11717815 Constantinescu Armand G Tratat de Astrologie .pdf

File information


Original filename: 11717815-Constantinescu-Armand-G-Tratat-de-Astrologie.pdf.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 2.2, and has been sent on pdf-archive.com on 17/02/2018 at 01:04, from IP address 82.76.x.x. The current document download page has been viewed 3769 times.
File size: 1.6 MB (366 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


11717815-Constantinescu-Armand-G-Tratat-de-Astrologie.pdf.pdf (PDF, 1.6 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Cuprins

ASTROLOGIA - DEFINIŢIE - ISTORIC.................................................................11
ZODIACUL - prezentare simbolică......................................................................25
Semne zodiacale................................................................................................ .28
BERBECUL (Aries).......................................................................................28
TAURUL (Taurus).........................................................................................28
GEMENII (Geminii)......................................................................................29
RACUL (Cancer)...........................................................................................30
LEUL (Leo)...................................................................................................31
FECIOARA (Virgo)........................................................................................32
BALANŢA (Libra)..........................................................................................33
SCORPIONUL (Scorpius)..............................................................................34
SĂGETĂTORUL (Sagittarius)........................................................................34
CAPRICORN (Caper).....................................................................................35
VĂRSĂTORUL DE APĂ (Aquarius)................................................................36
PEŞTII (Pisces).............................................................................................37
Semnele zodiacale după deosebita lor fire...........................................................39
Împărţire după tipul temperamental al semnelor.............................................39
Împărţire din punct de vedere al sezoanelor....................................................40
Împărţire după caracterul sexual al semnelor..................................................41
Împărţirea semnelor zodiacale în raport cu înrâurirea planetelor.....................42
Împărţirea semnelor zodiacale după diferite alte criterii...................................42
Rezumatul general al caracterelor semnelor zodiacale.....................................43
PLANETELE.......................................................................................................44
SOARELE....................................................................................................44
LUNA.................................................................................................. .........45
MERCUR.....................................................................................................46
VENUS........................................................................................................47
MARTE........................................................................................................48
JUPITER............................................................................................. .........48

SATURN......................................................................................................49
URANUS......................................................................................................50
NEPTUN......................................................................................................51
PLUTO.............................................................................................. ...........52
Planetele în semnele zodiacale.........................................................................52
Planetele în Berbec......................................................................................53
Planetele în Taur..........................................................................................55
Planetele în Gemeni.....................................................................................57
Planetele în Rac...........................................................................................59
Planetele în Leu...........................................................................................61
Planetele în Fecioară....................................................................................62
Planetele în Balanţă.....................................................................................64
Planetele în Scorpion...................................................................................66
Planetele în Săgetător..................................................................................68
Planetele în Capricorn..................................................................................70
Planetele în Vărsătorul de Apă.....................................................................72
Planetele în Peşti.........................................................................................74
Planetele după deosebita lor fire.........................................................................77
Planetele după locul lor ceresc.....................................................................77
Planetele clasificate din punctul de vedere al vitezei.....................................78
Planetele din punct de vedere al stării lor pe cercul zodiacal............................78
Deosebirea planetelor după sex....................................................................78
Planete bune şi planete rele (în sens larg).....................................................79
CASELE ASTROLOGICE.....................................................................................80
Ascendentul.............................................................................................. ...83
Casa I............................................................................................. .............85
Casa a II-a...................................................................................................88
Casa a III-a..................................................................................................91
Casa a IV-a..................................................................................................95
Casa a V-a...................................................................................................98
Casa a VI-a................................................................................................101
Casa a VII-a...............................................................................................104
Casa a VIII-a..............................................................................................108
Casa a IX-a................................................................................................111
Casa a X-a.................................................................................................114
Casa a XI-a................................................................................................118

