Kafana ER(1) .pdf

File information


Original filename: Kafana ER(1).pdf
Title: Microsoft Word - Kafana ER
Author: Nemcha

This PDF 1.7 document has been generated by / Microsoft: Print To PDF, and has been sent on pdf-archive.com on 19/02/2018 at 20:37, from IP address 109.93.x.x. The current document download page has been viewed 179 times.
File size: 254 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Kafana ER(1).pdf (PDF, 254 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


KAFANA ER
1. Kafana se jedinstveno identifikuje preko svog PIB-a (PIB), a postoje podaci i o nazivu (NAZIV), kao i o
adrsi (ADRES). Kafana ima bar jedan a može imati i više stolova. Stolovi se jedinstveno identifikuju
prema rednom broju stola (RDBRSTO), a postoje podaci o broju stolica (BRSTOLICA) kao i o zoni u kojoj
se nalazi. Moguće zone stola su pušačka i nepušačka.
2. Svaki sto ima jednog i samo jednog konobara, a svaki konobar drži minimum jedan a može držati i više
stolova. Svaki konobar se jedinstveno identifikuje preko ID konobara (IDKON) a postoje i podaci o
njegovom imenu (IMEKON) i prezimenu (PREZKON).
3. Svaki sto može biti rezervisan od strane jednog ili nijednog gosta. Gost se jedinstveno identifikuje preko
vremena rezervacije (VRREZ) i preko rednog broja stola, a postoje podaci i o njegovom imenu
(IMEGOST) kao i o njegovom prezimenu (PREZGOST).
4. Kafan mora imati minimum jednog šefa a može imati i više šefova. Šef se identifikuje preko svog imena
(IMEŠEF) i preko svog prezimena (PREZŠEF).
5. Svaki konobar može biti osposobljen da vrši posao šefa.
6. Svaki konobar koji nije osposobljen da vrši posao šefa može da vrši rezervaciju stolova.
7. Svaka roba može biti primljena od strane šefa, a roba se jedinstveno identifikuje preko datuma
prispeća (DATPRIS) i imenu (IMEROBE), a takođe postije podaci i o datuma isteka roka (DATIST), i o
kategoriji robe (KATROB) a kategorije robe su hrana i piće.
8. Svaki konobar koji je osposobljen za posao šefa može da vrši prijem robe.
9. Svaki gost može naručiti više jela a može da ne naruči ni jedno. Jelo se jedinstveno identifikuje preko ID
jela (IDJELA) a postoje podaci i o imenu jela (IMEJELA).
10. Svaki konobar može isporučiti gostu svako jelo.


Document preview Kafana ER(1).pdf - page 1/1


Related documents


kafana er 1
er gradjevinski projekat specifikacija
er kupoprodaja specifikacija 1 azurirano
antares sustavi
predavanje 08
plur 2

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Kafana ER(1).pdf