 Suriyeli, ellerinde
Türk bayrakları ile minibüs ve
araçlarla Adıyaman Askerlik
Şubesi’ne geldi.
Suriyeliler adına konuşan
Mahmut El Hüseyin, gazetecilere
yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
emrinde olduklarını ve askere
gitmek istediklerini söyledi.

Anne, baba ve çocuklarını
Türkiye için feda edeceklerini
belirten Hüseyin, “Savaşmak için
canımızı veririz. Bir grup Suriyeli
kardeşimiz ile Adıyaman Askerlik
Şubesine geldik. Elimizdeki dilekçe ile asker olmak için başvuru
yapacağız.Türkiye için elimizden
geleni yaparız.” dedi.
MALATYA’DA DA
ASKERLİK BAŞVURUSU
Ellerindeki Türk bayraklarıyla
birlikte Malatya Askerlik Bölge Başkanlığına gelen Malatya
Beydağı Konaklama Tesisi’nde
yaşayan bir grup Suriyeli, gönüllü

Arzu ettiği şehadet
secdede geldi
Afrin bölgesindeki terör
örgütü PKK/PYD mensuplarınca önceki gün gerçekleştirilen saldırıda roketin isabet
ettiği Çalık Camii’nde akşam
namazı kıldığı sırada kubbenin çökmesi sonucu moloz
yığınları arasında kalarak
şehit olan Muzaffer Aydemir,
dün Hacı Cümbüş Camii’nde
kılınan cenaze namazının
ardından son yolculuğuna
uğurlandı. Kilis’te 2015’te

Ahilik Haftası etkinlikleri
sırasında “yılın ahisi” seçilen Aydemir’in, saldırıdan bir gün önce işyerinde
esnaf ziyareti kapsamında
Vali Mehmet Tekinarslan
ve Belediye Başkanı Hasan
Kara’yı misafir ettiği, konuklarına “Ben bu yaşımda
askere gitmek istiyorum, şehit
olmak istiyorum. Şehit olmak
için ne gerekiyorsa yapmaya
hazırım” dediği öğrenildi.

T.C. ÇANAKKALE 1. İCRA DAİRESİ 2016/8719 ESAS

ESAS NO
: 2015/530 Esas
DAVALI
: TUNCAY GÖKSÜLÜK
Tahkikat sona erdiğinden sözlü yargılama
ve hüküm için Durusma Günü: 27/02/2018 günü saat: 10:10’da duruşmada hazır bulunmanız, hazır bulunmadığınız taktirde yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar ve tebliğ olunur.
Basın : 742097

DÜZELTME İLANI
Müdürlüğümüzün yukarıdaki dosyasında Birinci satış günü 28/03/2018,
İkinci Satış günü 25/04/2018 günü saat 14:50-15:00 olan ihalenin satış yeri
Fevzipaşa Mah. Çanakkale Adliyesi Ek Bina Eski Bağ-Kur Binası 2. Kat 1.
İcra Müdürlüğü Koridoru yazılmış ise de satış yeri bilgisi aynı olup sadece
2. Kat değil 3. Kat olduğu ilan olunur.
Basın : 742370

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

askerlik için başvuru yaptı.
Suriyeli Mahmut Elali, gazetecilere yaptığı açıklamada,
muhaliflere ve Türkiye’ye destek
vermek için geldiklerini ve
ülkelerine dönmek istediklerini
belirtti. Her zaman desteğe hazır
olduklarını söyleyen Elali, “Biz
istiyoruz ki Afrin PKK’lılardan
temizlensin, milletimiz yurduna dönsün. Türk askerlerine
çok teşekkür ediyoruz. İnşallah
Suriye’de beraber yaşarız” diye
konuştu.
Ragıp Şaban ise Afrin’in
terörden temizlenmesini isteyerek
Allah’tan Türk askerlerini korumasını istedi.

Tabipler Birliği’ne
büyük öfke
İBRAHİM SEçKİn
TALAŞ/AnKARA
Sağlık-Sen Genel Başkanı
Metin Memiş, terörle mücadeleyi savaş olarak niteleyen Türk
Tabipler Birliği(TTB)’ne tepki
gösterdi.
Memiş, Sağlık-Sen
olarak söz konusu
açıklamayı şiddetle ve
lanetle kınadıklarını
belirterek, terör ve terör
örgütlerini destekleyici
açıklamalarından dolayı
TTB hakkında Cumhuriyet
savcılarını göreve çağırdı.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı
operasyonlarında mücadele
edilen örgütlerin küresel güçlerin maşası olduğunu ifade
eden Memiş, “TTB ve benzeri

açıklamalarda bulunarak, bilerek
veya bilmeyerek terör destekçisi
olanlara kurumlara tavsiyemiz;
terör, terör örgütleri ve bunların
arkasındaki güçlere karşı, milletimizin, devletimizin yanında olmalarıdır. Şimdiye kadar millete
muhalif olmayı marifet saymış
bu güruhun bunu başarabileceğine inanamasak da
denemelerini tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.
Teröristlerin yaşam
hakkını savunanların,
teröristlerin saldırıları
sonucu güvenlik güçlerinin ve vatandaşların kahpece
katledilmesi karşısında sessiz
kaldıklarını da kaydeden Metin
Memiş, millet ve temsilcisi oldukları hekimlerin TTB’ye hak
ettiği cevabı vereceğini söyledi.

Dİrİlİş Postası

26 ocak 2018 cuma / 9 cemâzİyelevvel 1439

Türkiye Gündemi

7

İsmail
Öz

Hainliğe karşı ‘imza’ hareketi
Türkiye’nin terörle mücadelesine destek için 126
ismin öncülüğünde 5 dilde hazırlanan bildiriye imza
verenlerin sayısı ilk günde 3 bini aştı.

