W04 Podanie wpisy na sem stud (1) .pdf

File information


Original filename: W04_Podanie_wpisy_na_sem_stud (1).pdf
Title: .................................................., dnia ...............
Author: bardowski

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 5.3, and has been sent on pdf-archive.com on 05/02/2018 at 19:05, from IP address 83.238.x.x. The current document download page has been viewed 436 times.
File size: 86 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


W04_Podanie_wpisy_na_sem_stud (1).pdf (PDF, 86 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Podanie w sprawie : Wpisu na semestr z
dopuszczalnym deficytem punktowym
Wrocław, dnia 6 lutego 2018 roku
Imię i nazwisko: Maroine Trabelsi
Nr albumu: 238966
E-mail: 238966@student.pwr.edu.pl
Adres: ul.Orbitalna 77/4 Głogów 67-200
Wydział: Elektroniki
Kierunek podstawowy: Automatyki i Robotyki
Specjalność: Rok studiów: 2017/2018
semestr: 3 zimowy
System: Stacjonarny
Stopień studiów: I stopień studiów inżynierskich
Szanowny Pan Prodziekan Wydziału
dr inż. Zbigniew Zajda
Politechniki Wrocławskiej

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wpis na semestr 4 w roku akademickim 2017/2018 i
zwiększenie limitu ECTS o 1 punkt.
Oświadczam, że w semestrach dotychczas realizowanych nie uzyskałem zaliczeń z niżej
wymienionych kursów :
Lp.

Nazwa kursu

Zaległość z semestru numer

Liczba pkt. ECTS

1.

Programowanie Obiektowe

2 ( 2016/2017)

6

2.

Modele układów dynamicznych

3 (2017/2018)

6

Suma punktów ECTS

12

Stwierdzam, że znane mi są postanowienia „Regulaminu Studiów”, a podane przeze mnie dane
są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
…………………………………………………………………
Podpis studenta

Podanie w sprawie : Wpisu na semestr z
dopuszczalnym deficytem punktowym
Uzasadnienie:


Document preview W04_Podanie_wpisy_na_sem_stud (1).pdf - page 1/2

Document preview W04_Podanie_wpisy_na_sem_stud (1).pdf - page 2/2

Related documents


w04 podanie wpisy na sem stud 1 1
sa wroc aw i aca 1383 16 eurobank bte
s d okr gowy elbl g i c 5 16
i aca 387 16 kredyt bank zwr cony do ponownego rozpoznania
i c 3694 15 sr warszawa kredyt waloryzowany
s d rejonowy wawarszwa r dmie cie i c 2500 16

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file W04_Podanie_wpisy_na_sem_stud (1).pdf