נייר עמדה גישה לחיים.docx .pdf

File information


Original filename: נייר עמדה - גישה לחיים.docx.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / Skia/PDF m66, and has been sent on pdf-archive.com on 13/03/2018 at 08:47, from IP address 185.83.x.x. The current document download page has been viewed 215 times.
File size: 270 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


נייר עמדה - גישה לחיים.docx.pdf (PDF, 270 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


‫נייר עמדה‬
‫הכשרות ותמיכה בצוות עובדי הסיעוד ‪ -‬הקשר בין איכות החיים של המטפל לאיכות החיים של‬
‫המטופל‬
‫נייר עמדה זה נכתב לבקשתה של חברת הכנסת טלי פלסקוב ובהמשך לוועדה שהתקיימה בתאריך ‪30/1/17‬‬
‫בנושא תנאי העסקה של עובדים בתחום סיעוד‪.‬‬
‫גישה לחיים הנה ארגון ללא כוונות רווח בראשותו של פרופסור בן קורן‪ .‬מטרתה לקדם את איכות החיים בתהליכי‬
‫ריפוי‪ ,‬טיפול וסיעוד בקרב זקנים וחולים במחלות מסכנות חיים‪.‬‬

‫נושא 'שחיקה')‪ (burnout‬ו'תשישות חמלה' ))‪ compassion fatigue‬בקרב אנשי צוות במערכת‬
‫‪1‬‬

‫הבריאות מוכר ‪ .‬עם זאת‪ ,‬היעדר מחקר ייעודי בנושא בקרב מטפלות סיעודיות‪ ,‬מעיד על מקומן‬
‫בסדרי עדיפות של קובעי מדיניות ואקדמיה‪ .‬בעבודתנו עם מטפלות סיעודיות בקהילה ובבתי‬
‫אבות ציבוריים‪ ,‬זיהינו מספר אתגרים ל'שחיקה' ו'תשישות חמלה' הפוגעים ביכולתן לספק‬
‫טיפול המעצים את איכות חייהם )‪ (wellbeing‬של הזקנים‪:‬‬
‫‪ .1‬דה‪-‬פרסונליזציה והתנכרות ‪​ -‬מורכבות בקשר בין עובדות הסיעוד לבין צוות הנהלה "זולג"‬
‫ומשפיע על בניית קשר טוב עם המטופל​‪.‬‬
‫‪ .2‬עבודה קשה במעטפת הארגונית בשילוב מצב סוציואקונומי נמוך של רוב המטפלות‬
‫יוצרים ​הרגשה תמידית של עומס פיזי ורגשי‪.‬‬
‫‪ .3‬מחסור במיומנויות וכלים ​המקשים עליהן בהתמודדות עם מצבי חייהן האישיים ומשליכים‬
‫על חוסנן בפעילות מול הזקנים‪.‬‬
‫במקרים קיצוניים מצבים אלו מהווים סיכון לאלימות כלפי המטופל‪ .‬אם זאת‪ ,‬גם במצבים יותר‬
‫שכיחים ופחות קיצוניים מתקשות המטפלות הסיעודיות מליצור איכות חיים בטיפול של הזקן‪.‬‬
‫קיים קשר ישר בין איכות החיים הנפשית‪ ,‬חברתית ואף רוחנית של המטפל לאיכות חייו של‬
‫המטופל‪.‬‬

‫‪van Mol MMC, Kompanje EJO, Benoit DD, Bakker J, Nijkamp MD (2015), The Prevalence of 1‬‬
‫‪Compassion Fatigue and Burnout among Healthcare Professionals in Intensive Care Units: A‬‬
‫‪.Systematic Review‬‬

‫‪32‬‬

‫במחקרים העוסקים במודל דרישות‪-‬משאבים בעבודה ‪ ,‬נמצא כי יעילות עצמית אישית )‬
‫‪ (Personal Self Efficacy‬הנה גורם מרכזי בתחושת ה ְכּ ִ‬
‫שׁירוּת האישית מול מטלות קשות‬
‫הכוללות התמודדות עם אגרסיביות של מטופל‪ ,‬מורכבות טיפולית‪ ,‬מצבי סוף חיים‪ ,‬הורדת לחץ‬
‫‪4‬‬

‫‪65‬‬

‫ושחיקה ‪ .‬דרכים להגביר יעילות עצמית אישית כוללות ‪: ,‬‬
‫● קביעת מטרות ברות ביצוע המובילות לתחושת הצלחה ולמחויבות למשימות בעתיד‪.‬‬
‫● ניסיון באמצעות הזולת )‪.(Vicarious Experience‬‬
‫● שכנוע מילולי הכולל היזון חוזר )‪ (feedback‬ומוטיבציה על ידי מנחה אמין ועמיתים‪.‬‬
‫לסיכום ​ככל שהמטפלת הסיעודית תאמין בעצמה‪ ,‬תרגיש מוטיבציה‪ ,‬שאיננה בודדה ובעלת‬
‫כלים ומיומנויות רלוונטיים לתפקידה‪ ,‬כך תגבר איכות החיים שלה והיכולת להיטיב עם איכות‬
‫חייהם של הזקנים בהם היא מטפלת‪.‬‬
‫הפתרון המוצע‬
‫‪ .1‬שינוי הסטנדרטים בביטוח לאומי לשכירת שרותי עובדות סיעוד‪:‬‬
‫‪ 100% .1‬מכלל עובדות הסיעוד בארגון סיעודי חייבות לעבור תוך חצי שנה מיום קבלתן‬
‫לתפקיד‪ ,‬הכשרה בת ‪ 30‬שעות העוסקת בתכני ‪. Wellbeing‬‬
‫‪ .2‬אנו ממליצים כי ההכשרה תכלול תכנים בין היתר ב‪-‬‬
‫● מיומנויות הקשבה‪.‬‬
‫● איתור סיכונים וצורך בהתערבויות מקצועיות‪.‬‬