Türkiye’ye saldırıların

askeri eğitim doğrudan ülkemize
yönelik bir tehdittir. Bu durumun Türkiye kamuoyu tarafından hoş karşılanması mümkün
değildir.”
“PKK, KÜRTLER’İN
TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR”
"PKK/PYD, bölgede yaşayan
Kürtler’in temsilcisi değildir"
değerlendirmesi yapılan bildiride, söz konusu terör örgütlerinin, hakimiyet kurduğu alanlarda kendi otoritesini tanımayan
Kürt ve Araplar’ı yüzyıllardır
yaşadıkları topraklardan zorla

T.C. GEBZE 2. İCRA DAİRESİ 2016/611 ESAS TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
:Kocaeli İli Gebze İlçesi Çayırova Mah.3835 ada 3 parsel 140,00
m2 yüzölçümlü ve 3835 ada 4 parsel 286,00 m2 yüz ölçümlü arsa vasfındaki taşınmazlardaki
1/4 borçlu Mehmet Nuri KIZIL hissesi
TAŞINMAZLARININ ÖZELLİKLERİ: Kıymet taktirine esas olan taşınmazlar Kocaeli İli Gebze İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 15 sokağa cepheli olan 3 ve 4 nolu parsellerdir. 4 nolu parsel üzerinde dış kapı numarası (23) olan dört katlı betonarme yapı mevcuttur. 3 nolu parsel üzerinde
yapı bulunmayan boş parseldir.
(3) NOLU PARSEL : İmar parseli olup çevresinde yoğun olarak konut türü yapılar mevcuttur.
Bu parsel eğimsiz düz parsel olması nedeniyle üzerinde ekonomik inşaat yapılması mümkündür.
Taşınmaz tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu taşınmazın çevresinde emsal arsa
alım satımlarıda gözetlenerek bu gibi objektif unsurlarında taşınmazın değerini müspet yönde etkilemektedir. Taşınmazın m2 birim fiyatının 1.000,00 TL/m2 edeceği kanaatine varılmıştır. Parselin Tamamının Değeri :140,00 m2 x 1.000,00 TL/m2 =140.000,00.TL dir.
Borçlunun 1/4 hisesine düşen miktar: 35.000,00.TL dir.
İmar Durumu
: Dosyada bulunan Gebze Belediye Başkanlığının 14.10.2016 tarih ve 370054 sayılı imar durumu yazısında Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2014
tarih ve 435 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında Konut Alanında
Kaldığı Ayrık Nizam 3 kat TAKS: 0,40 olduğu belirlenmiştir.
Kıymeti
: 35.000,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler
: Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 29/03/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü
: 24/04/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri
: Mevlana Mah.Soma Maden Şehitleri Cad. Adalet Sarayı
Kat:1 B.Blok No:116 Müzayide Salonu GEBZE/KOCAELİ
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
::Kocaeli İli Gebze İlçesi Çayırova Mah.3835 ada 3 parsel 140,00
m2 yüzölçümlü ve 3835 ada 4 parsel 286,00 m2 yüz ölçümlü arsa vasfındaki taşınmazlardaki
1/4 borçlu Mehmet Nuri KIZIL hissesi
TAŞINMAZLARININ ÖZELLİKLERİ: Kıymet taktirine esas olan taşınmazlar Kocaeli İli Gebze İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 15 sokağa cepheli olan 3 ve 4 nolu parsellerdir. 4 nolu parsel üzerinde dış kapı numarası (23) olan dört katlı betonarme yapı mevcuttur. 3 nolu parsel üzerinde
yapı bulunmayan boş parseldir.
(4) NOLU PARSEL : Bu parsel üzerinde dört katlı betonarme yapı mevcuttur. Binanın kapısı
içerisinde oturan borçlunun eşi tarafından açıldı. Daireler üç oda, salon,mutfak,banyo,tuvalet ve
holden ibarettir. Doğalgaz kombi ısıtmalı, plastik dış doğramalıdır. Binanın dışı sıvalı ve boyalı olup çatı ile örtülüdür. Yapı zeminde 92,00 m2 olup üst çıkmalar ile beraber 437,00 m2 inşaat alanı mevcuttur. Yapı yaklaşık 16-20 yıllık olup değerlendirmede yıpranma bedeli düşülmüştür. Taşınmaz
imar parseli olup çevresinde yoğun olarak konut türü yapılar mevcuttur. Bu parselin eğimsiz
düz parsel olması nedeniyle üzerine ekonomik inşaat yapılması mümkündür. Taşınmaz tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu taşınmazın çevresinde emsal arsa alım ve satımlarına gözetilerek bu gibi objektif unsurlarında taşınmazın değerini müspet yönde etkilemektedir. Taşınmazın m2 birim fiyatının 1.000,00 TL/ m2 edeceği kanaatine varılmıştır.
Taşınmazın Arsa ve Bina Değerinin Toplamı: 548.200,00. TL dir.
Borçlunun 1/4 hisesine düşen miktar: 137.050,00.TL dir.
İmar Durumu
: Dosyada bulunan Gebze Belediye Başkanlığının 14.10.2016 tarih ve 370054 sayılı imar durumu yazısında Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2014
tarih ve 435 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında Konut Alanında
Kaldığı Ayrık Nizam 3 kat TAKS: 0,40 olduğu belirlenmiştir.
Kıymeti
: 137.050,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler
: Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 29/03/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü
: 24/04/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri
: Mevlana Mah.Soma Maden Şehitleri Cad. Adalet Sarayı Kat:1
B.Blok No:116 Müzayide Salonu GEBZE/KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/611 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları tebliğat yapılamayan ilgililere İİK’ nun 127 md gereğince tebliğ yerine geçeceği ilan olunur.
Basın : 742116

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

çıkarttığı, kendisini eleştiren
insanları işkence ve diğer baskı
yöntemleriyle sindirmeye çalıştığı, etnik arındırma operasyonları
gerçekleştirerek konumunu güçlendirmeye çabaladığı aktarıldı.
Terör örgütünün, kadın ve
çocukları kendisine yönelik
operasyonlara engel olmak için
zorla canlı kalkan haline getirdiğine de dikkat çekilen bildiride,
“Tüm yaşananlar ABD-PYD
ortaklığının hedefinin DAEŞ olmadığını, PYD'nin de Kürtler’in
temsilcisi değil, olsa olsa işbirlikçi bir terör örgütü olduğunu
göstermektedir" denildi.

