[web]fanzine2 AInsumisaNonSeMerca .pdf

File information


Original filename: [web]fanzine2_AInsumisaNonSeMerca.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 26/01/2018 at 14:47, from IP address 212.51.x.x. The current document download page has been viewed 1301 times.
File size: 33.2 MB (29 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


[web]fanzine2_AInsumisaNonSeMerca.pdf (PDF, 33.2 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


A Coruña...

...de balde

xaneiro de 2018

Por que facemos este fanzine?
Porque vivimos a okupación como unha forma de
apoio mutuo, cooperación, solidariedade e horizontalidade.
Porque estamos fartas de debates estériles, baixo
fórmulas reducionistas de bo/malo, responsable/irresponsable, institucional/dogmático, maduros/infantís, etc.
Porque queremos promover, espallar e ampliar a
idea da okupación como forma de desobediencia
civil.
Porque A Insumisa é moito máis que unha sala de
concertos ou unha sala de exposicións.
Porque temos dereito a seguir sendo suxeitos políticos e non meras consumidoras de ocio.
Porque non estamos dispostas a perder a nosa autonomía mediante inxerencias externas.
Porque estamos creando e promovendo outros xeitos de relacionármonos libres de machismo, racismo,
tortura animal, e fuximos de prácticas autoritarias e
capitalistas.
Porque apoiamos e difundimos accións e xornadas
solidarias con moitas causas sociais e contestatarias
que nunca terán cabida dentro das institucións.
Porque queremos rexernos por nós mesmas e non
ter un xestor externo que nos goberne.
Porque o poder sempre foi o poder e impregna tódalas esferas das nosas vidas, dá igual que o exerza a
Marea, o PSOE ou o PP.
Porque queremos seguir construíndo espazos abertos, participativos e autoxestionados; unha práctica
que é radicalmente oposta a unha xestión municipal
vertical e xerárquica.
Porque cremos nos espazos liberados das lóxicas de
poder e cremos que é de vital importancia a súa
defensa.

Porque toda intromisión institucional por parte do
poder é un auténtico insulto a todo proceso colectivo
horizontal.
Porque non permitiremos que destrúan os nosos
soños.
Porque queremos evidenciar a incongruencia e o
cinismo que supón que aqueles que empregaron os
movementos sociais para chegar ao poder sexan hoxe
os mesmos que reprimen e criminalizan.
Porque non nos afecta a campaña de desprestixio
por parte das institucións e do poder mediático; estamos orgullosas de dar vida a espazos abandonados,
creando redes de solidariedade dende a base, sen ningún tipo de benecio económico.
Porque precisamos seguir sendo libres e tolas.
Porque temos demostrado que podemos realizar as
nosas actividades sen ningún tipo de apoio institucional, sendo este o único modo de manter a nosa autonomía e independencia.
Porque queremos 10, 100, 1000 centros sociais.
Porque os nosos soños non se desaloxan.
Porque desaloxos son disturbios.
Porque a loita é o único camiño.
Por isto e por moito máis facemos este fanzine que
tes agora nas túas mans, tendo en conta que o caso da
Insumisa non é un caso illado. Por todo o Estado está
sucedendo a diferenciación entre “okupas bos”
—aqueles que pactan coas institucións— e “okupas
malos” —aqueles que se negan e resisten—. Nós pertencemos a este segundo grupo, ao grupo que defende
os espazos liberados e autoxestionados, e constrúe un
proxecto común horizontal á marxe do poder.
Temos mil razóns e argumentos e defenderémonos
ante as agresións. Agora máis que nunca...
A INSUMISA NON SE MERCA!

Escolma de fotos da Comandancia de Obras...

