docu instalmap JMB .pdf

File information


Original filename: docu instalmap JMB.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by Adobe InDesign CS4 (6.0) / Adobe PDF Library 9.0, and has been sent on pdf-archive.com on 31/01/2018 at 02:39, from IP address 139.47.x.x. The current document download page has been viewed 275 times.
File size: 518 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


docu instalmap JMB.pdf (PDF, 518 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Instal.map
Documentació de l’acció

Joana Martínez Bagué

Instal.map

Situació objectiva
Vivència pròpia

Documentació de l’acció

#1
Engegant
Instal.map

Joana Martínez Bagué

Encàrrec:
Explicar a tota la comunitat quina és
l’arquitectura de Gestions Creatives
i damunt de quins fonaments s’ha
construït. Evidenciar les relacions
que s’estableixen entre les matèries,
itineraris, espais, badges i accions
que configuren l’ecosistema
curricular del projecte. Fer visible
a tothom el projecte de Gestions
Creatives, tant a dins de l’aula com
a fora.
La cojuntura social i política fa que el plantejament inicial de l’acció no sigui l’ideal. Part
dels estudiants es mobilitzen en manifestacions al carrer i secundant vagues estudiantils i
no tots els companys aportem les idees que tenim en ment a l’hora d’enfocar Instal.map.

No estic entusiasmada amb cap de les opcions plantejades pels companys per
implementar Instal.map però decideixo ser conseqüent i adaptar-me a les propostes dels
companys que si que van anar a classe sense problemes. Penso que realitzar un joc
de taula em resultarà més fàcil que les altres propostes amb les quals em sento menys
còmoda. En aquesta ocasió escullo l’opció fàcil, per una vegada no em vull complicar.
Tinc el cap en una altra banda a causa de la situació que es viu als carrers.

Propostes de
classe per a la
realització de
l’acció creativa
Instal.map

Joc
de taula

Obra
de teatre

Recepta
de cuina

Construcció
d’una cadira

Vídeo
explicatiu

Campaments
Gestions Creatives

Busquem i comparem jocs de taula per veure’n l’estructura i decidir quin es pot adaptar
millor a un futur joc que expliqui Gestions Creatives, quin serà el nostre
punt de partida. Ens decidim pel Monopoly i comencem a esbossar el nostre joc.
Donem voltes a l’estructura de GC per fer-la comprensible a través del joc. Ens costa ferhi cabre els referents i els espais però sobretot que s’entengui com s’aconsegueixen els
badges, els tipus d’accions i activitats.

#2
Ideant el joc

Tot va bé. Tenim temps i sabem com encarrilar el projecte. Caldrà polir coses i hi
ha moltíssima feina però som 9 persones i cadascú es pot encarregar d’allò que
més s’adeqüi als seus interessos, capacitats... Em preocupa més que s’entengui bé
l’estructura de Gestions Creatives que no pas el disseny. Confio que quedarà bé tenint
tant de temps per treballar. Mentre avancem en el funcionament del joc veig que un
projecte que a priori no m’entusiasmava comença a despertar-me l’interès.

BADGE

POLIS

#3
Implementació
de l’acció:
Materialització
del Badgepolis i
posada en escena

Cal acabar de lligar aspectes del
funcionament del joc i preparar la
implementació de l’acció amb els companys
de classe. Prepararem un Badgepolis
gegant per a poder-hi jugar in situ, a més
del joc de taula de mida convencional.
El temps que ens sobrava es converteix
en temps que ens falta. Costa coordinar-se
amb el grup, no hi ha iniciativa i queden
moltes coses per fer. Tenim un molt bon
projecte entre mans però perilla el resultat
per la falta d’acció i iniciativa.

La implementació de l’acció a grans trets
és satisfactòria i rebem bon feedback tant
de companys com de professors. La nostra
idea ha agradat i el Badgepolis sembla
que pot tenir més recorregut a Gestions
Creatives.
No ha quedat bé. Hem acabat corrents,
amb les coses a mig fer, hi ha hagut molts
errors que eren fàcilment solucionables
d’haver-ho fet amb temps. Algunes parts
del joc han estat poc cuidades i part del
grup s’ha desentès de la feina i fins i tot del
mateix funcionament del joc. És frustrant,
teníem molt de temps per endavant i érem
9 persones. Podia haver quedat perfecte.

Després de la implementació a classe cal
arreglar els errors i presentar la maqueta
del joc de taula real que no ha donat temps
a acabar per al dia de la presentació.

#4
Elaboració del
joc real

Després del disgust del dia de la
presentació i la impotència i frustració
viscudes, reflexiono i veig que no és per a
tant. Ara ja amb més calma m’oblido dels
companys que no volen participar i acabo
el joc tal i com estava plantejat des d’un
inici en col·laboració dels que volen.
Tot des de la tranquil·litat i sense cap mena
de “mal rollo”.

Acabo el projecte satisfeta. Al final ha
quedat tal i com esperava i l’esforç
ha valgut la pena. Això em genera
tranquil·litat, no tant per si la qualitat del
resultat és millor o pitjor, sinó perquè he fet
tot el que podia fer.
He reflexionat i he après a posar els
problemes dins de context i a veure que
no podem controlar-ho tot. Hem de fer fins
allà on estigui a les nostres mans, no cal
preocupar-se per allò que escapa al nostre
control. He viscut el projecte de principi a fi
i l’he vist evolucionar. El fet d’haver d’estar
present a cada fase m’ha permès fer-me’l
més meu i, al final, entendre l’estructura
i els referents de Gestions Creatives al
100%. També he descobert companys
amb qui m’agradaria seguir treballant d’ara
en endavant. Al final, valoració totalment
positiva.


Document preview docu instalmap JMB.pdf - page 1/5

Document preview docu instalmap JMB.pdf - page 2/5
Document preview docu instalmap JMB.pdf - page 3/5
Document preview docu instalmap JMB.pdf - page 4/5
Document preview docu instalmap JMB.pdf - page 5/5

Related documents


docu instalmap jmb
cronica erasmus uvic
jaume fort carta
cv matthieu lopez
cv matthieu lopez
revisions127

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file docu instalmap JMB.pdf