Hainlere ağırlaştırılmış
müebbet istendi

Fetullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ)
15 Temmuz’daki
darbe girişimine ilişkin, aralarında FETÖ
elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17
subayın bulunduğu,
9’u firari 14’ü tutuklu
24 sanığın yargılandığı İstanbul’daki “ana
darbe” davasında, esas
hakkındaki mütalaasını
açıklayan Cumhuriyet
Savcısı, 14 sanığın
ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Ayrıca 10 sanığın da “
tasarlayarak öldürme”,
“çocuğa karşı öldürme”
ve “kasten öldürme”
suçlarından üçer kereden 88 kereye kadar
ağırlaştırılmış müebbet
cezasıyla cezalandırılması istendi.
88 KEZ
AĞIRLAŞTIRILMIŞ
MÜEBBET TALEBİ
Sanıkların darbe
girişimi esnasında
İstanbul’da şehit düşen
vatandaşların ölümünden sorumlu olduğunu

değerlendiren savcı
mütalaasında, tutuklu
sanıklar Fethi Alpay,
Eyyüp Gürler, Murat
Yanık, Muzaffer Düzenli ve Özkan Aydoğdu 88 kez “ tasarlayarak öldürme”, “çocuğa
karşı öldürme” ve “kasten öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasına
çarptırılmasını istedi.
Mütalaada tutuksuz
sanık eski 3. Kolordu
Komutanı Korgeneral
Erdal Öztürk’ün dosyasının ayrılması istendi.
Mahkeme heyeti,
duruşmanın 2-20 Nisan
tarihlerinde yapılmasına karar verdi.

300 kişiye tahliye
FETÖ/PDY mensuplarının geliştirdiği Mor
Beyin yazılımıyla iradeleri dışında ByLock'a
yönlendirilen 11 bin 480
kişi bulunduğunun belirlenmesinin ardından
listedeki kişilerin durumları
incelendi.
Ankara
Cumhuriyet
Başsavcılığı ile
Ankara'daki terör davalarına bakmakla
yükümlü mahkemeler, yapılan incelemeler sonucunda Ankara'da
yaklaşık 300 kişinin
tahliyesini kararlaştırdı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel

Kocaman, 27 Aralık
2017'de yaptığı açıklamada, FETÖ tarafından
asıl ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480
kişinin GSM numarasının ByLock
IP'lerine
yönlendirildiğinin
belirlendiğini,
bunlardan bir
kısmının
tutuklu
olduğunu
bildirmişti. Bu
kapsamda listede yer alan 11 bin 480
kişiden, FETÖ üyeliğine
yönelik haklarından başkaca bir delil bulunmayan yaklaşık bin 300 kişi
tahliye edilmişti.

ismailoz@dirilispostasi.com

ZAYİ ZAYİ

“DUYARSIZ KALAMAYIZ”

1915-1918 yıllarında olduğu
gibi belli dönemlerde açık işgal
girişimleri olarak gerçekleştirildiğine ama her zaman ideolojik,
etnik-ırkçı ayrıştırıcı yöntemlerle sürdürüldüğüne işaret edilen
bildiride, bu tehlikeli sürece
Türkiye'nin aydını, akademisyen ve sivil toplum örgütleri ile
duyarsız kalması beklenemez"
değerlendirmesi yapıldı.
ABD’nin terör örgütleriyle
işbirliği içerisinde Suriye’yi
yapılandırmaya çaba harcadığı
belirtilen bildiride, şu görüşlere
yer verildi:
"Yine ABD'li yetkililer bölgede bu örgüte dayalı olarak bir
ordu kurulacağını açıklamıştır.
Fiilen Türkiye'ye karşı saldırılarını sürdürmekte olan bir örgüte
yapılan silah yardımı ve verilen