Casa a XII-a...............................................................................................121
Clusterum de planete în casele horoscopice..................................................123
Clusterum de planete în semnele zodiacale...................................................126
Semnele interceptate în casele horoscopice...................................................128
Stăpânii caselor horoscopului în diferite case................................................135
Casele astrologice derivate............................................................................147
ASPECTELE PLANETARE.................................................................................158
Aspectele Ascendentului............................................................................166
Aspectele Mijlocului Cerului.......................................................................167
Aspectele Soarelui cu celelalte planete.......................................................168
Aspectele Lunii cu celelalte planete............................................................171
Aspectele lui Mercur cu celelalte planete....................................................173
Aspectele lui Venus cu celelalte planete.....................................................175
Aspectele lui Marte cu celelalte planete......................................................176
Aspectele lui Jupiter cu celelalte planete....................................................177
Aspectele lui Saturn cu celelalte planete....................................................178
VARIA........................................................................................... ...................180
Noduri lunare............................................................................................180
Stele fixe....................................................................................................180
Punctele senzitive.........................................................................................181
a) Pars Fortuna - simbol ...........................................................................181
b) Punctul senzitiv de boală sau de moarte - simbol ..................................183
c) Punctul senzitiv al dragostei – simbol ....................................................183
d) Punctul senzitiv al voiajului - simbol - ...................................................184
e) Punctul senzitiv al averii........................................................................184
f) Punctul senzitiv al averii imobiliare.........................................................184
g) Punctul senzitiv al mariajului.................................................................184
h) Punctul senzitiv al scandalului..............................................................184
i) Punctul senzitiv al faimei........................................................................184
j) Punctul senzitiv al părintelui...................................................................185
l) Punctul senzitiv al mamei.......................................................................185
m) Punctul senzitiv al copiilor....................................................................185
n) Punctul senzitiv al fraţilor şi surorilor....................................................185
o) Punctul senzitiv al ocultismului.............................................................185
p) Punctul senzitiv al Astrologiei.................................................................185
Coeficienţii temperamentali...........................................................................185

CLIMATUL HOROSCOPULUI. VEDERE DE ANSAMBLU. GENERALITĂŢI.......190
INTERPRETAREA DETALIATĂ A HOROSCOPULUI...........................................194
Însuşiri psiho-temperamentale. Caracter.......................................................194
Sănătate. Boli...............................................................................................195
Averea.......................................................................................................... .197
Fraţi, surori. Voiajuri mici. Înscrisuri............................................................199
Tatăl. Căminul..............................................................................................201
Instincte.......................................................................................................202
Munca obligatorie. Servitori. Animale mici.....................................................204
Căsătoria. Asociaţiile. Duşmanii făţişi. Procesele...........................................205
Moartea. Moştenirile. Metamorfoza................................................................208
Moartea violentă........................................................................................209
Pedeapsa capitală......................................................................................209
Moarte prin cuţit........................................................................................210
Moarte prin spânzurare.............................................................................210
Moarte prin înec........................................................................................210
Moarte prin otrăvire...................................................................................210
Moarte prin foc..........................................................................................211
Lungile călătorii. Visurile. Activitatea înalt intelectuală şi spirituală..............211
Carieră. Situaţie socială. Onoruri. Distincţii..................................................214
Prietenii. Protectorii......................................................................................215
Duşmani ascunşi. Prigoană. Puşcăria...........................................................217
Sfârşitul vieţii...............................................................................................218
Lectură specială. Horoscop derivat................................................................219
Tatăl. Mama. Străbunii..............................................................................219
Unchi şi mătuşi.........................................................................................220
Soţia sau soţul. Mai multe căsătorii...........................................................220
Socrul. Soacra...........................................................................................220
Gineri. Nurori............................................................................................220
Nepoţi Strănepoţi.......................................................................................221
Fraţi. Cumnaţi şi nepoţi de frate................................................................221
Interpretarea derivată...................................................................................221
Varia.......................................................................................................... ...222
Pietre Preţioase..........................................................................................222
Metale....................................................................................................... .223
Culori........................................................................................................224

Zile favorabile............................................................................................224
Numere................................................................................................... ...224
DIRECŢIILE.....................................................................................................228
Direcţiile simbolice........................................................................................228
Diagrama existenţei......................................................................................234
Interpretarea direcţiilor.................................................................................236
Direcţiile Ascendentului.............................................................................236
Direcţiile Mijlocului Cerului.......................................................................238
Direcţiile Soarelui......................................................................................239
Direcţiile Lunii...........................................................................................241
Direcţiile lui Mercur...................................................................................241
Direcţiile lui Venus....................................................................................242
Direcţiile lui Marte.....................................................................................243
Direcţiile lui Jupiter...................................................................................243
Direcţiile lui Saturn...................................................................................244
Direcţiile lui Uranus..................................................................................244
Aplicaţie practică în cazul horoscopului nostru Tălmăcirea diferitelor direcţii 244
REVOLUŢIA SOLARĂ.......................................................................................246
Interpretarea horoscopului anual..................................................................246
Interpretare detaliată.................................................................................248
Calculul Revoluţiei solare...........................................................................249
Partitura Revoluţiei Solare.........................................................................251
Revoluţia lunară şi a tuturor celorlalte planete..............................................253
Horoscopul zilei............................................................................................253
TRANZITE. CONSTELAŢII CARE SE REÎNTORC...............................................254
Durata tranzitelor......................................................................................257
Tălmăcirea tranzitelor................................................................................257
Tranzitele Soarelui.....................................................................................257
Tranzitele Lunii..........................................................................................258
Tranzitele lui Mercur..................................................................................258
Tranzitele lui Venus...................................................................................259
Tranzitele lui Marte....................................................................................260
Tranzitele lui Jupiter..................................................................................261
Tranzitele lui Saturn..................................................................................263
Tranzitele lui Uranus.................................................................................265
Tranzitele lui Neptun.................................................................................267