Así... así estaban diferentes espazos
a finais de novembro de 2016
„2“

Índice de contidos
■ Editorial Por que facemos este fanzine?
■ Escolma de fotos da Comandancia de Obras
(„antes da okupación“)
■ Índice de contidos (o que estás lendo...)
■ Breve historia da Comandancia de Obras
■ ...O que dá un ano de okupación
(CSO A Insumisa)
■ Reflexións sobre as trolas arredor do
CSO A Insumisa e a okupación en xeral...
- “Marea Atlántica minte”
- “La Coz de Malicia”

■ Pola defensa dos espazos liberados...
- “Autoxestión”
- “Contra a legalización dos espazos okupados”
- “A Insumisa Non Se Merca! (comunicado ante
o posible desaloxo)

■ Escolma de fotos do CSO A Insumisa
(„despois dun ano de okupación“)
■ Contraportada A Insumisa Non Se Merca!
(Campaña informativa sobre o espazo do
CSO A Insumisa, a okupación e a autoxestión)

Información sen data de caducidade. CSO A Insumisa resérvase
a posibilidade da súa revisión en función das agresións que
sufra o espazo pero, en todo caso, manterá a asamblea como
única soberana do mesmo. XYZ ≈ 31415/9265

„3“

Breve historia da Comandancia de obras...
—séculos XIX-XX—

Coma
ndanci
a de O
bras

Ortofoto
1956

1840. Primeira reclamación do dominio
público dos terreos da Maestranza.
1858. Petición dxs rexidorxs locais á
raiña Isabel II: »… Se digne conceder
a este ayuntamiento la propiedad que
la pertenece del terreno que ocupaba
la fortificación demolida entre la
A
de Acuartel
ciudad alta y la baja de la
[co toc ame
población.«
185 nstrui ha nto
9-1 do e
865 ntre
1954. Preparación do terreo:
]

Levantamento dun muro de contención
lindando co barranco da costa dos Pelamios.

1955-1959. Obras de edificación:
Remodelación e reutilización de varios barracóns
existentes e do garaxe; demolición dun barracón
e da cámara de gases.

1961. Obras de pavimentación.
30/06/1984
Acordo de ¿cesión? de varios terreos e edificios
de Defensa: do monte San Pedro; ocupación de
parte de punta Herminia polo paseo marítimo;
conversión do cuartel de Macanaz na Fundación
Luis Seoane; conversión do cuartel de San Amaro
en dependencias municipais…
10/11/1984. Revisión e
adaptación do Plan Xeral.

ncia
nde
e
t
n
de I

llería
que
e Artiertida
d
Par
a
z
n
v
n
ra
Maestn 1994 e co a UdC]
d
e
a
fo
d
n
i
a
t
n
li
a
i
r
[rehab torado e Pa
en Rec

Os terreos de Comandancia
propiamente ditos, quedaron fóra
destes “acordos”; non así os terreos
da Hípica, que no PXOM-84 xa
aparecen en parte como “equipo
deportivo” e parte como edificable;
o PXOM-98 cambiaría a
ordenación, reducindo a superficie
do equipamento e aumentando a
superficie edificable (as famosas
“3 parcelas” que se tentarán
subastar en 2016 para
facer caixa,
31 anos despois...).

»… Ata a década dos
oitenta do século pasado,
a Comandancia de Obras
continuou cumprindo o
seu cometido.«
19/10/1998. Revisión e
adaptación do Plan Xeral.

—s.XXI—
ordenación segundo
o PXOM-84

22/05/2011. Festa da democracia
PP gana por maioría absoluta as
eleccións municipais.

„4“

—2013—
Convenio “curioso” no que todo
o que supón custes pasa a ser
responsabilidade da veciñanza
da Coruña, mentres o ministerio
manten a potestade de facer en
calquer momento o que lle pete
no espazo xa que conserva a
titularidade do mesmo.
Este convenio tampouco define
ningún prazo para a devolución
da propiedade á veciñanza da
Coruña.

25/02/2013. Aprobación definitiva do PXOM
(Plan Xeral de Ordenación Municipal).
05/11/2013. Firma dun CONVENIO polo que se fai
entrega provisional da Comandancia de Obras,
para o seu mantemento, conservación e custodia.
Ministerio de
Defensa

Concello da
Coruña

—2014—

(1)

05/2014. Proyecto de Rehabilitación y
Adecuación de Naves para Uso Cultural y de
Instalaciones de Infraestructuras en la
Parcela de la Antigua Comandancia Militar de
Obras. Campo de la Estrada 6, A Coruña.