Bir zihniyet düşünün ki her dönemde
“Acaba demokratlaşabilecek mi?” sorusunun muhatabı olmuş olsun… Evet, böyle
bir zihniyet var; hem de bizim ülkemiz de.
Tek-Parti iktidarının sorgulanamaz
dönemlerini “mecburen” dışarıda bırakarak
“görece” soru sorulabilen 1946 ve sonrası
üzerinden bir arayışı ifade edeceğim.
Hüseyin Avni (Ulaş) 1947 yılında ve
özellikle de Marshall yardımları sebebiyle
dayatılan “demokratikleşme” karşısında
birtakım yumuşamalar göstermek zorunda
kalan CHP için sorduğu; “Acaba CHP
demokratlaşabilecek mi?” sorusu, görünürde şekil değiştirse de, mahiyeti itibariyle
kendisini aynen korumaktadır.
Yapılan “değişim” vurguları inandırıcı
gelmemiş, uygulamalar sloganların etkinliğini yok etmiştir. Sahiplenilmeye devam
eden bir mazi, bugünün CHP’si için de aynı
tesiri güçlü bir zeminde göstermeye devam
ediyor…
O gün sorulan soru, 1960’larda “Sosyal Demokrat” çizgiye kaydığını ifade eden
CHP için bu defa da; “Acaba CHP gerçek
bir sol olabilecek mi?” sorusuna dönüşmüştür.
Malum soru, son yıllarda da özellikle
Kılıçdaroğlu dönemi için ifade edilen “Yeni
CHP” için de; “Acaba CHP’de değişim ve
yenilenme mümkün mü?” şeklinde sorulmuş, sorulmaya da devam etmektedir.
Görünen o ki CHP, 1946’ya kadar
zihinlerden, daha sonra ise açıktan hep aynı
sorunun muhatabı olmuştur. Kısmen Ecevit
dönemini istisna bırakmanın, bir hakkı teslim
olacağına inancımla, bu soruları şahsen de
sormaya devam ettiğimi ifade etmek isterim.
Peki, bu soruları soranlar hangi
temele dayanıyorlar? İsterseniz onlardan
birkaç örnekle iktifa edelim… Zira bu yazı
hacim olarak daha fazlası için acizdir…
Anayasa’da, “Devletin dini, İslam
dinidir.” maddesi
Nisan 1928’deki
Hangi 10
değişiklikle kaldırıldı ve
noktadan laiklik ilkesi 1937’de
baksanız anayasaya girdi. Bu
gönyeye gerçeği de göz önüne
aldığımızda 1925
alınamayan yılında Terakkiperver
bir CHP var; Cumhuriyet Fırkası’nın,
demokrasi denen bugün CHP’nin hâlâ
suçladığı
bu düzende muhaliflerini
“irtica” gerekçesiyle
bizim de kapatılmış olması
bahtımıza bir çok ilginçtir. Bunun
CHP düştü… yanında; Ankara
İstiklal Mahkemesi’nin
“hükümetin dikkatini
celp” olarak verdiği
kararın, Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından
“kapatma” olarak uygulanması da ayrıca
ilgi çekicidir.
Umumî Müfettişlikler eliyle her şeye
tek-tiplilik vermeye çalışan bir iktidarın,
tüm bu yaptıklarının kaydı bile bugünlere
ulaşamamıştır. Daha çok hatıralar üzerinden
ulaşan bilgilerle bildiğimiz bu yapının hafızası belli ki CHP’nin “göğsünü kabartacak”
türden değildi. Bu sebeple de yok ekilmesi
yolu seçilmiştir.
Açık oy gizli tasnifleri, “sopalı” olarak
adlandırılan uygulamaları, satılan camileri
de bir çizgide geçemeyeceğimiz çok aşikârdır.
Elitist, devleti kendinden başkasına reva
görmeyen bir zihniyet “demokratik sol” da
olamamıştır nihayetinde…
Geriye gitmeyi öneren, iktidarı dolayısıyla
da devleti zayıflatmak isteyen her kalkışmada, başka bir lokomotifin katarı konumundaki bugünün CHP’si de maalesef “yeni”
sloganına kimseyi inandıramamış görünüyor. İnandıramadıkça da inandırmanın
yolunu “sokak hareketleri”nde aramaya ve
dilini daha da marjinalize etmektedir.
Velhasıl hangi noktadan baksanız gönyeye
alınamayan bir CHP var; demokrasi denen bu
düzende bizim de bahtımıza bir CHP düştü…
Ne diyelim!..
“Zeytin Dalı” harekâtında Ordumuza
muvaffakiyetler dilerim. Rabbimden şehâdet
makamına erenlere rahmet, yaralılara acil
şifa versin duasıyla beraber, yakınlarına ve
Ülkeme sabr-ı cemil niyaz ederim…

Nüfus cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür.
İhsan Bilal Çiftçi

ZAYİ

"Türkiye'nin Terörle Haklı
Mücadelesini Destekliyoruz"
başlığıyla hazırlanan Türkçe,
İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça
olarak "terorlemucadele.org"
isimli site üzerinden imzaya
açıldı.
Bildirinin imzaya açılmasının
hemen ardından daha geniş kesimlere duyurulmadan kısa sürede destek verenlerin sayısı ikinci
gününde ‘çığ’ gibi büyüdü.
Bildirinin içeriğinde, Türk,
Kürt, Arap ve diğer halkların
yüzyıllar boyunca kardeşlik
içinde yaşadığı Anadolu-Suriye topraklarının dayanışmanın
sembolü olduğu belirtildi.

Hep sorulmuş bir soru

Nüfus cüzdanımı ve
ehliyetimi kaybettim.
Hükümsüzdür.
Hatice Yıldırım

Nüfus cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür.
Ali Ramazan Çiftçi

8

26 ocak 2018 cuma / 9 cemâzİyelevvel 1439

Dİrİlİş Postası

İktisat

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın
yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.
gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış
bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 15/01/2018
1.İhale Tarihi
: 20/02/2018 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi
: 08/03/2018 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri
: İSMAİL EREZ BULVARI NO.12 OSMANİYE-BAKIRKÖY/İST -

Sulakyurt Barajı’ndan
16,7 milyon lira katkı sağlanacak
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Sulakyurt
Barajı Sulama Projesi'nin devam eden
çalışmalarına ilişkin, "Projeyle dekar başına 650
lira gelir aartışı ve milli ekonomiye de yıllık 16
milyon 698 bin lira katkı sağlanacak." ifadesini
kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı
açıklamada, Devlet Su İşleri
(DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kırıkkale'nin Sulakyurt
ilçesinde inşa edilen Sulakyurt
Barajı Sulama Projesi'nde çalışmaların
hızla devam ettiği
belirtildi.
Projenin
tamamlanmasıyla 25 bin 690
dekar zirai alanın
modern sulama
sistemine kavuşacağı
vurgulanan açıklamada, şu
ifadeler kullanıldı:
"Sulakyurt Barajı Sulaması'nın su kaynağını, Kızılırmak havzası içinde, Sulakyurt

ilçesinin 5,5 kilometre kuzeydoğusunda, Taretözü deresi üzerinde tamamlanmış olan Sulakyurt
Barajı oluşturuyor. Sulakyurt'un
verimli toprakları bereketleniyor. Sulakyurt Barajı
Sulama Projesi
kapsamında 82 bin
748 metre boru
imalatı, 5 bin 220
metre servis yolu
imalatları tamamlanmış olup, sanat
yapıları ve mekanik
imalat çalışmaları
ise devam ediyor. Yüzde
94 fiziki gerçekleşme sağlanan
projeyle yörede 25 bin 690
dekar zirai arazi cazibeli olarak
sulanacak."