Aplicaţia practică a tranzitelor...................................................................268
Diagrama tranzitelor..................................................................................268
Tranzite pe epoci scurte. Tranzite zilnice....................................................269
ASTROGRAME INTERPRETATE....................................................................339
IN MEMORIAM............................................................................................. .370
STUDIU ASUPRA MALADIILOR........................................................................393
Bolile desluşit din tradiţia biblică..................................................................393
Prima categorie: boli având drept cauză alterări psihice.............................393
A doua categorie: boli date pentru ocolirea altor fatalităţi...........................395
A treia categorie: boli date pentru spiritualizare.........................................396
Ipotezele noastre privite din punct de vedere astronomic............................396
ÎN LOC DE ÎNCHEIERE: UN ÎNDREPTAR.........................................................398

ÎN LOC DE PREFAŢĂ
„Cunoşti, tu, pravilele cerului? Îndeplineşti tu, pe
pământ, scriptura lor?” Biblia. Iov. 38-33.
Tratatul de Astrologie pe care-l dau publicităţii constituie, în primul rând,
cinstirea unei vechi făgăduieli făcute cititorului cărţii mele „Cer şi destin”, apărută în
1941. Timp de şase ani am avut această lucrare în vârful condeiului, însă ani şovăit
mult înainte de a o scrie, şi aceasta din două motive.
Am încercat mai întâi o ezitare din punctul de vedere al sensului pe care trebuia
să-l dau învăţăturii astrologice: inegalabilă disciplină pentru a iscodi viitorul, sau
altceva, nebănuit de profund?
În al doilea rând, aveam de ales între o factură tehnică greoaie şi savantă, aceea a
politehniştilor francezi, şi alta relativ simplă, care nu. pierde nimic din maiestatea
ştiinţifico-matematică ce se proiectează asupra Astrologiei.
Învingând astăzi aceste ezitări, mă socot despărţit de toţi autorii moderni - cu
mica excepţie a lui Max Heindel, astrologul rosecrucian - şi de linia lor de gândire
astrologică. Să mă explic.
Toţi misticii care s-au consacrat acestei nobile discipline s-au lovit de stânca
liber-arbitrului sau a fatalismului. Vâslaşi nepricepuţi, au încercat s-o ocolească,
arborând fie un liber arbitru ţărmurit, fie o influenţă astrală capricioasă, dar cârmuită
de vrerea omului. Alţii au promovat ideea unui fatalism pustiitor. Aceste maniere foarte
comode pentru simplificarea sistemului de gândire şi pentru scopul mercantil al
plasării tratatelor de astrologie dau cea mai periculoasă şi mai nenorocită perspectivă
asupra unei lucrări de acest gen. O optică strâmtă, fără plan director în materie de
Astrologie, poate oferi frecvent satisfacţii cercetătorului propriei sale ursite în
compartimentele practice ale vieţii de fiece zi: sănătate, carieră, căsătorie, copii, avuţie
etc. Cercetarea astrologică poate duce la un rezultat mângâietor sau dramatic. În
primul caz, va hrăni încrederea şi curajul; În al doilea caz, va hărăzi o grea descurajare.

