IB2018 (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CC 13.0 (Macintosh) / Adobe PDF Library 15.0, and has been sent on pdf-archive.com on 26/01/2018 at 15:12, from IP address 109.108.x.x. The current document download page has been viewed 600 times.
File size: 19.73 MB (44 pages).
Privacy: public file
File preview


Informasjon
Velkommen til IN 2018!
IAESTEs Næringslivsdager (IN) arrangeres torsdag 1. februar i Realfagbygget
ved NTNU. Dette er 29. gang IN arrangeres i Trondheim, og arrangementet har
gjennom hele perioden vært et viktig møtested for studentene og næringslivet.
Vi er stolte over å presentere årets arrangement, og gleder oss til gjennomføringen!
I denne bedriftsguiden har vi samlet nøkkelinformasjon om de deltakende bedriftene. Vårt håp er at dere blir bedre kjent med bedriftene og kan bruke
guiden til å få mer ut av samtalene med bedriftene på stand. Legg spesielt merke til fargekodingen som er blitt brukt for å indikere hvilke fagretninger bedriftene
har oppgitt som mest relevante.
Før presentasjonen av de deltakende bedriftene har vi lagt ved informasjon om
IAESTEs kjernevirksomhet og vårt utvekslingsprogram. Jobbene våre i utlandet
utlyses tidlig i februar, følg oss gjerne på Facebook eller kom innom vår stand i
nærmeste fremtid for å ta en prat med oss om mulighetene for internasjonal erfaring. Under IN 1. februar finner du oss på stand under kantina i Realfagbygget.
Nærmere informasjon om programmet og arrangementene finner du på våre
Facebooksider, facebook.com/INTrondheim.
Vi håper du får glede av denne bedriftsguiden og at du finner inspirasjon for
fremtidig karriere. Kanskje møter du din neste arbeidsgiver under IN 2018?
Hilsen oss i IN-gruppen 2018
v/ Leder for IN
Kjetil Flatland

Innhold
Om IAESTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Fargekoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Asplan Viak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Bymiljøetaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Focus Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hafslund Nett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Halliburton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Intro Trainee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
JM Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Jotun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
MainTech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Molde Næringsforum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Multiconsult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Norconsult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Oceaneering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Safetec Nordic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
SINTEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Standard Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Statnett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Statoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Teach First Norway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Trainee Salten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Trondheim Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Yara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

INTERNASJONAL PRAKSISPLASS?

VI GIR DEG RELEVANT ­ARBEIDSERFARING,
­INTERNASJONALT NETTVERK OG EN O
­ PPLEVELSE
FOR LIVET.

OM IAESTE

IAESTE, the International A
­ ssociation for the Ex-

change of Students for T­ echnical Experience
er en internasjonal u
­tvekslingsorganisasjon
som ble dannet i 1948. Siden den gang har
mer enn 300 000 studenter vært på utveksling gjennom IAESTE.
IAESTEs formål er å gi teknologi- og
­realfagsstudenter praktisk arbeidserfaring
­gjennom internasjonal utveksling, og samtidig fremme ­internasjonal kunnskap og
forståelse.

Internasjonalt

IAESTE har i dag 86 medlemsland og er
­representert ved mer enn 1350 ­utdanningsinstitusjoner i alle verdensdeler. Dette gjør
at vi kan tilby norske studenter en unik
mulighet til å tilegne seg en internasjonal
arbeidspraksis og samtidig lære seg nye
språk, skikker og kulturer. Internasjonalt
har medlemslandene god kontakt med
hverandre. Det arrangeres årlig s­eminarer
og ­konferanser der det utveksles e
­ rfaringer
og hvor det j­obbes videre med utviklingen
av ­organisasjonen.

Nasjonalt

IAESTE Norge er underlagt S­ tudentsamskipnaden
i Trondheim (SiT) og er et av ti land som var
med på å grunnlegge IAESTE i 1948. IAESTE er

r­epresentert ved universitetene i Agder (Grimstad), Bergen, Oslo, Stavanger, Tromsø, NMBU
på Ås, og NTNU, Trondheim. IAESTE Norge drives
på frivillig basis av ca. 110 studenter fordelt
på de ulike ­lærestedene. ­Nasjonalkontoret
til IAESTE Norge ligger i T­ rondheim.

