PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactgraty z chaty.pdf


Preview of PDF document graty-z-chaty.pdf

Page 1 2 3 4

Text preview


1. Telefon stacjonarny z sekretarkš i intercomem - bezprzewodowy.
Panasonic. 20 zł
Programowalny. Mo liwo฀ć monta u na฀ciennego. Dobry do biura, lub firmy
jak i jako domowy. Mo liwoœc nagrania powitania. Model KX-TCM424-B.
Posiadam manual w wersji elektronicznej.
2. a-ha Live At Valhalla Homecoming DVD 15 zł
Rewelacyjny koncert norweskiej supergrupy. Formaty d฀więku Dolby 2.0,
Dolby Surround 5.1, dodatkowe napisy. Czas trwania kocertu ~100 minut.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Minor Earth Major Sky
The Sun Never Shone That Day
Little Black Heart
I've Been Losing You
Manhattan Skyline
Thought That It Was You
I Wish I Cared
Cry Wolf
Mary Ellen Makes The Moment Count
Stay On These Roads
Early Morning
You'll Never Get Over Me
Velvet
The Sun Always Shines On TV
The Living Daylights
Hunting High And Low
Summer Moved On
Crying In The Rain
Take On Me

3. Joanna Bator - Piaskowa Góra, Chmurdalia, Ciemna Prawie Noc. 30 zł.
Cena za komplet. Oddzielnie po 10 zł.
4. John Grishqam - Niewinny 10 zł.
5. Kroniki wariata z kraju i ze œwiata - Wojciech Mann. 10 zł.
Mo na ฀ jak to ma w zwyczaju elazny Karzeł Wasyl ฀ wielokrotnie po egnać
się z yciem. Skręcajšc się ze ฀miechu przy lekturze tej ksiš ki.
W
-

tych szalonych, brawurowo napisanych kronikach znajdziecie:
intymne porady a dwóch specjalistów: Gandalfa i Mgra Czupurnego
przygody elaznego Karła Wasyla
spostrze enia pana Henia
pamiętnik Doktora Wyciora
najwa niejsze wiadomoœci z kraju i ze œwiata

Kto pamięta tych bohaterów z fal radiowej Trójki i innych anten, będzie
szczę฀liwy, spotykajšc ich ponownie, kto nie pamięta - tym bardziej nie
będzie zawiedziony. To ju klasyka polskiego humoru.
Dostajemy tak e opowie฀ć o tym, jak trudne ycie ma Wojciech Mann ze
swoim wydawcš. A z drugiej strony, jak nadludzkich wysiłków i forteli
potrzeba, by wydać ksiš kę rozchwytywanego autora.