CIDEA_Fase 1:
Rehabilitación de tres naves.

—2015—

Este proxecto será do que
“desistirá” o ministerio de
Fomento un ano despois de que
cambiara o goberno municipal.
Son coñecidas as diversas obras
nas que ministerio e concello
están enfrontadas (estación
intermodal, avenida de Alfonso
Molina, terreos do Porto
Interior, o Porto Exterior...).
Retomarase o proxecto e
adxudicarase o 21/12/2017,
dous anos e medio despois (nese
tempo os únicos “impedimentos”
foron a vontade dxs políticxs e a
burrocracia).

Murallas e
aparcamento soterrado
(construido en 2001?)

CIDEA_Fases 2 e 3:
Concurso de ideas para os
espazos libres e dúas naves.
Repartíronse 12.000€ en
premios.

26/01/2015. Aprobación definitiva (Pleno
municipal) da Modificación do Plan Especial de
Protección e Reforma Interior da Cidade Vella e
Peixaría.
09/04/2015. Fallo do concurso de ideas
para CIDEA: 1º premio = 7.000€;
2º premio = 4.000€; accesit = 1.000€

(2)

Os traballos de demolición
dunha nave (10/01/2017)
custaron 7.343€.

24/05/2015. Festa da democracia
Marea Atlántica gana as eleccións municipais.

„5“

10/11/2015
La Opinión. A Coruña
»Fomento invierte 1,3 millones en la
Comandancia de Obras para uso cultural«
14/11/2015 _ BOE
Anuncio de licitación de:
Dirección General de Arquitectura, Vivienda
y Suelo.
(1A) Objeto: Rehabilitación y adecuación de naves
para uso cultural y de instalaciones de
infraestructuras en la parcela de la antigua
Comandancia Militar de obras de A Coruña.
Expediente:201500000077.

—2016—

As diferencias entre o
parcelario catastral e a
realidade dos recintos fai moi
confusa a identificación de
“qué é qué”, unha dificultade
máis a engadir a todo este
barullo de intereses.

Comandancia
de Obras

24/02/2016
La Opinión. A Coruña
»Defensa subasta sus tres parcelas
de A Maestranza por 24,8 millones«

das”
ivien
V
y
enes”
lmac
cinas
A
y
“Ofi
leres
“Tal

24,8 millóns de euros é o que
pensaba sacar o ministerio de
Defensa por uns terreos a
carón de Comandancia, e o
investimento que propoñía
facer neste espazo era de
1,3 millóns... A que
“paraíso” ían ir os 23,5
millóns de diferenza?
A subasta non se fixo, dado
que as parcelas se atopan en
zona arqueolóxica e, de
apareceren restos de muralla,
podería paralizarse calquer
obra e mesmo anular a
posibilidade de construción...
25/04/2016 _ Plataforma de Contratación del
Estado.
Anuncio de Desistimiento
Por Resolución del Secretario de Estado de
(1A) Infraestructuras, Transporte y Vivienda de
19 de abril de 2016, se anuncia el desistimiento
del contrato [...], por infracción no subsanable
de las normas de preparación del contrato.

En resumo:
Marea Atlántica no Concello
(en minoría),
PP na Xunta
(maioría absoluta),
PP nos Ministerios de
Defensa e de Fomento
(marianería absoluta; cun
novo ministro ao que lle
saltan conflitos alí por onde
pasa, tanto ao longo do reino
como no municipio da
Coruña).

26/06/2016 Festa da democracia
PP gana as eleccións xerais e forma goberno.
25/09/2016 Festa da democracia
PPdG revalida a maioría absoluta na Xunta.
04/11/2016
Íñigo Gómez de la Serna, “el guapo”,
é nomeado ministro de Fomento.