IAESTE Norges hovedaktiviteter:

Skaffe jobber i det norske næringslivet,
som gjennom IAESTE-organisasjonen blir
utvekslet mot jobber i andre IAESTEland.
Utlyse praksisopphold i andre
­IAESTE-land til norske studenter.
Ordne det praktiske rundt
­arbeidsoppholdet for de utenlandske
studentene som kommer til Norge.
Drive mottaksprogram for utenlandske
­studenter som kommer til Norge, slik
at de også får et sosialt utbytte av et
­praksisopphold.

I tillegg til å gi teknologi- og realfagsstudenter muligheten til praksisopphold i utlandet
har IAESTE Norge som mål å gi sine medlemmer kunnskap og erfaringer som kan være
nyttig i arbeidslivet.
Erfaringer innen møtekultur, presentasjonsteknikk og ledelse, samt generell organisasjonserfaring, ­
oppnås gjennom samarbeid
og individuelt ansvar.

IAESTE i Norge

IAESTE Norge er representert ved sju av universitetene i landet. Lokalkomiteene
har r­egelmessige gjerne ukentlige møter, og arrangerer sosiale tiltak som kaféturer, ­
middager, h
­ ytteturer, julebord med mer. Du kan lese mer om alle lokalkomiteene på www.iaeste.no, ­under ­menyvalget ”Om IAESTE”. Her finner du også
­kontaktinformasjon og besøksadresser, samt i­nformasjon om når din lokalkomité har
opptak av nye medlemmer.

IAESTE Bergen

IAESTE Bergen har rundt
25 medlemmer, og har
kontor i Realfagsbygget.
Du kan komme i kontakt
med IAESTE Bergen på
­bergen@iaeste.no, eller
besøk
iaeste.no/­bergen

IAESTE Oslo

IAESTE Oslo har cirka
20 medlemmer og har
­kontor i fysikk­bygningen.
Du kan komme i kontakt med IAESTE Oslo
på oslo@iaeste.no, eller
besøk iaeste.no/oslo

IAESTE Tromsø

IAESTE Tromsø har cirka
10 medlemmer og har
­kontor i Teorifagbygget.
Du kan komme i kontakt
med IAESTE Tromsø på
­tromso@iaeste.no, ­
eller besøk
iaeste.no/tromso

IAESTE Ås

IAESTE Ås har cirka 10
medlemmer og har
­kontor over post­kontoret.
Du kan komme i kontakt
med IAESTE Ås
på aas@iaeste.no, eller
besøk iaeste.no/aas

IAESTE Grimstad

IAESTE Grimstad har cirka
20 medlemmer og har
kontor på Bluebox. Du
kan komme i kontakt
med IAESTE Grimstad på­
grimstad@iaeste.no,
eller besøk
iaeste.no/­grimstad

IAESTE Stavanger

IAESTE Stavanger har
cirka 25 medlemmer og
har kontor på paviljong 9.
Du kan komme i k
­ ontakt
med IAESTE Stavanger på
stavanger@iaeste.no,
eller besøk
iaeste.no/stavanger

IAESTE Trondheim

IAESTE Trondheim har

cirka 35 medlemmer
og har kontor på Stripa
på Gløshaugen. Du kan
komme i kontakt med
IAESTE Trondheim på
trondheim@iaeste.no,

­eller besøk
­­iaeste.no/­trondheim

SØK PRAKSISPLASS MED IAESTE

Gå inn på ­våre h
­ jemmesider, hvor
du kan finne en o
­ versikt over
aktuelle jobbtilbud: iaeste.no/jobb
og trykk på u
­ tveksling.

Last opp søknads-­dokumenter
og velg hvilke jobber du vil søke

Dersom du blir n
­ ominert til
­jobben, vil du få v
­ idere ­instrukser
av IAESTE.

IAESTE.NO/JOBB

VI GIR DEG RELEVANT ­ARBEIDSERFARING,
­INTERNASJONALT NETTVERK OG EN O
­ PPLEVELSE
FOR LIVET.

JOBBSØKING PÅ 1-2-3

1. OPPRETT PROFIL
Gå til våre nettsider www.iaeste.no/portal og trykk på ny bruker. NB! Dersom du har søkt på IAESTE-jobb tidligere kan det hende at du allerde har
en profil. Da kan du trykke på glemt passord og få tilgang til brukeren din.

Når du har opprettet en profil, må du også
opprette en studentprofil med informasjon om
hva du studerer. Trykk på utveksling, og jobbsøkerprofil i margen til venstre.


Download IB2018IB2018.pdf (PDF, 19.73 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file IB2018.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000726666.
Report illicit content