Harmonogram Terapia Krotoszyn (1) .pdf

File information


Original filename: Harmonogram Terapia Krotoszyn (1).pdf
Author: Halina Åšwiderska

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 03/02/2018 at 20:13, from IP address 77.89.x.x. The current document download page has been viewed 261 times.
File size: 327 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Harmonogram Terapia Krotoszyn (1).pdf (PDF, 327 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


HARMONOGRAM ZAJĘĆ
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - TERAPIA PEDAGOGICZNA Z

DIAGNOZĄ
Rok AKADEMICKI 2017/2018
Data
26.01.2018

Godziny
16:00-19:45

27.01.2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

9.02.2018

16:00-19:45

10.02.2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

9.03.2018

16:00-19:45

10.03.2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

6.04.2018

16:00-19:45

7.04.2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

20.04.2018

16:00-19:45

21.04.2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

27.04. 2018

16:00-19:45

28.04. 2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

25.05.2018

16:00-19:45

26.05.2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

25.06. 2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Trudności dydaktyczno-wychowawcze
wieku szkolnego (5)
Wybrane zagadnienia z pedagogiki
specjalnej(5)
Seminarium dyplomowe (5)
Instytucjonalne wymiar terapii
pedagogicznej (5)
Metodyka zajęć dla dzieci z zaburzeniami
społeczno-emocjonalnymi (5)
Elementy muzykoterapii i arteterapii (5)
Zaburzenia społeczno-emocjonalne(5)

(5) dr Ewa Korzeniewska

Metodyka zajęć dla dzieci
dyslektycznych(5)
Elementy muzykoterapii i arteterapii (5)
Wybrane zagadnienia z logopedii i
zaburzeń mowy (5)
Konstruowanie i realizowanie
indywidualnych programów dla osób z
zaburzeniami złożonymi (5)
Warsztat kinezjologii edukacyjnej P.
Denisona (5)
Trudności dydaktyczno-wychowawcze
wieku szkolnego (5)
Wybrane zagadnienia z pedagogiki
specjalnej (5)
Metodyka zajęć dla dzieci z zaburzeniami
społeczno-emocjonalnymi(5)
Wybrane problemy patologii społecznej(5)

(5)mgr A. Zajączkowska

Diagnoza w terapii pedagogicznej(5)
Dysleksja rozwojowa z pracą
terapeutyczną (3)
Wybrane zagadnienia z psychologii
rozwojowej, wychowawczej i klinicznej(5)
Wybrane zagadnienia z psychologii
rozwojowej, wychowawczej i klinicznej(5)
Metodyka zajęć dla dzieci
dyslektycznych(5)
Wybrane zagadnienia z logopedii i
zaburzeń mowy ( 3 )
Socjokulturowe podstawy wychowania(5)

(5) dr Ewa Korzeniewska
(3)mgr A. Zajączkowska

(5) dr Ewa Korzeniewska
(5) dr Ewa Korzeniewska
(5)mgr M. Kaźmierczak
(5)mgr M. Kaźmierczak
(5)mgr L. Orpel
(5)mgr B. Zakrzewska

(5)mgr L. Orpel
(5)mgr A. Zajączkowska
(5) dr Ewa Korzeniewska

(5)mgr M. Kaźmierczak
(5) dr Ewa Korzeniewska
(5) dr Ewa Korzeniewska
(5)mgr M. Kaźmierczak
(5)mgr B. Zakrzewska

(5)mgr Danuta Misiuda
(5)mgr Danuta Misiuda
(5)mgr A. Zajączkowska
(3)mgr A. Zajączkowska
(5)mgr M. Kaźmierczak

26.06. 2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

27.06. 2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

28.06.2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

28.08. 2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

29.08. 2018
30.08. 2018
31.08.2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45
9:00-13:00
13:00 – 16:45
9:00

Warsztat kinezjologii edukacyjnej P.
(1)mgr M. Kaźmierczak
Denisona (1)
Diagnoza w terapii pedagogicznej (5)
(5) dr Ewa Korzeniewska
Terapia niepowodzeń szkolnych w zakresie (5)mgr M. Kaźmierczak
uczenia się matematyki(5)
Instytucjonalne wymiar terapii
pedagogicznej(3)
Dysleksja rozwojowa z pracą
terapeutyczną(5)
Konstruowanie i realizowanie
indywidualnych programów dla osób z
zaburzeniami złożonymi(5)
Metodologia badań pedagogicznych (5)
Diagnoza w terapii pedagogicznej(5)
Warsztat ruchu rozwijającego W.
Sherborne (5)

(3)mgr M. Kaźmierczak

OBRONA PRAC DYPLOMOWYCH

dr Ewa Korzeniewska

(5)mgr A. Zajączkowska
(5) dr Ewa Korzeniewska

(5) dr Ewa Korzeniewska
(5) dr Ewa Korzeniewska
(5)mgr B. Zakrzewska

Zajęcia realizowane poza harmonogramem zajęć
Praca własna – 55 godzin dydaktycznych , dokumentowana esejem/referatem/studium z każdego
przedmiotu , ocenianym przez wykładowcę .
Blog / e-learning - 55 godzin dydaktycznych, dokumentowany aktywnością na platformie EUH-E
,ocenianą przez wykładowcę prowadzącego bloga .
Konsultacje indywidualne w ramach seminarium dyplomowego – 25 godzin dydaktycznych
Praktyki Zawodowe - 60 godzin - zajęcia realizowane w placówkach wskazanych przez słuchaczy
lub przez nasz ośrodek według wykazu z Dziennika Praktyk Zawodowych
Godziny te realizowane są w trakcie trwania studiów podyplomowych i dokumentowane w
Dziennikach Praktyk Zawodowych


Document preview Harmonogram Terapia Krotoszyn (1).pdf - page 1/2

Document preview Harmonogram Terapia Krotoszyn (1).pdf - page 2/2

Related documents


harmonogram terapia krotoszyn 1
dyspraskja
j zef r a ski podr cznikowy przyk ad sadysty
regulamn rekrutacji do oddzia w przedszkolnych
terapia pedagogiczna z diagnoz 1
ebis 2015 3 12

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Harmonogram Terapia Krotoszyn (1).pdf