MSZ udir (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CC 2015 (Windows) / Adobe PDF Library 15.0, and has been sent on pdf-archive.com on 07/03/2018 at 09:06, from IP address 202.179.x.x. The current document download page has been viewed 210 times.
File size: 854.51 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


СЭДЭВ:

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО-2030 БА ХУВАНЦАР ХОГ ХАЯГДЛЫН АЮУЛ

ЗОРИЛГО:

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-12 ангийн сурагчдын бодит амьдралд тулгамдаж буй
асуудлыг статистикийн мэдээлэлд тулгуурлан математик, статистикийн арга техникийг
ашиглан шийдвэрлэх, судалгаа хийх, илтгэл бичих, дүн шинжилгээ хийх чадавхийг
хөгжүүлэхэд оршино.

АЧ ХОЛБОГДОЛ: Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын математик, статистикийн
боловсролыг дэмжих
ЗОХИОН
БАЙГУУЛАГЧ:

Үндэсний Статистикийн Хороо (ҮСХ)
Монголын Математикийн Багш нарын Академи (ММБА)

ДЭМЖИГЧ
Математик сэтгүүл
БАЙГУУЛЛАГА: Монгол Улсын Их Сургууль (МУИС)
Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль (СЭЗИС)
Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль (ХААИС)
Эдийн Засгийн Үндэсний Дээд Сургууль (ЭЗҮДС)
Мандах Их Сургууль (МИС)
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-12 дугаар ангийн сурагчид
ХУРААМЖ:

Уралдаанд үнэ төлбөргүй оролцоно.

ШАГНАЛ:

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

ШҮҮГЧДИЙН
КОМИСС:

I байр - 3 сая төгрөг, өргөмжлөл, гэрчилгээ
II байр – 2 сая төгрөг, өргөмжлөл, гэрчилгээ
III байр – 1 сая төгрөг, өргөмжлөл, гэрчилгээ
Тусгай байр – 3, тус бүр 500’000₮ шагнал
МУИС, СЭЗИС, ХААИС, ЭЗҮДС, МИС зэрэг сургуулиудад элсэн
суралцах, төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх эрх
Статистик боловсруулалт сайтай багт: Үндэсний Статистикийн Хорооны
нэрэмжит шагнал /500’000₮+дурсгалын зүйлс/
Математикийн өвөрмөц загвар санал болгосон багт: Математик сэтгүүлийн нэрэмжит
шагнал /500’000₮ + номын багц/
Орон нутгаас оролцох идэвх оролцоо сайтай багт: /ММБА-ийн нэрэмжит шагнал/
Уралдаад оролцсон бүх баг, гишүүдэд батламж гардуулна.

МУИС-ХШУИС-ийн хэрэглээний математикч эрдэмтэд, ММБА, ҮСХ, МИС болон ХААИСийн төлөөлөл, судлаач эрдэмтэд.

БҮТЭЭЛИЙГ
Багууд өөрсдийн бүтээлийг 2018 оны 4-р сарын 2-ны өдрийн 16:00 цагаас өмнө хэвлэмэл
ХҮЛЭЭН АВАХ: байдлаар 2 хувь битүүмжлэн ҮСХ-нд, Засгийн газрын III байрны 114 тоот хаягаар ирүүлнэ.
ХУГАЦАА:

2018 оны 3-р сарын 5-наас 2018 оны 4-р сарын 20

1.

Уралдаанд багаар оролцох бөгөөд баг нь тухайн сургуулийн 10-12 дугаар ангийн 3-аас 5 хүртэлх
тооны сурагч болон 1 багшаас (тухайн сургуулийн математикийн багш байна) бүрдэнэ. Нэг сургуулиас
оролцох багийн тоонд хязгаар заахгүй. Баг бүр өөрийн оноосон нэртэй байна. Тэмцээнд оролцож байгаа
багийн гишүүд (сурагчид болон зөвлөх багш нар) зөвхөн нэг багт харьяалагдана. Математик, статистик
загварчлалын уралдааныг зохион явуулах журам, удирдамжийг тухайн сургуулийн төлөөлөгч багш/
захиргаа нь сурагчид, багш нарт танилцуулна. Төлөөлөгч багш дараах үүрэгтэй:
»» Уралдааны журам, удирдамжийг сургуулийн багш, сурагчдад танилцуулж зарлана.
»» Бүртгэлийн маягтыг www.mat.mn болон www.facebook.com/math.setguul хуудаснаас авч бөглөн
2018 оны 3-р сарын 16-наас өмнө math.setguul@gmail.com хаягаар ирүүлнэ.
»» Сургуулийн захиргаанд ажлын явцыг тогтмол танилцуулж байна.
»» Уралдааны явцад болох сургалт, танилцуулгын талаар оролцох багуудыг мэдээллээр хангана.

2.

Уралдааны бүртгэл 2018 оны 3-р сарын 5-ны өдөр эхлэх бөгөөд оролцох багууд 2018 оны 3-р сарын 16-ны
дотор хүсэлтээ ирүүлнэ.

3.

Багууд бүртгэл хаагдсанаас хойш материалаа ирүүлэх хүртэлх хугацаанд уралдааны талаар болон
статистик мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, математик загвар боловсруулах мөн бичгийн ажлын
боловсруулалт, стандартын талаар 2 удаагийн сургалтад хамрагдах бөгөөд сургалтыг онлайн байдлаар
тусгай хөтөлбөрийн дагуу ҮСХ ба ММБА-аас удирдан явуулна.
Эхний шатны шалгаруулалтад тэнцсэн 10 баг танилцуулга бэлтгэн шүүгчдийн комисст нэгдсэн байдлаар
илтгэл хийж бүтээлээ хамгаална. Бусдын бүтээлээс хуулбарласан, багийн гишүүдээс бусад гуравдагч
этгээдийн туслалцаа авсан нь илрэх буюу нотлогдвол тухайн бүтээлийг хүчингүйд тооцох болон багийг
уралдаанаас хасах хүртэл арга хэмжээ авна.
Бүтээлд тавигдах шаардлага:
»» Сэдэвтэй холбоотой статистик өгөгдөл цуглуулан, математик загвар боловсруулж уралдаанд
дэвшүүлсэн асуудлын талаарх өөрсдийн ойлголт, дүгнэлт мөн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх
төлөвлөгөө боловсруулсан байдлаа тусгаж үр дүн, шийдлээ танилцуулсан байна.
»» Математик загвараа ашиглаж хийсэн тооцооллын хэсгээ үр дүнгийн хамт багтаасан байна.
»» Бүтээлээ Times New Roman, Arial гэх мэт стандарт үсгийн фонт ашиглан бичсэн байна. Цаасны
хэмжээ А4, үсгийн өндөр 12, мөр хоорондын зай 1, цаасны захуудаас авах хэмжээ нь зүүн талаас
2.2 см, дээд, доод, баруун талаас тус бүр 2 см байна.

4.

Бүтээлийг шүүхдээ өөрийн санаа, бүтээлч байдал, үр дүн, амьдралд хэрэгжихүйц байдал, өвөрмөц санаа,
бичлэгийн стандартыг хангасан байдал, танилцуулга, тайлбар хамгаалалт зэргийг харгалзан үнэлнэ.
Комиссын шийдвэрээр түрүүлсэн болон шагналт байрт орсон багуудын талаар өдөр тутмын хэвлэл, цахим
хуудас, телевизийн сувгуудаар олон нийтэд мэдээлэн танилцуулж шагналыг гардуулна.


Download MSZ udirMSZ udir.pdf (PDF, 854.51 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file MSZ udir.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000742209.
Report illicit content