“Projeyle bin
60 kişiye de
istihdam alanı
oluşturulacak”
Sulakyurt’un verimli
topraklarına can verecek
bu önemli projeyi 2018 yıl
sonuna kadar hizmete almayı
hedeflediklerini aktaran Eroğlu,
"32 milyon 463 bin lira yatırım
bedelli Sulakyurt Barajı Sulama
Projesi ile münbit topraklar
bereketlenecek. Projeyle dekar
başına 650 lira gelir artışı ve milli
ekonomiye de yıllık 16 milyon
698 bin lira katkı sağlanacak.
Ayrıca, projeyle bin 60 kişiye de
istihdam alanı oluşturacağız."
ifadelerini kullandı.

Airbus’tan
Türkiye ile
dev anlaşma
Avrupalı uçak devi
Airbus, Türkiye'deki endüstriyel işbirliğini güçlendirmek
amacı ile Savunma Sanayii
Müsteşarlığı ile Muatabakat
Zaptı imzaladı. Airbus Türkiye'deki tedarikçilerinden
gelecek 12 yılda 7 milyar
dolarlık alım yapacak.
İmzalar Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir
ve Airbus Yönetim Kurulu
Üyesi Thierry Baril tarafından atıldı.
Demir, "Airbus ile geçmişte çok başarılı projelerde
beraber çalıştık. Temennimiz,
önümüzdeki dönemde de
Airbus ile işbirliği yaptığımız
alanları geliştirmektir" dedi.
Baril ise, "Türk ortaklarımız ile işbirliğini yeni bir
seviyeye taşıyacak olmaktan gurur duyuyoruz" diye
konuştu.
12 SENEDE
7 MİLYAR DOLAR
Anlaşmaya göre Airbus'ın, Türkiye'deki tedarikçilerinden 2020 yılına kadar
2 milyar dolarlık, 2020-2030
arasında ise 5 milyar dolarlık
alım yapması planlanıyor
Böylece gelecek 12 senede Airbus'ın Türkiye'den yapacağı toplam alım 7 milyar
dolara ulaşacak.

T.C. BAKIRKÖY 16. İCRA DAİRESİ 2017/968 TLMT. TAŞINIRIN
AÇIK ARTIRMA İLANI

Türkiye’nin pomza ve
perlit havzası: ‘Bitlis’
Türkiye'nin pomza
rezervinin yüzde 45-50'sinin
bulunduğu, 1 milyon 400
bin ton civarında da perlit
rezervinin olduğu Bitlis'te,
bu maddelerin inşaat sektörü dışında da kullanılması
hedefleniyor.
Türkiye'nin pomza rezervinin yüzde 45-50'si Bitlis'te
bulunuyor. İlde 1 milyon
400 bin ton civarında da
perlit rezervinin olduğu
belirtiliyor.
İnşaat, ısı ve ses yalıtımında kullanılan bu iki
maddenin katma değeri
yüksek endüstriyel ürünlere
dönüştürülerek kullanım
alanının genişletilmesi ve
kent ekonomisine katkısının
artırılması hedefleniyor.
Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Pomza ve Perlit Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yard. Doç. Dr.
Nusret Bozkurt pomza ve
perlitin yüzde 90'ının inşaat
sektöründe kullanıldığını
söyledi.
Volkanik olayların

yaşandığı bölgelerde çokça
görülen pomzanın yalıtım
amaçlı veya bims blok
olarak kullanıldığını belirten
Bozkurt, "Pomzayı daha
kıymete değer bir malzemeye dönüştürecek altyapıyı
oluşturmak, laboratuvar
imkanı sunmak, talep edildiğinde iş adamlarına danışmanlık hizmeti vermek ve
birlikte bazı projeler gerçekleştirerek bunu katma değeri
daha yüksek bir malzemeye
dönüştürüp piyasaya sunmak istiyoruz." dedi.
Bozkurt, pomzadan toz
haline getirilip filtre veya
diş macunlarının içinde
aşındırıcı malzeme olarak
kullanıldığında daha fazla
gelir elde edilebileceğini
dile getirerek, "Ama bu malzeme şu anda düşük fiyata
satılıyor. Yani bir tırın kasası
350-400 liraya doldurulup
gönderiliyor. Bunlar daha
kıymetli ürünlere dönüştürüldüğünde belki kilogramını 300-400 liraya satacaksınız." diye konuştu.

No Takdir
Adedi
Edilen
Değeri TL.

