PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactHarmonogram Terapia Krotoszyn (1) .pdf


Original filename: Harmonogram Terapia Krotoszyn (1).pdf
Author: Halina Świderska

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 03/02/2018 at 20:13, from IP address 77.89.x.x. The current document download page has been viewed 244 times.
File size: 327 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


HARMONOGRAM ZAJĘĆ
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - TERAPIA PEDAGOGICZNA Z

DIAGNOZĄ
Rok AKADEMICKI 2017/2018
Data
26.01.2018

Godziny
16:00-19:45

27.01.2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

9.02.2018

16:00-19:45

10.02.2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

9.03.2018

16:00-19:45

10.03.2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

6.04.2018

16:00-19:45

7.04.2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

20.04.2018

16:00-19:45

21.04.2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

27.04. 2018

16:00-19:45

28.04. 2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

25.05.2018

16:00-19:45

26.05.2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

25.06. 2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Trudności dydaktyczno-wychowawcze
wieku szkolnego (5)
Wybrane zagadnienia z pedagogiki
specjalnej(5)
Seminarium dyplomowe (5)
Instytucjonalne wymiar terapii
pedagogicznej (5)
Metodyka zajęć dla dzieci z zaburzeniami
społeczno-emocjonalnymi (5)
Elementy muzykoterapii i arteterapii (5)
Zaburzenia społeczno-emocjonalne(5)

(5) dr Ewa Korzeniewska

Metodyka zajęć dla dzieci
dyslektycznych(5)
Elementy muzykoterapii i arteterapii (5)
Wybrane zagadnienia z logopedii i
zaburzeń mowy (5)
Konstruowanie i realizowanie
indywidualnych programów dla osób z
zaburzeniami złożonymi (5)
Warsztat kinezjologii edukacyjnej P.
Denisona (5)
Trudności dydaktyczno-wychowawcze
wieku szkolnego (5)
Wybrane zagadnienia z pedagogiki
specjalnej (5)
Metodyka zajęć dla dzieci z zaburzeniami
społeczno-emocjonalnymi(5)
Wybrane problemy patologii społecznej(5)

(5)mgr A. Zajączkowska

Diagnoza w terapii pedagogicznej(5)
Dysleksja rozwojowa z pracą
terapeutyczną (3)
Wybrane zagadnienia z psychologii
rozwojowej, wychowawczej i klinicznej(5)
Wybrane zagadnienia z psychologii
rozwojowej, wychowawczej i klinicznej(5)
Metodyka zajęć dla dzieci
dyslektycznych(5)
Wybrane zagadnienia z logopedii i
zaburzeń mowy ( 3 )
Socjokulturowe podstawy wychowania(5)

(5) dr Ewa Korzeniewska
(3)mgr A. Zajączkowska

(5) dr Ewa Korzeniewska
(5) dr Ewa Korzeniewska
(5)mgr M. Kaźmierczak
(5)mgr M. Kaźmierczak
(5)mgr L. Orpel
(5)mgr B. Zakrzewska

(5)mgr L. Orpel
(5)mgr A. Zajączkowska
(5) dr Ewa Korzeniewska

(5)mgr M. Kaźmierczak
(5) dr Ewa Korzeniewska
(5) dr Ewa Korzeniewska
(5)mgr M. Kaźmierczak
(5)mgr B. Zakrzewska

(5)mgr Danuta Misiuda
(5)mgr Danuta Misiuda
(5)mgr A. Zajączkowska
(3)mgr A. Zajączkowska
(5)mgr M. Kaźmierczak

26.06. 2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

27.06. 2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

28.06.2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

28.08. 2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45

29.08. 2018
30.08. 2018
31.08.2018

9:00-13:00
13:00 – 16:45
9:00-13:00
13:00 – 16:45
9:00

Warsztat kinezjologii edukacyjnej P.
(1)mgr M. Kaźmierczak
Denisona (1)
Diagnoza w terapii pedagogicznej (5)
(5) dr Ewa Korzeniewska
Terapia niepowodzeń szkolnych w zakresie (5)mgr M. Kaźmierczak
uczenia się matematyki(5)
Instytucjonalne wymiar terapii
pedagogicznej(3)
Dysleksja rozwojowa z pracą
terapeutyczną(5)
Konstruowanie i realizowanie
indywidualnych programów dla osób z
zaburzeniami złożonymi(5)
Metodologia badań pedagogicznych (5)
Diagnoza w terapii pedagogicznej(5)
Warsztat ruchu rozwijającego W.
Sherborne (5)

(3)mgr M. Kaźmierczak

OBRONA PRAC DYPLOMOWYCH

dr Ewa Korzeniewska

(5)mgr A. Zajączkowska
(5) dr Ewa Korzeniewska

(5) dr Ewa Korzeniewska
(5) dr Ewa Korzeniewska
(5)mgr B. Zakrzewska

Zajęcia realizowane poza harmonogramem zajęć
Praca własna – 55 godzin dydaktycznych , dokumentowana esejem/referatem/studium z każdego
przedmiotu , ocenianym przez wykładowcę .
Blog / e-learning - 55 godzin dydaktycznych, dokumentowany aktywnością na platformie EUH-E
,ocenianą przez wykładowcę prowadzącego bloga .
Konsultacje indywidualne w ramach seminarium dyplomowego – 25 godzin dydaktycznych
Praktyki Zawodowe - 60 godzin - zajęcia realizowane w placówkach wskazanych przez słuchaczy
lub przez nasz ośrodek według wykazu z Dziennika Praktyk Zawodowych
Godziny te realizowane są w trakcie trwania studiów podyplomowych i dokumentowane w
Dziennikach Praktyk Zawodowych


Harmonogram Terapia Krotoszyn (1).pdf - page 1/2
Harmonogram Terapia Krotoszyn (1).pdf - page 2/2

Related documents


harmonogram terapia krotoszyn 1
dyspraskja
43 45
33534 36313 1 pb
gibkosc fr10
testy prygot ogln


Related keywords