‫‪Bakker, A. B., Demerouti, E. and Verbeke, W. (2004), Using the job demands-resources model to 2‬‬
‫‪.predict burnout and performance. Hum. Resour. Manage., 43: 83–104‬‬
‫‪Bakker, Arnold B.,Demerouti, Evangelia,Taris, Toon W.,Schaufeli, Wilmar B.,Schreurs, Paul J. G 3‬‬
‫‪(2003), A multigroup analysis of the job demands-resources model in four home care organizations.‬‬
‫‪International Journal of Stress Management, Vol 10(1), 16-38‬‬
‫‪Will Evers, MA, MS, et al (2001) Effects of Aggressive Behaviour and Perceived Self Efficacy on 4‬‬
‫‪Burnout Amonth Staff of Homes for the Elderly. Issues in Mental Health Nursing, 22:439 – 454‬‬
‫‪Duffy, Brigid & Oyebode, J & Allen, Joanne. (2009). Burnout among care staff for older adults with 5‬‬
‫‪dementia. Dementia. 8. 515-541‬‬
‫‪Bandura, A. (1997). Self efficacy: towards a unifying theory of behavioural change. ​Psychological 6‬‬
‫‪.Review​, ​84, 191-215‬‬

‫● שמירת גבולות – דרישות מול תפקיד מוגדר‪.‬‬
‫● בניית יעדים ישימים קצרי טווח והתמודדות עם אתגרים‪.‬‬
‫● רב תרבותיות ואמונות בטיפול בזקן‪.‬‬
‫● מה יש לי בבית – כלים פשוטים ונגישים לתקשורת משמעותית עם זקנים‪.‬‬
‫● מודעות פנימית ‪ -‬מה אני מקבל מהעיסוק ומהי התמורה שאני "משלם" על כך‪.‬‬
‫● מיומנויות מתוך עולם הליווי הרוחני )‪ – (SCP‬המקובל כמקצוע בארה"ב‪.‬‬
‫‪ .2‬החל מהחודש השלישי לעבודתה תצטרף עובדת הסיעוד למפגשי תמיכה ותוכן‬
‫קבוצתיים ‪.Meaning Centered Group Therapy -‬‬

‫‪7‬‬

‫מחזורי המפגשים יקבעו‬

‫בהתאם לכמות המטופלים ומומלץ כי יערכו על ידי מנחה חיצוני‪ ,‬ללא השתתפות‬
‫מנהל‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫כמו כן‪ ,‬מתוך הבנה שהיכולת להביע רגשות באופן מלא מתאפשרת רק‬

‫בעושר מילים של שפת האם ועל מנת להפחית תסכול‪​ ,‬יערכו המפגשים בשפת האם‬
‫של עובדות הסיעוד‪ .‬המפגשים יהוו ​הזדמנות מובנת‪ ,‬מקצועית ומפוקחת ל‪:‬‬
‫‪ .1‬חיבור בין העשיה )‪ (Doing‬השוטפת לבין השהות בהתבוננות פנימית וחיזוק‬
‫העצמי )‪.(Being‬‬
‫‪ .2‬אווירה מחזקת בסביבת עמיתות ש"מבינות אותי"‪.‬‬
‫‪ .3‬מעבר מבדידות בתפקיד לתמיכה קבוצתית‪.‬‬
‫‪ .4‬מקום לווסת את רמת ההצפה האישית‪.‬‬
‫‪ .5‬מענה לדילמות ערכיות‪.‬‬
‫‪ .6‬טיפוח אישי ו‪self care.-‬‬
‫המתודולוגיה המומלצת במהלך מפגשים אלו היא תהליך רפלקטיבי מתוך מקרי בוחן)‪Case‬‬
‫‪ (study‬לצד הדגשת תוכן מרכז למפגש כגון‪ :‬הטרדה מינית )מצד בני משפחה‪ ,‬הזקן(‪,‬‬
‫אלימות זקנים‪​ ,‬ניהול כעסים ואסרטיביות‪​ ,‬הכרת הטוב‪ ,‬התמודדות עם תחושות חוסר אונים‬
‫ותסכול מול מצב סיעודי מורכב‪ ,‬התמודדות עם מוות או אובנדים מצטברים של הזקן‪,‬‬
‫‪ Self-care‬ברמה בסיסית )תזונה במהלך יום עבודה‪ ,‬נשימה נכונה‪ ,‬למה אני זקוקה כדי‬
‫להמשיך הלאה? מתי עולה בי המודעות שאינני יכול עוד לשאת בכך?(‬

‫‪.Breitbart & Heller, 2002 7‬‬

‫‪ 8‬לא נוגד את חובת הדיווח לאחור ללא ציוני שמות ותוך שמירה על צנעת הפרט‪.‬‬

‫בברכה‪,‬‬
‫שרית אורן‬
‫מנכ"לית גישה לחיים‬


Document preview נייר עמדה - גישה לחיים.docx.pdf - page 1/4

Document preview נייר עמדה - גישה לחיים.docx.pdf - page 2/4
Document preview נייר עמדה - גישה לחיים.docx.pdf - page 3/4
Document preview נייר עמדה - גישה לחיים.docx.pdf - page 4/4

Related documents


docx
suicide prevention intervention postvention poster
suicide prevention intervention postvention poster
newsletter winter 2015 final 1
sjp4171 issue 10
dartmouth freedom budget plan

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file נייר עמדה - גישה לחיים.docx.pdf