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

8.000,00

1 Adet

%18

1 Adet RİBKO MARKA POZLAMA MAKİNASI

2

7.000,00

1

%18

1 Adet FİKSE MARKA KURUTMA MAKİNESİ

3

70.000,00

1

%18

1 Adet MHM 3000 MARKA BASKI MAKİNASI

4

15.000,00

1

%18

1 Adet 1 ADET MHM 2000 MARKA BASKI MAKİNASI

5

5.000,00

1

%18

1 Adet MHM 1000 MARKA BASKI MAKİNASI

6

10.000,00

1

%18

1 Adet HERMA MARKA PRES MAKİNASI

7

10.000,00

1

%18

1 Adet ATAK MAKİNA MARKA PRES MAKİNASI
Basın : 741732
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. İCRA DAİRESİ 2016/23640 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İl, Üsküdar İlçe, 1198 Ada, 55 Parsel, BULGURLU Mahalle/Köy, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 1198 ada, 55 parsel sayılı 251 m² alanlı, ana taşınmaz niteliği “arsa” olan taşınmazın 1/8 hissesinin ve Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 1198 ada, 57 parsel sayılı 347 m² alanlı ana taşınmaz niteliği “arsa” olan taşınmazın 1/8 hissesi.
Tapu Kaydı : Dosyadaki Üsküdar Tapu Müdürlüğü’nün bila tarihli yazısı ve ekindeki tapu kayıtlarına göre;
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 1198 ada, 55 parsel sayılı 251 m² alanlı, ana
taşınmaz niteliği “arsa” olan taşınmazın 1/8 hissesi,
İmar Durumu : Üsküdar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24/08/2014 tarihli yazısında;
Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mah. 80 pafta 1198 ada, 55,56 ve parsel sayılı taşınmaz, 11.08.1998
t.t.’li ve 1/1000 ölçekli Bulgurlu-Kısıklı Uygulama İmar Planında, Kısmen H;9.50 (3 kat) irtifada,
blo nizam yapılanma ile konut alanında, kısmen imar yolu alanında kaldığı belirtilmiştir.
Taşınmazların Halihazır Durumu ve Niteliği :
1198 ada, 55 parsel:
Taşınmaz mahallen Bulgurlu Mahallesi, İzzettin Bey Sokak üzerinden 43-45A numaralı yere isabet eden arsa olup keşif günü üzerinde balık lokantası olarak kullanılan dükkan bulunmaktadır. Dükkün 56 parsel içinde yer almakta olup 55 parsel dükkanın eklentisi olarak kullanılmaktadır.
Parsel düz bir arazi yapısı üzerinde olup tüm belediye hizmetlerinden faydalanır konumdadır.
Merkezi konumlu olup işyerlerinin yoğun olarak olduğu, yoğun trafiği olan bir bölgededir.
Parsele ait güncel değerin 6.000,00 TL/m² arsa rayicinin olduğu görülmüştür.
Parsel toplam değeri 1.506.000,00 TL’dir.
Parselde bu bilgiler ile borçlu payına düşen 1/8 hissenin değeri 188.250,00 TL’ye alıcı bulma
potansiyeline sahiptir.
Taşınmazların Kıymeti
: Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 1198 ada, 55 parsel sayılı
251 m² alanlı, ana taşınmaz niteliği “arsa” olan taşınmazın 1/8
hissesi 188.250,00 TL
Adresi
:Bulgurlu Mahallesi, İzzettin Bey Sokak Üzerinden No:43-45A
Üsküdar/İstanbul
Yüzölçümü
: 251 m²
Arsa Payı
: 1/8
İmar Durumu
: Yok
Kıymeti
: 188.250,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler
: Tapu kayıtlarındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 19/03/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü
: 25/04/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri
: İstanbul Anadolu Adalet Sarayı A Blok (-2. Kat) Mezat
Salonu Kartal/İSTANBUL
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İl, Üsküdar İlçe, 1198 Ada, 57 Parsel, BULGURLU Mahalle/Köy, BULGURLU CAD Mevkii, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 1198 ada, 57 parsel sayılı 347 m² alanlı ana taşınmaz niteliği “arsa” olan taşınmazın 1/8 hissesi.
Tapu Kaydı : Dosyadaki Üsküdar Tapu Müdürlüğü’nün bila tarihli yazısı ve ekindeki tapu kayıtlarına göre; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 1198 ada, 57 parsel sayılı 347 m²
alanlı ana taşınmaz niteliği “arsa” olan taşınmazın 1/8 hissesi.
İmar Durumu : Üsküdar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24/08/2014 tarihli yazısında;
Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mah. 80 pafta 1198 ada, 55,56 ve 57 parsel sayılı taşınmaz,
11.08.1998 t.t.’li ve 1/1000 ölçekli Bulgurlu-Kısıklı Uygulama İmar Planında, Kısmen H;9.50 (3
kat) irtifada, blo nizam yapılanma ile konut alanında, kısmen imar yolu alanında kaldığı belirtilmiştir.
Taşınmazların Halihazır Durumu ve Niteliği : Taşınmaz mahallen Bulgurlu Mahallesi, Kireçfırını Sokak üzerinden 8 kapı numaralı yere isabet eden arsa olup keşif günü üzerinde tek katlı prefabrik yapı içerisinde halı yıkama dükkanı olarak kullanılmaktadır. 57 parsel üzerinde bulunan binanın prefabrik yapıda olması nedeniyle değerlendirmeye alınmamış olup sadece arsa rayiç değeri üzerinden değerlendirme yapılmıştır.
Parsele ait güncel değerin 6.000,00 TL/m² arsa rayicinin olduğu görülmüştür.
Parsel toplam değeri 2.082.000,00 TL’dir.
Parselde bu bilgiler ile borçlu payına düşen 1/8 hissenin değeri 260.250,00 TL
Adresi
: Bulgurlu Mahallesi, Kireçfırını Sokak Üzerinden 8 (Arsa)
Üsküdar / İSTANBUL
Yüzölçümü
: 347 m²
Arsa Payı
: 1/8
İmar Durumu
: Yok
Kıymeti
: 260.250,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler
: Tapu kayıtlarındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 19/03/2018 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü
: 25/04/2018 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri
: İstanbul Anadolu Adalet Sarayı A Blok (-2. Kat) Mezat
Salonu Kartal/İSTANBUL
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/23640 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
Basın : 741750

