PAZYMA APIE DARBO UZMOKESTI Rimas Gudelis 2018 03 15 Gerusta .pdf

File information


Original filename: PAZYMA APIE DARBO UZMOKESTI_Rimas Gudelis_2018-03-15_Gerusta.pdf
Title: 3
Author: LR SADM

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 16/03/2018 at 07:27, from IP address 188.69.x.x. The current document download page has been viewed 1169 times.
File size: 237 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


PAZYMA APIE DARBO UZMOKESTI_Rimas Gudelis_2018-03-15_Gerusta.pdf (PDF, 237 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m.
sausio 25 d. įsakymu Nr. A1-35

UAB „Gerusta“
(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)

Žemaitijos g. 25-35, LT-89135 Mažeikiai, tel.8 622 77340
(adresas, tel., faks.)

________________________________________
(adresatas)

PAŽYMA APIE PRISKAIČIUOTĄ IR IŠMOKĖTĄ DARBO
UŽMOKESTĮ BEI KITAS IŠMOKAS
2018-03-15 Nr. 18/03/1
Darbuotojo vardas ir pavardė RIMAS
Metai,
mėnuo

1
2017-09
2017-10
2017-11
2017-12
2018-01
2018-02
Iš viso

Nustatyt
a maksimali
darbo
laiko
trukmė,
valandų
ir dienų
per
mėnesį

2
21/168
22/175
21/168
19/152
22/176
19/151

Dirbtas
laikas;
nedirbtas
laikas dėl
ligos;
prastovų ne
dėl
darbuotojo
kaltės;
kasmetinių
atostogų
trukmė,
valandų ir
dienų per
mėnesį
3
16/128
22/175
21/168
18/144
22/176
19/151

Nemokamų
atostogų
trukmė,
valandų
ir dienų
per
mėnesį

GUDELIS
Priskaičiuota, Eur

darbo
užmokesčio;
užmokesčio
už prastovas
ne dėl
darbuotojo
kaltės

ligos
pašalpos

už kasmetines
atostogas;
nepanaudotų
kasmetinių
atostogų
kompensacija

Išskaičiuota, Eur
kitų
išmokų1

4
5/40

5
6
7
8
609,52
386,00
800,00
1798,00
800,00
1740,00
637,68
1334,00
3/24
800,00
1740,00
800,00
1624,00
4447,20
8622,00
1 Išeitinė išmoka, netekto darbingumo kompensacija, dienpinigiai, butpinigiai, maistpinigiai ir kt.

Direktorius

__________________
(parašas)

A.V.

iš viso per
mėnesį

pajamų
socialinio
mokesčio draudimo

įmokų ir
privalomojo
sveikatos
draudimo
įmokų

9
995,52
2598,00
2540,00
1971,68
2540,00
2424,00
13069,20

10
62,14
105,00
105,00
68,48
93,00
93,00
526,62

11
67,05
72,00
72,00
57,39
72,00
72,00
412,44

Išmokėta

lėšų
vaikui
išlaikyti

iš viso
per
mėnesį

Iš viso
priskaičiuota
išmokėti suma
už 1 skiltyje
nurodytus
mėnesius, Eur
(14=9-13)

Priskaičiuotos išmokėti
sumos,
nurodytos
14 skiltyje,
išmokėjimo
data

Per 1 skiltyje
nurodytus
mėnesius už
ankstesnius
mėnesius
(nurodyti)
pavėluotai
išmokėta suma,
Eur, ir
išmokėjimo
data

12

13
129,19
177,00
177,00
125,87
165,00
165,00
939,06

14
866,33
2421,00
2363,00
1845,81
2375,00
2259,00
12130,14

15
2017-10-13
2017-11-12
2017-12-15
2018-01-15
2018-02-15
2018-03-15

16

Nerijus Šimkevičius
(vardas ir pavardė)


Document preview PAZYMA APIE DARBO UZMOKESTI_Rimas Gudelis_2018-03-15_Gerusta.pdf - page 1/1


Related documents


pazyma apie darbo uzmokesti rimas gudelis 2018 03 15 gerusta
dainavos laikrastis 2014
atestuoti architektai 106
nolikums 2016
christmas menu and set menu
diplomoj frc kubo

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file PAZYMA APIE DARBO UZMOKESTI_Rimas Gudelis_2018-03-15_Gerusta.pdf