„6“

...O que dá un ano de okupación
a continuación facemos unha escolma
das actividades que se desenvolveron no
espazo do CSO A Insumisa ao
longo dun ano (columna dereita),
acompañada da campaña mediatica e
doutras agresións ao espazo
neste tempo (columna esquerda) ■■■

novembro 2016

Xornadas de Apertura
xoves 24 ■ \\ Xantador vegano \ Asamblea Aberta \
Ceador vegano \ Timba poética \ Queimada \ Foliada /
venres 25 ■ \\ Mañá de traballo \ Xantador vegano \
Intervención teatral “A la sombra del títere” \ Mesa con
colectivos locais \ Ceador vegano \ Concerto: Mulleres na
Batida e Euphoria * Fournier * Goma2Crew /
sábado 26 ■ \\ Pasarrúas \ Xantador vegano \ Proxección
do documental “Okupación en Galicia” \ Mesa con
colectivos galegos \ Concerto: The Fulans * Nec-Metu
* Playa Desmayo * Sesión DJ con Silvia Hotgraves /
luns 28 ■ Xornada de traballo | Asamblea aberta /

decembro 2016

„7“

venres 2 ■ Mercadiño de troco | Proxección de documentais
sobre a okupación | Ceador vegano | Sesión DJ Kutradas /
mércores 14 ■ Asamblea das Aulas de apoio /
xoves 15 ■ Festa Anarcotropical (Sesión Cumbia) | Ceador
vegano /
venres 16 ■ Obradoiro “A Cuestión Interior no Proceso de
Transformación Social” (I) /
sábado 17 ■ Palestra e xornadas sobre “Traballo Sexual
Autónomo Autoxestionado” | Concerto: Neno *
The Soaked Dying /
domingo 18 ■ Obradoiro “A Cuestión Interior no Proceso de
Transformación Social” (II) /
xoves 22 ■ Presentación do Ateneo Libertario Xosé Tarrío |
Teatro “Ás Portas”, pola Compañía Paso de Valverde |
Ceador vegano /

»»decembro 2016

[3]
29/12/2016
Denuncia formulada
polo Gestor del
Patrimonio del
Ministerio de Defensa.

venres 23 ■ Palestra “Iniciación á Bioconstrución” |
Obradoiro de Construción de estufas (I) | Presentación do
Espazo ás Bandas da Cidade /
sábado 24 ■ Obradoiro de Construción de estufas (II) /
luns 26 ■ Xornada de traballo | Concerto: 1991 * Ultrasurf /
xoves 29 ■ Gran Gala de Circo e Clown, con Pablo Trasno,
Pajarito, Marta Sempre Arriba, Odilo, Davizin, Martín Sky,
Anita, Mere Clown, Duende Circo | Ceador vegano |
Pinchada /
venres 30 ■ Concerto: Los Santos * Mack Barracuda /
sábado 31 ■ Ceador vegano | Superfesta Okupa de
Aninovo \\ Sesión con DJ Sara /

??/
Denuncia? formulada
pola Asociación
Provincial de
Hostelería de
A Coruña, presidida
por Héctor Cañete.

Quen é
Héctor
Cañete?

imputado
(”investigado”) por
supostos delitos de
fraude de
subvencións,
malversación de
caudais públicos,
estafa e falsedade
documental, dentro
da ’Operación Zeta’
(investigación do
presunto fraude
masivo de cartos
públicos en cursos
formativos que non se
executaron tras
ingresar a
subvención)

Héctor
Cañete

Beatriz Mato
(ex-Conselleira
de Traballo)

Quen é
Bea Mato?
AKA - #BeaAsiendoCosas
AKA - Conselleira de
Política Territorial.
AKA - colaboradora con
La Voz por convenio.
AKA - voluntaria á
alcaldía d’A Coruña.
“A mí sí me gustaría
[presentarme]”
10/11/2017

„8“


Related documents


web fanzine2 ainsumisanonsemerca
intercesion y guerra espiritual
if 2014 16637466 dgogpp acij 19 11
montejurra num 26 mayo 1967 1
las mentiras del calvinismo son herejias 1
una revelacion divina del cielo mary kathryn baxter

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file [web]fanzine2_AInsumisaNonSeMerca.pdf