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. POLATLI İCRA DAİRESİ 2016/260 TLMT. TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Ankara İl, Polatlı İlçe, 71 Ada, 51 Parsel, Zafer mahallesi İğciler mevkii Mahalle/Köy, TAŞINMAZIN KONUMU, HALİHAZIR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ: Dairenin bulunduğu binanın altyapı sıkıntısı yoktur. Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Cephe aldığı caddenin yol kaplaması sıcak asfalttır. Bina betonarme tarzda, zemin ve 3 normal katlı olarak, bitişik nizamda inşa edilmiştir. Toplamda 8 dairelidir. Binanın dış cepheleri sıvalı ve boyalıdır. Fransız balkon sistemlidir. Binada Fransız
balkon sistemi vardır. Giriş kapısı alüminyum doğramadır. Merdivenleri granit ile kaplıdır.
Merdiven sahanlığı duvarları yaklaşık 1,00 m. yüksekliğe kadar granit ile kaplı olup, üzeri alçılı, desenli, plastik badanalıdır. Merdiven korkulukları parlak alüminyum korkulukludur.
Sahanlık pencereleri plastik doğramalıdır.
Bahçesi düzenlidir. Etrafı korkuluklu betonarme duvar ile çevrilidir.
Bina yeni yapı olup, yaklaşık 3 yıllık binadır. Birinci kat 4 nolu mesken: Daire mimari
birinci katta bulunan kuzey ve batı cepheli olan dairedir. Daire fiili durumu itibari ile 3 oda,
salon, mutfak, banyo, tuvalet, antre ve balkondan oluşmaktadır.
Dairenin dış kapısı çelik kapıdır. İç kapıları amerikan panel kapıdır. Pencereleri plastik doğramalıdır. Dairenin ıslak zeminleri seramik diğer zeminleri ise laminant parke kaplıdır. Tuvalet ve banyo duvarları tavana kadar fayanslıdır. Diğer duvarları alçılı, kartonpiyerli, desenli, plastik badanalıdır.
Mutfağında granit tezgahlı ahşap dolap bulunmaktadır. Dairenin doğalgazı bağlı olup kombi ile ısıtılmaktadır. Yaklaşık net 108,20 brüt 120,84 m2 alana sahiptir. (Taşınmaz
hakkında ayrıntılı bilgi dosyada bulunan bilirkişi raporunda mevcuttur)
Adresi
: Zafer Mahallesi Dedeefendi Caddesi Nihat Biçer Apt.No:28/4
Polatlı / ANKARA
Yüzölçümü
: 108,20 m2 (net)
Arsa Payı
: 7000/54368
İmar Durumu
:
Kıymeti
: 130.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler
:
1. Satış Günü
: 30/04/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü
: 25/05/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri
: POLATLI ADLİYESİ 1. KAT SATIŞ SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı
ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/260 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Basın : 742122
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2017/4552 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
: İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 21862 parsel sayılı
255,50m2 miktarlı kat irtifaklı arsa vasıflı taşınmazda 300/2555 arsa paylı zemin kat (3) nolu asma katlı dükkanın tamamı.
Özellikleri
:Satışa konu taşınmaz Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, Gökhan Sokakta, tapunun 21862 parsel numarasında kayıtlı ve Gökhan Sokaktan 1-3 dış kapı numarası alan 255,50m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda
300/2555 arsa paylı zemin kat (3) nolu dükkanın tamamı niteliğindedir.Bodrum kat+ zemin kat+ 4
normal kat+ çekme katlı, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Smıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa olan ana binada zemin kat 3 nolu asma katlı dükkan Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre; Dükkan ana girişinin bulunduğu zemin katta 25,64m2 alan ve dahili merdiven ile çıkılan asma katta 15,50m2 olmak üzere toplam 41,10m2 alana sahiptir. Mahallinde yapılan tespite göre zemin katta bulunan 2 nolu dükkan ile ara duvarı kaldırılmak sureti ile birleştirilerek beraber kullanıldığı görülmüştür. Otomatik kepenkli, alüminyum doğramalı, elektrik ve sıhhi
tesisatları mevcut olan dükkanın içerisinde WC-lavabo bulunmaktadır.Taşınmaz dahilinde elektrik
ve sıhhi tesisatlar mevcut olup, bulunduğu semt ve mevki itibariyle tamamı teşekkül etmiş, belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli ticaret+ konut sahasında yer almaktadır.
İmar Durumu
: Bayrampaşa Belediye Başkanlığı
İmar
ve
Şehircilik
Müdürlüğünün 28.07.2017 tarih, 2017080148 sayılı imar durum
belgesine göre; Bayrampaşa İlçesi, Cevatpaşa Mahallesi, 2/1 pafta, 21862 parsel sayılı taşınmaz
21.11.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında Ticaret
sahasında kalmakta olup Blok Nizamdır. İrtifa h:15.50m (5 kat)’dır denilmiştir.
Kıymeti
: 300.000,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler
: Muhtelif haciz şerhleri mevcut olup; tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü
: 27/03/2018 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü
: 27/04/2018 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri
: İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan
TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun’un
1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu
fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4552 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Basın : 741422
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Dİrİlİş Postası

26 ocak 2018 cuma / 9 cemâzİyelevvel 1439

9

İktisat

çekici ihracatında
rekor kırdık
Otomotiv sektöründe
28,5 milyar dolar ile tüm
zamanların en yüksek dış
satım rakamına ulaşılan
2017’de çekici ihracatı da
439 milyon 278 bin dolarla
rekor kırdı. türkiye’den
yurtdışına gönderilen
her iki çekiciden birini
almanya ve Fransa
alırken, iki ülkeye toplam
ihracatın yüzde 55’i
gerçekleştirildi.