Astfel privită, ursita omenească va apărea ori ca un joc capricios al foiţelor care ne
înconjoară, ori ca o fatalitate neînduplecată.
Ceea ce va fi, însă, pur şi simplu deznădăjduitor, va fi lipsa completă de
perspectivă a trăirii omeneşti de la leagăn până la mormânt.
Ce va trebui atunci să desprindem ca să luminăm existenţa umană şi ca să dăm
un sens disciplinei astrologice? Un fapt elementar: acela că fiinţa omenească
urmăreşte, în trăirea ei pământeană, un ciclu programatic, care se numeşte Destin, iar
prin acesta se exprimă ideea cea mai minunată dintre toate, aceea a echilibrului care
orânduieşte tot Universul. Evoluţia omului se face pe temeiul marii legi a armoniei
universale, a legii iubirii care se împlineşte prin dăinuiri succesive, pe ideea
consecinţelor din trecute vieţi, care perfecţionează sufletul - fărâmă din Dumnezeire - ce
trebuie să se întoarcă în substanţa originară de unde a purces. Această evoluţie este
riguros necesară, fiindcă omul este supus principiului manifestării duale şi
contradictorii. Este de altfel marele adevăr pe care îl găsim în cartea „Eclesiastului” din
Biblie:
În zi de fericire, fii plin de voie bună, iar în zi de
nenorocire, socoteşte-te că una contra celeilalte le-a făcut
Dumnezeu, aşa încât omul să nu găsească nimic de cârtit de
pe urma lui Dumnezeu.
Ecl. 7–14.
Astrologia trebuie să integreze pe om în dinamica mişcării universale; acesta este
înţelesul şi preţul ei. Privit sub unghiul acesta, destinul omenesc, drumul omului în
pământeană sa viaţă, ne apare plin de sens şi pentru cel fericit, dar mai ales pentru cel
nefericit. Perspectiva aceasta va da cercetătorului o atitudine de gândire care-i va aduce
credinţa în suflet, în vieţile succesive şi în puterea minunată, atotputernică şi
atotştiutoare care se numeşte Dumnezeu.
Din acest punct de vedere horoscopul reprezintă un indice grafic de evoluţie a
sufletului, iar ştiinţa astrologică - o explicare a prezentului şi viitorului prin trecutele
vieţi, care nu sunt altceva decât popasurile scânteii divine care se numeşte suflet în
drumul său spre perfecţiune şi integrare în principiul cauzal din care s-a desprins
atunci când a intrat în manifestare prin procesul cunoaşterii, imaginat simbolic prin
„păcatul originar”.
Acest final de ciclu este de altfel adânc tâlcuit în dumnezeiasca scriptură:
„Căci toate le-a supus sub picioarele lui. Dar când zice
Scriptura că toate i-au fost supuse, învederat este că afară
de Cel care i-a supus lui toate. „
„Iar când toţi se vor supune lui, atunci şi Fiul însuşi se
va supune Celui ce i-a supus lui toate, ca Dumnezeu să fie
totul în toţi.”
Pavel către Corinteni 15/27-28
Aşa zice Domnul: „Nu vă deprindeţi pe calea păgânilor

şi de semnele de pe Cer să nu vă înfricoşaţi, căci numai
păgânilor le este frică de ele. „
Ieremia, 10/2
Punctul nostru de plecare în cercetarea astrologică rămâne deci un pur
determinism. El este perfect logic, fiindcă este acelaşi care prezidează toate
manifestările vieţii, de la ciclurile cosmice până la viaţa intracelulară. Şi mai e ceva...
Destinul uman este programat de sufletul omenesc înainte de a veni la reîntrupare.
Fazele dureroase sau chiar dramatice ale vieţii pământene nu reprezintă altceva decât
echilibrări pentru perfecţiuni. Această gândire poate să fie dezolantă ca practică de
viaţă, dar e perfect logică şi recomandabilă. O spune clar Mântuitorul când îndeamnă la
purtarea crucii.
Şi totuşi, deasupra acestei idei şi a destinului implacabil mai există o orânduială
superioară care poate da o consolare şi o îndrumare.
Textul Profetului Ieremia face o deosebire fundamentală între cel însufleţit de
credinţă şi cel lipsit de ea. Pe cel dintâi îl pune cu mare rezervă sub înrâurirea astrelor,
iar pe cel de-al doilea îl sorteşte neînduratei lor înrâuriri. Marele adevăr al profetului se
acordă, aici, cu nenumărate texte din Sfânta Scriptură. (Proverbe, 11/4 Idem 10/27;
Daniil, 4/24; Isaia, 38/1-8; II Regis, 20/6; Epistolele Apostolului Iacob, 5/20 ş.a.).
Destinul poate să fie prin urmare evitat în părţile lui neînduplecate, prin
rugăciuni şi fapte; numai în acest sens el poate fi privit ca nefatal. Această idee
fundamentală se justifică foarte simplu. Dacă un Rege poate acorda amnistii şi graţieri,
de ce Regele Lumii nu ar putea-o face?
„Atunci dacă este lângă el un înger, un tâlmaci dintr-o
mie, să-i lămurească omului care este canonul lui.
Şi care să se îndure de el şi să zică Domnului:
„Izbăveşte-l de pogorârea în Seol! Am găsit eu ispaşă pentru
viaţa lui!”
Iov, 33/23-24
Tratatul de Astrologie pe care-l prezint înfăţişează îngemănarea vechii tradiţii
astrologice cu o parte din învăţăturile tainice ale Bibliei. Din acest punct de vedere,
concepţia acestei scrieri este inedită, până azi. E singurul sens al preocupărilor mele de
ani îndelungi şi a învăţăturii pe care voiesc s-o dau şi s-o ştiu folositoare.
Cartea de faţă este o carte de credinţă în Dumnezeu.
*
* * *
Din punct de vedere tehnic, lucrarea noastră se prezintă sub forma cea mai
simplificată posibilă. Am înfăţişat materialul tradiţional după autorii cei mai reputaţi,
dar m-am ferit să dau o amploare matematică lucrării. Cartea cuprinde: Diagnoza
astrologică, Construirea horoscopului şi Prognoza, deci calculul evenimentelor în timp.
Sistemul de prognoză l-am simplificat cu direcţiile simbolice, uşor de calculat, cu

