Герман хагас монгол 08 (PDF)
File information


Author: Muggi

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Excel® 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 07/03/2018 at 12:06, from IP address 202.21.x.x. The current document download page has been viewed 511 times.
File size: 628.91 KB (4 pages).
Privacy: public file

File preview


ҮНИЙН САНАЛ

" Бату констракшн ХХК, Герман Монгол пропертийз ХХК" project
Зоорийн давхар болон 1 блок Цахилгаан (Орос)
Компани:
Холбогдогч:
Утас:
Факс:
Имайл:

German-Mongol-Properties LLC

bill.tsagaankhuu@german-mongol-properties.com

Нэхэмжлэх №:
S/C №:
Өдөр:
Хүчинтэй хугацаа:
Таталгаат хугацаа:

Вэб сайт:

www.german-mongol-properties.com

Төлбөрийн төрөл:

Хаяг:

BTT Center, 3-р давхар, Чингэсийн өргөн чөлөө-35, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот

Тухайн ханш:

д/д
1
2
3
4
5
6
7
8
9

+976-11-342018

Марк
I хэсэг-А блок
ХС-1
ХС-2
ХС-3
ХС-10
ГС-1
ГС-2
ГС-4
ГС-3
ХС-1.1

I хэсэг-А блок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Хуваарилах самбар ХС-1 /1400*800*300/
Хуваарилах самбар ХС-2 /1400*800*300/
Хуваарилах самбар ХС-3 /1400*800*300/
Хуваарилах самбар ХС-10 /1400*800*300/
Гэрлийн самбар ГС-1 /800*600*200/
Гэрлийн самбар ГС-2 /800*600*200/
Гэрлийн самбар ГС-4 /800*600*200/
Гэрлийн самбар ГС-3 /800*600*200/
Хуваарилах самбар ХС-1.1 /1200*800*300/

ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
Нийт дүн:

USD2402

Нэгжийн үнэ

Нийт үнэ

2,705,589
2,803,400
2,803,211
2,651,078
1,341,022
1,073,533
1,067,867
1,261,944
1,791,533
17,499,177

2,705,589
2,803,400
2,803,211
2,651,078
1,341,022
1,073,533
1,067,867
1,261,944
1,791,533
17,499,177

252,000
29,500
2,900
85,000
252,000
29,500
2,900
85,000
267,500
29,500

2,772,000
324,500
95,700
2,805,000
1,512,000
177,000
34,800
1,020,000
267,500
29,500

Бараа материал нийлүүлэх үнэ:
ш

ДС-1.1-1.11

Давхарын самбар ЩЭ.3,1000х960х140 / 950x900x140
Автомат. ВА 47-100 3Р 63А 10 кА ангилал D ИЭК

ш
ш
ш

ДС-1.12-1.17

Автомат ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка С ИЭК
Тоолуур DDSD285 1ф 60 А тарифтай
Давхарын самбар ЩЭ.2,1000х960х140 / 950x900x140
Автомат. ВА 47-100 3Р 63А 10 кА ангилал D ИЭК
Автомат ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка С ИЭК
Тоолуур DDSD285 1ф 60 А тарифтай
Давхарын самбар ЩЭ.4,1000х960х140 / 950x900x140
Автомат. ВА 47-100 3Р 63А 10 кА ангилал D ИЭК

ш
ш
ш

ш

11
11
33
33
6
6
12
12
1
1

Тоолуур DTSD 545 3ф 100А тарифтай
Тоолуур DDSD285 1ф 60 А тарифтай
Автомат ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка С ИЭК
Автомат ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка С ИЭК
Автомат ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК

ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

2
2
2
2
44
88
88
22

379,000
82,000
2,900
9,000
2,900
19,300
25,100
19,200

758,000
164,000
5,800
18,000
127,600
1,698,400
2,208,800
422,400

ш

22

71,000

1,562,000

ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

22
33
33
11
11
24
48
60
12

2,900
19,300
25,100
19,200
71,000
2,900
19,300
25,100
19,200

63,800
636,900
828,300
211,200
781,000
69,600
926,400
1,506,000
230,400

ш

12

71,000

852,000

ш

4

2,900

11,600

ДС-1.18

АХ.1

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Нэр төрөл
Х/нэгж Тоо ширхэг
Самбар угсарч нийлүүлэх үнэ:

ST-18030708
NA
2018-03-05
14
12 сар
Уридчилгаа
70%

АХ.2

АХ.3

29
30

АХ.4

Диф.автомат АД12 2Р 16А 30мА ИЭК
Диф.автомат АД12 2Р 25А 10мА ИЭК
Диф.автомат АД12 2Р 32А 30мА ИЭК
Гэрлийн самбар далд суудаг ЩРв-П-36 (503х342х102/
455x293x65) ИЭК
Автомат ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК
Диф.автомат АД12 2Р 16А 30мА ИЭК
Диф.автомат АД12 2Р 25А 10мА ИЭК
Диф.автомат АД12 2Р 32А 30мА ИЭК
Гэрлийн самбар далд суудаг ЩРв-П-36 (503х342х102/
455x293x65)
ИЭК 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК
Автомат
ВА47-29
Диф.автомат АД12 2Р 16А 30мА ИЭК
Диф.автомат АД12 2Р 25А 10мА ИЭК
Диф.автомат АД12 2Р 32А 30мА ИЭК
Гэрлийн самбар далд суудаг ЩРв-П-36 (503х342х102/
455x293x65) ИЭК
Автомат ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК

ш

ш

31
32
33
34

АХ.4

35
36
37
38

АХ.5

39

Диф.автомат АД12 2Р 16А 30мА ИЭК
Диф.автомат АД12 2Р 25А 10мА ИЭК
Диф.автомат АД12 2Р 32А 30мА ИЭК
Диф.автомат АД12 2Р 16А 10мА ИЭК
Гэрлийн самбар далд суудаг ЩРв-П-36 (503х342х102/
455x293x65) ИЭК
Автомат ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК
Диф.автомат АД12 2Р 16А 30мА ИЭК
Диф.автомат АД12 2Р 25А 10мА ИЭК
Гэрлийн самбар далд суудаг ЩРв-П-18 (252х398х102/
215x367x65) ИЭК

ш
ш
ш
ш

6
6
2
2

19,300
25,100
19,200
25,100

115,800
150,600
38,400
50,200

ш

2

71,000

142,000

ш
ш
ш

4
4
6

2,900
19,300
25,100

11,600
77,200
150,600

ш

2

30,400

60,800

Нийт дүн:
д/д
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Марк
III хэсэг-зоорь
ХС-7
ХС-8
ХС-9
ХС-12
ХС-01
ОГС-1

III хэсэг-нийт
лифт
Агаарын дулааны хөшиг

Төгсгөвч

Розетк, унтраалга

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Гэрэлтүүлэгч

Нэр төрөл
Х/нэгж Тоо ширхэг
Самбар угсарч нийлүүлэх үнэ:
ком
Хуваарилах самбар ХС-7 /1400*800*300/
1
ком
Хуваарилах самбар ХС-8 /1400*800*300/
1
ком
Хуваарилах самбар ХС-9 /1400*800*300/
1
ком
Хуваарилах самбар ХС-12 /1400*800*300/
1
ком
Хуваарилах самбар ХС-01 /1000*800*300/
1
ком
Ослын гэрлийн самбар ОГС-1 /800*600*200/
1
Нийт дүн:

22,917,400
Нэгжийн үнэ

Нийт үнэ

2,558,500
2,669,822
2,815,911
2,826,800
1,674,311
1,104,833

2,558,500
2,669,822
2,815,911
2,826,800
1,674,311
1,104,833
13,650,178

Бараа материал нийлүүлэх үнэ:
Ачаалал таслагч ВН-32 4Р 100А ИЭК
Ачаалал таслагч ВН-32 4Р 25А ИЭК
Ачаалал таслагч ВН-32 4Р 40А ИЭК
Бууруулах трансформатор ЯТП-0.25 220/36B
Төгсгөвч JG-10 зэс ИЭК
Төгсгөвч JG-16 зэс ИЭК
Төгсгөвч JG-35 зэс ИЭК
Төгсгөвч JG-50 зэс ИЭК
Унтраалга 1 даралттай "Visage"
Унтраалга 2 даралттай "Visage"
Унтраалга 3 даралттай "Visage"
Унтраалга 1 даралттай шатны
Унтраалга 1 даралттай ил суух
Унтраалга 2 даралттай ил суух
Розетк газардуулгатай 140 "Visage"
Розетк газардуулгатай 240 "Visage"
Розетк газардуулгатай 142 тагтай
Коробка КМ40002 бетон хананд суурилуулах d65x40мм
чихтэй
Салбарлах хайрцаг КМ41233 ил суурилуулах d100х100х50мм
дөрвөлжин 6 оролттой IP44
Лисьва вилька розетка / далд
Шалны розетка
1*8Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай хана
таазанд тавих "Гарц" заах ослын гэрэлтүүлэгч IP-20
1*8Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай хана
таазанд тавих чиглэл заах ослын гэрэлтүүлэгч IP-20
2*8Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай
хананд тавих ослын гэрэлтүүлэгч IP-20
1*36Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазанд тавих
гэрэлтүүлэгч IP-20
2*36Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазанд тавих ус чийгнээс
хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP-44
2*36Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазанд тавих ус чийгнээс
хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP-44
1*36Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазанд тавих ус чийгнээс
хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP-44
2*18Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазанд тавих
гэрэлтүүлэгч IP-20
2*26Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэйтаазанд тавих гэрэлтүүлэгч
IP-20
1*18Вт чадалтай өдрийн чийпэнтэй хананд тавих гэрэлтүүлэгч
IP-44

ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

2
2
4
6
250
100
60
70
239
151
290
108
110
2
420
790
446

12,900
12,900
12,900
74,800
350
400
550
1,000
2,800
3,700
4,000
3,350
3,800
4,100
3,700
4,200
3,900

25,800
25,800
51,600
448,800
87,500
40,000
33,000
70,000
669,200
558,700
1,160,000
361,800
418,000
8,200
1,554,000
3,318,000
1,739,400

ш

2876

650

1,869,400

ш

3706

3,800

14,082,800

ш
ш

47
36

7,500
26,400

352,500
950,400

ш

8

6,500

52,000

ш

20

7,500

150,000

ш

24

10,000

240,000

ш

8

10,500

84,000

ш

9

12,000

108,000

ш

9

12,000

108,000

ш

281

11,500

3,231,500

ш

4

10,000

40,000

ш

26

10,500

273,000

ш

153

9,000

1,377,000

32
33
34

Гэрэлтүүлэгч

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Хоолой

хамгаалалт

62
63
64
65
66
67

Кабелийн тавиур

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Газардуулга

2*32Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазанд тавих
гэрэлтүүлэгч IP-20
6*32Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазанд тавих
гэрэлтүүлэгч IP-20
3*32Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазанд тавих
гэрэлтүүлэгч IP-20
3*32Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазанд тавих
гэрэлтүүлэгч IP-20
2*20Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазанд тавих
гэрэлтүүлэгч IP-20
1*12Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазанд тавих
гэрэлтүүлэгч IP-20
1*15Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазанд тавих
гэрэлтүүлэгч IP-44
1*32Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазанд тавих
гэрэлтүүлэгч IP-44
1*12Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазанд тавих
гэрэлтүүлэгч IP-54
1*20Вт чадалтай эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч IP-20
1*20Вт чадалтай хөдөлгөөний мэдрүүлтэй эрчим хүчний
хэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч IP-20
1*28Вт чадалтай эрчим хүчний хэмнэлттэй таазанд тавих
гэрэлтүүлэгч IP-44
1*28Вт чадалтай эрчим хүчний хэмнэлттэй таазанд тавих
гэрэлтүүлэгч IP-44
12*100Вт чадалтай эрчим хүчний хэмнэлттэй таазанд тавих
люстр гэрэлтүүлэгч IP-20
70Вт чадалтай дээвэр дээр байрлуулах өндрийн гэрэлтүүлэгч
IP-65
Уян пластмассан хоолой ф15
Пластмассан хоолой ф20
Пластмассан хоолой ф25
Пластмассан хоолой ф32
Пластмассан хоолой ф50
Пластмассан хоолойн булан ф20
Пластмассан хоолойн булан ф25
Пластмассан хоолойн булан ф32
Пластмассан хоолойн булан ф50
Пластмассан хоолойн муфт ф15
Пластмассан хоолойн муфт ф20
Пластмассан хоолойн муфт ф25
Пластмассан хоолойн муфт ф32
Пластмассан хоолойн муфт ф50
Кабелийн хэвтээ тавиур в-300мм (тагтай)
Кабелийн хэвтээ тавиурын в-300мм L хэлбэрийн холбоос
(тагтай)
Кабелийн хэвтээ тавиур в-450мм (тагтай)
Кабелийн хэвтээ тавиур в-600мм (тагтай)
Кабелийн хэвтээ тавиурын в-600мм L хэлбэрийн холбоос
(тагтай)
Кабелийн хэвтээ тавиур в-900мм (тагтай)
Кабелийн хэвтээ тавиурын в-900мм L хэлбэрийн холбоос
(тагтай)
Кабелийн хэвтээ тавиур в-1000мм (тагтай)
Кабелийн хэвтээ тавиурын в-1000мм L хэлбэрийн холбоос
(тагтай)
Кабелийн хэвтээ тавиур в-1200мм (тагтай)
Кабелийн хэвтээ тавиурын в-1200мм L хэлбэрийн холбоос
(тагтай)
Кабелийн хэвтээ тавиурын в-1200мм T хэлбэрийн холбоос
(тагтай)
Кабелийн босоо тавиур в-500мм
Цайрдсан туузан төмөр 25*4мм
8мм-ийн цайрдсан бөөрөнхий төмөр
12мм-ийн цайрдсан бөөрөнхий төмөр
Цайрдсан туузан төмөр 40*4мм
Цайрдсан булан төмөр 50*50*5мм е-5м