Otomotiv sektörünün 2008
yılındaki 24,7 milyar dolarlık
ihracat rekoru, 2017’de kırıldı.
Sektörün 2017 yılı dış satımı,
28,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek rakamına
ulaştı.
Otomotiv sektörünün
alt gruplarından olan çekici
ihracatı da 2016’daki artış
ivmesini sürdürdü. 391 milyon
dolar ile daha önce tarihinin en
yüksek rakamının yakalandığı
2008’den sonra gerileyen çekici ihracatı, 2015’te 53 milyon
636 bin dolara indi.
2016 yılında yüzde 493 artışla 318 milyon 263 bin dolara
çıkan çekici dış satımı, geçen
yıl da yüzde 38 yükselişle 439
milyon 278 bin dolara yükseldi.
Bu rakamla Türkiye çekici
ihracatında, tüm zamanların
en yüksek rakamına ulaşılarak
ihracat rekoru kırıldı.
Türkiye’nin en fazla çekici

gönderdiği ülkelerin başında
Almanya gelirken, bu ülkeyi
Fransa, İspanya, İtalya ve Polonya izledi.
Fransaya
çekici ihracatı
yüzde 73 arttı
Almanya’ya 2016’da 85
milyon 998 bin dolar olarak
gerçekleşen ihracat, 2017’de
yüzde 43 artışla 123 milyon
473 bin dolara yükseldi.
Fransa’ya yapılan dış satım
ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 73 yükselişle 121
milyon 545 bin dolara çıktı.
Almanya ve Fransa’ya
yapılan dış satım, toplam çekici
ihracatının yüzde 55’ini oluşturdu. Türkiye’den giden her
iki çekiciden birini bu iki ülke
aldı.
Geçen yıl İspanya’ya çekici
ihracatı yüzde 6, İtalya’ya yüzde 60 arttı. İspanya geçen yıl

Türkiye’den aldığı çekicilere
65 milyon 469 bin, İtalya ise
45 milyon 323 bin dolar ödedi.
Polonya’ya yapılan ihracat ise
önceki yıla göre değişmeyerek
37 milyon 390 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.
Suriye, FaS ve ırak’a
yapılan ihracatta
ciddi artış
Çekici gönderilen ülkelerden Suriye, Fas ve Irak’a yapılan ihracat bir önceki yıla göre
ciddi artış gösterdi. Suriye’ye
2016 yılında 1 milyon 780 bin
dolar dış satım gerçekleştirilirken bu rakam geçen yıl 9
milyon 149 bin dolara çıktı.
Türkiye’den geçen yıl Fas’a
gönderilen çekicilerden yüzde
266 artışla 5 milyon 572 bin
dolar gelir elde edilirken Irak’a
ise yüzde 768 yükselişle 4
milyon 199 bin dolarlık satış
gerçekleştirildi.

Maliye’den çatıda üretilecek
elektriğe destek

Maliye Bakanı ağbal,
binaların çatı ve
cephelerine kurulacak
güneş panellerinden
üretilecek elektriğin
satışında vergi kolaylığı
sağlanması için harekete
geçtiklerini belirtti.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) düzenlemesi ile binalarda üretilecek ihtiyaç fazlası elektriğin
sisteme verilerek enerji arzı
ihtiyacına katkı sağlanacağını
kaydeden Ağbal, Maliye Bakanlığı açısından ise paranın
söz konusu olduğu her alanda
verginin de gerekli olduğunu
söyledi.
Düzenlemeyi sektör

açısından oldukça önemli gördüklerini dile getiren
Ağbal, “Biz şimdi vatandaşa desek ki, ‘ihtiyaç fazlası
elektriğini sisteme satarken
fatura keseceksin, beyanname
vereceksin,’ bunlar zor işler.
Dolayısıyla vergi politikası
tarafında destek vermek üzere
buradan oluşan kazançların
vergiden istisna edilmesi, bu
yapılan teslimlerin KDV’den
müstesna tutulması mümkün.” diye konuştu.
“tOrBa yaSaya
yetiştirilMeye
çalışılacak”
EPDK’nın konuyla ilgili
düzenlemesine destek vermek
üzere devreye girdiklerini

belirten Ağbal, “Arkadaşlara
şu talimatı verdim: Gerçekten bu alanı desteklememiz
lazım. Eğer yetiştirebilirsek,
Bakanlar Kurulunda da uygun
görülürse, bunu torba yasaya
bile koyabiliriz. Burada tabii
ki vatandaşın esas amacı
kendi ihtiyacını karşılaması.
Zaten 10 kilovata kadar bir
sınır var.” dedi.
Ağbal, EPDK ile Gelir
İdaresi Başkanlığı’nın konuya
ilişkin bir toplantı yaptığını
söyledi. Kaynakları en iyi şekilde değerlendirmenin, vergi
kazanmaktan daha önemli
olduğunu ifade eden Ağbal,
bu açıdan EPDK’nın düzenlemesine destek olacaklarını
dile getirdi.
Söz konusu toplantı sonrası EPDK yetkilileri de vatandaşların binalarının çatı ve
cephelerinden ürettiği elektriği sisteme vermek için fatura
kesmesinin sektör açısından
sıkıntı oluşturacağının Gelir
İdaresi Başkanlığı’na aktarıldığını bildirdi.
Yetkililer, iki tarafın
sorunun çözümünde birlikte
hareket ederek ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikle çatı
ve cephe tipi güneş panellerinin kullanımının daha hızlı
yaygınlaşmasının sağlanabileceğini kaydetti.


Related documents


26 01 2018
mesele makalesi
konstantiniyye4
orjinal isvec surubu yorumlari1227
16 11 17 0
konstantiniyye1


Related keywords