horoscopul anual alcătuit pe data aniversării naşterii şi tranzitele planetare.
Am pus la îndemâna cititorului un sistem de corecţie rapidă a orei de naştere,
toate tabelele cu care se fac operaţiile horoscopice, tabloul cu poziţia caselor
horoscopice pentru latitudinea ţării noastre şi, ceea ce este mai de preţ, Efemeride de la
anul 1880 - 1950. Dacă nu le-aş fi dat, aş fi pus în imposibilitate pe lectorul cărţii să-şi
poată lucra singur horoscopul, căci preţul acestor Efemeride a ajuns astronomic şi, de
altfel, nici nu se găsesc.
Metoda matematică simplă pe care am dat-o va uşura considerabil munca
lectorului în operaţiile horoscopice propriu-zise, lăsând câmp liber celeilalte preocupări,
„interpretarea astrologică”.
În această parte a lucrării am solicitat concursul distinsului meu elev dl Ion
Filipescu, care îmbină într-un mod armonios preocupările aride de înalt funcţionar de
Stat, cu acelea nobile ale Astrologiei.
Cetitorii vor aprecia - cred - sforţarea d-lui Filipescu, care introduce în mod
simplu şi didactic pe căutătorul sârguincios într-o parte a disciplinei astrologice care a
constituit întotdeauna spaima debutanţilor.
Eu îi mulţumesc călduros.
**
„Iar în zilele din urmă, zice Domnul, turna-voi din
duhul meu peste tot trupul, şi feciorii voştri şi fetele voastre
vor prooroci şi copilandrii voştri vor vedea vedenii şi bătrânii
voştri vise vor visa. „
Apostoli. Fapte, 2/27
În partea cărţii intitulată horoscopie clasică prezint o colecţie masivă de
horoscoape, în care voi da indicaţii de interpretare. Mă despart şi de data aceasta de
astrologii contemporani şi, mai ales, de cei vechi care dădeau adevărate reţete pentru
interpretările horoscopice. Pentru începători, acestea constituie adevărate curse în care
cad iremediabil şi se pierd cu siguranţă. Sistemul meu pare ceva mai complicat, însă
nădăjduiesc să aibă meritul de a dărui o gamă infinită de posibilităţi de interpretare
astrologică.
În colecţia de teme pe care le dau la subcapitolul interpretare, am rânduit două
categorii de horoscoape: aceea a horoscopiei simple şi alta, a horoscopiei ezoterice.
Ultima categorie înfăţişează puncte de vedere originale şi, cred, foarte fertile în
perspective noi de gândire astrologică. Constatările mele, vor îndemna puternic spre
sugestii. Să fie binevenite, căci cititorul cu har va împlini restul.
Această practică de învăţătură este de altfel o axiomă în ştiinţele ezoterice şi eu
înţeleg s-o respect în totul.
„Cer şi Destin” a prezentat Astrologia sub o formă literară. Epuizarea a două ediţii
mă îndreptăţeşte să cred că şi-a îndeplinit oarecum misiunea. Cartea de faţă
desăvârşeşte ideea şi dorinţa mea de a da publicului românesc o carte de gândire, în


Related documents


11717815 constantinescu armand g tratat de astrologie pdf
nivelele constiintei 12
protocoalele inteleptilor sionului
gazeta de sm numarul 3
religia i planetele
contract de credit prelungire cu majorare overdraft

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 11717815-Constantinescu-Armand-G-Tratat-de-Astrologie.pdf.pdf