ш

47

12,000

564,000

ш

59

38,000

2,242,000

ш

65

28,000

1,820,000

ш

130

28,000

3,640,000

ш

22

22,500

495,000

ш

905

5,800

5,249,000

ш

83

6,500

539,500

ш

24

10,500

252,000

ш

352

6,500

2,288,000

ш

34

7,500

255,000

ш

103

7,500

772,500

ш

44

9,000

396,000

ш

69

9,000

621,000

ш

2

32,000

64,000

ш

4

45,000

180,000

м
м
м
м
м
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
м

8500
28000
1500
1300
1300
9500
500
450
450
3500
7000
400
350
350
60

1,700
625
750
875
2,500
100
150
300
1,000
100
150
300
400
1,000
15,000

14,450,000
17,500,000
1,125,000
1,137,500
3,250,000
950,000
75,000
135,000
450,000
350,000
1,050,000
120,000
140,000
350,000
900,000

ш

2

10,000

20,000

м
м

20
50

23,000
30,000

460,000
1,500,000

ш

3

12,000

36,000

м

10

35,000

350,000

ш

1

16,000

16,000

м

5

42,000

210,000

ш

1

18,000

18,000

м

65

42,000

2,730,000

ш

6

20,000

120,000

ш

2

20,000

40,000

м
м
м
м
м
ш

250
300
380
1200
320
32

12,500
1,300
550
1,200
2,600
36,500

3,125,000
390,000
209,000
1,440,000
832,000
1,168,000

Газардуулга
Газардуулгын хэмжигч хайрцаг
Аянга хүлээн авагч торын хөндийрүүлэгч

79
80
81

1
2
3
4
5
6
7

III хэсэг-нийт
1*2.5
1*4
1*6
1*10
1*16
1*35
5*50

ш
ш

8
200
Нийт дүн:

40,000
800

320,000
160,000
107,992,900

Утас кабель нийлүүлэх үнэ:
Провод зөөлөн ПуГВ 1*2.5-450/750
Провод зөөлөн ПуГВ 1*4-450/750
Провод зөөлөн ПуГВ 1*6-450/750
Провод зөөлөн ПуГВ 1*10-450/750
Провод зөөлөн ПуГВ 1*16-450/750
Провод зөөлөн ПуГВ 1*35-450/750
ВВГ 5*50

м
м
м
м
м
м
м

90,000
15,000
3,500
8,000
3,800
3,800
100
Нийт дүн:

680
1,050
1,500
2,600
4,000
8,800
60,000

61,200,000
15,750,000
5,250,000
20,800,000
15,200,000
33,440,000
6,000,000
157,640,000

Нэгдсэн дүн:

1
2
5
6
7

Хэсэг
I хэсэг - А блок
I хэсэг - А блок
III хэсэг - зоорь
III хэсэг - нийт
III хэсэг - нийт

Нийт
А блокын самбар угсралт
А блокын ДНС болон АС
Зоорийн самбар угсралт
Нийт бараа материал
Нийт утас, кабель

I+II+III хэсэг

Компани: Смарт Технологи ХХК
Банк: Голомт дансны дугаар 2205023095 төг
Хаяг: Хишиг төв, 3 давхар 15 тоот, 13 Хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс.
Утас: +976 77027997, +976 95997994
Факс: +976 70117997
И-майл: Zolbayar@smarttech.mn
Файсбүүк хаяг: https://www.facebook.com/smarttech.mn
Вэб хаяг: http://www.smarttech.mn

Нийт дүн:

17,499,177
22,917,400
13,650,178
107,992,900
157,640,000
319,699,655


Download Герман хагас монгол 08Герман хагас монгол 08.pdf (PDF, 628.91 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Герман хагас монгол 08.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000742337.
Report illicit content